ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Tassuddānaṃ.
   [197] Rukkhe thambhe ca kuḍḍe ca    aṭṭhāne 1- gandhasuttiyā
    viggayha mallako kacchu       jarā ca puthupāṇikā
    vallikāpica pāmaṅgo        kaṇṭhasuttaṃ 2- na dhāraye
    kaṭi ovaṭṭi kāyuraṃ          hatthābharaṇamuddikā
    dīghe kocche phaṇe hatthe      sitthā udakatelake
    ādāsudapattavaṇā         ālepo maddacuṇṇanā
    lañcenti aṅgarāgañca       mukharāgaṃ tadūbhayaṃ
    cakkhurogaṃ giraggañca         āyataṃ sara bāhiraṃ
    ambapesisakalehi           ahi chindi 3- ca candanaṃ
    uccāvacā pattamūlā        suvaṇṇā 4- bahalā valī
    citradussati 5- duggandho      uṇhe bhijjiṃsu miḍhiyā
    paribhaṇḍaṃ tiṇaṃ coḷaṃ         māḷo 6- kuṇḍolikāya ca
    thavikā aṃsavaddhañca          tathā bandhanasuttakā
    khīlaṃ mañce ca pīṭhe ca         aṅge chatte paṇāmanā 7-
    tumbaghaṭichavasisaṃ            calakāni paṭiggaho
    viphālidaṇḍasovaṇṇaṃ 8-      patte pesi ca nāḷikā
    kiṇṇā sattu 9- saritañca     madhusitthaṃ 10- sipāṭikaṃ
    vikaṇṇaṃ bandhi visamaṃ         chamā jirappahoti 11- ca
@Footnote: 1 Yu. aṭṭāne. 2 Yu. kaṇṇasuttaṃ. 3 Ma. Yu. ahicchindi. 4 Ma. Yu. suvaṇṇo.
@5 Ma. citrādussati. Yu. citradussanti. 6 Ma. māḷaṃ. Yu. colaṃ mālaṃ.
@7 Yu. paṇāmitā. 8 Yu. vippāri.... 9 Ma. kaṇṇasattu.... Yu. kiṇṇasatthu
@sarikañca. 10 Yu. madhusittha.... 11 Yu. jirapatoti ca.
    Kaḷimbaṃ 1- moghasuttañca     adhotallaṃ upāhanā
    aṅgule paṭiggahañca        āvesanañca vitthakaṃ
    paṭiggahatthavikañca         aṃsasuttaṃ ca bandhakā 2-
    ajjhokāse nīcavatthu        cayo cāpi vihaññare
    paripataṃ tiṇacuṇṇaṃ          ullittañcāvalittakaṃ 3-
    setaṃ kāḷakavaṇṇañca        parikammañca gerukaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaradantapāṭikaṃ 4-
    cīvaravaṃsaṃ rajjuñca           anuññāsi vināyako.
    Ujjhitvā pakkamanti ca       kaṭhinaṃ paribhijjati
    viniveṭhiyati kuḍḍe 5-        pattenādāya gacchare
    thavikā bandhasuttantaṃ 6-      bandhitvā ca upāhanā
    upāhanatthavikañca          aṃsavaddhañca suttakaṃ 7-
    udakākappiyaṃ magge         parissāvanacoḷakaṃ
    dhammakarakaṃ 8- dve bhikkhū      vesāliṃ agamā muni
    daṇḍaṃ ottharikaṃ 9- tattha-     nuññāsi parissāvanaṃ.
    Makasehi paṇītena           bahvādādhā ca jīvako
    caṅkamanajantāgharaṃ           visame nīcavatthuko 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaḷimbhaṃ. 2 Ma. Yu. aṅgule paṭiggahañca vithatkaṃ thavikabandhakā.
@3 Ma. ullittaavalittakaṃ. Yu. ullittāvalittakaṃ. 4 Ma. Yu. makaradantakaṃ paṭikā.
@5 Ma. Yu. viniveṭhiya kuḍḍepi. 6 Ma. Yu. bandhasuttañca. 7 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na
@dissati. 8 Yu. dhammakarake. 9 Ma. ottharakaṃ. Yu. daṇḍaottarakaṃ.
@10 Yu. nīcavatthukā.
    Tayo caye vihaññanti        sopāṇālambavedikaṃ
    ajjhokāse tiṇacuṇṇaṃ       ullittañcāvalittakaṃ
    setakaṃ kāḷavaṇṇañca        parikammañca gerukaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaradantapāṭikaṃ
    vaṃsaṃ cīvararajjuñca           uccaṃ va 1- vatthukaṃ kare
    cayo sopāṇabāhañca       kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ
    udukkhaluttarapāsakaṃ         vaṭṭiñca kapisīsakaṃ
    sūcighaṭitālachiddaṃ           āviñchanañca rajjukaṃ
    maṇḍalaṃ dhūmanettañca        majjhe ca mukhamattikā
    doṇi duggandhā ca ḍahati      udadhānaṃ sarāvakaṃ 2-
    na sedeti ca cikkhallaṃ         dhovi niddhamanaṃ kare
    pīṭhañca 3- koṭṭhake kammaṃ     marumbā silaniddhamaṃ 4-
    naggā chamāyaṃ vassante       paṭicchādī tayo tahiṃ
    udapānaṃ lujjati ca 5-        valliyā kāyabandhane
    tulaṃ karakaṭaṃ cakkaṃ           bahū bhijjanti bhājanā
    lohadārucammakhaṇḍaṃ         sālā tiṇāpidhāni ca
    doṇi candani pākārā 6-     cikkhallaṃ niddhamena ca
    sītikataṃ pokkharaṇī           purāṇañca nillekhakaṃ
    catumāsaṃ sayanti ca          gandhapupphaṃ nadhiṭṭhahe 7-
@Footnote: 1 Ma. uccaṃ ca. Yu. uccā ca. 2 Yu. duggandho ca dahatica uddakātala sarāvakaṃ.
