ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [623] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Tena   kho   pana   samayena   rājantepure   rājaparisāya
sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  kappati  samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  sādiyanti samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajataṃ
paṭiggaṇhanti samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajatanti.
   [624]  Tena  kho  pana  samayena  maṇicūḷako  gāmaṇī tassaṃ
parisāyaṃ  nisinno  hoti  .  atha  kho maṇicūḷako gāmaṇī taṃ parisaṃ
etadavoca  mā  ayyā  evaṃ  avacuttha  na  kappati  samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  na  sādiyanti  samaṇā  sakyaputtiyā
jātarūparajataṃ  na  paṭiggaṇhanti  samaṇā  sakyaputtiyā  jātarūparajataṃ
nikkhittamaṇisuvaṇṇā  samaṇā  sakyaputtiyā  apetajātarūparajatāti  .
Asakkhi kho maṇicūḷako gāmaṇī taṃ parisaṃ saññāpetuṃ.
   [625]  Atha  kho maṇicūḷako gāmaṇī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  maṇicūḷako  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  idha bhante
rājantepure  rājaparisāya  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā
udapādi  kappati  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  sādiyanti
Samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ   paṭiggaṇhanti   samaṇā
sakyaputtiyā  jātarūparajatanti  .  evaṃ  vutte  ahaṃ  bhante  taṃ
parisaṃ  etadavocaṃ  mā  ayyā  evaṃ  avacuttha na kappati samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  na  sādiyanti  samaṇā  sakyaputtiyā
jātarūparajataṃ  na  paṭiggaṇhanti  samaṇā  sakyaputtiyā  jātarūparajataṃ
nikkhittamaṇisuvaṇṇā  samaṇā  sakyaputtiyā  apetajātarūparajatāti  .
Asakkhiṃ  khohaṃ  bhante  taṃ  parisaṃ  saññāpetuṃ  .  kaccāhaṃ bhante
evaṃ  byākaramāno  vuttavādī  ceva bhagavato homi na ca bhagavantaṃ
abhūtena  abbhācikkhāmi  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaromi na ca koci
sahadhammiko vādānupāto 1- gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti.
   [626]  Taggha tvaṃ gāmaṇi evaṃ byākaramāno vuttavādī ceva
me  ahosi  na  ca  maṃ  abhūtena  abbhācikkhasi dhammassa cānudhammaṃ
byākarosi  na  ca  koci  sahadhammiko  vādānupāto  1- gārayhaṃ
ṭhānaṃ  āgacchati  .  na  hi  gāmaṇi kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ
jātarūparajataṃ  na  sādiyanti  samaṇā  sakyaputtiyā  jātarūparajataṃ
na    paṭiggaṇhanti    samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ
nikkhittamaṇisuvaṇṇā   samaṇā  sakyaputtiyā  apetajātarūparajatā  .
Yassa kho gāmaṇi jātarūparajataṃ kappati pañcapi tassa kāmaguṇā kappanti
yassa  pañca  kāmaguṇā  kappanti  tassapi  jātarūparajataṃ  kappati 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vādānuvādo. evamuparipi. 2 Sī. Ma. idaṃ pāṭhattayaṃ na dissati.
Ekaṃsenetaṃ  gāmaṇi  dhāreyyāsi assamaṇadhammo asakyaputtiyadhammoti .
Api  cāhaṃ  gāmaṇi  evaṃ vadāmi tiṇaṃ tiṇatthikena pariyesitabbaṃ dāruṃ
dārutthikena  pariyesitabbaṃ  sakaṭaṃ  sakaṭatthikena  pariyesitabbaṃ  puriso
purisatthikena  pariyesitabbo . na tvevāhaṃ gāmaṇi kenaci pariyāyena
jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabbanti vadāmīti. Dasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 401-403. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=8155              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=8155              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=623&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=276              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=623              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3692              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3692              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com