ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

           Senāsanakkhandhakaṃ
   [198] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  . tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ senāsanaṃ
appaññattaṃ  hoti  . te ca 1- bhikkhū tahaṃ tahaṃ viharanti araññe
rukkhamūle  pabbate kandarāyaṃ giriguhāyaṃ susāne vanapatthe ajjhokāse
palālapuñje  .  te  kālasseva  tato tato upanikkhamanti araññā
rukkhamūlā  pabbatā  kandarā  giriguhā susānā vanapatthā ajjhokāsā
palālapuñjā  pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena  ālokitena
vilokitena sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhū iriyāpathasampannā.
   [199]  Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhī kālasseva
uyyānaṃ  agamāsi  .  addasā  kho  rājagahako seṭṭhī te bhikkhū
kālasseva  tato  tato  upanikkhamante  araññā  rukkhamūlā pabbatā
kandarā  giriguhā  susānā  vanapatthā  ajjhokāsā  palālapuñjā
pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena  ālokitena  vilokitena
sammiñjitena   pasāritena   okkhittacakkhū  iriyāpathasampanne  .
Disvānassa cittaṃ pasīdi . athakho rājagahako seṭṭhī yena te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  sacāhaṃ  bhante
vihāre kāreyyaṃ 2- vaseyyātha me vihāresūti. Na kho gahapati bhagavatā
@Footnote: 1 Yu. tedha. 2 Ma. kārāpeyyaṃ. Yu. kārāpeyya.
Vihārā  anuññātāti  .  tenahi  bhante  bhagavantaṃ  paṭipucchitvā
mama  āroceyyāthāti . evaṃ gahapatīti kho te bhikkhū rājagahakassa
seṭṭhissa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā
kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ rājagahako bhante seṭṭhī vihāre
kārāpetukāmo kathaṃ nu kho bhante amhehi 1- paṭipajjitabbanti.
   [200] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 2- dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave pañca senāsanāni 3-
vihāraṃ aḍḍhayogaṃ pāsādaṃ hammiyaṃ guhanti.
   [201] Athakho te bhikkhū yena rājagahako seṭṭhī tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   rājagahakaṃ   seṭṭhiṃ   etadavocuṃ   anuññātā
kho  gahapati  bhagavatā  vihārā  yassidāni  kālaṃ  maññasīti .
Athakho rājagahako seṭṭhī ekāheneva saṭṭhī vihāre patiṭṭhāpesi .
Athakho  rājagahako  seṭṭhī  te  saṭṭhī  vihāre  pariyosāpetvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  rājagahako  seṭṭhī
bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā  svātanāya
bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Yu. etasmiṃ pakaraṇeti pāṭhadvayaṃ natthi.
@3 Ma. leṇāni. Yu. lenāni.
Athakho  rājagahako  seṭṭhī  bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho
rājagahako  seṭṭhī  tassā  rattiyā  accayena  paṇītaṃ  khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [202] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena . athakho rājagahako
seṭṭhī  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho rājagahako seṭṭhī bhagavantaṃ
etadavoca ete me bhante saṭṭhī vihārā puññatthikena saggatthikena
kārāpitā kathāhaṃ bhante tesu vihāresu paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ
gahapati  te  saṭṭhī  vihāre  āgatānāgatassa  cātuddisassa saṅghassa
patiṭṭhāpehīti . evaṃ bhanteti kho rājagahako seṭṭhī bhagavato paṭissutvā
te saṭṭhī vihāre āgatānāgatassa cātuddisassa saṅghassa patiṭṭhāpesi.
Athakho bhagavā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ imāhi gāthāhi anumodi
   [203] Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti     tato bāḷamigāni ca
         siriṃsape ca makase       sisire cāpi vuṭṭhiyo
         Tato vātātapo ghoro    sañjāto paṭihaññati.
         Leṇatthañca sukhatthañca   jhāyituñca vipassituṃ
         vihāradānaṃ saṅghassa     aggaṃ buddhehi 1- vaṇṇitaṃ.
         Tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
         vihāre kāraye ramme     vāsayettha bahussute
         tesaṃ annañca pānañca   vatthasenāsanāni ca
         dadeyya ujubhūtesu       vippasannena cetasā.
         Te tassa dhammaṃ desenti   sabbadukkhā panūdanaṃ
         yaṃ so dhammaṃ idhaññāya   parinibbāti anāsavoti.
Athakho  bhagavā  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  imāhi  gāthāhi  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 85-88. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=198&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=198              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7229              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7229              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com