@3 Yu. piṭheca. 4 Ma. silāniddhamanaṃ. Yu. silāniddhamanā. 5 Yu. lujjati nīca.
@6 Ma. Yu. pākāraṃ. 7 Ma. Yu. namatakañca nadhiṭṭhahe.
    Āsittakamaḷorikaṃ 1-        bhuñjantekaṃ tuvaṭṭayuṃ 2-
    vaḍḍho bodhi ca akkami 3-     ghaṭaṃ katakasammajjanī
    sakkharaṃ 4- kaṭhalañceva        pheṇakaṃ pādaghaṃsanī
    vidhūpanaṃ tālavaṇṭaṃ           makasañcāpi cāmarī
    chattaṃ vinā ca ārāme        tayo sikkāya sammati
    romā sitthā 5- nakhā dīghā    chindantaṅgulikā dukkhā
    salohitaṃ pamāṇañca         vīsati dīghakesatā
    khuraṃ silaṃ sipāṭikaṃ            namataṃ 6- khurabhaṇḍakaṃ
    massuṃ kappenti vaḍḍhenti     golomi caturassakaṃ
    parimukhaṃ aḍḍharukañca         dāṭhi sambādhasaṃhare
    ābādhā kattari vaṇo        dīghaṃ sakkharikāya ca
    palitaṃ thakitaṃ uccā           lohabhaṇḍañjanī saha
    pallatthikañca āyogo       vaṭaṃ ca kāyabandhanaṃ 7-
    kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ          murajjaṃ maddavīṇakaṃ
    paṭṭikā sūkarantañca        dasā murajjaveṇikā
    anto sobhaguṇakañca        pavanantopi jīrati
    gaṇṭhikā uccāvacañca        phalakantepi ogahe
    gihivatthaṃ soṇḍaṃ macchavāḷakaṃ   catukkaṇṇakaṃ 8-
    tālavaṇṭaṃ satavallī          gihipārutapārupaṃ
@Footnote: 1 Ma. āsittakaṃ maḷorikaṃ. Yu. āsittakā maḷorathaṃ. 2 Yu. bhñjantoka tuvaṭṭeyyuṃ.
@3 Ma. na akkami. 4 Yu. sakkhara.... 5 Ma. romasitthā. 6 Ma. Yu. namatakaṃ.
@7 Yu. paṭaṃ salākabandhanaṃ. 8 Yu. paṭṭikā...catukkaṇṇakanti ime pāṭhā na
@dissanti.
    Saṃvelli ubhatokājaṃ          dantakaṭṭhābhikoṭane 1-
    kaṇṭhe vilaggaṃ dāyañca       paṭaggi rukkhahatthinā
    sakaṭe 2- lokāyatakaṃ        pariyāpuṇiṃsu vācayuṃ 3-
    tiracchānakathā vijjā        khipi maṅgalaṃ khādi ca
    vātābādho dussati ca        duggandho dukkhapādukā
    hiriyanti 4- pāruduggandho     tahaṃ tahaṃ karonti ca
    duggandho kūpaṃ lujjati 5-      uccavatthu cayena ca
    sopāṇālambanabāhā       ante dukkhañca pādukā
    bahiddhā doṇi kaṭṭhañca      piṭharo 6- ca apāruto
    vaccakuṭi 7- kavāṭañca       piṭṭhasaṅghāṭameva ca
    udukkhaluttarapāso          vaṭṭiñca kapisīsakaṃ
    sūcighaṭitālachiddaṃ           āviñchanachiddameva ca
    rajju ullittāvalittaṃ        setavaṇṇañca kāḷakaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaraṃ pañcapaṭikaṃ
    cīvaravaṃsaṃ rajjuñca            jarādubbalapākāraṃ
    koṭaṭhake cāpi tatheva         marumbapadarāsilā 8-
    santiṭṭhati niddhamanaṃ         kumbhiñcāpi sarāvakaṃ
    dukkhaṃ hirī apidhānaṃ          anācārañca ācaruṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dantakaṭṭhaṃ ākoṭane. 2 Ma. Yu. yameḷe. 3 Yu. vācesuṃ.
@4 Yu. hirīyanti. 5 Ma. kūpaṃ lujjanati. 6 Yu. pidhāro. 7 Ma. Yu. vaccakuṭiṃ.
@8 Ma. marumbaṃ padarasīlā. Yu. marumbañca padāsilā.
    Lohabhaṇḍaṃ anuññāsi       ṭhapayitvā paharaṇiṃ.
    Ṭhapayitvāsandiṃ pallaṅkaṃ 1-    dārupattañca pādukaṃ
    sabbaṃ dārumayaṃ bhaṇḍaṃ        anuññāsi mahāmuni.
    Katakaṃ kumbhakārañca         ṭhapayitvā tathāgato
    sabbampi mattikābhaṇḍaṃ      anuññāsi anukampako.
    Yassa vatthussa niddeso       purimena yadi samaṃ
    tampi saṅkhittaṃ uddāne       nayato taṃ vijāniyā.
    Evaṃ dasasatā vatthū          vinaye khuddakavatthuke
    saddhammaṭṭhitiko 2- ceva      pesalānañcanuggaho
    susikkhito vinayadharo          hitacitto supesalo
    padīpakaraṇo dhīro           pūjāraho bahussutoti.
         Khuddakavatthukkhandhako niṭṭhito
                ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhapayitvāsandipallaṅkaṃ. 2 Yu. saddhammaṭhiṭtikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 79-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1561              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1561              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=197&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com