ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Cūḷasakuludāyisuttaṃ
   [367]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena sakuludāyi
paribbājako   moranivāpe  paribbājakārāme  paṭivasati  mahatiyā
paribbājakaparisāya  saddhiṃ . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  rājagahaṃ  tena 1- piṇḍāya pāvisi . atha
kho  bhagavato etadahosi atippago kho tāva rājagahe 2- piṇḍāya
carituṃ  yannūnāhaṃ  yena moranivāpo paribbājakārāmo yena sakuludāyi
paribbājako tenupasaṅkameyyanti . atha kho bhagavā yena moranivāpo
paribbājakārāmo tenupasaṅkami.
   [368]  Tena  kho  pana  samayena  sakuludāyi  paribbājako
mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ  nisinno  hoti  unnādiniyā
uccāsaddamahāsaddāya   anekavihitaṃ   tiracchānakathaṃ   kathentiyā
seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  .pe.  itibhavābhavakathaṃ iti vā . addasā kho
sakuludāyi  paribbājako  bhagavantaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna sakaṃ
parisaṃ  saṇṭhapesi  appasaddā bhonto hontu mā bhonto saddamakattha
ayaṃ samaṇo gotamo āgacchati appasaddakāmo kho pana so āyasmā
appasaddassa  vaṇṇavādī  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā
upasaṅkamitabbaṃ  maññeyyāti  .  atha  kho  te  paribbājakā tuṇhī
@Footnote: 1 Yu. yena tenāti pāṭhā natthi .  2 Yu. rājagahaṃ.
Ahesuṃ.
   {368.1}  Atha  kho  bhagavā  yena  sakuludāyi  paribbājako
tenupasaṅkami  .  atha kho sakuludāyi paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
etu  kho  bhante bhagavā svāgataṃ 1- bhante bhagavato cirassaṃ kho
bhante  bhagavā  imaṃ  pariyāyamakāsi yadidaṃ idhāgamanāya nisīdatu bhante
bhagavā  idamāsanaṃ  paññattanti . nisīdi bhagavā paññatte āsane .
Sakuludāyipi  kho  paribbājako  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  sakuludāyiṃ paribbājakaṃ
bhagavā  etadavoca  kāya  nuttha  udāyi etarahi kathāya sannisinnā
kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   [369]  Tiṭṭhatesā  bhante  kathā yāya mayaṃ etarahi kathāya
sannisinnā  nesā  bhante  kathā  bhagavato  dullabhā  bhavissati
pacchāpi  savanāya  yadāhaṃ  bhante  imaṃ  parisaṃ  anupasaṅkanto
homi  athāyaṃ  parisā  anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ  kathentī  nisinnā
hoti  yadā  ca  kho  ahaṃ  bhante  imaṃ parisaṃ upasaṅkanto homi
athāyaṃ  parisā  mamaṃyeva mukhaṃ olokentī 2- nisinnā hoti yanno
samaṇo  gotamo  udāyi  dhammaṃ  bhāsissati  tanno  sossāmāti .
Yadā  pana bhante bhagavā imaṃ parisaṃ upasaṅkanto hoti atha ca 3-
ahañceva ayañca parisā bhagavato 4- mukhaṃ olokentī 5- nisinnā hoti 6-
yanno  bhagavā  dhammaṃ  bhāsissati  tanno  sossāmāti  .  tenahi
udāyi taññevettha paṭibhātu yathā maṃ paṭibhāseyyāti.
@Footnote: 1 Yu. sāgataṃ . 2 Yu. ullokentī .  3 Yu. casaddo natthi .  4 Yu. bhagavatova.
@5 Yu. ullokentā 6 Yu. homa.
   [370]  Purimāni  bhante  divasāni  purimatarāni  sabbaññū
sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ  paṭijānamāno  carato  ca  me
tiṭṭhato  ca  suttassa  ca  jāgarassa  ca  satataṃ  samitaṃ ñāṇadassanaṃ
paccupaṭṭhitanti  so  mayā  pubbantaṃ  ārabbha  pañhaṃ  puṭṭho
samāno  aññenaññaṃ  paṭicari  bahiddhākathaṃ  apanāmesi  kopañca
dosañca  appaccayañca  pātvākāsi  tassa  mayhaṃ bhante bhagavantaṃyeva
ārabbha  sati  1-  udapādi  aho  nūna bhagavā aho nūna sugato
yo  imesaṃ  dhammānaṃ  kusaloti  .  ko  paneso udāyi sabbaññū
sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ  paṭijānamāno  carato  ca
me  tiṭṭhato  ca  suttassa ca jāgarassa ca satataṃ samitaṃ ñāṇadassanaṃ
paccupaṭṭhitanti  so  tayā  pubbantaṃ  ārabbha  pañhaṃ  puṭṭho
samāno  aññenaññaṃ  paṭicari  bahiddhākathaṃ  apanāmesi  kopañca
dosañca appaccayañca pātvākāsīti. Nigantho bhante nāṭaputtoti.
