ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Pasarasisuttam 1-
   [312]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame . atha kho bhagava pubbanhasamayam
nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi  .
Atha  kho  sambahula  bhikkhu  yena ayasma anando tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmantam  anandam etadavocum cirassuta no avuso
ananda  bhagavata  sammukha  dhammi katha sadhu mayam avuso ananda
labheyyama bhagavato sammukha dhammim katham savanayati . tenahayasmanto
yena  rammakassa  brahmanassa  assamo  tenupasankamatha  appevanama
labheyyatha  bhagavato  sammukha dhammim katham savanayati . evamavusoti
kho te bhikkhu ayasmato anandassa paccassosum.
   {312.1} Atha kho bhagava savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanto  ayasmantam  anandam  amantesi  ayamananda
yena pubbaramo migaramatu pasado tenupasankamissama divaviharayati.
Evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato paccassosi . Atha kho
bhagava  ayasmata  anandena  saddhim  yena pubbaramo migaramatu
pasado  tenupasankami divaviharaya . atha kho bhagava sayanhasamayam
patisallana  vutthito  ayasmantam  anandam  amantesi ayamananda
@Footnote: 1 Yu. ariyapariyesanasuttanti dissati.
Yena  pubbakotthako  tenupasankamissama  gattani  parisincitunti .
Evam  bhanteti  kho ayasma anando bhagavato paccassosi . atha
kho  bhagava  ayasmata  anandena  saddhim  yena  pubbakotthako
tenupasankami  gattani  parisincitum  pubbakotthake  gattani parisincitva
paccuttaritva ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano.
   {312.2} Atha kho ayasma anando bhagavantam etadavoca ayam
bhante rammakassa brahmanassa assamo avidure ramaniyo bhante rammakassa
brahmanassa  assamo  pasadiko  bhante  rammakassa  brahmanassa
assamo  sadhu  bhante  bhagava  yena  rammakassa  brahmanassa
assamo  tenupasankamatu  anukampam  upadayati  . adhivasesi bhagava
tunhibhavena  .  atha  kho  bhagava  yena  rammakassa  brahmanassa
assamo  tenupasankami  .  tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu
rammakassa  brahmanassa  assame  dhammiya  kathaya  sannisinna
honti  . atha kho bhagava bahidvarakotthake atthasi kathapariyosanam
agamayamano.
   [313]  Atha  kho bhagava kathapariyosanam viditva ukkasitva
aggalam akotesi . vivarimsu kho te bhikkhu bhagavato dvaram. Atha kho
bhagava   rammakassa  brahmanassa  assamam  pavisitva  pannatte
asane  nisidi  . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha
bhikkhave  etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antara katha
Vippakatati  .  bhagavantameva  kho  no bhante arabbha dhammi katha
vippakata  atha  bhagava  anuppattoti  .  sadhu bhikkhave etam kho
bhikkhave  tumhakam  patirupam  kulaputtanam  saddha  agarasma anagariyam
pabbajitanam  yam  tumhe  dhammiya  kathaya  sannisideyyatha .
Sannipatitanam  vo bhikkhave dvayam karaniyam dhammi va katha ariyo va
tunhibhavo . dvema bhikkhave pariyesana 1- anariya ca pariyesana
ariya ca pariyesana.
   [314] Katama ca bhikkhave anariya pariyesana . idha bhikkhave
ekacco  attana  jatidhammo  samano  jatidhammanneva  pariyesati
attana  jaradhammo  samano  jaradhammanneva  pariyesati  attana
byadhidhammo   samano   byadhidhammanneva   pariyesati   attana
maranadhammo  samano  maranadhammanneva  pariyesati  attana  sokadhammo
samano  sokadhammanneva  pariyesati  attana  sankilesadhammo samano
sankilesadhammanneva pariyesati.
   {314.1} Kinca bhikkhave jatidhammam vadetha . puttabhariyam bhikkhave
jatidhammam  dasidasam  jatidhammam  ajelakam  jatidhammam  kukkutasukaram
jatidhammam  hatthigavassavalavam  jatidhammam  jataruparajatam  jatidhammam .
Jatidhamma  hete  bhikkhave  upadhayo  etthayam  gadhito  mucchito
ajjhapanno   attana   jatidhammo   samano   jatidhammanneva
pariyesati.
   {314.2}  Kinca  bhikkhave  jaradhammam  vadetha  .  puttabhariyam
bhikkhave   jaradhammam  dasidasam  jaradhammam  ajelakam  jaradhammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ariya ca pariyesana anariya ca pariyesana.
