ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipate tatiyassa mahavaggassa catuttham sundarikasuttam
   [358] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kosalesu viharati
sundarikaya nadiya tire . tena kho pana samayena sundarikabharadvajo
brahmano  sundarikaya  nadiya  tire  aggim  juhati  aggihutam
paricarati  .  atha  kho sundarikabharadvajo brahmano aggim juhitva
aggihutam  paricaritva  utthayasana  samanta  catuddisa  anuvilokesi
ko nu kho imam habyasesam bhunjeyyati. Addasa kho sundarikabharadvajo
brahmano  bhagavantam  avidure  annatarasmim  rukkhamule  sasisam  parutam
nisinnam  disvana  vamena  hatthena  habyasesam  gahetva  dakkhinena
hatthena kamandalum [1]- yena bhagava tenupasankami.
   {358.4} Atha kho bhagava sundarikabharadvajassa brahmanassa padasaddena
@Footnote: 1 Ma. Yu. gahetva.
Sisam  vivari  .  atha  kho  sundarikabharadvajo  brahmano  mundo
ayam  bhavam  mundako  ayam bhavanti tato puna nivattitukamo ahosi .
Atha  kho  sundarikabharadvajassa  brahmanassa  etadahosi  mundapi
hidhekacce  brahmana  bhavanti  yannunaham  upasankamitva  jatim
puccheyyanti  . atha kho sundarikabharadvajo brahmano yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  kimjacco bhavanti .
Atha kho bhagava sundarikabharadvajam brahmanam gathaya 1- ajjhabhasi
   [359] |359.879| Na brahmano nomhi na rajaputto
             na vessayano uda koci nomhi
             gottam parinnaya puthujjananam
             akincano manta carami loke
   |359.880| sanghativasi agaho carami
             nivuttakeso abhinibbutatto
             alimpamano idha manavehi
             akallam 2- mam (brahmana) pucchasi gottapanham
   |359.881| pucchanti ve bho brahmana brahmanehi
             saha brahmano no bhavanti.
   |359.882| Brahmano ce tvam brusi  manca brusi abrahmanam
             tam tam savittim pucchami   tipadam catuvisatakkharam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gathahi . 2 Po. Yu. akalla.
   |359.883| Kim nissita isayo manuja
             khattiya brahmana devatanam
             yannamakappimsu puthudha loke.
   |359.884| Yadantagu vedagu yannakale
             yassahutim labhe tassijjheti brumi.
   |359.885| Addha hi tassa hutamijjhe (ti brahmano)
             yam tadisam vedagum addasama
             tumhadisananhi adassanena
             anno jano bhunjati puralasam.
   |359.886| Tasma tiha tvam brahmana atthena
             atthiko upasankamma puccha
             santam vidhumam anigham nirasam
             appevidha abhivinde sumedham
   |359.887| yanne ratoham 1- (bho gotama) yannam yitthukamo 2-
             naham pajanami anusasatu mam bhavam
             yattha hutam ijjhate bruhi metam.
             Tena hi tvam brahmana odahassu sotam
             dhammam te desissami
   |359.888| ma jatim puccha 3- carananca puccha
             kattha have jayati jatavedo
@Footnote: 1 Yu. rataham . 2 Yu. yatthukamo . 3 Ma. pucchi.
             Nicakulinopi muni dhitima
             ajaniyo hoti hirinisedho.
   |359.889| Saccena danto damasa upeto
             vedantagu vusitabrahmacariyo
             kalena tamhi habyam pavecche
             yo brahmano punnapekkho yajetha.
   |359.890| Ye kame hitva agaha caranti
             susannatatta tasaramva ujjum 1-
             kalena tesu habyam pavecche
             yo brahmano punnapekkho yajetha.
   |359.891| Ye vitaraga susamahitindriya
             candova rahugahana pamutto 2-
             kalena tesu habyam pavecche
             yo brahmano punnapekkho yajetha.
   |359.892| Asajjamana vicaranti loke
             sada sata hitva mamayitani
             kalena tesu habyam pavecche
             yo brahmano punnapekkho yajetha.
   |359.893| Yo kame hitva abhibhuyyacari
             yo vedi jatimaranassa antam
             parinibbuto udakarahadova sito
             tathagato arahati puralasam.