   [371]  Yo  kho udāyi anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussareyya
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussareyya so vā maṃ pubbantaṃ
ārabbha  pañhaṃ  puccheyya taṃ vāhaṃ pubbantaṃ ārabbha pañhaṃ puccheyyaṃ
so  vā  me  pubbantaṃ  ārabbha  pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ
ārādheyya  tassa  vāhaṃ  pubbantaṃ  ārabbha pañhassa veyyākaraṇena
@Footnote: 1 Yu. pīti.
Cittaṃ ārādheyyaṃ
   {371.1}  yo  1-  kho udāyi dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passeyya  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.  yathākammūpage
satte  pajāneyya  so  vā  maṃ aparantaṃ ārabbha pañhaṃ puccheyya
taṃ  vāhaṃ  aparantaṃ  ārabbha pañhaṃ puccheyyaṃ so vā me aparantaṃ
ārabbha  pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  tassa  vāhaṃ
aparantaṃ ārabbha pañhassa veyyākaraṇena cittaṃ ārādheyyaṃ
   {371.2} apicudāyi tiṭṭhatu pubbanto tiṭṭhatu aparanto dhammante
desessāmi  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā idaṃ uppajjati
imasmiṃ  asati  idaṃ  na  hoti  imassa  nirodhā idaṃ nirujjhatīti .
Ahañhi  bhante  yāvatakampi  me  iminā  attabhāvena  paccanubhūtaṃ
tampi  nappahomi  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anussarituṃ  kuto panāhaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarissāmi  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ
dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo  .pe.  iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarissāmi  seyyathāpi  bhagavā  ahañhi
bhante  etarahi  paṃsupisācakampi  na  passāmi  kuto panāhaṃ dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passissāmi cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
.pe.  yathākammūpage  satte  pajānissāmi  seyyathāpi  bhagavā
yampana  maṃ  bhante  bhagavā  evamāha  apicudāyi  tiṭṭhatu pubbanto
@Footnote: 1 Yu. so.
Tiṭṭhatu  aparanto  dhammante 1- desessāmi imasmiṃ sati idaṃ hoti
imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ na hoti imassa
nirodhā  idaṃ  nirujjhatīti  tañca  pana  me  bhiyyoso  mattāya na
pakkhāyati  appevanāma  bhante  sake  ācariyake  bhagavato  cittaṃ
ārādheyyaṃ pañhassa veyyakaraṇenāti.
   [372]  Kinti  pana  te udāyi sake ācariyake hotīti .
Amhākaṃ  bhante  sake  ācariyake  evaṃ hoti ayaṃ paramo vaṇṇo
ayaṃ paramo vaṇṇoti . yampana te taṃ 2- udāyi sake ācariyake
evaṃ  hoti  ayaṃ  paramo  vaṇṇo  ayaṃ  paramo  vaṇṇoti  katamo
pana  so  paramo  vaṇṇoti  .  yasmā  bhante  vaṇṇā  añño
vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā  natthi  so  paramo
vaṇṇoti  .  katamo  pana  so  udāyi  vaṇṇo  yasmā  vaṇṇā
añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā natthīti . yasmā
bhante  vaṇṇā  añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā
natthi so paramo vaṇṇoti.
   [373] Dīghāpi kho te esā udāyi phareyya yasmā bhante
vaṇṇā  añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā  natthi
so  paramo  vaṇṇoti  vadesi  tañca  vaṇṇaṃ  na  paññāpesi .
Seyyathāpi  udāyi  puriso  evaṃ vadeyya ahaṃ yā imasmiṃ janapade
janapadakalyāṇī  taṃ  icchāmi  taṃ  kāmemīti . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
@Footnote: 1 Yu. teti pāṭho natthi .  2 Yu. etaṃ.
Ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi  kāmesi  jānāsi
taṃ  janapadakalyāṇiṃ  khattiyiṃ 1- vā brāhmaṇiṃ vā vessiṃ vā suddiṃ
vāti  .  iti  puṭṭho  noti  vadeyya  . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi  kāmesi  jānāsi
taṃ  janapadakalyāṇiṃ  evaṃvaṇṇā  2-  evaṃgottā  iti vāti .pe.
