ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [449] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi aṭṭhime bhikkhave mahāsamudde
acchariyā  abbhutā  dhammā  ye  disvā disvā asurā mahāsamudde
abhiramanti  .  katame  aṭṭha  . mahāsamuddo bhikkhave anupubbaninno
anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  na  āyatakeneva  papāto  yampi
bhikkhave   mahāsamuddo   anupubbaninno  anupubbapoṇo  anupubba-
pabbhāro na āyatakeneva papāto ayaṃ bhikkhave mahāsamudde paṭhamo
acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā  disvā asurā mahāsamudde
abhiramanti.
   [450]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  mahāsamuddo  ṭhitadhammo  velaṃ
nātivattati  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  dutiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [451]  Puna  caparaṃ  bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena
Saṃvasati  yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ  taṃ  khippaññeva  tīraṃ
vāheti  thalaṃ  ussādeti  1-  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  na
matena  kuṇapena  saṃvasati  yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ  taṃ
khippaññeva  tīraṃ  vāheti  thalaṃ  ussādeti  ayampi  bhikkhave
mahāsamudde  tatiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [452]  Puna  caparaṃ  bhikkhave yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ
gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī tā mahāsamuddaṃ pattā jahanti
purimāni  nāmagottāni  mahāsamuddotveva  saṅkhyaṃ  2-  gacchanti
yampi  bhikkhave  yā  kāci  mahānadiyo  seyyathīyaṃ  gaṅgā  yamunā
aciravatī  sarabhū  mahī  tā  mahāsamuddaṃ  pattā  jahanti  purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddotveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  ayampi  bhikkhave
mahāsamudde  catuttho  acchariyo  abbhuto  dhammo yaṃ disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [453]  Puna  caparaṃ bhikkhave yā kāci loke savantiyo 3-
mahāsamuddaṃ  appenti  yā  ca  antalikkhā  dhārā  papatanti  na
tena  mahāsamuddassa  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati  yampi
bhikkhave  yā  kāci  loke  savantiyo  mahāsamuddaṃ  appenti yā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ussāreti. 2 Ma. Yu. Rā. saṅkhaṃ. 3 Ma. Yu. Rā. yā ca loke
@savantiyo.
Ca  antalikkhā  dhārā  papatanti  na  tena  mahāsamuddassa  ūnattaṃ
vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati  ayampi  bhikkhave mahāsamudde pañcamo
acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā  disvā asurā mahāsamudde
abhiramanti.
   [454]  Puna  caparaṃ  bhikkhave mahāsamuddo ekaraso loṇaraso
yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  ekaraso  loṇaraso  ayampi  bhikkhave
mahāsamudde  chaṭṭho  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā
disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [455]  Puna caparaṃ bhikkhave mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo  saṅkho
silā  pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅko  1-  masāragallaṃ  yampi
bhikkhave  mahāsamuddo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni
seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo  saṅkho  silā  pavāḷaṃ  rajataṃ
jātarūpaṃ  lohitaṅko  masāragallaṃ  ayampi  bhikkhave  mahāsamudde
sattamo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā  disvā  asurā
mahāsamudde abhiramanti.
   [456] Puna caparaṃ bhikkhave mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme  bhūtā  timi  timiṅgalo timitimiṅlo mahātimiṅgalo 2- asurā
nāgā  gandhabbā  santi  mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. lohitako. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Dviyojanasatikāpi    attabhāvā    tiyojanasatikāpi   attabhāvā
catuyojanasatikāpi  attabhāvā  pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  yampi
bhikkhave mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso tatrīme bhūtā timi timiṅgalo
timitimiṅgalo  mahātimiṅgalo asurā nāgā gandhabbā santi mahāsamudde
yojanasatikāpi  attabhāvā  .pe.  pañcayojanasatikāpi  attabhāvā
ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  aṭṭhamo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yaṃ  disvā  disvā asurā mahāsamudde abhiramanti ime kho bhikkhave
mahāsamudde  aṭṭha  acchariyā  abbhutā  dhammā  ye disvā disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [457] Evameva kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye aṭṭha acchariyā
abbhutā dhammā ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
Katame  aṭṭha  .  seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  anupubbaninno
anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  na  āyatakeneva  papāto evameva
kho  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā
anupubbapaṭipadā  na  āyatakeneva  aññāpaṭivedho  yampi  bhikkhave
imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
na  āyatakeneva  aññāpaṭivedho  ayaṃ  bhikkhave  imasmiṃ dhammavinaye
paṭhamo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ
dhammavinaye abhiramanti.