Kukkutasukaram   jaradhammam  hatthigavassavalavam  jaradhammam  jataruparajatam
jaradhammam  .  jaradhamma  hete bhikkhave upadhayo etthayam gadhito
mucchito  ajjhapanno  attana  jaradhammo  samano  jaradhammanneva
pariyesati.
   {314.3}  Kinca  bhikkhave  byadhidhammam  vadetha  . puttabhariyam
bhikkhave  byadhidhammam  dasidasam  byadhidhammam  ajelakam  byadhidhammam
kukkutasukaram  byadhidhammam  hatthigavassavalavam  byadhidhammam  jataruparajatam
byadhidhammam  . byadhidhamma hete bhikkhave upadhayo etthayam gadhito
mucchito  ajjhapanno  attana  byadhidhammo samano byadhidhammanneva
pariyesati.
   {314.4} Kinca bhikkhave maranadhammam vadetha . puttabhariyam bhikkhave
maranadhammam  dasidasam  maranadhammam  aje  lakam  maranadhammam  kukkutasukaram
maranadhammam  hatthigavassavalavam  maranadhammam  jataruparajatam  maranadhammam .
Maranadhamma  hete  bhikkhave  upadhayo  etthayam  gadhito  mucchito
ajjhapanno   attana   maranadhammo   samano   maranadhammanneva
pariyesati.
   {314.5} Kinca bhikkhave sokadhammam vadetha . puttabhariyam bhikkhave
sokadhammam  dasi  dasam  sokadhammam  ajelakam  sokadhammam  kukkutasukaram
sokadhammam  hatthigavassavalavam  sokadhammam  jataruparajatam 1- sokadhammam .
Sokadhamma hete bhikkhave upadhayo etthayam gadhito mucchito ajjhapanno
attana sokadhammo samano sokadhammanneva pariyesati.
   {314.6}  Kinca  bhikkhave  sankilesadhammam vadetha . puttabhariyam
bhikkhave   sankilesadhammam   dasidasam   sankilesadhammam   ajelakam
@Footnote: 1 Ma. Yu. jataruparajatam sokadhammanti ime patha na dissanti.
Sankilesadhammam    kukkutasukaram   sankilesadhammam   hatthigavassavalavam
sankilesadhammam  jataruparajatam  sankilesadhammam  .  sankilesadhamma hete
bhikkhave  upadhayo  etthayam  gadhito  mucchito  ajjhapanno attana
sankilesadhammo  samano  sankilesadhammanneva  pariyesati  .  ayam
bhikkhave anariya pariyesana.
   [315] Katama ca bhikkhave ariya pariyesana . idha bhikkhave
ekacco  attana  jatidhammo  samano jatidhamme adinavam viditva
ajatam  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam  pariyesati attana jaradhammo
samano  jaradhamme  adinavam  viditva  ajaram  anuttaram  yogakkhemam
nibbanam  pariyesati  attana  byadhidhammo  samano  byadhidhamme
adinavam  viditva  abyadhim  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam pariyesati
attana  maranadhammo  samano  maranadhamme  adinavam  viditva  amatam
anuttaram  yogakkhemam  nibbanam  pariyesati attana sokadhammo samano
sokadhamme  adinavam  viditva  asokam  anuttaram  yogakkhemam nibbanam
pariyesati  attana  sankilesadhammo  samano  sankilesadhamme adinavam
viditva  asankilittham  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam  pariyesati .
Ayampi bhikkhave ariya pariyesana.
   [316]  Ahampi  sudam bhikkhave pubbeva sambodha anabhisambuddho
bodhisattova  samano  attana  jatidhammo  samano  jatidhammanneva
pariyesami  attana  jaradhammo  samano  jaradhammanneva pariyesami
Attana  byadhidhammo  samano  byadhidhammanneva  pariyesami attana
maranadhammo  samano  maranadhammanneva  pariyesami  attana sokadhammo
samano  sokadhammanneva  pariyesami  attana sankilesadhammo samano
sankilesadhammanneva  pariyesami  tassa mayham bhikkhave etadahosi kinnu
kho  aham  attana  jatidhammo  samano  jatidhammanneva pariyesami
attana jaradhammo samano ... byadhidhammo samano ... Maranadhammo
samano ... sokadhammo samano ... attana sankilesadhammo samano
sankilesadhammanneva   pariyesami  yannunaham  attana  jatidhammo
samano  jatidhamme  adinavam  viditva  ajatam  anuttaram yogakkhemam
nibbanam  pariyeseyyam  attana  jaradhammo  samano  jaradhamme
adinavam  viditva  ajaram  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam pariyeseyyam
attana  byadhidhammo  samano byadhidhamme adinavam viditva abyadhim
anuttaram  yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam attana maranadhammo samano
maranadhamme  adinavam  viditva  amatam  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam
pariyeseyyam  attana sokadhammo samano sokadhamme adinavam viditva
asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam attana sankilesadhammo
samano sankilesadhamme adinavam viditva asankilittham anuttaram yogakkhemam
nibbanam pariyeseyyanti.