Dīghā vā rassā vā majjhimā 3- vā kāḷī vā sāmā vā maṅguracchavī
vāti  amukasmiṃ  nāma gāme vā nigame vā nagare vāti . iti
puṭṭho noti vadeyya . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa yaṃ tvaṃ
na  jānāsi  na  passasi  taṃ tvaṃ icchasi kāmesīti . iti puṭṭho
āmāti vadeyya.
   {373.1} Taṃ kiṃ maññasi udāyi nanu evaṃ sante tassa purisassa
appāṭihirīkataṃ  4-  bhāsitaṃ  sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ
sante  tassa  purisassa  appāṭihirīkataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti .
Evameva  kho  tvaṃ  udāyi  yasmā  bhante vaṇṇā añño vaṇṇo
uttaritaro  vā  paṇītataro  vā  natthi so paramo vaṇṇoti vadesi
tañca  vaṇṇaṃ  na  paññāpesīti  . seyyathāpi bhante maṇi veḷuriyo
subho  jotimā  aṭṭhaṃso  suparikammakato  paṇḍukambale  nikkhitto
bhāsateva  tapateva  virocateva 5- evaṃvaṇṇo attā hoti arogo
parammaraṇāti.
   [374]  Taṃ  kiṃ  maññasi  udāyi  yo  vā  maṇi veḷuriyo
@Footnote: 1 Yu. khattiyī vā brāhmaṇī vā vessī vā suddī vāti .  2 Yu. evaṃnāmā.
@3 Sī. majjhā vā .  4 Yu. appāṭihīrakataṃ .  Ma. appāṭihirakataṃ.
@Sī. appāṭihīrikaṃ .   5 Sī. Yu. bhāsati ca tapati ca virocati ca.
Subho  jotimā  aṭṭhaṃso  suparikammakato  paṇḍukambale  nikkhitto
bhāsateva  tapateva  virocateva  yo  vā  rattandhakāratimisāya  kimi
khajjopanako  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo abhikkantataro
ca  1-  paṇītataro  cāti . yvāyaṃ bhante rattandhakāratimisāya kimi
khajjopanako  ayaṃ  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  abhikkantataro  ca
paṇītataro cāti.
   [375] Taṃ kiṃ maññasi udāyi yo vā rattandhakāratimisāya kimi
khajjopanako  yo  vā  rattandhakāratimisāya  telappadīpo  imesaṃ
ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro
cāti  .  yvāyaṃ  bhante  rattandhakāratimisāya  telappadīpo  ayaṃ
imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [376]  Taṃ  kiṃ  maññasi  udāyi yo vā rattandhakāratimisāya
telappadīpo  yo  vā  rattandhakāratimisāya  mahāaggikkhandho  imesaṃ
ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro
cāti  .  yvāyaṃ  bhante  rattandhakāratimisāya  mahāaggikkhandho ayaṃ
imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [377]  Taṃ  kiṃ  maññasi  udāyi yo vā rattandhakāratimisāya
aggikkhandho  2-  yā vā rattiyā paccūsasamayaṃ viddhe vigatavalāhake
deve  osadhitārakā  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo
@Footnote: 1 Sī. anekaṭhānesu vāti pāṭho dissati .  2 Yu. mahāaggikkhandho.
Abhikkantataro ca paṇītataro cāti . yāyaṃ bhante rattiyā paccūsasamayaṃ
viddhe  vigatavalāhake  deve  osadhitārakā  ayaṃ  imesaṃ  ubhinnaṃ
vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [378]  Taṃ  kiṃ  maññasi udāyi yā vā rattiyā paccūsasamayaṃ
viddhe  vigatavalāhake  deve  osadhitārakā  yo  vā tadahuposathe
paṇṇarase  viddhe  vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ
cando  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro
ca  paṇītataro  cāti  .  yvāyaṃ  bhante  tadahuposathe  paṇṇarase
viddhe  vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ  cando  ayaṃ
imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [379]  Taṃ kiṃ maññasi udāyi yo vā tadahuposathe paṇṇarase
viddhe   vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ  cando
yo  vā  vassānaṃ  pacchime māse saradasamaye viddhe vigatavalāhake
deve  abhido  majjhantikasamayaṃ  suriyo  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ
katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti  .  yvāyaṃ
bhante  vassānaṃ  pacchime  māse  saradasamaye  viddhe vigatavalāhake
deve  abhido  majjhantikasamayaṃ  suriyo  ayaṃ  imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ
abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   {379.1}  Tato  kho  1-  te  udāyi  bahū hi bahutarā
devā   ye   imesaṃ   candimasuriyānaṃ   ābhā   nānubhonti
@Footnote: 1 Yu. ato khoti dissati. Sī. atha kho.
