ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Rājavaggo
             ----
            ghaṭikārasuttaṃ
   [403]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ
carati  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  .  atha  kho  bhagavā  maggā
okkamma  aññatarasmiṃ  padese  sitaṃ  pātvākāsi  .  atha  kho
āyasmato  ānandassa  etadahosi  ko nu kho hetu ko paccayo
bhagavato  sitassa  pātukammāya  na  akāraṇena  tathāgatā  sitaṃ
pātukarontīti . atha kho āyasmā ānando ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 1-
karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato sitassa pātukammāya
na akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti.
   [404]  Bhūtapubbaṃ  ānanda imasmiṃ padese vebhaḷigaṃ 2- nāma
nigamo 3- ahosi iddho ceva phīto ca bahujano ākiṇṇamanusso .
Vebhaḷigaṃ  kho  ānanda  nigamaṃ  kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
upanissāya  vihāsi  . idha sudaṃ ānanda kassapassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  ārāmo  ahosi  .  idha  sudaṃ ānanda kassapo
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho nisinno bhikkhusaṅghaṃ ovadatīti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. cīvaraṃ. 2 Sī. Ma. vebhaḷiṅgaṃ. 3 Yu. gāmanigamo.
   [405]  Atha  kho  āyasmā  ānando  catuguṇaṃ  saṅghāṭiṃ
paññāpetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  tenahi  bhante  bhagavā  nisīdatu
evāyaṃ  bhūmippadeso  dvīhi  arahantehi  sammāsambuddhehi  paribhutto
bhavissatīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  .  nisajja kho
bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  bhūtapubbaṃ  ānanda  imasmiṃ
padese vebhaḷigaṃ nāma nigamo ahosi iddho ceva phīto ca bahujano
ākiṇṇamanusso  .  vebhaḷigaṃ  kho  ānanda  nigamaṃ  kassapo bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  upanissāya  vihāsi  .  idha  sudaṃ  ānanda
kassapassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  ārāmo  ahosi .
Idha  sudaṃ ānanda kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho nisinno 1-
bhikkhusaṅghaṃ ovadati.
   {405.1}  Vebhaḷige 2- kho ānanda nigame ghaṭikāro nāma
kumbhakāro  kassapassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa upaṭṭhāko
ahosi  aggupaṭṭhāko  .  ghaṭikārassa  kho  ānanda  kumbhakārassa
jotipālo  nāma  māṇavo  sahāyo ahosi piyasahāyo . atha kho
ānanda  ghaṭikāro  kumbhakāro  jotipālaṃ  māṇavaṃ  ānantesi
āyāma  samma  jotipāla  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
dassanāya  upasaṅkamissāma  sādhusammatañhi  me  tassa  bhagavato
dassanaṃ arahato sammāsambuddhassāti.
   [406]  Evaṃ  vutte  ānanda  jotipālo māṇavo ghaṭikāraṃ
kumbhakāraṃ  etadavoca  alaṃ  samma  ghaṭikāra kiṃ pana tena muṇḍakena
@Footnote: 1 Yu. nisinnako. 2 Yu. vebhaḷiṅge.
Samaṇakena  diṭṭhenāti  .  dutiyampi  kho  ānanda  .pe. tatiyampi
kho  ānanda  ghaṭikāro  kumbhakāro  jotipālaṃ  māṇavaṃ  etadavoca
āyāma  samma  jotipāla  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
dassanāya  upasaṅkamissāma  sādhusammatañhi  me  tassa  bhagavato
dassanaṃ  arahato  sammāsambuddhassāti  .  tatiyampi  kho  ānanda
jotipālo  māṇavo  ghaṭikāraṃ  kumbhakāraṃ  etadavoca  alaṃ  samma
ghaṭikāra  kiṃ  pana  tena  muṇḍakena  samaṇakena  diṭṭhenāti .