   [317] So kho aham bhikkhave aparena samayena daharova samano
Susukalakeso  bhadrena  yobbanena  samannagato  pathamena  vayasa
akamakanam  matapitunam  assumukhanam rodantanam kesamassum oharetva
kasayani  vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajim
so  evam  pabbajito  samano  kimkusalagavesi  anuttaram  santivarapadam
pariyesamano  yena  alaro  kalamo  tenupasankamim upasankamitva
alaram  kalamam  etadavocam  icchamaham  avuso  kalama  imasmim
dhammavinaye brahmacariyam caritunti.
   {317.1} Evam vutte bhikkhave alaro kalamo mam etadavoca
viharatayasma tadiso ayam dhammo yattha vinnu puriso nacirasseva sakam
acariyakam  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja vihareyyati . so
kho aham bhikkhave nacirasseva khippameva tam dhammam pariyapunim so kho aham
bhikkhave   tavatakeneva   otthapahatamattena   lapitalapanamattena
nanavadanca  vadami  theravadanca  janami  passamiti ca patijanami
ahanceva anne ca . tassa mayham bhikkhave etadahosi na kho alaro
kalamo  imam  dhammam kevalam saddhamattakena sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharamiti pavedeti addha alaro kalamo imam dhammam janam
passam viharatiti.
   {317.2}  Atha  khvaham  bhikkhave  yena  alaro kalamo
tenupasankamim   upasankamitva   alaram   kalamam   etadavocam
kittavata  no avuso kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  pavedesiti .  evam vutte bhikkhave alaro kalamo
Akincannayatanam  pavedesi  .  tassa  mayham bhikkhave etadahosi na
kho  alarasseva kalamassa atthi saddha mayhampatthi saddha na kho
alarasseva  kalamassa  atthi  viriyam  mayhampatthi  viriyam  na  kho
alarasseva  kalamassa  atthi  sati  mayhampatthi  sati  na  kho
alarasseva  kalamassa  atthi  samadhi  mayhampatthi  samadhi na kho
alarasseva  kalamassa  atthi  panna  mayhampatthi panna yannunaham
yam  dhammam  alaro  kalamo  sayam abhinna sacchikatva upasampajja
viharamiti  pavedeti  .  tassa dhammassa sacchikiriyaya padaheyyanti .
So  kho  aham bhikkhave nacirasseva khippameva tam dhammam sayam abhinna
sacchikatva upasampajja vihasim.
   {317.3} Atha khvaham bhikkhave yena alaro kalamo tenupasankamim
upasankamitva  alaram  kalamam etadavocam ettavata kho avuso
kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesiti .
Ettavata  kho  aham  avuso imam dhammam sayam abhinna sacchikitva
upasampajja  pavedemiti  . ahampi kho avuso kalama ettavata
imam  dhammam  sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti . labha
no avuso suladdham no avuso ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim
passama iti yaham dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi
tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi yam tvam dhammam
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharasi  tamaham  dhammam  sayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Abhinna  sacchikatva  upasampajja  pavedemi  iti  yaham  dhammam
janami  tam  tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tamaham dhammam
janami  iti  yadiso  aham  tadiso  tvam  yadiso tvam tadiso
aham  ehidani  avuso  ubho  vasanta  imam ganam pariharamati .
Iti kho bhikkhave alaro kalamo acariyo me samano antevasim
mam samanam attana samasamam thapeti ularaya ca mam pujaya pujesi .
Tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi  nayam  dhammo  nibbidaya  na
viragaya  na  nirodhaya  na  upasamaya na abhinnaya na sambodhaya
na  nibbanaya  samvattati  yavadeva  akincannayatanupapattiyati .
So  kho  aham  bhikkhave  tam  dhammam  analankaritva  tamha dhamma
nibbijja apakkamim.
