ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [956] Pañcimāni bhikkhave indriyāni. Katamāni pañca. Dukkhindriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. saṅghaṭṭanasamodhānā. Yu. saṅghaṭṭanāsamodhānā. 2 Ma. nānābhāvāvinikkhepā.
@Yu. nānābhāvānikkhepā. 3 Ma. uppajjati.
Domanassindriyaṃ sukhindriyaṃ somanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ.
   [957]  Idha  bhikkhave  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  dukkhindriyaṃ  . so evaṃ pajānāti
uppannaṃ  kho  me  idaṃ  dukkhindriyaṃ  tañca  kho sanimittaṃ sanidānaṃ
sasaṅkhāraṃ  sappaccayaṃ  tañca  animittaṃ  anidānaṃ  asaṅkhāraṃ  appaccayaṃ
dukkhindriyaṃ uppajjissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti . so dukkhindriyañca
pajānāti   dukkhindriyasamudayañca   pajānāti   dukkhindriyanirodhañca
pajānāti   yattha   cuppannaṃ   dukkhindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati
tañca  pajānāti  . kattha cuppannaṃ dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati .
Ettha  cuppannaṃ  dukkhindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  .  ayaṃ  vuccati
bhikkhave  bhikkhu  aññāsi  dukkhindriyassa  nirodhaṃ  tathattāya  cittaṃ
upasaṃharati 1-.
   [958]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  domanassindriyaṃ  .  so  evaṃ
pajānāti  uppannaṃ  kho  me  idaṃ  domanassindriyaṃ  tañca  kho
sanimittaṃ  sanidānaṃ  sasaṅkhāraṃ  sappaccayaṃ  tañca 2- animittaṃ anidānaṃ
asaṅkhāraṃ  appaccayaṃ  domanassindriyaṃ  uppajjatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
@Footnote: 1 Sī. sabbavāresu upasaṃhāsīti pāṭho dissati. 2 Yu. taṃ vata.
Vijjatīti   1-   .   so   domanassindriyañca   pajānāti
domanassindriyasamudayañca     pajānāti    domanassindriyanirodhañca
pajānāti  yattha  cuppannaṃ  domanassindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati
tañca pajānāti.
   {958.1}  Kattha cuppannaṃ domanassindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyajjhānaṃ
upasampajja  viharati  .  ettha  cuppannaṃ  domanassindriyaṃ  aparisesaṃ
nirujjhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu aññāsi domanassindriyassa
nirodhaṃ tathattāya cittaṃ upasaṃharati.
   [959]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  sukhindriyaṃ  .  so evaṃ pajānāti
uppannaṃ  kho  me  idaṃ  sukhindriyaṃ  tañca  kho  sanimittaṃ sanidānaṃ
sasaṅkhāraṃ  sappaccayaṃ  tañca  animittaṃ  anidānaṃ  asaṅkhāraṃ  appaccayaṃ
sukhindriyaṃ  uppajjissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjatīti . so sukhindriyañca
pajānāti    sukhindriyasamudayañca   pajānāti   sukhindriyanirodhañca
pajānāti  yattha  cuppannaṃ  sukhindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  tañca
pajānāti  .  kattha  cuppannaṃ  sukhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati . idha
bhikkhave  bhikkhu  pītiyā  ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati .
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati. evamuparipi.
Ettha  cuppannaṃ  sukhindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  .  ayaṃ  vuccati
bhikkhave  bhikkhu  aññāsi  sukhindriyassa  nirodhaṃ  tathattāya  cittaṃ
upasaṃharati.
   [960]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  somanassindriyaṃ  .  so  evaṃ
pajānāti  uppannaṃ  kho  me  idaṃ  somanassindriyaṃ  tañca  kho
sanimittaṃ  sanidānaṃ  sasaṅkhāraṃ  sappaccayaṃ  tañca  animittaṃ  anidānaṃ
asaṅkhāraṃ  appaccayaṃ  somanassindriyaṃ  uppajjissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjatīti  .  so  somanassindriyañca pajānāti somanassindriyasamudayañca
pajānāti   somanassindriyanirodhañca   pajānāti   yattha  cuppannaṃ
somanassindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  tañca  pajānāti  .  kattha
cuppannaṃ  somanassindriyaṃ  aparisesaṃ  nirujjhati  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  ettha cuppannaṃ somanassindriyaṃ
aparisesaṃ  nirujjhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  aññāsi
somanassindriyassa nirodhaṃ tathattāya cittaṃ upasaṃharati.
   [961]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati upekkhindriyaṃ . so evaṃ pajānāti
uppannaṃ  kho  me  idaṃ  upekkhindriyaṃ tañca kho sanimittaṃ sanidānaṃ
Sasaṅkhāraṃ  sappaccayaṃ  tañca  kho  1-  animittaṃ  anidānaṃ asaṅkhāraṃ
appaccayaṃ  upekkhindriyaṃ  uppajjissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti .
So  upekkhindriyañca  pajānāti  upekkhindriyasamudayañca  pajānāti
upekkhindriyanirodhañca   pajānāti  yattha  cuppannaṃ  upekkhindriyaṃ
aparisesaṃ  nirujjhati  tañca  pajānāti . kattha cuppannaṃ upekkhindriyaṃ
aparisesaṃ  nirujjhati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja
viharati  .  ettha cuppannaṃ upekkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati . ayaṃ
vuccati  bhikkhave  bhikkhu  aññāsi  upekkhindriyassa  nirodhaṃ tathattāya
cittaṃ upasaṃharatīti.
          Sukhindriyavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
   suddhakañca soto 2- arahā  dve samaṇabrāhmaṇena ca
   vibhaṅgena tayo vuttā       arahato 3- uppaṭikena cāti.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi. 2 Po. ... dve va soto dve arahā ... uparivārikena
@cāti. Ma. suddhikañca soto arahā duve samaṇabrāhmaṇā
@ ...... ...... ...... ...... kaṭṭho uppaṭikātikanti.
@3 Yu. araṇi ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 282-286. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5468              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5468              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=956&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=221              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=956              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6937              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6937              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com