ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [252] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  puttā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  tayo
atijāto anujāto avajātoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. atikkamaṃ. 2 Po. passa. 3 Ma. Yu. nirūpadhiṃ.
   1  Kathañca  bhikkhave  putto  atijāto  hoti  idha bhikkhave
puttassa  mātāpitaro  honti  na buddhaṃ saraṇaṃ gatā na dhammaṃ saraṇaṃ
gatā  na  saṅghaṃ saraṇaṃ gatā pāṇātipātā appaṭiviratā adinnādānā
appaṭiviratā   kāmesu   micchācārā   appaṭiviratā  musāvādā
appaṭiviratā   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   appaṭiviratā   dussīlā
pāpadhammā  .  putto  ca  nesaṃ  hoti  buddhaṃ saraṇaṃ gato dhammaṃ
saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  paṭivirato  [1]-
adinnādānā  paṭivirato  kāmesu  micchācārā  paṭivirato musāvādā
paṭivirato    surāmerayamajjapamādaṭṭhānā    paṭivirato   sīlavā
kalyāṇadhammo evaṃ kho bhikkhave putto atijāto hoti.
   2  Kathañca  bhikkhave  putto  anujāto  hoti  idha bhikkhave
puttassa  mātāpitaro  honti  buddhaṃ  saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ  saraṇaṃ
gatā  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gatā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā
paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  sīlavanto  kalyāṇadhammā .
Putto 2- ca nesaṃ hoti buddhaṃ saraṇaṃ gato dhammaṃ saraṇaṃ gato saṅghaṃ
saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  musāvādā  paṭivirato  surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  sīlavā  kalyāṇadhammo  evaṃ  kho
bhikkhave putto anujāto hoti.
@Footnote: 1 Po. hoti. 2 Ma. Yu. puttopi nesaṃ ....
   3 Kathañca bhikkhave putto avajāto hoti idha bhikkhave puttassa
mātāpitaro  honti  buddhaṃ  saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ  saraṇaṃ gatā saṅghaṃ
saraṇaṃ  gatā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā
kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā  surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā   paṭiviratā   sīlavanto   kalyāṇadhammā  .
Putto  ca  nesaṃ hoti na buddhaṃ saraṇaṃ gato na dhammaṃ saraṇaṃ gato
na  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  appaṭivirato  adinnādānā
appaṭivirato   kāmesu   micchācārā   appaṭivirato  musāvādā
appaṭivirato   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   appaṭivirato   dussīlo
pāpadhammo  evaṃ kho bhikkhave putto avajāto hoti . ime kho
bhikkhave  tayo  puttā  santo saṃvijjamānā lokasminti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     atijātaṃ anujātaṃ        puttamicchanti paṇḍitā
     avajātaṃ na icchanti      yo hoti kulagandhano.
     Ete kho puttā lokasmiṃ   ye ca 1- bhavanti upāsakā
     saddhāsīlena sampannā   vadaññū vītamaccharā
     cando abbhaghanā mutto   parisāsu virocareti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 278-280. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5758              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5758              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=252&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=189              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=252              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=5563              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=5563              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]