ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [590]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ uposathaṃ
ṭhapenti  pavāraṇaṃ  ṭhapenti savacanīyaṃ karonti anuvādaṃ paṭṭhapenti 1-
okāsaṃ  kārenti  codenti  sārenti  .pe.  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  bhikkhuniyā  bhikkhussa  uposatho
ṭhapetabbo  ṭhapitopi  aṭṭhapito  ṭhapentiyā  āpatti  dukkaṭassa
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  ṭhapitāpi  aṭṭhapitā  ṭhapentiyā  āpatti
dukkaṭassa  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  katampi  akataṃ  karontiyā
āpatti   dukkaṭassa  na  anuvādo  paṭṭhapetabbo  paṭṭhapitopi
appaṭṭhapito  paṭṭhapentiyā  2-  āpatti  dukkaṭassa  na  okāso
kāretabbo  kāritopi  akārito  kārentiyā  āpatti  dukkaṭassa
na   codetabbo  coditopi  acodito  codentiyā  āpatti
@Footnote: 1 Yu. ṭhapenti. 2 Yu. ṭhapetabbo ṭhapitopi aṭhapito ṭhapentiyā.
Dukkaṭassa  na  sāretabbo  sāritopi  assārito  sārentiyā
āpatti dukkaṭassāti.
   [591]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  bhikkhunīnaṃ uposathaṃ
ṭhapenti  pavāraṇaṃ  ṭhapenti  savacanīyaṃ  karonti  anuvādaṃ  paṭṭhapenti
okāsaṃ kārenti codenti sārenti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  bhikkhunā  bhikkhuniyā  uposathaṃ  ṭhapetuṃ  ṭhapitopi
suṭṭhapito   ṭhapentassa   anāpatti  pavāraṇaṃ  ṭhapetuṃ  ṭhapitāpi
suṭṭhapitā  ṭhapentassa  anāpatti  savacanīyaṃ  kātuṃ  kataṃpi  sukataṃ
karontassa  anāpatti  anuvādaṃ  paṭṭhapetuṃ  paṭṭhapitopi  suppaṭṭhapito
paṭṭhapentassa  anāpatti  okāsaṃ  kāretuṃ  kāritopi  sukārito
kārentassa  anāpatti  codetuṃ  coditāpi  sucoditā  codentassa
anāpatti sāretuṃ sāritāpi sussāritā sārentassa anāpattīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 363-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7308              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7308              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=590&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=590              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]