ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Vekhaṇasasuttaṃ 1-
   [389] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho vekhaṇaso 2- paribbājako
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [390]  Ekamantaṃ  ṭhito  kho vekhaṇaso paribbājako bhagavato
santike udānaṃ udānesi ayaṃ paramo vaṇṇo ayaṃ paramo vaṇṇoti .
Kiṃ  pana  tvaṃ kaccāna evaṃ vadesi ayaṃ paramo vaṇṇo ayaṃ paramo
vaṇṇoti  katamo  [3]-  paramo  vaṇṇoti  .  yasmā bho gotama
vaṇṇā  añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā  natthi
so  paramo  vaṇṇoti . katamo so kaccāna vaṇṇo yasmā vaṇṇā
añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā natthīti . yasmā
bho  gotama  vaṇṇā  añño  vaṇṇo uttaritaro vā paṇītataro vā
natthi so paramo vaṇṇoti.
   [391]  Dīghāpi kho te esā kaccāna phareyya yasmā bho
gotama  vaṇṇā  añño  vaṇṇo  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā
natthi  so  paramo  vaṇṇoti  vadesi tañca vaṇṇaṃ na paññāpesi .
Seyyathāpi  kaccāna  puriso  evaṃ  vadeyya  ahaṃ  yā  imasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. vekhanassasuttanti dissati. Ma. vekhanasasuttanti dissati.
@2 Yu. vekhanasso. 3 Yu. etthantare soti dissati.
Janapade  janapadakalyāṇī  taṃ  icchāmi  taṃ  kāmemīti  .  tamenaṃ
evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi
kāmesi  jānāsi  taṃ  janapadakalyāṇiṃ 1- khattiyiṃ vā brāhmaṇiṃ vā
vessiṃ  vā  suddiṃ  vāti . iti puṭṭho noti vadeyya . tamenaṃ
evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi
kāmesi  jānāsi  taṃ  janapadakalyāṇiṃ  evaṃvaṇṇā  evaṃgottā
iti  vāti  .pe.  dīghā vā rassā vā majjhimā vā kāḷī vā
sāmā  vā  maṅguracchavī  vāti  amukasmiṃ  nāma gāme vā nigame
vā  nagare  vāti  . iti puṭṭho noti vadeyya . tamenaṃ evaṃ
vadeyyuṃ  ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi na passasi taṃ tvaṃ
icchasi kāmesīti. Iti puṭṭho āmāti vadeyya.
   {391.1} Taṃ kiṃ maññasi kaccāna nanu evaṃ sante tassa purisassa
appāṭihirīkataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  . addhā kho bho gotama evaṃ
sante  tassa  purisassa appāṭihirīkataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti . evameva
kho tvaṃ kaccāna yasmā bho gotama vaṇṇā añño vaṇṇo uttaritaro
vā  paṇītataro  vā  natthi so paramo vaṇṇoti vadesi tañca vaṇṇaṃ
na  paññāpesīti  .  seyyathāpi  bho  gotama maṇi veḷuriyo subho
jotimā  2-  aṭṭhaṃso  suparikammakato  paṇḍukambale  nikkhitto
bhāsateva  3-  tapateva virocateva evaṃvaṇṇo attā hoti arogo
parammaraṇāti.
   [392]  Taṃ  kiṃ  maññasi  kaccāna  yo  vā maṇi veḷuriyo
@Footnote: 1 Yu. janapadakalyāṇī vā khattiyī vā brāhmaṇī vā vessī vā suddī vāti.
@2 Yu. sabbattha jātimāti dissati .  3 Yu. bhāsati ca tapati ca virocati cāti dissati.
Subho  jotimā  aṭṭhaṃso  suparikammakato  paṇḍukambale  nikkhitto
bhāsateva  tapateva  virocateva  yo  vā  rattandhakāratimisāya  kimi
khajjopanako  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo abhikkantataro
ca  paṇītataro  cāti  yvāyaṃ  bho  gotama  rattandhakāratimisāya
kimi  khajjopanako  ayaṃ  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  abhikkantataro
ca paṇītataro cāti.