   [318] So kho aham bhikkhave kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  yena  uddako  ramaputto  tenupasankamim upasankamitva
uddakam  ramaputtam  etadavocam  icchamaham  avuso  rama  imasmim
dhammavinaye  brahmacariyam  caritunti  .  evam vutte bhikkhave uddako
ramaputto  mam  etadavoca  viharatayasma tadiso ayam dhammo yattha
vinnu  puriso  nacirasseva  sakam  acariyakam  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  vihareyyati  .  so  kho  aham  bhikkhave  nacirasseva
khippameva tam dhammam pariyapunim . so kho aham bhikkhave tavatakeneva
otthapahatamattakena      lapitalapanamattakena     nanavadanca
Vadami  theravadanca  pajanami  passamiti  patijanami  ahanceva
anne  ca  .  tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi na kho ramo
imam  dhammam  kevalam  saddhamattakena  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  viharamiti  pavedesi  . addha ramo imam dhammam janam
passam  vihasiti  .  atha khvaham bhikkhave yena uddako ramaputto
tenupasankamim   upasankamitva   uddakam   ramaputtam   etadavocam
kittavata  no  avuso  rama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva
upasampajja pavedesiti.
   Evam vutte bhikkhave uddako ramaputto nevasannanasannayatanam
pavedesi . tassa mayham bhikkhave etadahosi na kho ramasseva ahosi
saddha mayhampatthi saddha na kho ramasseva ahosi viriyam .pe. Sati ...
Samadhi ... panna mayhampatthi panna yannunaham yam dhammam ramo sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti  pavedeti tassa dhammassa
sacchikiriyaya padaheyyanti.
   {318.1} So kho aham bhikkhave nacirasseva khippameva tam dhammam sayam
abhinna  sacchikatva upasampajja vihasim . atha khvaham bhikkhave yena
uddako  ramaputto  tenupasankamim  upasankamitva  uddakam  ramaputtam
etadavocam ettavata no avuso rama 1- imam dhammam sayam abhinna
sacchikatva upasampajja pavedesiti . ettavata kho aham 2- avuso
imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemiti 3-. Ahampi
kho avuso ettavata
@Footnote: 1 Ma. Yu. ramo 2 Ma. Yu. ayam patho natthi. 3 Ma. Yu. pavedesiti.
Imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharamiti .
Labha no avuso suladdham no avuso ye mayam ayasmantam tadisam
sabrahmacarim  passama  iti yam dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva
upasampajja pavedeti tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja
viharasi 1- yam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi 2-
tam dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi iti 3-
yam dhammam ramo annasi 4- tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tam
dhammam ramo annasi 5- iti yadiso ramo ahosi tadiso tvam yadiso
tvam tadiso ramo ahosi ehidani avuso tuvam [6]- ganam pariharati.
   {318.2} Iti kho bhikkhave uddako ramaputto sabrahmacari me
samano acariyatthane ca mam thapesi ularaya ca mam pujaya pujesi.
Tassa  mayham bhikkhave etadahosi nayam dhammo nibbidaya na viragaya
na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya
samvattati  yavadeva  nevasannanasannayatanupapattiyati  .  so  kho
aham bhikkhave tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja apakkamim.
   [319] So kho aham bhikkhave kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano  magadhesu  anupubbena  carikancaramano  yena uruvela
senanigamo  tadavasarim  .  tatthaddasam  ramaniyam  bhumibhagam  pasadikanca
vanasandam  nadinca  sandantim  setakam  supatittham  ramaniyam  samanta  ca
@Footnote: 1-2 Po. pavedesi. 3 Po. itisaddo natthi. 4-5 Po. Ma. abhinnasi.
@6 Ma. Yu. imam.
Gocaragamam  .  tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi  ramaniyo  vata
bhumibhago  pasadiko ca vanasando nadi ca sandati setaka supatittha
ramaniya  samanta ca gocaragamo alam vatidam kulaputtassa padhanatthikassa
padhanayati  .  so  kho  aham  bhikkhave  tattheva  nisidim alamidam
padhanayati.