Tenahi  samma  jotipāla  sottisinānaṃ  1-  ādāya nadiṃ gamissāma
sināyitunti  .  evaṃ  sammāti  kho  ānanda  jotipālo māṇavo
ghaṭikārassa kumbhakārassa paccassosi.
   [407]  Atha kho ānanda ghaṭikāro ca kumbhakāro jotipālo
ca  māṇavo  sottisinānaṃ  ādāya  nadiṃ  agamaṃsu  sināyituṃ . atha
kho  ānanda  ghaṭikāro  kumbhakāro  jotipālaṃ  māṇavaṃ  āmantesi
ayaṃ  samma  jotipāla  kassapassa  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa
avidūre  ārāmo  āyāma samma jotipāla kassapaṃ bhagavantaṃ arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ   dassanāya   upasaṅkamissāma   sādhusammatañhi  me
tassa bhagavato dassanaṃ arahato sammāsambuddhassāti.
   [408]  Evaṃ  vutte  ānanda  jotipālo māṇavo ghaṭikāraṃ
kumbhakāraṃ  etadavoca  alaṃ  samma  ghaṭikāra kiṃ pana tena muṇḍakena
@Footnote: 1 Sī. Yu. sottiṃ sināniṃ.
Samaṇakena  diṭṭhenāti  .  dutiyampi  kho  ānanda  .pe. tatiyampi
kho  ānanda  ghaṭikāro  kumbhakāro  jotipālaṃ  māṇavaṃ  etadavoca
ayaṃ  samma  jotipāla  kassapassa  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa
avidūre  ārāmo  āyāma  samma  jotipāla  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāma  sādhusammatañhi
me  tassa  bhagavato  dassanaṃ arahato sammāsambuddhassāti . tatiyampi
kho  ānanda  jotipālo māṇavo ghaṭikāraṃ kumbhakāraṃ etadavoca alaṃ
samma ghaṭikāra kiṃ pana tena muṇḍakena samaṇakena diṭṭhenāti.
   [409]  Atha  kho  ānanda  ghaṭikāro  kumbhakāro jotipālaṃ
māṇavaṃ  ovaṭṭikāya  parāmasitvā  etadavoca  ayaṃ  samma jotipāla
kassapassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  avidūre  ārāmo
āyāma  samma  jotipāla  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
dassanāya  upasaṅkamissāma  sādhusammatañhi  me  tassa  bhagavato
dassanaṃ  arahato  sammāsambuddhassāti . atha kho ānanda jotipālo
māṇavo  ovaṭṭikaṃ  viniveṭhetvā  ghaṭikāraṃ kumbhakāraṃ etadavoca alaṃ
samma  ghaṭikāra  kiṃ  pana  tena  muṇḍakena samaṇakena diṭṭhenāti .
Atha  kho  ānanda  ghaṭikāro kumbhakāro jotipālaṃ māṇavaṃ sīsanhātaṃ
kesesu  parāmasitvā  etadavoca  ayaṃ  samma  jotipāla  kassapassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  avidūre  ārāmo  āyāma
samma  jotipāla  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ sammāsambuddhaṃ dassanāya
Upasaṅkamissāma   sādhusammatañhi   me  tassa  bhagavato  dassanaṃ
arahato  sammāsambuddhassāti  .  atha  kho  ānanda  jotipālassa
māṇavassa  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho yatra
hi  nāmāyaṃ  ghaṭikāro  kumbhakāro  ittarajacco  samāno  amhākaṃ
sīsanhātānaṃ  kesesu  parāmasitvā  1-  maññissati na vatidaṃ orakaṃ
maññe  bhavissatīti  .  ghaṭikāraṃ  kumbhakāraṃ  etadavoca yāvetadohipi
samma ghaṭikārāti . yāvetadohipi samma jotipāla tathā hi pana me
sādhu  samma taṃ tassa bhagavato dassanaṃ arahato sammāsambuddhassāti .
Tenahi samma ghaṭikāra muñca gamissāmāti.
