ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [167]  77  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ  piṇḍāya
caritvā   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  gaṇhāhi  ānanda  nisīdanaṃ  yena  pāvālacetiyaṃ  1-
tenupasaṅkamissāma  divāvihārāyāti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando  bhagavato  paṭissuṇitvā  nisīdanaṃ  ādāya  bhagavantaṃ piṭṭhito
piṭṭhito anubandhi.
   {167.1} Athakho bhagavā yena pāvālacetiyaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  nisajja  kho  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenacetiyaṃ ramaṇīyaṃ
gotamakacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ   bahuputtakacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ  sattambacetiyaṃ
ramaṇīyaṃ  sārandadacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālacetiyaṃ  yassa kassaci ānanda
cattāro  iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā ākaṅkhamāno so ānanda kappaṃ vā tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ vā tathāgatassa kho ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā
ākaṅkhamāno ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
Evampi kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike nimitte kariyamāne
@Footnote: 1 Ma. cāpālaṃ cetiyaṃ. Yu. cāpālacetiyaṃ. evamuparipi.
Oḷārike  obhāse  kariyamāne  nāsakkhi  paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ
yāci  tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  bhante sugato kappaṃ
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya devamanussānanti yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   {167.2} Dutiyampi kho bhagavā . tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ
ānandaṃ āmantesi ramaṇīyā ānanda vesālī ramaṇīyaṃ udenacetiyaṃ ramaṇīyaṃ
gotamakacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtakacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
sārandadacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālacetiyaṃ yassa kassaci ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā .pe. ākaṅkhamāno ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya
kappāvasesaṃ vāti evampi kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte kariyamāne oḷārike obhāse kariyamāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ
na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu bhante
sugato  kappaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya
sukhāya devamanussānanti yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   {167.3} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi gaccha tvaṃ
ānanda  yassa dāni kālaṃ maññasīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando  bhagavato  paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā bhagavato avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   {167.4} Athakho māro pāpimā acirapakkante āyasmante ānande
Bhagavantaṃ etadavoca
   {167.5}  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū
na  sāvakā  bhavissanti  viyattā  vinītā  visāradā pattayogakkhemā
bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā sāmīcipaṭipannā anudhammacārino
sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhissanti desissanti 1- paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desissantīti  etarahi  bhante bhikkhū bhagavato sāvakā viyattā vinītā
visāradā  pattayogakkhemā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ ācariyakaṃ uggahetvā ācikkhanti
desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desenti
   {167.6}  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti .pe. yāva me upāsakā na sāvakā
bhavissanti  .pe. yāva me upāsikā na sāvikā bhavissanti viyattā
vinītā  visāradā  pattayogakkhemā  bahussutā  dhammadharā  dhammānu-
dhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo  sakaṃ  ācariyakaṃ
@Footnote: 1 Ma. desessanti. evamuparipi.
Uggahetvā  ācikkhissanti  desissanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti
vivarissanti   vibhajissanti   uttānīkarissanti  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ desissantīti
etarahi  bhante upāsikā bhagavato sāvikā viyattā vinītā visāradā
pattayogakkhemā   bahussutā   dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti
uttānīkaronti   uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti
   {167.7}  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
idaṃ  brahmacariyaṃ  na  iddhañceva bhavissati phītañca vitthārikaṃ bāhujaññaṃ
puthubhūtaṃ  yāva  devamanussehi  suppakāsitanti  etarahi bhante bhagavato
brahmacariyaṃ  iddhañceva  phītañca  vitthārikaṃ  bāhujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva
devamanussehi  suppakāsitaṃ  parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu
sugato  parinibbānakālodāni  bhante  bhagavatoti  . appossuko tvaṃ
pāpima  hohi  naciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati  ito tiṇṇaṃ
māsānaṃ  accayena  tathāgato  parinibbāyissatīti  athakho  bhagavā
pāvālacetiye  sato  sampajāno  āyusaṅkhāraṃ ossajji ossajjite
Bhagavatā  āyusaṅkhāre  mahā  bhūmicālo  ahosi bhiṃsanako salomahaṃso
devadundubhiyo  ca  phaliṃsu  athakho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     tulamatulañca sambhavaṃ      bhavasaṅkhāramavassajji muni
     ajjhattarato samāhito   abhindi kavacamivattasambhavanti.