   [320]  So  kho  aham bhikkhave attana jatidhammo samano
jatidhamme  adinavam  viditva  ajatam  anuttaram  yogakkhemam nibbanam
pariyesamano  ajatam  anuttaram  yogakkhemam nibbanam ajjhagamam attana
jaradhammo samano ... attana byadhidhammo samano ... attana
maranadhammo  samano ... attana sokadhammo samano ... attana
sankilesadhammo  samano  sankilesadhamme  adinavam viditva asankilittham
anuttaram  yogakkhemam  nibbanam  pariyesamano  asankilittham  anuttaram
yogakkhemam  nibbanam  ajjhagamam  nananca  pana  me  dassanam udapadi
akuppa me vimutti ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
   [321] Tassa mayham bhikkhave etadahosi adhigato kho myayam dhammo
gambhiro  duddaso  duranubodho  santo  panito  atakkavacaro nipuno
panditavedaniyo alayarama kho panayam paja alayarata alayasammudita
alayaramaya  kho  1-  pajaya alayarataya alayasammuditaya duddasam
idam  thanam  yadidam  idappaccayatapaticcasamuppado  idampi  kho  thanam
duddasam    yadidam    sabbasankharasamatho    sabbupadhipatinissaggo
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho pana.
Tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam  ahanceva  kho  pana dhammam
deseyyam  pare  ca  me na ajaneyyum so mamassa kilamatho sa
mamassa  vihesati  .  apissu  mam bhikkhave ima anacchariya gatha
patibhamsu pubbe assutapubba
    kicchena me adhigatam   halandani pakasitum
    ragadosaparetehi    nayam dhammo susambudho
    patisotagamim nipunam    gambhiram duddasam anum
    ragaratta na dakkhanti  tamokkhandhena avutati.
Itiha  me  bhikkhave  patisancikkhato  appossukkataya  cittam  namati
no dhammadesanayati.
   [322]  Atha  kho bhikkhave brahmuno sahampatissa mama cetasa
cetoparivitakkamannaya  etadahosi  nassati  vata  bho loko vinassati
vata  bho loko yatra hi nama tathagatassa arahato sammasambuddhassa
appossukkataya  cittam  namati  no  dhammadesanayati  .  atha kho
bhikkhave  brahma  sahampati seyyathapi nama balava puriso samminjitam
va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva 1- kho 2-
brahmaloke  antarahito mama purato paturahosi . atha kho bhikkhave
brahma   sahampati   ekamsam   uttarasangam  karitva  yenaham
tenanjalimpanametva mam etadavoca desetu me bhante bhagava dhammam
@Footnote: 1 Si. Yu. evamevam. 2 Ma. Yu. khoti saddo natthi.
Desetu  sugato  dhammam  santi  satta  apparajakkhajatika assavanata
dhammassa  parihayanti  bhavissanti  dhammassa  annataroti . idamavoca
bhikkhave brahma sahampati idam vatvana athaparam etadavoca
      paturahosi magadhesu pubbe
      dhammo asuddho samalehi cintito
      apapuretam amatassa dvaram
      sunantu dhammam vimalenanubuddham
      sele yatha pabbatamuddhanitthito
      yathapi passe janatam samantato
      tathupamam dhammamayam sumedha
      pasadamaruyha samantacakkhu
      sokavakinnam 1- janatamapetasoko
      avekkhassu jatijarabhibhutam
      utthehi vira vijitasangama
      satthavaha anana vicara loke
   desetu 2- bhagava dhammam annataro bhavissantiti.
   [323]  Atha  khvaham bhikkhave brahmuno ca ajjhesanam viditva
sattesu  ca  karunnatam  paticca  buddhacakkhuna  lokam  volokesim .
Addasam  kho  aham  bhikkhave  buddhacakkhuna lokam volokento satte
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. sokavatinnam. 2 Si. Ma. Yu. desassu.
Apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare
suvinnapaye  duvinnapaye  appekacce  paralokavajjabhayadassavino  1-
viharante 2- . seyyathapi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam
va  appekaccani  uppalani  va  padumani  va  pundarikani va
udake  jatani  udake samvaddhani udakanuggatani antonimuggapositani
appekaccani  uppalani  va  padumani  va pundarikani va udake
jatani  udake samvaddhani udakanuggatani samodakanthitani appekaccani
uppalani  va  padumani va pundarikani va udake jatani udake
samvaddhani  udakam  accuggamma  titthanti  3-  anuppalittani  udakena
evameva kho aham bhikkhave buddhacakkhuna lokam volokento addasam satte
apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare
suvinnapaye   duvinnapaye   appekacce  paralokavajjabhayadassavino
viharante. Atha khvaham bhikkhave brahmanam sahampatim gathaya ajjhabhasim 4-
      aparuta tesam amatassa dvara
      ye sotavanto pamuncantu saddham
      vihimsasanni pagunam na bhasim
      dhammam panitam manujesu brahmeti.