   [393]  Taṃ  kiṃ  maññasi kaccāna yo vā rattandhakāratimisāya
kimi  khajjopanako  yo  vā  rattandhakāratimisāya telappadīpo imesaṃ
ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro
cāti  .  yvāyaṃ  bho  gotama rattandhakāratimisāya telappadīpo ayaṃ
imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [394]  Taṃ  kiṃ  maññasi kaccāna yo vā rattandhakāratimisāya
telappadīpo  yo  vā  rattandhakāratimisāya  mahāaggikkhandho  imesaṃ
ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro
cāti  .  yvāyaṃ  bho  gotama  rattandhakāratimisāya mahāaggikkhandho
ayaṃ imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [395]  Taṃ  kiṃ  maññasi kaccāna yo vā rattandhakāratimisāya
mahāaggikkhandho  yā  vā  rattiyā paccūsasamayaṃ viddhe vigatavalāhake
deve  osadhitārakā  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo
abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti  .  yāyaṃ bho gotama rattiyā
Paccūsasamayaṃ  viddhe  vigatavalāhake  deve  osadhitārakā ayaṃ imesaṃ
ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [396]  Taṃ  kiṃ maññasi kaccāna yā vā rattiyā paccūsasamayaṃ
viddhe  vigatavalāhake  deve  osadhitārakā  yo  vā tadahuposathe
paṇṇarase  viddhe  vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ
cando  imesaṃ  ubhinnaṃ  vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro
ca  paṇītataro  cāti  .  yvāyaṃ bho gotama tadahuposathe paṇṇarase
viddhe  vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ  cando  ayaṃ
imesaṃ ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [397]  Taṃ  kiṃ  maññasi  kaccāna  yo  vā  tadahuposathe
paṇṇarase  viddhe  vigatavalāhake  deve  abhido  aḍḍharattasamayaṃ
cando  yo  vā  vassānaṃ  pacchime  māse  saradasamaye  viddhe
vigatavalāhake  deve  abhido  majjhantikasamayaṃ  suriyo  imesaṃ ubhinnaṃ
vaṇṇānaṃ  katamo  vaṇṇo  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti .
Yvāyaṃ  bho  gotama  vassānaṃ  pacchime  māse  saradasamaye viddhe
vigatavalāhake  deve  abhido  majjhantikasamayaṃ  suriyo  ayaṃ  imesaṃ
ubhinnaṃ vaṇṇānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [398] Tato 1- kho te kaccāna bahū hi bahutarā devā ye
imesaṃ  candimasuriyānaṃ  ābhā  nānubhonti  tyāhaṃ  pajānāmi  atha
ca  panāhaṃ  na  vadāmi  yasmā  vaṇṇā  añño vaṇṇo uttaritaro
@Footnote: 1 Yu. ato.1-  paṇītataro  vā natthīti atha ca pana tvaṃ kaccāna yvāyaṃ
vaṇṇo  kiminā  khajjopanakena  nihīnataro  2-  ca  kiliṭṭhataro 3-
ca  so  paramo vaṇṇoti vadesi tañca vaṇṇaṃ na paññāpesi 4- .
Pañca  kho  ime  kaccāna  kāmaguṇā  katame pañca cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
sotaviññeyyā   saddā  ...  ghānaviññeyyā  gandhā  ...
Jivhāviññeyyā  rasā  ...  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajanīyā ime kho kiccāna
pañca  kāmaguṇā  .  yaṃ  kho  kaccāna  ime  pañca  kāmaguṇe
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  idaṃ  vuccati  kāmasukhaṃ  . iti
kāmehi kāmasukhaṃ kāmasukhā kāmaggasukhaṃ tattha aggamakkhāyatīti.