   [410]  Atha kho ānanda ghaṭikāro ca kumbhakāro jotipālo
ca  māṇavo yena kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  ghaṭikāro  kumbhakāro  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  jotipālo
pana  māṇavo  kassapena  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  2-  ghaṭikāro kumbhakāro kassapaṃ bhagavantaṃ
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ etadavoca ayaṃ me bhante jotipālo māṇavo
sahāyo piyasahāyo imassa bhagavā dhammaṃ desetūti.
   [411] Atha kho ānanda kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Yu. parāmasitabbaṃ. 2 Yu. etthantare ānandāti ālapanaṃ dissati.
Ghaṭikārañca   kumbhakāraṃ  jotipālañca  māṇavaṃ  dhammiyā  kathāya
sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi . atha kho ānanda
ghaṭikāro  ca  kumbhakāro  jotipālo ca māṇavo kassapena bhagavatā
arahatā  sammāsambuddhena  dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā
samuttejitā  sampahaṃsitā  kassapassa  bhagavato arahato sammāsambuddhassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.
   [412] Atha kho ānanda jotipālo māṇavo ghaṭikāraṃ kumbhakāraṃ
etadavoca imaṃ nu tvaṃ samma ghaṭikāra dhammaṃ suṇanto atha ca pana 1-
agārasmā anagāriyaṃ pabbajasīti . nanu ca maṃ samma jotipāla jānāsi
andhe  jiṇṇe  mātāpitaro posemīti . tenahi samma ghaṭikāra ahaṃ
agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmīti.
   [413]  Atha kho ānanda ghaṭikāro ca kumbhakāro jotipālo
ca  māṇavo yena kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   kassapaṃ   bhagavantaṃ   arahantaṃ   sammāsambuddhaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  . ekamantaṃ nisinno kho ānanda
ghaṭikāro  kumbhakāro  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
etadavoca  ayaṃ  me bhante jotipālo māṇavo sahāyo piyasahāyo
imaṃ  bhagavā  pabbājetūti  .  alattha  kho  ānanda  jotipālo
@Footnote: 1 Yu. etthantare nasaddo dissati.
Māṇavo  kassapassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  santike
pabbajjaṃ  alattha  upasampadaṃ  .  atha  kho ānanda kassapo bhagavā
arahaṃ   sammāsambuddho   acirūpasampanne   jotipāle   māṇave
aḍḍhamāsūpasampanne  vebhaḷige  yathābhirantaṃ  viharitvā  yena bārāṇasī
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno yena bārāṇasī
tadavasari.
   [414] Tatra sudaṃ ānanda kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye . assosi kho ānanda kiki 1-
kāsirājā  kassapo  kira  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  bārāṇasiṃ
anuppatto  bārāṇasiyaṃ  viharati  isipatane  migadāyeti  . atha kho
ānanda  kiki  kāsirājā  bhadrāni  bhadrāni  yānāni yojāpetvā
bhadraṃ  yānaṃ  abhirūhitvā  bhadrehi  bhadrehi  yānehi  bārāṇasiyā
niyyāsi  mahaccarājānubhāvena  2-  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ  dassanāya  yāvatikā  yānassa  bhūmi  yānena gantvā
yānā  paccorohitvā  pattikova  yena  kassapo  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [415] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ānanda kikiṃ kāsirājānaṃ kassapo
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi
samuttejesi  sampahaṃsesi  .  atha  kho  ānanda  kiki  kāsirājā
@Footnote: 1 Yu. kikī. 2 Yu. mahatā rājānubhāvena.
Kassapena  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  dhammiyā  kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante bhagavā
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi kho ānanda
kassapo  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  tuṇhībhāvena  .  atha kho
ānanda  kiki  kāsirājā kassapassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
adhivāsanaṃ   viditvā  uṭṭhāyāsanā  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .
Atha  kho  ānanda  kiki kāsirājā tassā rattiyā accayena sake
nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā paṇḍumudikassa 1-
sālino  vicitakāḷakaṃ  anekasūpaṃ  anekabyañjanaṃ  kassapassa  bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bhante
niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [416] Atha kho ānanda kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena   kikissa
kāsirañño  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  atha  kho  ānanda kiki kāsirājā
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi  sampavāresi . atha kho ānanda kiki kāsirājā kassapaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṇḍumuṭikassa.
Bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ
nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
ānanda  kiki  kāsirājā  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā  bārāṇasiyaṃ vassāvāsaṃ
evarūpaṃ  saṅghassa  upaṭṭhānaṃ  bhavissatīti  . alaṃ mahārāja adhivuṭṭho
me  vassāvāsoti  .  dutiyampi  kho ānanda .pe. tatiyampi kho
ānanda  kiki  kāsirājā  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ
etadavoca adhivāsetu me 1- bhagavā bārāṇasiyaṃ vassāvāsaṃ evarūpaṃ
saṅghassa  upaṭṭhānaṃ  bhavissatīti  .  alaṃ  mahārāja  adhivuṭṭho  me
vassāvāsoti  .  atha  kho  ānanda  kikissa  kāsirañño na me
kassapo  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  adhivāsesi  bārāṇasiyaṃ
vassāvāsanti  ahudeva aññathattaṃ ahu domanassaṃ . atha kho ānanda
kiki  kāsirājā  kassapaṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ sammāsambuddhaṃ etadavoca
atthi nu kho bhante añño koci mayā upaṭṭhākataroti.
   [417]  Atthi mahārāja vebhaḷigaṃ nāma nigamo tattha ghaṭikāro
nāma  kumbhakāro  so  me  upaṭṭhāko  aggupaṭṭhāko  tuyhaṃ kho
pana  mahārāja  na  me  kassapo  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
adhivāsesi  2-  bārāṇasiyaṃ  vassāvāsanti  attheva  3- aññathattaṃ
atthi  domanassaṃ  tayidaṃ  ghaṭikāre  kumbhakāre natthi na ca bhavissati
ghaṭikāro  kho  mahārāja  kumbhakāro  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato  dhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhanteti dissati .  2 Yu. adhivāseti .  3 Yu. atthi.
Saraṇaṃ gato saṅghaṃ saraṇaṃ gato
   {417.1}  ghaṭikāro  kho  mahārāja kumbhakāro pāṇātipātā
paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato  kāmesumicchācārā  paṭivirato
musāvādā   paṭivirato   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭivirato
ghaṭikāro  kho  mahārāja  kumbhakāro  buddhe  aveccappasādena
samannāgato   dhamme   aveccappasādena   samannāgato  saṅghe
aveccappasādena  samannāgato  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato
ghaṭikāro  kho  mahārāja  kumbhakāro  dukkhe nikkaṅkho dukkhasamudaye
nikkaṅkho  dukkhanirodhe  nikkaṅkho  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
nikkaṅkho  ghaṭikāro  kho  mahārāja  kumbhakāro  ekabhattiko
brahmacārī   sīlavā  kalyāṇadhammo  ghaṭikāro  kho  mahārāja
kumbhakāro   nikkhittamaṇisuvaṇṇo   apetajātarūparajato   ghaṭikāro
kho mahārāja kumbhakāro na musalena na sahatthā paṭhaviñca 1- khanati
yaṃ hoti kūlapaluggaṃ 2- vā mūsikukkuro vā taṃ kājena 3- āharitvā
bhājanaṃ  karitvā  evamāha  ettha  yo  icchati  taṇḍulapatibhastāni
vā  muggapatibhastāni  4- vā kāḷāyapatibhastāni 4- vā nikkhipitvā
yaṃ  icchati  taṃ  haratūti  ghaṭikāro kho mahārāja kumbhakāro andhe
jiṇṇe  mātāpitaro  poseti  ghaṭikāro  kho  mahārāja kumbhakāro
pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko
tatthaparinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā.