Atha  kho  bhikkhave  brahma  sahampati  katavakaso khomhi bhagavata
dhammadesanayati mam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paralokavajjabhayadassavine. 2 Ma. ito param appekacce na
@paralokavajjabhayadassavine viharanteti dissati. 3 Ma. thitani . 4 Ma. Yu. paccabhasim.
   [324]  Tassa  mayham  bhikkhave etadahosi kassa nu kho aham
pathamam  dhammam  deseyyam  ko  imam dhammam khippameva ajanissatiti .
Tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi  ayam  kho  alaro  kalamo
pandito  viyatto  medhavi  digharattam  apparajakkhajatiko  yannunaham
alarassa kalamassa pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva
ajanissatiti . atha kho mam bhikkhave devata upasankamitva etadavoca 1-
sattahakalakato  bhante  alaro  kalamoti . nananca pana me
dassanam  udapadi  sattahakalakato  alaro  kalamoti  .  tassa
mayham  bhikkhave  etadahosi  mahajaniyo  kho  alaro  kalamo
sace hi so imam dhammam suneyya khippameva ajaneyyati.
   {324.1} Tassa mayham bhikkhave etadahosi kassa nu kho pathamam dhammam
deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . Tassa mayham bhikkhave
etadahosi  ayam  kho  uddako ramaputto pandito viyatto medhavi
digharattam   apparajakkhajatiko   yannunaham  uddakassa  ramaputtassa
pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva ajanissatiti. Atha kho
mam  bhikkhave  devata  upasankamitva etadavoca 2- abhidosakalakato
bhante  uddako  ramaputtoti  . nananca pana me dassanam udapadi
abhidosakalakato  uddako  ramaputtoti  .  tassa  mayham  bhikkhave
etadahosi  mahajaniyo  kho uddako ramaputto sace hi so imam
dhammam suneyya khippameva ajaneyyati.
@Footnote: 1-2 Yu. etadavocum.
   {324.2}  Tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi kassa nu kho aham
pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . Tassa
mayham  bhikkhave  etadahosi  bahukara  kho  me pancavaggiya bhikkhu
ye  mam  padhanapahitattam  upatthahimsu  yannunaham  pancavaggiyanam  bhikkhunam
pathamam  dhammam  deseyyanti  .  tassa mayham bhikkhave etadahosi kaham
nu kho etarahi pancavaggiya bhikkhu viharantiti . addasam kho bhikkhave
dibbena   cakkhuna   visuddhena  atikkantamanusakena  pancavaggiye
bhikkhu baranasiyam viharante isipatane migadaye . atha khvaham bhikkhave
uruvelayam yathabhirantam viharitva yena baranasi tena carikam pakkamim.
   [325] Addasa kho mam bhikkhave upako ajivako antara ca gayam
antara  ca  bodhim  addhanamaggapatipannam  disvana  mam  etadavoca
vippasannani  kho  te  avuso  indriyani  parisuddho  chavivanno
pariyodato kamsi tvam avuso uddissa pabbajito ko va te sattha
kassa va tam dhammam rocesiti . Evam vutte aham bhikkhave upakam ajivakam
gathaya 1- ajjhabhasim
       sabbabhibhu sabbaviduhamasmi
       sabbesu dhammesu anupalitto
       sabbanjaho tanhakkhaye vimutto
       sayam abhinnaya kamuddiseyyam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gathahi.
     Na me acariyo atthi     sadiso me na vijjati
     sadevakasmi lokasmim     natthi me patipuggalo
     ahanhi araha loke    aham sattha anuttaro
     ekomhi sammasambuddho  sitibhutosmi nibbuto
     dhammacakkam pavattetum        gacchami kasinam puram
     andhabhutasmi lokasmim       ahannim 1- amatadundubhinti.
     Yatha kho tvam avuso patijanasi  arahasi anantajinoti.
     Madisa ve jina honti         ye patta asavakkhayam
     jita me papaka dhamma          tasmaham upaka jinoti.
Evam vutte bhikkhave so upako huveyyavusoti 2- vatva sisam okampetva
ummaggam gahetva pakkami.
