ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

          Navapuranavaggo pancamo
   [227]  Navapuranani bhikkhave kammani desissami kammanirodhanca
kammanirodhagamininca   patipadam   tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha
bhasissamiti  .  katamanca  bhikkhave  puranakammam  .  cakkhum bhikkhave
puranakammam  abhisankhatam  abhisancetayitam  vedaniyam  datthabbam  .pe.
Jivha  puranakamma  abhisankhata  abhisancetayita  vedaniya datthabba
.pe.  mano  puranakammo  abhisankhato  abhisancetayito  vedaniyo
datthabbo. Idam vuccati bhikkhave puranakammam.
   [228] Katamanca bhikkhave navakammam . yam kho bhikkhave etarahi
kammam karoti kayena vacaya manasa. Idam vuccati bhikkhave navakammam.
   [229]  Katamo ca bhikkhave kammanirodho . yo kho bhikkhave
kayakammam  vacikammam  manokammassa  nirodha  vimuttim  phusati  .  ayam
vuccati bhikkhave kammanirodho.
   [230] Katama ca bhikkhave kammanirodhagamini patipada . Ayameva
ariyo  atthangiko maggo . seyyathidam . sammaditthi sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi. Ayam vuccati bhikkhave kammanirodhagamini patipada.
   [231] Iti kho bhikkhave desitam vo 1- maya puranakammam desitam
navakammam  desito  kammanirodho  desita kammanirodhagamini patipada .
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natki.
Yam  kho  bhikkhave  satthara karaniyam savakanam hitesina anukampakena
anukampam upadaya katam kho maya 1- . etani bhikkhave rukkhamulani
etani  sunnagarani  . byayatha 2- bhikkhave ma pamadattha ma
paccha  vippatisarino  ahuvattha  ayam  vo  amhakam  anusasaniti .
Pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 166-167. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3362&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3362&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=227&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=227              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1164              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1164              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com