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi. 2 Ma. kullapalugganti dissati. 3 Sī. Yu. kāmena.
@4 Yu. ...pabhivattāni.
   [418]  Ekamidāhaṃ  mahārāja  samayaṃ  vebhaḷige nāma nigame
viharāmi  .  atha  khvāhaṃ  mahārāja  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena   ghaṭikārassa  kumbhakārassa  mātāpitaro
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  ghaṭikārassa  kumbhakārassa  mātāpitaro
etadavocaṃ  handa ko nu kho ayaṃ bhagavo 1- gatoti . nikkhanto
kho  te  bhante  upaṭṭhāko  ato  kumbhiyā  odanaṃ  gahetvā
pariyogā  sūpaṃ  gahetvā  paribhuñjāti  .  atha  khvāhaṃ  mahārāja
kumbhiyā  odanaṃ  gahetvā  pariyogā  sūpaṃ  gahetvā  paribhuñjitvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmiṃ  .  atha kho mahārāja ghaṭikāro kumbhakāro
yena   mātāpitaro   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  mātāpitaro
etadavoca  ko  kumbhiyā  odanaṃ gahetvā pariyogā sūpaṃ gahetvā
paribhuñjitvā  uṭṭhāyāsanā  pakkantoti  .  kassapo  tāta  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  kumbhiyā  odanaṃ  gahetvā  pariyogā  sūpaṃ
gahetvā  paribhuñjitvā  uṭṭhāyāsanā  pakkantoti  .  atha  kho
mahārāja  ghaṭikārassa  kumbhakārassa  etadahosi  lābhā  vata  me
suladdhaṃ  vata  me  yassa  me kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
evaṃ  abhivissaṭṭhoti  .  atha  kho  mahārāja  ghaṭikāraṃ  kumbhakāraṃ
aḍḍhamāsaṃ pītisukhaṃ na vijahi sattāhaṃ mātāpitūnaṃ.
   [419]  Ekamidāhaṃ  mahārāja  samayaṃ tattheva vebhaḷige nāma
nigame  viharāmi  . atha khavāhaṃ  mahārāja pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
@Footnote: 1 Yu. bhaggavo.
Pattacīvaramādāya   yena   ghaṭikārassa  kumbhakārassa  mātāpitaro
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  ghaṭikārassa  kumbhakārassa  mātāpitaro
etadavocaṃ  handa ko nu kho ayaṃ bhagavo 1- gatoti . nikkhanto
kho  te  bhante  upaṭṭhāko  ato  kaḷopiyā  kummāsaṃ gahetvā
pariyogā  sūpaṃ  gahetvā  paribhuñjāti  .  atha  khvāhaṃ  mahārāja
kaḷopiyā  kummāsaṃ  gahetvā  pariyogā  sūpaṃ gahetvā paribhuñjitvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmiṃ  .  atha kho mahārāja ghaṭikāro kumbhakāro
yena   mātāpitaro   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  mātāpitaro
etadavoca  ko kaḷopiyā kummāsaṃ gahetvā pariyogā sūpaṃ gahetvā
paribhuñjitvā  uṭṭhāyāsanā  pakkantoti  .  kassapo  tāta  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  kaḷopiyā  kummāsaṃ  gahetvā  pariyogā sūpaṃ
gahetvā  paribhuñjitvā  uṭṭhāyāsanā  pakkantoti  .  atha  kho
mahārāja  ghaṭikārassa  kumbhakārassa  etadahosi  lābhā  vata  me
suladdhaṃ  vata  me  yassa  me kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
evaṃ  abhivissaṭṭhoti  .  atha  kho  mahārāja  ghaṭikāraṃ  kumbhakāraṃ
aḍḍhamāsaṃ pītisukhaṃ na vijahi sattāhaṃ mātāpitūnaṃ.