   [326]  Atha khvaham bhikkhave anupubbena carikancaramano yena
baranasi  yena  isipatanam  migadayo  yena  pancavaggiya  bhikkhu
tenupasankamim  .  addasamsu  3- kho mam bhikkhave pancavaggiya  bhikkhu
duratova  agacchantam  disvava  annamannam  santhapesum  ayam  kho
avuso  samano  gotamo  agacchati  bahulliko  padhanavibbhanto
avatto  bahullaya  so  neva  abhivadetabbo na paccutthatabbo
nassa  pattacivaram  patiggahetabbam  apica  kho asanam thapetabbam sace
akankhissati nisidissatiti . yatha yatha kho aham bhikkhave upasankamim 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ahancham. 2. Ma. hupeyyapavusoti. Yu. huveyyapavusoti.
@3 Yu. addasasum. 4 Yu. upasankamami.
Tatha  tatha  pancavaggiya  bhikkhu  nasakkhimsu sakaya katikaya santhatum
appekacce  mam  paccuggantva  pattacivaram  patiggahesum  appekacce
asanam  pannapesum  appekacce  padodakam upatthapesum apica kho mam
namena  ca  avusovadena ca samudacaranti . [1]- aham bhikkhave
pancavaggiye  bhikkhu  etadavocam  ma  bhikkhave  tathagatam namena ca
avusovadena   ca  samudacarittha  2-  araham  bhikkhave  tathagato
sammasambuddho  odahatha  bhikkhave  sotam  amatamadhigatam  ahamanusasami
aham  dhammam  desemi  yathanusittham  3-  patipajjamana  nacirasseva
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva upasampajja viharissathati.
   {326.1}  Evam  vutte  bhikkhave  pancavaggiya  bhikkhu  mam
etadavocum  tayapi  kho  tvam  avuso  gotama  ariyaya  taya
patipadaya  taya  dukkarakarikaya  najjhagama  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanavisesam   kim   pana  tvam  etarahi  bahulliko
padhanavibbhanto   avatto   bahullaya   adhigamissasi   uttari
manussadhamma  alamariyananadassanavisesanti  . evam vutte aham bhikkhave
pancavaggiye  bhikkhu  etadavocam  na bhikkhave tathagato bahulliko na
padhanavibbhanto  na  avatto  bahullaya  araham  bhikkhave tathagato
sammasambuddho  odahatha  bhikkhave  sotam  amatamadhigatam  ahamanusasami
aham  dhammam  desemi  yathanusittham patipajjamana nacirasseva yassatthaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. evam vutteti dve patha dissanti. 2 Ma. samudacaratha.
@3 Ma. Yu. ito param tathasaddo dissati.
Kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  viharissathati  .  dutiyampi  kho  bhikkhave  pancavaggiya
bhikkhu mam etadavocum tayapi kho tvam *- avuso gotama ariyaya taya
patipadaya  taya  dukkarakarikaya  najjhagama  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanavisesam   kim   pana  tvam  etarahi  bahulliko
padhanavibbhanto   avatto   bahullaya   adhigamissasi   uttari
manussadhamma   alamariyananadassanavisesanti   .   dutiyampi   kho
aham  bhikkhave  pancavaggiye  bhikkhu  etadavocam na bhikkhave tathagato
bahulliko .pe. Upasampajja viharissathati.
   {326.2} Tatiyampi kho bhikkhave pancavaggiya bhikkhu mam etadavocum
tayapi kho tvam avuso gotama ariyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya
najjhagama  uttari  manussadhamma  alamariyananadassanavisesam  kim  pana
tvam etarahi bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi
uttari  manussadhamma  alamariyananadassanavisesanti  . evam vutte aham
bhikkhave pancavaggiye bhikkhu etadavocam abhijanatha me no tumhe bhikkhave
ito pubbe evarupam bhasitametanti . no hetam bhante. Na bhikkhave
tathagato bahulliko na padhanavibbhanto na avatto bahullaya araham
bhikkhave  tathagato  sammasambuddho odahatha bhikkhave sotam amatamadhigatam
ahamanusasami  aham  dhammam  desemi  yathanusittham  patipajjamana
@Footnote:* mikar—kr khagoe tavam peDna tvam
Nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam
pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissathati  .  asakkhim kho aham
bhikkhave  pancavaggiye  bhikkhu  sannapetum  .  dvepi  sudam bhikkhave
bhikkhu  ovadami  tayo  bhikkhu  pindaya  caranti  yam  tayo  bhikkhu
pindaya  caritva aharanti tena chabbagga 1-  yapema . tayopi
sudam  bhikkhave  bhikkhu  ovadami  dvepi  bhikkhu  pindaya caranti yam
dvepi bhikkhu pindaya caritva aharanti tena chabbagga yapema.