   [458]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahakhasamuddo  ṭhitadhammo  velaṃ
Nātivattati  evameva kho bhikkhave yaṃ mayā sāvakānaṃ 1- sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  taṃ  mama  sāvakā  jīvitahetupi  nātikkamanti  yampi
bhikkhave  yaṃ  mayā  sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ taṃ mama sāvakā
jīvitahetupi  nātikkamanti  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye
dutiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā  disvā  bhikkhū
imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   [459]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo na matena kuṇapena
saṃvasati  yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippaññeva 2- tīraṃ
vāheti  thalaṃ  ussādeti  evameva kho bhikkhave yo so puggalo
dussīlo   pāpadhammo   asucisaṅkassarasamācāro   paṭicchannakammanto
assamaṇo    samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño
antopūti  avassuto  kasambukajāto  na  tena  saṅgho  saṃvasati
khippaññeva  naṃ  sannipatitvā  ukkhipati  kiñcāpi  kho  3-  so
hoti  majjhe  bhikkhusaṅghassa  nisinno  athakho  so  ārakā  va
saṅghamhā  saṅgho ca tena yampi bhikkhave yo so puggalo dussīlo
pāpadhammo     asucisaṅkassarasamācāro     paṭicchannakammanto
assamaṇo    samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño
antopūti  avassuto  kasambukajāto  na  tena  saṅgho  saṃvasati
khippaññeva  naṃ  sannipatitvā ukkhipati kiñcāpi kho so hoti majjhe
bhikkhusaṅghassa nisinno athakho so ārakā va saṅghamhā saṅgho ca tena
@Footnote: 1 Ma. mama sāvakānaṃ. 2 Ma. khippameva. Yu. khippameva ca. 3 Yu. khosaddo natthi.
Ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  tatiyo  acchariyo  abbhuto
dhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   [460]  Seyyathāpi  bhikkhave  yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ
gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī tā mahāsamuddaṃ pattā jahanti
purimāni   nāmagottāni   mahāsamuddotveva   saṅkhyaṃ   gacchanti
evameva  kho  bhikkhave  cattārome  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
vessā  suddā  te  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni  samaṇā
sakyaputtiyātveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  yampi  bhikkhave  cattārome
vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā  suddā te tathāgatappavedite
dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā  jahanti  purimāni
nāmagottāni  samaṇā  sakyaputtiyātveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  ayampi
bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  catuttho  acchariyo  abbhuto  dhammo
yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   [461]  Seyyathāpi  bhikkhave  yā  kāci  loke  savantiyo
mahāsamuddaṃ  appenti  yā  ca antalikkhā dhārā papatanti na tena
mahāsamuddassa  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati  evameva kho
bhikkhave  bahū cepi bhikkhū anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyanti
na  tena  nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati
yampi  bhikkhave  bahū  cepi  bhikkhū  anupādisesāya  nibbānadhātuyā
Parinibbāyanti  na  tena  nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ vā
paññāyati  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  pañcamo  acchariyo
abbhuto  dhammo  yaṃ  disvā  disvā  bhikkhū  imasmiṃ  dhammavinaye
abhiramanti.
   [462]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo ekaraso loṇaraso
evameva  kho  bhikkhave  ayaṃ dhammavinayo ekaraso vimuttiraso yampi
bhikkhave  .pe.  vimuttiraso  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye
chaṭṭho  acchariyo  abbhuto  dhammo  yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ
dhammavinaye abhiramanti.
   [463]  Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo  saṅkho
silā  pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅko masāragallaṃ evameva kho
bhikkhave   ayaṃ  dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni
ratanāni  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro   iddhipādā   pañcindriyāni   pañca  balāni  satta
bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  yampi  bhikkhave  ayaṃ
dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  .pe.  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  ayampi
bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  sattamo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   [464] Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā timi .pe. asurā nāgā gandhabbā santi mahāsamudde
yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi  attabhāvā tiyojanasatikāpi
attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā  pañcayojanasatikāpi attabhāvā
evameva kho bhikkhave ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso tatrīme bhūtā
sotāpanno   sotāpattiphalasacchikiriyāya   paṭipanno   sakidāgāmī
sakidāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  anāgāmī  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno arahā arahattāya 1- paṭipanno yampi bhikkhave ayaṃ dhammavinayo
mahataṃ  bhūtānaṃ āvāso tatrīme bhūtā sotāpanno .pe. arahattāya
paṭipanno  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭhamo  acchariyo
abbhuto  dhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti
ime kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye aṭṭha acchariyā abbhutā dhammā
ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramantīti 2-.
   [465]  Athakho  bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
    channamativassati      vivaṭaṃ nātivassati
    tasmā channaṃ vivaretha   evantaṃ nātivassatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 285-292. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=449&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=449              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com