   {167.8} Athakho āyasmato ānandassa etadahosi mahā vatāyaṃ
bhūmicālo  sumahā  vatāyaṃ bhūmicālo bhiṃsanako salomahaṃso devadundubhiyo
ca phaliṃsu ko nu kho hetu ko paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti
athakho  āyasmā  ānando  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
ānando  bhagavantaṃ  etadavoca mahā vatāyaṃ bhante bhūmicālo sumahā
vatāyaṃ  bhante  bhūmicālo bhiṃsanako salomahaṃso devadundubhiyo ca phaliṃsu
ko nu kho bhante hetu ko paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti.
   {167.9} Aṭṭhime ānanda hetū aṭṭha paccayā mahato bhūmicālassa
pātubhāvāya  katame  aṭṭha  yaṃ  ānanda mahāpaṭhavī udake patiṭṭhitā
udakaṃ  vāte  patiṭṭhitaṃ  vāto  ākāsaṭṭho  hoti  so  ānanda
samayo  yaṃ  mahāvātā vāyanti mahāvātā vāyantā udakaṃ kampenti
udakaṃ kampitaṃ paṭhaviṃ kampeti ayaṃ ānanda paṭhamo hetu paṭhamo paccayo
mahato  bhūmicālassa  pātubhāvāya  . puna caparaṃ ānanda samaṇo vā
Brāhmaṇo vā iddhimā cetovasippatto devatā vā mahiddhikā mahānubhāvā
tassa  parittā  paṭhavīsaññā  bhāvitā  hoti  appamāṇā āposaññā
so  imaṃ  paṭhaviṃ kampeti saṃkampeti sampakampeti [1]- ayaṃ ānanda
dutiyo hetu dutiyo paccayo mahato bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {167.10} Puna caparaṃ ānanda yadā bodhisatto tusitā kāyā
cavitvā  sato sampajāno mātu kucchiṃ okkamati tadāyaṃ paṭhavī kampati
saṃkampati sampakampati ayaṃ ānanda tatiyo hetu tatiyo paccayo mahato
bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {167.11}  Puna  caparaṃ  ānanda  yadā  bodhisatto  sato
sampajāno  mātu  kucchismā  nikkhamati  tadāyaṃ paṭhavī kampati saṃkampati
sampakampati  ayaṃ  ānanda  catuttho  hetu  catuttho paccayo mahato
bhūmicālassa pātubhāvāya.
   {167.12}  Puna  caparaṃ  ānanda  yadā  tathāgato  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ   abhisambujjhati   tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṃkampati
sampakampati  ayaṃ  ānanda  pañcamo  hetu  pañcamo paccayo mahato
bhūmicālassa pātubhāvāya . puna caparaṃ ānanda yadā tathāgato anuttaraṃ
dhammacakkaṃ  pavatteti  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṃkampati  sampakampati
ayaṃ  ānanda  chaṭṭho  hetu  chaṭṭho  paccayo  mahato  bhūmicālassa
pātubhāvāya.
   {167.13} Puna caparaṃ ānanda yadā tathāgato sato sampajāno
āyusaṅkhāraṃ  ossajjati  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṃkampati sampakampati
ayaṃ  ānanda  sattamo  hetu  sattamo  paccayo mahato bhūmicālassa
pātubhāvāya.
   {167.14}  Puna caparaṃ ānanda yadā tathāgato anupādisesāya
@Footnote: 1 Ma. sampavedeti. evamīdisesu ṭhānesupi.
Nibbānadhātuyā   parinibbāyati  tadāyaṃ  paṭhavī  kampati  saṃkampati
sampakampati  ayaṃ  ānanda  aṭṭhamo  hetu  aṭṭhamo paccayo mahato
bhūmicālassa  pātubhāvāya  .  ime  kho ānanda aṭṭha hetū aṭṭha
paccayā mahato bhūmicālassa pātubhāvāyāti.
           Cālavaggo dutiyo
            tassuddānaṃ
     icchā alañca saṅkhittaṃ   bhayā abhibhunā te 1- saha
     vimokkho dve ca vohārā   parisā bhūmicālena cāti.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 318-324. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6761              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6761              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=167&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=143              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=167              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6177              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6177              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com