Tyāhaṃ  pajānāmi  atha  ca  panāhaṃ  na  vadāmi  yasmā  vaṇṇā
añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā  natthīti  atha ca
pana  tvaṃ  udāyi yvāyaṃ vaṇṇo kiminā khajjopanakena nihīnataro 1-
ca  kiliṭṭhataro  2-  ca  so  paramo vaṇṇoti vadesi tañca vaṇṇaṃ
na paññāpesīti. Acchidaṃ bhagavā kathaṃ acchidaṃ sugata 3- kathanti.
   {379.2} Kiṃ pana tvaṃ udāyi evaṃ vadesi acchidaṃ bhagavā kathaṃ acchidaṃ
sugata kathanti . amhākaṃ bhante sake ācariyake evaṃ hoti ayaṃ paramo
vaṇṇo ayaṃ paramo vaṇṇoti te mayaṃ bhante bhagavatā sake ācariyake
samanuyuñjiyamānā   samanuggāhiyamānā   samanubhāsiyamānā   rittā
tucchā aparaddhāti.
   [380] Kiṃ panudāyi atthi ekantasukho loko atthi ākāravatī
paṭipadā  ekantasukhassa  lokassa  sacchikiriyāyāti  . amhākaṃ bhante
sake ācariyake evaṃ hoti atthi ekantasukho loko atthi ākāravatī
paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
   {380.1} Katamā pana sā udāyi ākāravatī paṭipadā ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyāyāti . idha bhante ekacco pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā
paṭivirato  hoti  kāmesu  micchācāraṃ  pahāya  kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti
aññataraṃ  vā  pana  tapoguṇaṃ samādāya vattati ayaṃ kho sā bhante
@Footnote: 1 Yu. hīnataro . 2 Yu. patikiṭṭhataro . 3 Yu. sabbaṭṭhānesu sugatoti dissati.
Ākāravatī paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
   [381]  Taṃ  kiṃ  maññasi  udāyi  yasmiṃ  samaye pāṇātipātaṃ
pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  ekantasukhī  vā  tasmiṃ
samaye  attā hoti sukhadukkhī vāti . sukhadukkhī bhanteti 1- . taṃ
kiṃ  maññasi  udāyi  yasmiṃ  samaye adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭivirato  hoti  ekantasukhī vā tasmiṃ samaye attā hoti sukhadukkhī
vāti  .  sukhadukkhī  bhanteti . taṃ kiṃ maññasi udāyi yasmiṃ samaye
kāmesu  micchācāraṃ  pahāya  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti
ekantasukhī  vā  tasmiṃ  samaye  attā  hoti  sukhadukkhī  vāti .
Sukhadukkhī  bhanteti  .  taṃ kiṃ maññasi udāyi yasmiṃ samaye musāvādaṃ
pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti  ekantasukhī  vā tasmiṃ samaye
attā hoti sukhadukkhī vāti. Sukhadukkhī bhanteti.
   {381.1} Taṃ kiṃ maññasi udāyi yasmiṃ samaye aññataraṃ tapoguṇaṃ
samādāya  vattati ekantasukhī vā tasmiṃ samaye attā hoti sukhadukkhī
vāti . sukhadukkhī bhanteti . taṃ kiṃ maññasi udāyi api nu kho vokiṇṇa-
sukhadukkhaṃ paṭipadaṃ āgamma ekantasukhassa lokassa sacchikiriyā hotīti 2-.
Acchidaṃ bhagavā kathaṃ acchidaṃ sugata kathanti.
   {381.2} Kiṃ pana tvaṃ udāyi evaṃ vadesi acchidaṃ bhagavā kathaṃ acchidaṃ
sugata  kathanti . amhākaṃ bhante sake ācariyake evaṃ hoti atthi
ekantasukho  loko  atthi  ākāravatī  paṭipadā  ekantasukhassa
@Footnote: 1 Yu. sabbaṭṭhānesu itisaddo natthi .  2 Ma. sacchikiriyāyāti.