@Footnote: 1 Po. Yu. ujju. 2 Po. Ma. Yu. pamutta.
   |359.894| Samo samehi visamehi dure
             tathagato hoti anantapanno
             anupalitto idha va huram va
             tathagato arahati puralasam.
   |359.895| Yamhi na maya vasati na mano
             yo vitalobho amamo niraso
             panunnakodho abhinibbutatto
             yo brahmano sokamalam ahasi
             tathagato arahati puralasam.
   |359.896| Nivesanam yo manaso ahasi
             pariggaha yassa na santi keci
             anupadiyano idha va huram va
             tathagato arahati puralasam.
   |359.897| Samahito yo udatari ogham
             dhammanca nasi 1- paramaya ditthiya
             khinasavo antimadehadhari
             tathagato arahati puralasam.
   |359.898| Bhavasava yassa vaci khara ca
             vidhupita atthagata na santi
             sa vedagu sabbadhi vippamutto
@Footnote: 1 Ma. dhammam cannasi.
             Tathagato arahati puralasam.
   |359.899| Sangatigo yassa na santi sanga
             yo manasattesu amanasatto
             dukkham parinnaya sakhettavatthum
             tathagato arahati puralasam.
   |359.900| Asam anissaya vivekadassi
             paravediyam ditthimupativatto
             arammana yassa na santi keci
             tathagato arahati puralasam.
   |359.901| Paropara yassa samecca dhamma
             vidhupita atthagata na santi
             santo upadanakkhaye vimutto
             tathagato arahati puralasam.
   |359.902| Samyojanam jatikhayantadassi
             yo panudi ragapatham asesam
             suddho niddoso vimalo akamo 1-
             tathagato arahati puralasam.
   |359.903| Yo attanattanam 2- nanupassati
             samahito ujugato thitatto
             sa ve anejo akhilo 3- akankho
@Footnote: 1 Ma. Yu. akaco . 2 Ma. attano attanam. 3 Po. avilo.
             Tathagato arahati puralasam.
   |359.904| Mohantara yassa na santi keci
             sabbesu dhammesu ca nanadassi
             sariranca antimam dhareti
             patto ca sambodhimanuttaram sivam
             ettavata yakkhassa suddhi
             (tathagato 1- arahati puralasam .)
   |359.905| hutanca mayham hutamatthu saccam
             yam tadisam vedagunam alattham
             brahma hi sakkhi patiganhatu me bhagava
             bhunjatu me bhagava puralasam.
   |359.906| Gathabhigitam me abhojaneyyam
             samphassatam brahmana nesa dhammo
             gathabhigitam panudanti buddha
             dhamme sati brahmana vuttiresa.
   |359.907| Annena ca kevalinam mahesim
             khinasavam kukkuccavupasantam
             annena panena upatthahassu
             khettanhi tam punnapekkhassa hoti.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho dissati.
   |359.908| Sadhaham bhagava tatha vijannam
             yo dakkhinam bhunjeyya madisassa
             yam yannakale pariyesamano
                pappuyya tava sasanam.
   |359.909| Sarambha yassa vigata   cittam yassa anavilam
             vippamutto ca kamehi   thinam yassa panuditam
   |359.910| simantanam vinetaram     jatimaranakovidam
             munim moneyyasampannam  tadisam yannamagatam
   |359.911| bhakutim vinayitvana      panjalika namassatha
             pujetha annapanena    evam ijjhanti dakkhina.
   |359.912| Buddho bhavam arahati puralasam  punnakkhettamanuttaram
             ayago sabbalokasmim 1-  bhoto dinnam mahapphalanti.
   [360]  Atha  kho  sundarikabharadvajo  brahmano  bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama
seyyathapi  bho  gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va
vivareyya  mulhassa  va  maggam  acikkheyya  andhakare  va
telapajjotam  dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  evamevam
bhota  gotamena  anekapariyayena  dhammo pakasito esaham bhavantam
gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  labheyyaham  bhoto
gotamassa  santike  pabbajjam  labheyyam  upasampadanti  .  alattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbalokassa.
Kho  sundarikabharadvajo  brahmano  bhagavato  santike  pabbajjam
alattha   upasampadam  .  .pe.  annataro  kho  panayasma
sundarikabharadvajo arahatam ahositi.
              Sundarikabharadvajasuttam catuttham.
                       -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 412-420. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=8546&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=8546&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=358&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=257              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=5007              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=5007              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com