ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [529] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
pattasannicayaṃ  karontiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ
akaṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
   [530]  Akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā  bhājāpentiyā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā bhājāpesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [531]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ  cīvaraṃ  parivaṭṭetvā  acchindantiyā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  bhikkhuniyā  saddhiṃ  cīvaraṃ  parivaṭṭetvā  acchindi
@Footnote: 1 Ma. ñāyate.
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [532]   Aññaṃ  viññāpetvā  viññāpentiyā  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  aññaṃ  viññāpetvā  aññaṃ  viññāpesi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [533]  Aññaṃ  cetāpetvā  aññaṃ  cetāpentiyā nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  aññaṃ  cetāpetvā  aññaṃ  cetāpesi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [534]  Aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  saṅghikena
aññaṃ  cetāpentiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena
parikkhārena  aññuddisikena  saṅghikena  aññaṃ  cetāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
Samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [535]  Aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  saṅghikena
saññācikena  aññaṃ  cetāpantiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  saṅghikena  saññācikena
aññaṃ  cetāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [536]  Aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena mahājanikena
aññaṃ  cetāpentiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena
parikkhārena  aññuddisikena  mahājanikena  aññaṃ  cetāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [537]  Aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena mahājanikena
saññācikena  aññaṃ  cetāpentiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  mahājanikena  saññācikena
Aññaṃ  cetāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [538]  Aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  puggalikena
saññācikena  aññaṃ  cetāpentiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī
aññadatthikena  parikkhārena  aññuddisikena  puggalikena  saññācikena
aññaṃ  cetāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [539]  Atirekacatukkaṃsaparamaṃ garupāpuraṇaṃ cetāpentiyā nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  rājānaṃ  kambalaṃ  viññāpesi  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [540]  Atirekaaḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ  lahupāpuraṇaṃ  cetāpentiyā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī  rājānaṃ  khomaṃ  viññāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
@Footnote: 1 Ma. garupāvuraṇaṃ.
Samuṭṭhāti.
       Dvādasa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [541] Pattaṃ akālakālañca   parivaṭṭe ca viññape 1-
      cetāpetvā aññadatthi   saṅghikañca mahājani 2-
      saññācikā puggalikā    catukkaṃsaḍḍhateyyakāti.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 145-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2948              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2948              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=529&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=529              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]