   [399] Evaṃ vutte vekhaṇaso paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bho  gotama  abbhūtaṃ  bho  gotama  yāva  subhāsitañcidaṃ
bhotā  gotamena  kāmehi  kāmasukhaṃ  kāmasukhā  kāmaggasukhaṃ  tattha
aggamakkhāyatīti  .  dujjānaṃ  kho etaṃ kaccāna tayā aññadiṭṭhikena
aññakkhantikena   aññarucikena   aññatthayogena   aññathācariyakena
kāmaṃ 5- vā kāmasukhaṃ vā kāmaggasukhaṃ vāti 6- ye kho te kaccāna
bhikkhū  arahanto  khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā
anuppattasadatthā  parikkhīṇabhavasaññojanā  sammadaññā  vimuttā  te
@Footnote: 1 Yu. ca . 2 Yu. hīnataro .  3 Yu. patikiṭṭhataro .  4 Yu. paññāpesīti.
@5 Ma. kāmā vā .  6 Yu. itisaddo natthi.
Kho etaṃ jāneyyuṃ kāmaṃ vā kāmasukhaṃ vā kāmaggasukhaṃ vāti.
   [400]  Evaṃ vutte vekhaṇaso paribbājako kupito anattamano
bhagavantaṃyeva  khuṃsento  bhagavantaṃyeva vambhento bhagavantaṃyeva vadamāno
samaṇo [1]- gotamo pāpito bhavissatīti bhagavantaṃ etadavoca evameva
panidhekacce  2-  samaṇabrāhmaṇā  ajānantā  pubbantaṃ  ajānantā
aparantaṃ  atha  ca  pana  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti  3-  paṭijānanti  tesamidaṃ
bhāsitaṃ  hassakaṃyeva  sampajjati  lāmakaṃyeva  sampajjati  rittakaṃyeva
sampajjati tucchakaṃyeva sampajjatīti.
   [401]  Ye  kho  te  kaccāna  samaṇabrāhmaṇā ajānantā
pubbantaṃ  ajānantā  4- aparantaṃ khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti paṭijānanti tesaṃ soyeva
sahadhammiko  niggaho  hoti  apica  kaccāna tiṭṭhatu pubbanto tiṭṭhatu
aparanto etu viññū puriso asaṭho amāyāvī ujujātiko ahamanusāsāmi
ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ  tathā  paṭipajjamāno  nacirasseva
sāmaññeva  ñassati  sāmaṃ dakkhiti 5- evaṃ kirāyasmā 6- bandhanā
vippamokkho  hoti  yadidaṃ  avijjābandhanā  .  seyyathāpi  kaccāna
daharo  kumāro  mando  uttānaseyyako  kaṇṭhapañcamehi  bandhanehi
bandho  7-  assa  suttabandhanehi  tassa  vuḍḍhimanvāya  indriyānaṃ
@Footnote: 1 Yu. ca. 2 Yu. panidheke. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Yu. apassantā.
@5 Yu. dakkhīti. 6 Sī. Yu. kira sammā. 7 Yu. baddho.
Paripākamanvāya  tāni  bandhanāni muñceyyuṃ 1- so mokkhomhīti kho
jāneyya  no ca bandhanaṃ evameva kho kaccāna etu viññū puriso
asaṭho  amāyāvī  ujujātiko  ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ  desemi
yathānusiṭṭhaṃ  tathā  paṭipajjamāno  nacirasseva  sāmaññeva  ñassati
sāmaṃ  dakkhiti  evaṃ  kirāyasmā  2-  bandhanā  vippamokkho hoti
yadidaṃ avijjābandhanāti.
   [402] Evaṃ vutte vekhaṇaso paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Vekhaṇasasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Paribbājakavaggo tatiyo.
           ------------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
          puṇḍarī aggi sahakathināmo
         dīghanakho puna bhaṇḍaragotto
          sandakudāyi muṇḍikaputto
       maṇiko 3- tathā kaccāno varavaggo.
           -------------
@Footnote: 1 Yu. mucceyyuṃ. 2 Yu. kira sammā. 3 Sī. maṇikottha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 367-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7538              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7538              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=389&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5077              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5077              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]