   {326.3}  Atha  kho  bhikkhave pancavaggiya bhikkhu maya evam
ovadiyamana  evam  anusasiyamana  attana  jatidhamma  samana
jatidhamme  adinavam  viditva  ajatam  anuttaram  yogakkhemam nibbanam
pariyesamana  ajatam  anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu attana
jaradhamma samana jaradhamme adinavam viditva ajaram anuttaram yogakkhemam
nibbanam  pariyesamana  ajaram  anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu
attana byadhidhamma samana .pe. attana maranadhamma samana ...
Attana  sokadhamma  samana  ... attana sankilesadhamma samana
sankilesadhamme  adinavam  viditva  asankilittham  anuttaram  yogakkhemam
nibbanam  pariyesamana  asankilittham  anuttaram  yogakkhemam  nibbanam
ajjhagamamsu  .  nananca  pana  nesam  dassanam  udapadi  akuppa
@Footnote: 1 Ma. chabbaggiya. Yu. chabbaggo.
No vimutti ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
   [327] Pancime bhikkhave kamaguna katame panca cakkhuvinneyya
rupa  ittha  kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya
sotavinneyya  sadda  .pe.  ghanavinneyya  gandha  ...
Jivhavinneyya  rasa ... kayavinneyya photthabba ittha kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  ime kho bhikkhave panca
kamaguna  .  yekeci  bhikkhave  samana va brahmana va ime
panca  kamagune  gadhita  mucchita  ajjhapanna  anadinavadassavino
anissaranapanna   paribhunjanti   te   evamassu   veditabba
anayamapanna byasanamapanna yathakamakaraniya papimato.
   [328] Seyyathapi bhikkhave arannako migo 2- bandho pasarasim
adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  anayamapanno byasanamapanno
yathakamakaraniyo  luddassa  agacchante  ca  ludde  na  yenakamam
pakkamissatiti evameva kho bhikkhave yekeci samana va brahmana va
ime  panca kamagune gadhita mucchita ajjhapanna anadinavadassavino
anissaranapanna  paribhunjanti  te  evamassu  veditabba anayamapanna
byasanamapanna  yathakamakaraniya  papimato  .  yekeci  bhikkhave
samana  va brahmana va ime panca kamagune agadhita amucchita
anajjhapanna   adinavadassavino   nissaranapanna   paribhunjanti
te  evamassu  veditabba  na  anayamapanna  na  byasanamapanna
@Footnote: 1 Ma. Yu. mago.
Na yathakamakaraniya papimato.
   {328.1}  Seyyathapi  bhikkhave arannako migo abandho 1-
pasarasim  adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  na anayamapanno
na  byasanamapanno  na  yathakamakaraniyo  luddassa  agacchante
ca pana ludde yenakamam pakkamissatiti evameva kho bhikkhave yekeci
samana  va  brahmana  va  ime  panca  kamagune  agadhita
amucchita    anajjhapanna   adinavadassavino   nissaranapanna
paribhunjanti  te  evamassu  veditabba  na  anayamapanna  na
byasanamapanna na yathakamakaraniya papimato.
   {328.2} Seyyathapi bhikkhave arannako migo aranne pavane
caramano visattho gacchati visattho titthati visattho nisidati visattho seyyam
kappeti  tam  kissa  hetu  anapathagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
ayam  vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum
adassanam gato papimato.
   {328.3}  Puna  caparam  bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham jhanam
upasampajja  viharati  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakasi maram
apadam  vadhitva  maracakkhum  adassanam  gato  papimato . puna caparam
bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. abaddho.
Atthangama   nanattasannanam   amanasikara  ananto  akasoti
akasanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam  vuccati  bhikkhave bhikkhu
andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhum adassanam gato papimato .
Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  akasanancayatanam samatikkamma
anantam  vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  .pe.
Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma
natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati  .pe.  puna
caparam   bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma
nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  .pe.  puna  caparam
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   nevasannanasannayatanam  samatikkamma
sannavedayitanirodham  upasampajja  viharati  .  pannayapassa  disva
asava  parikkhina  honti  ayam  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakasi
maram  apadam  vadhitva  maracakkhum adassanam gato papimato . tinno
loke  visattikam  so  visattho  gacchati  visattho  titthati  visattho
nisidati  visattho  seyyam  kappeti  tam  kissa  hetu  anapathagato
bhikkhave papimatoti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Pasarasisuttam nitthitam chattham.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 312-335. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=6328&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=6328&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=312&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=312              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1831              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1831              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]