ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Cūḷagopālasuttaṃ
   [388] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā vajjīsu viharati ukkavelāyaṃ
gaṅgāya nadiyā tīre . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [389] Bhagavā etadavoca bhūtapubbaṃ bhikkhave māgadhako gopālako
duppaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse sāradasamaye asamavekkhitvā
gaṅgāya nadiyā orimatīraṃ asamavekkhitvā pārimatīraṃ atittheneva gāvo
patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ 1- . atha kho bhikkhave gāvo majjhe
gaṅgāya  nadiyā  sote  āmaṇḍalikaṃ  karitvā  tattheva  anayabyasanaṃ
āpajjiṃsu taṃ kissa hetu tathā hi so bhikkhave māgadhako gopālako
duppaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse sāradasamaye asamavekkhitvā
gaṅgāya  nadiyā  orimatīraṃ  asamavekkhitvā  pārimatīraṃ  atittheneva
gāvo patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ evameva kho bhikkhave yekeci 2-
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  akusalā  imassa  lokassa  akusalā
parassa  lokassa  akusalā  māradheyyassa  akusalā  amāradheyyassa
akusalā  maccudheyyassa  akusalā  amaccudheyyassa  tesaṃ ye sotabbaṃ
saddahātabbaṃ  maññissanti  tesaṃ  taṃ  bhavissati  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāya.
   [390]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave māgadhako gopālako sappaññajātiko
@Footnote: 1 Po. Ma. suvidehānaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. ye hi keci.
Vassānaṃ  pacchime  māse  sāradasamaye samavekkhitvā gaṅgāya nadiyā
orimatīraṃ  samavekkhitvā  pārimatīraṃ  tittheneva  gāvo  patāresi
uttarantīraṃ videhānaṃ . so paṭhamaṃ patāresi ye te usabhā gopitaro
goparināyakā  te  tiriyaṃ  gaṅgāya  sotaṃ  chetvā sotthinā pāraṃ
agamaṃsu  . athāpare patāresi balavagāve dammagāve te 1- tiriyaṃ
gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu . athāpare patāresi
vacchatare  vacchatariyo  tepi  tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā
pāraṃ agamaṃsu.
   {390.1}  Athāpare  patāresi vacchake kisabalike tepi tiriyaṃ
gaṅgāya  sotaṃ  chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu . bhūtapubbaṃ bhikkhave
vacchako  taruṇako  tāvadeva  jātako  mātu  goravakena vuyhamāno
sopi tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamāsi taṃ kissa
hetu  paṇḍitattā  tathā  hi  so  bhikkhave  māgadhako  gopālako
sappaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse  sāradasamaye samavekkhitvā
gaṅgāya  nadiyā  orimatīraṃ samavekkhitvā pārimatīraṃ tittheneva gāvo
patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ evameva kho bhikkhave yekeci 2- samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā kusalā imassa lokassa kusalā parassa lokassa
kusalā  māradheyyassa  kusalā  amāradheyyassa  kusalā  maccudheyyassa
kusalā  amaccudheyyassa  tesaṃ  ye  sotabbaṃ saddahātabbaṃ maññissanti
tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāya.
@Footnote: 1 Ma. tepi. 2 Ma. ye hi keci.
   [391] Seyyathāpi bhikkhave ye te usabhā gopitaro goparināyakā
tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave
ye te bhikkhū arahanto khīṇāsavā vusitavanto katakaraṇīyā ohitabhārā
anuppattasadatthā     parikkhīṇabhavasaññojanā     sammadaññāvimuttā
tepi 1- tiriyaṃ mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gatā.
   {391.1}  Seyyathāpi bhikkhave ye te balavagāvo dammagāvo
tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave
ye  te  bhikkhū  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātikā  tatthaparinibbāyino  anāvattidhammā  tasmā  lokā tepi
tiriyaṃ mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gamissanti.
   {391.2} Seyyathāpi bhikkhave vacchatarā vacchatariyo tiriyaṃ gaṅgāya
sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmino
sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti tepi tiriyaṃ mārassa
sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gamissanti.
   {391.3} Seyyathāpi bhikkhave vacchakā kisabalikā tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ
chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā
tepi  tiriyaṃ  mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu 2- .
Seyyathāpi  so  bhikkhave  vacchako taruṇako tāvadeva jātako mātu
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi. 2 Ma. gamissanti.
Goravakena  vuyhamāno  tiriyaṃ  gaṅgāya  sotaṃ  chetvā  sotthinā
pāraṃ  agamāsi evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū dhammānusārino
saddhānusārino  tepi  tiriyaṃ  mārassa  sotaṃ  chetvā  sotthinā
pāraṃ gamissanti.
   {391.4} Ahaṃ kho pana bhikkhave kusalo imassa lokassa kusalo
parassa  lokassa  kusalo  māradheyyassa kusalo amāradheyyassa kusalo
maccudheyyassa  kusalo  amaccudheyyassa  .  tassa mayhaṃ bhikkhave ye
sotabbaṃ  saddahātabbaṃ  maññissanti  tesaṃ  taṃ  bhavissati  dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ etadavoca
satthā
     ayaṃ loko paraloko     jānatā suppakāsito
     yañca mārena sampattaṃ   appattaṃ yañca maccunā
     sabbaṃ lokaṃ abhiññāya   sambuddhena pajānatā
     vivaṭaṃ amatadvāraṃ        khemaṃ nibbānapattiyā
     channaṃ pāpimato sotaṃ    viddhastaṃ vinaḷīkataṃ
     pāmujjabahulā 1- hotha  khemaṃ patthetha bhikkhavoti.
        Cūḷagopālasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Po. Ma. pāmojja...             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 418-421. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=8445              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=8445              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=388&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4410              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4410              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่