ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [140]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato rañño nāgo
rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño  aṅgantveva  saṅkhaṃ  gacchati
katamehi pañcahi idha bhikkhave rañño nāgo sotā ca hoti hantā ca
rakkhitā  ca khantā ca gantā ca . kathañca bhikkhave rañño nāgo
sotā  hoti  idha  bhikkhave  rañño  nāgo yamenaṃ hatthidammasārathi
kāraṇaṃ  kāreti yadi vā katapubbaṃ yadi vā akatapubbaṃ taṃ aṭṭhikatvā
manasikatvā  sabbaṃ  cetasā  samannāharitvā ohitasoto suṇāti evaṃ
kho  bhikkhave rañño nāgo sotā hoti . kathañca bhikkhave rañño
nāgo hantā hoti idha bhikkhave rañño nāgo saṅgāmagato hatthimpi
hanati  1-  hatthārūhampi  hanati  assampi  hanati  assārūhampi hanati
rathampi  hanati  rathikampi  2-  hanati  pattikampi  hanati  evaṃ  kho
bhikkhave rañño nāgo hantā hoti.
   {140.1}  Kathañca  bhikkhave  rañño  nāgo  rakkhitā  hoti
idha  bhikkhave  rañño nāgo saṅgāmagato rakkhati purimaṃ kāyaṃ rakkhati
pacchimaṃ kāyaṃ rakkhati purime pāde rakkhati pacchime pāde rakkhati sīsaṃ
rakkhati  kaṇṇe  rakkhati  dante rakkhati soṇḍaṃ rakkhati vāladhiṃ rakkhati
hatthārūhaṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  rañño  nāgo  rakkhitā hoti .
@Footnote: 1 Yu. hanti . 2 Yu. rathāruhampi.
Kathañca  bhikkhave  rañño  nāgo  khantā hoti idha bhikkhave rañño
nāgo  saṅgāmagato  khamo  hoti  sattippahārānaṃ  asippahārānaṃ
usuppahārānaṃ    pharasuppahārānaṃ    bheripaṇavasaṅkhatiṇavaninnādasaddānaṃ
evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo khantā hoti. Kathañca bhikkhave rañño
nāgo gantā hoti idha bhikkhave rañño nāgo yamenaṃ hatthidammasārathi
disaṃ  peseti  yadi  vā gatapubbaṃ yadi vā agatapubbaṃ taṃ khippaññeva
gantā hoti evaṃ kho bhikkhave rañño nāgo gantā hoti. Imehi
kho  bhikkhave  pañcahi aṅgehi samannāgato rañño nāgo rājāraho
hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati . evameva kho
bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti
pāhuneyyo   dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassa  katamehi pañcahi idha bhikkhave bhikkhu sotā ca hoti hantā
ca rakkhitā ca khantā ca gantā ca.
   {140.2}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sotā hoti idha bhikkhave
bhikkhu  tathāgatappavedite dhammavinaye desiyamāne aṭṭhikatvā manasikatvā
sabbaṃ  cetasā  samannāharitvā  ohitasoto dhammaṃ suṇāti evaṃ kho
bhikkhave  bhikkhu  sotā hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu hantā hoti
idha  bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
hanati  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ ...
Uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  ...  uppannuppanne pāpake akusale dhamme
Nādhivāseti  pajahati  vinodeti hanati 1- byantīkaroti ... anabhāvaṃ
gameti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu hantā hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu
rakkhitā hoti idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ...
Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī
hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu rakkhitā hoti.
   {140.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu khantā hoti idha bhikkhave bhikkhu
khamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa-
samphassānaṃ  duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ
vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ
adhivāsakajātiko hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu khantā hoti. Kathañca bhikkhave
bhikkhu gantā hoti idha bhikkhave bhikkhu yā sā disā agatapubbā iminā dīghena
addhunā yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  taṃ  khippaññeva  gantā hoti evaṃ kho bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhikkhu gantā hoti . imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
bhikkhu  āhuneyyo  hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo
anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.
          Rājavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
    cakkānuvattanā rājā    yassaṃ disaṃ dve ca 1- patthanā
    appaṃ supati bhattādā 2-  akkhamo sotavena 3- cāti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 181-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=3793              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3793              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=140&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=140              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=140              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1207              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1207              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]