ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [704]  Seyyathāpi  bhikkhave  bālo abyatto akusalo sūdo
rājānaṃ vā rājamahāmattaṃ 1- vā nānaccayehi 2- sūpehi paccupaṭṭhito
assa   ambilaggehipi   tittakaggehipi  kaṭukaggehipi  madhuraggehipi
khārikehipi akhārikehipi loṇikehipi aloṇikehipi . sakho so bhikkhave
bālo abyatto akusalo sūdo sakassa bhattanimittaṃ 3- na uggaṇhāti
idaṃ  vā  me  ajja  bhattasūpeyyaṃ  ruccati  imassa  vā abhiharati
imassa  vā  bahuṃ  gaṇhāti  imassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāsati ambilaggaṃ
vā  me  ajja  bhattasūpeyyaṃ  ruccati  ambilaggassa  vā  abhiharati
ambilaggassa  vā  bahuṃ  gaṇhāti  ambilaggassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāsati
tittakaggaṃ vā me ajja . kaṭukaggaṃ vā me ajja . madhuraggaṃ vā
me ajja . khārikaṃ vā me ajja . akhārikaṃ vā me ajja .
@Footnote: 1 Sī. Yu. rājamahāmattānaṃ. evamupari. 2 nānāvidhehīti vā pāṭho.
@Yu. nānāccayehi. evamupari. 3 Ma. Yu. bhattassa.... evamupari.
Loṇikaṃ  vā  me  ajja  .  aloṇikaṃ vā me ajja bhattasūpeyyaṃ
ruccati  aloṇikassa  vā  abhiharati  aloṇikassa  vā  bahuṃ  gaṇhāti
aloṇikassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāsatīti  .  sakho  so  bhikkhave bālo
abyatto  akusalo  sūdo  na  ceva  lābhī  hoti acchādanassa na
lābhī vettanassa na lābhī abhihārānaṃ . taṃ kissa hetu . tathā hi
so  bhikkhave  bālo  abyatto  akusalo  sūdo sakassa bhattanimittaṃ
na uggaṇhāti.
   [705]  Evameva  kho  bhikkhave idhekacco bālo abyatto
akusalo  bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . tassa kāye kāyānupassino
viharato  cittaṃ na samādhiyati upakkilesā na pahīyanti so taṃ nimittaṃ
na  uggaṇhāti  .  vedanāsu  citte  dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī  sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . tassa
dhammesu  dhammānupassino  viharato  cittaṃ  na  samādhiyati upakkilesā
na  pahīyanti  so  taṃ nimittaṃ na uggaṇhāti . sakho so bhikkhave
bālo  abyatto  akusalo  bhikkhu  na  ceva  lābhī hoti diṭṭheva
dhamme  sukhavihārānaṃ  na lābhī satisampajaññassa . taṃ kissa hetu .
Tathā  hi  so  bhikkhave  bālo  abyatto  akusalo bhikkhu sakassa
cittassa nimittaṃ na uggaṇhāti.
   [706]  Seyyathāpi  bhikkhave  paṇḍito  byatto kusalo sūdo
Rājānaṃ  vā  rājamahāmattaṃ  vā  nānaccayehi  sūpehi paccupaṭṭhito
assa   ambilaggehipi   tittakaggehipi  kaṭukaggehipi  madhuraggehipi
khārikehipi  akhārikehipi  loṇikehipi  aloṇikehipi  .  sakho  so
bhikkhave  paṇḍito  byatto  kusalo  sūdo  sakassa  bhattanimittaṃ
uggaṇhāti  idaṃ  vā  me  ajja  bhattasūpeyyaṃ  ruccati  imassa
vā  abhiharati  imassa  vā  bahuṃ  gaṇhāti  imassa  vā  vaṇṇaṃ
bhāsati  ambilaggaṃ  vā  me  ajja bhattasūpeyyaṃ ruccati ambilaggassa
vā  abhiharati  ambilaggassa  vā  bahuṃ  gaṇhāti  ambilaggassa  vā
vaṇṇaṃ  bhāsati  tittakaggaṃ  vā  me  ajja  .  kaṭukaggaṃ vā me
ajja . madhuraggaṃ vā me ajja . khārikaṃ vā me ajja. Akhārikaṃ
vā  me ajja . loṇikaṃ vā me ajja . aloṇikaṃ vā me ajja
bhattasūpeyyaṃ  ruccati  aloṇikassa  vā  abhiharati  aloṇikassa  vā
bahuṃ  gaṇhāti  aloṇikassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāsatīti  .  sakho  so
bhikkhave paṇḍito byatto kusalo sūdo lābhī ceva hoti acchādanassa
lābhī  vettanassa  lābhī  abhihārānaṃ  .  taṃ kissa hetu . tathā
hi  so  bhikkhave  paṇḍito byatto kusalo sūdo sakassa bhattanimittaṃ
uggaṇhāti.
   [707]  Evameva  kho  bhikkhave idhekacco paṇḍito byatto
kusalo  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  kāye kāyānupassino
Viharato  cittaṃ  samādhiyati  upakkilesā  pahīyanti  so  taṃ  nimittaṃ
uggaṇhāti  . vedanāsu vedanānupassī viharati . citte cittānupassī
viharati  .  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  dhammesu
dhammānupassino  viharato  cittaṃ  samādhiyati  upakkilesā  pahīyanti
so  taṃ  nimittaṃ uggaṇhāti . sakho so bhikkhave paṇḍito byatto
kusalo bhikkhu lābhī ceva hoti diṭṭheva dhamme sukhavihārānaṃ lābhī [1]-
satisampajaññassa  .  taṃ  kissa  hetu  .  tathā  hi so bhikkhave
paṇḍito   byatto  kusalo  bhikkhu  sakassa  cittassa  nimittaṃ
uggaṇhātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 200-203. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3866              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3866              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=704&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=138              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=704              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5968              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5968              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com