ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

                Tassuddānaṃ
   [512] Uposathe yāvatikaṃ        pāpabhikkhu na nikkhami 1-
        moggallānena nivuttho 2-  accharaṃ 3- jinasāsane
        ninnonupubbasikkhā ca     ṭhitadhammo natikkama 4-
        kuṇapukkhipati saṅgho       savantiyo jahanti ca 5-
        savanti parinibbanti       ekarasa vimutti ca
        bahu dhammavinayopi         bhūtaṭṭhāriyapuggalā
        samuddaṃ upamaṃ katvā       ṭhāpesi 6- sāsane guṇaṃ.
        Uposathe pātimokkhaṃ       na amhe koci jānāti
        paṭikacceva ujjhanti       eko dve tīṇi cāturo 7-
        pañca cha satta aṭṭhāni     navā 8- ca dasamāni ca.
        Sīla ācāra diṭṭhi ca       ājīvañcatubhāgike 9-.
        Pārājikañca saṅghādi     pācitti pāṭidesani
        dukkaṭaṃ pañcabhāgesu      sīlācāravipatti ca
        akatāya katāya ca        chabbhāgesu yathāvidhi 10-.
        Pārājikaṃ ca saṅghādi      thullapācittiyena ca
@Footnote: 1 Yu. nikkhamati. 2 Ma. nicchuddho. Yu. nicchuddo. 3 Ma. accherā.
@4 Ma. Yu. nātikkama. 5 Yu. casaddo natthi. 6 Ma. Yu. vācesi.
@7 Ma. Yu. Rā. cattāri. 8 Yu. nava. 9 yu ājīvaṃ catusāvake.
@10 Ma. Yu. yathā ṭhiti.
        Pāṭidesanīyañceva       dukkaṭañca dubbhāsitaṃ
        sīlācāravipatti ca        ājīvañca vipattiyā
        aṭṭhākatāya katena       sīlācārā ca diṭṭhiyā 1-
        akatāya katāyāpi        katākatāyameva ca
        evaṃ navavidhā vuttā        yathābhūtena ñāyato.
        Pārājiko vippakatā 2-    paccakkhāto tatheva ca
        upeti paccādiyati        paccādānakathāya ca 3-
        sīlācāravipatti ca         tathā 4- diṭṭhivipattiyā
        diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ 5-      dasadhā taṃ vijānatha.
        Bhikkhu vipassati bhikkhuṃ       añño cārocayāti taṃ
        suddhe va tassa akkhāti     pātimokkhaṃ ṭhapesi so.
        Vuṭṭhāti antarāyena       rājā coraaggūdakaṃ
        manussāmanussā vāḷa      siriṃsapā ca jīvitaṃ
        brahmacārī ca dasannaṃ      tasmiṃ aññataresu vā 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīlācāravipatti ca diṭṭhiājīvavipatti yā ca aṭṭhā katākate tenekā
@sīlācāradiṭṭhiyā. 2 Yu. vippakato. 3 Ma. paccādānakathā ca yā. Yu. paccādānakathā ca
@yo. 4 Yu. yathā. 5 Yu. diṭṭhasutaparisaṅki. 6 Yu. bhikkhu vipassati bhikkhuṃ
@vipassañño cārocati taṃ suddhe va tassa akkhāti pātimokkhaṃ ṭhapeti so.
@vuṭṭhāti anatarāyena rājacoraggudakā ca manussa amanussā ca vāḷasirisapājīvi
@brahmaṃ dasannaññatarekena tasmiṃ aññataresu vā. Ma. soyeva tassa akkhāti ....
        Dhammikādhammikā ceva      yathāmaggena jānatha 1-.
        Kālabhūtatthasañhitaṃ       labhissāmi bhavissati
        kāyavācasikā mettā      bāhusaccūbhayāni tu 2-.
        Kālabhūtena saṇhena       atthamettena codaye
        vippaṭisārī adhammena      tathevāpi vinodaye 3-.
        Dhammacodacuditassa        vinode vippaṭissare.
        Karuṇā hitānukampā      vuṭṭhānampi purakkhitā 4-
        codakassa paṭipatti        sambuddhena pakāsitā 5-
        sacce ceva akuppe ca       cuditassesa 6- dhammatāti.
                    ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. jānātha. 2 Ma. Yu. bāhusaccaṃ ubhayāni. 3 Ma. Yu. vippaṭisārādhammena
@tathā vācā vinodaye. 4 Ma. Yu. dhammacodacuditassa vinodeti vippaṭisāro
@karuṇā hitānukampi vuṭṭhāna purekkhāratā. 5 Yu. Rā. pakāsitaṃ. 6 Ma. Yu.
@cuditasseva. Rā. cuditassesā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 317-319. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6373              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6373              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=512&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=79              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=512              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com