Lokassa sacchikiriyāyāti . te mayaṃ bhante bhagavatā sake ācariyake
samanuyuñjiyamānā  samanuggāhiyamānā  samanubhāsiyamānā  rittā  tucchā
aparaddhāpi
   {381.3}  kiṃ  pana  bhante  atthi ekantasukho loko atthi
ākāravatī  paṭipadā  ekantasukhassa  lokassa sacchikiriyāyāti . atthi
kho udāyi ekantasukho loko atthi ākāravatī paṭipadā ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyāyāti  .  katamā  pana  sā  bhante ākāravatī
paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
   [382]  Idhudāyi  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  kho  sā  udāyi  ākāravatī  paṭipadā
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
   {382.1}  Kinnu  1-  kho  sā bhante ākāravatī paṭipadā
ekantasukhassa  lokassa  sacchikiriyāya  sacchikato  hissa  bhante
ettāvatā  ekantasukho  loko  hotīti  .  na  khvassa  udāyi
ettāvatā  ekantasukho  loko  sacchikato  hoti  ākāravatī
tveva sā paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
   [383] Evaṃ vutte sakuludāyissa paribbājakassa parisā unnādinī
uccāsaddamahāsaddā  ahosi  ettha  mayaṃ  anassāma  sācariyakā
ettha  mayaṃ  anassāma  sācariyakā  na mayaṃ ito bhiyyo uttaritaraṃ
pajānāmāti  .  atha  kho  sakuludāyi paribbājako te paribbājake
@Footnote: 1 Yu. na kho sā.
Appasadde  katvā  bhagavantaṃ  etadavoca  kittāvatā  panassa bhante
ekantasukho loko sacchikato hotīti.
   [384]  Idhudāyi  bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  yāvatā  devatā  ekantasukhaṃ  lokaṃ
upapannā  tāhi  devatāhi  saddhiṃ  santiṭṭhati  sallapati  sākacchaṃ
samāpajjati  ettāvatā  khvassa udāyi ekantasukho loko sacchikato
hotīti.
   {384.1} Etassa nūna bhante ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāhetu
bhikkhū bhagavati brahmacariyaṃ carantīti . na kho udāyi etassa ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti atthi kho udāyi
aññeva dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū
mayi brahmacariyaṃ carantīti . katame pana te bhante dhammā uttaritarā
ca paṇītatarā ca yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū bhagavati brahmacariyaṃ carantīti.
   [385] Idhudāyi tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā .pe. so ime pañca nīvaraṇe
pahāya  cetaso  upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati ayampi kho udāyi dhammo
uttaritaro ca paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ
caranti.
   {385.1}  Puna  caparaṃ  udāyi  [1]-  vitakkavicārānaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhikkhūti dissati.
Vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayampi  kho  udāyi  dhammo  uttaritaro  ca
paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [386] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  1-
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati ayampi
kho  udāyi dhammo uttaritaro ca paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu
bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   {386.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte
suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate .pe. yathākammūpage satte pajānāti
ayampi kho udāyi dhammo uttaritaro ca paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu
bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   {386.2}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe    vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite
āneñjappatte     āsavānaṃ     khayañāṇāya     cittaṃ
@Footnote: 1 Yu. sabbattha ānejjappatteti dissati.
Abhininnāmeti  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhasamudayoti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhoti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti   yathābhūtaṃ   pajānāti   ime   āsavāti  yathābhūtaṃ
pajānāti   ayaṃ  āsavasamudayoti  .pe.  ayaṃ  āsavanirodhoti
.pe.  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ itthattāyāti pajānāti ayaṃ kho udāyi dhammo uttaritaro ca
paṇītataro  ca  yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti .
Ime kho udāyi dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca yesaṃ sacchikiriyāhetu
bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantīti.
   [387] Evaṃ vutte sakuludāyi paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  1-  evameva  bhagavatā  anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca   labheyyāhaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ
labheyyaṃ upasampadanti.
@Footnote: 1 Yu. dakkhintīti.
   [388] Evaṃ vutte sakuludāyissa paribbājakassa parisā sakuludāyiṃ
paribbājakaṃ  etadavoca  mā  bhavaṃ udāyi samaṇe gotame brahmacariyaṃ
cari mā bhavaṃ udāyi ācariyo hutvā antevāsīvāsaṃ vasi seyyathāpi
nāma  udakamaṇiko  hutvā  uddekaniko  assa  evaṃ  sampadamidaṃ
bhoto udāyissa bhavissati mā bhavaṃ udāyi samaṇe gotame brahmacariyaṃ
cari mā bhavaṃ udāyi ācariyo hutvā antevāsīvāsaṃ vasīti.
   Iti  hidaṃ  sakuludāyissa  paribbājakassa  parisā  sakuludāyiṃ
paribbājakaṃ antarāyamakāsi bhagavati brahmacariyeti.
        Cūḷasakuludāyisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 352-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7229              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7229              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=367&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=367              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4966              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4966              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]