   [420] Ekamidāhaṃ mahārāja samayaṃ tattheva vebhaḷige 2- nāma
nigame  viharāmi  . tena kho pana samayena kuṭi ovassati . atha
khvāhaṃ  mahārāja  bhikkhū  āmantesiṃ  gacchatha  bhikkhave  ghaṭikārassa
kumbhakārassa  nivesane  tiṇaṃ  jānāthāti  . evaṃ vutte mahārāja
@Footnote: 1 Yu. bhaggavo .  2 Yu. vebhaḷiṅge.
Te  bhikkhū  maṃ etadavocuṃ natthi kho bhante ghaṭikārassa kumbhakārassa
nivesane  tiṇaṃ  atthi  ca  khvāssa  āvesanaṃ  tiṇacchadananti .
Gacchatha   bhikkhave  ghaṭikārassa  kumbhakārassa  āvesanaṃ  uttiṇaṃ
karothāti  .  atha kho te mahārāja bhikkhū ghaṭikārassa kumbhakārassa
āvesanaṃ  uttiṇamakaṃsu  .  atha  kho  mahārāja  ghaṭikārassa
kumbhakārassa  mātāpitaro  te  bhikkhū  etadavocuṃ  ke  āvesanaṃ
uttiṇaṃ  karontīti  .  bhikkhū  bhagini  kassapassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa kuṭi ovassatīti. Haratha bhante haratha bhadramukhāti.
   {420.1}  Atha  kho  mahārāja  ghaṭikāro  kumbhakāro yena
mātāpitaro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mātāpitaro etadavoca ke
āvesanaṃ  uttiṇamakaṃsūti  .  bhikkhū  tāta  kassapassa  kira  bhagavato
arahato  sammāsambuddhassa  kuṭi  ovassatīti  .  atha kho mahārāja
ghaṭikārassa  kumbhakārassa  etadahosi  lābhā  vata  me suladdhaṃ vata
me  yassa  me  kassapo  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  evaṃ
abhivissaṭṭhoti  .  atha  kho  mahārāja ghaṭikāraṃ kumbhakāraṃ aḍḍhamāsaṃ
pītisukhaṃ  na  vijahi  sattāhaṃ  mātāpitūnaṃ  . atha kho taṃ mahārāja
āvesanaṃ  sabbaṃ  temāsaṃ  ākāsacchadanaṃ  aṭṭhāsi  na  cātivassi
evarūpo  ca  mahārāja  ghaṭikāro  kumbhakāroti  . lābhā bhante
ghaṭikārassa  kumbhakārassa  suladdhaṃ  bhante  ghaṭikārassa  kumbhakārassa
yassa bhagavā evaṃ abhivissaṭṭhoti.
   [421] Atha kho ānanda kiki kāsirājā ghaṭikārassa kumbhakārassa
pañcamattāni   taṇḍulavāhasatāni   pāhesi  paṇḍumudikassa  sālino
tadūpiyañca  sūpeyyaṃ  .  atha  kho te ānanda rājapurisā ghaṭikāraṃ
kumbhakāraṃ upasaṅkamitvā etadavocuṃ imāni vo 1- bhante pañcamattāni
taṇḍulavāhasatāni   kikinā   kāsirājena   pahitāni  paṇḍumudikassa
sālino  tadūpiyañca  sūpeyyaṃ  tāni  bhante  paṭiggaṇhātūti .
Rājā kho bahukicco bahukaraṇīyo alamme raññova hotūti.
   [422]  Siyā  kho  pana te ānanda evamassa añño nūna
tena  samayena  jotipālo  māṇavo  ahosīti  .  na kho panetaṃ
ānanda  evaṃ  daṭṭhabbaṃ  ahaṃ  tena  samayena  jotipālo māṇavo
ahosinti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Ghaṭikārasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. te.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 374-387. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7683              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7683              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=403&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=403              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5108              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5108              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]