ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa chaṭṭhaṃ sabhiyasuttaṃ
   [364]  6  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe
viharati  veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena sabhiyassa
paribbājakassa  purāṇasālohitāya  devatāya  pañhā  udiṭṭhā  honti
yo  te  sabhiya  samaṇo  vā brāhmaṇo vā ime pañhe puṭṭho
byākaroti tassa santike brahmacariyaṃ careyyāsīti.
   {364.1}  Atha  kho  sabhiyo  paribbājako tassā devatāya
santike  [1]- pañhe uggahetvā ye te samaṇabrāhmaṇā saṅghino
gaṇino  gaṇācariyā  ñātā  yasassino  titthakarā  sādhusammatā
bahujanassa  seyyathīdaṃ  pūraṇo  kassapo  makkhali  gosālo  ajito
kesakambalo  2- pakuddho 3- kaccāyano sañjayo veḷaṭṭhaputto 4-
nigantho  nāṭaputto  te  upasaṅkamitvā te pañhe pucchati . te
sabhiyena  paribbājakena  pañhe  puṭṭhā  na sampāyanti asampāyantā
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaronti  api  ca  sabhiyaṃ  5-
paribbājakaṃ paṭipucchanti.
   {364.2} Atha kho sabhiyassa paribbājakassa etadahosi ye kho
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saṅghino  gaṇino  gaṇācariyā  ñātā
yasassino  titthakarā  sādhusammatā bahujanassa seyyathīdaṃ pūraṇo kassapo
.pe.  nigantho  nāṭaputto te mayā pañhe puṭṭhā na sampāyanti
asampāyantā   kopañca   dosañca   appaccayañca   pātukaronti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare teti dissati. 2 Yu. kesakambali. 3 Ma. pakudho
@kaccāno. Yu. pakudho. 4 Ma. belaṭṭhaputto. Yu. belaṭṭhiputto.
@5 Ma. Yu. sabhiyaññeva.
Api  ca  maññevettha  paṭipucchanti  yannūnāhaṃ  hīnāyāvattitvā
kāme  paribhuñjeyyanti  .  atha  kho  sabhiyassa  paribbājakassa
etadahosi  ayaṃ  1-  kho  samaṇo  gotamo  saṅghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa .
Yannūnāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā ime pañhe puccheyyanti.
   {364.3} Atha kho sabhiyassa paribbājakassa etadahosi ye 2- kho
te  bhonto samaṇabrāhmaṇā jiṇṇā vuḍḍhā mahallakā addhagatā vayo
anuppattā  therā  rattaññū  cirapabbajitā saṅghino gaṇino gaṇācariyā
ñātā  yasassino  titthakarā  sādhusammatā  bahujanassa  seyyathīdaṃ
pūraṇo  kassapo  .pe. nigantho nāṭaputto tepi 3- mayā pañhe
puṭṭhā   na   sampāyanti   asampāyantā   kopañca  dosañca
appaccayañca  pātukaronti  api  ca  maññevettha  paṭipucchanti .
Kiṃ  pana  me  samaṇo gotamo ime pañhe puṭṭho byākarissati .
Samaṇo hi gotamo daharo ceva jātiyā navo ca pabbajjāyāti.
   {364.4} Atha kho sabhiyassa paribbājakassa etadahosi samaṇo kho
gotamo  4-  daharoti na uññātabbo na paribhotabbo 5- daharopi
ce  samaṇo hoti so ca mahiddhiko hoti mahānubhāvo . yannūnāhaṃ
samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā ime pañhe puccheyyanti.
@Footnote: 1 Ma. ayampi. 2 Ma. yepi. 3 Yu. pisaddo natthi. 4 Ma. ayaṃ pāṭho
@natthi. 5 ito paraṃ marammapotthake daharopi cesa samaṇo gotamo mahiddhiko
@hoti mahānubhāvoti dissati.
   {364.5} Atha kho sabhiyo paribbājako yena rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi
anupubbena  cārikañcaramāno  yena  rājagahaṃ  veḷuvanaṃ kalandakanivāpo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho sabhiyo paribbājako bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
   [365] |365.937| Kaṅkhī vecikicchī āgamaṃ (iti sabhiyo)
             pañhe pucchituṃ abhikaṅkhamāno
             tesantakaro bhavāhi pañhe me puṭṭho
             anupubbaṃ anudhammaṃ byākarohi me.
   |365.938| Dūrato āgatosi sabhiyāti bhagavā
             pañhe pucchituṃ abhikaṅkhamāno
             tesantakaro bhavāmi pañhe te puṭṭho
             anupubbaṃ anudhammaṃ byākaromi te.
   |365.939| Puccha maṃ sabhiya pañhaṃ      yaṅkiñci manasicchasi
             tassa tasseva pañhassa    ahaṃ antaṃ karomi teti.
   [366] Atha kho sabhiyassa paribbājakassa etadahosi acchariyaṃ vata bho
abbhūtaṃ  vata  bho  yaṃ vatāhaṃ aññesu samaṇabrāhmaṇesu okāsakamma-
mattampi  nālatthaṃ  tamme  idaṃ  samaṇena  gotamena  okāsakammaṃ
katanti   attamano  pamudito  1-  udaggo  pītisomanassajāto
@Footnote: 1 Yu. modito.
Bhagavantaṃ pañhaṃ apucchi
   |366.940| kiṃpattinamāhu bhikkhunaṃ (iti sabhiyo)
             sorataṃ kena kathañca dantamāhu
             buddhoti kathaṃ pavuccati
             puṭṭho me bhagavā byākarohi 1-.
   |366.941| Pajjena katena attanā (sabhiyāti bhagavā)
             parinibbānagato vitiṇṇakaṅkho
             vibhavañca bhavañca vippahāya
             vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhu.
   |366.942| Sabbattha upekkhako satīmā
             na so hiṃsati kañci sabbaloke
             tiṇṇo samaṇo anāvilo
             ussadā yassa na santi sorato so
   |366.943| yassindriyāni bhāvitāni
             ajjhattaṃ bahiddhā ca sabbaloke
             nibbijjimaṃ 2- parañca lokaṃ
             kālaṃ kaṅkhati bhāvito sa danto.
   |366.944| Kappāni viceyya kevalāni
             saṃsāraṃ dubhayaṃ 3- cutūpapātaṃ
@Footnote: 1 Yu. vayākarohi. 2 Ma. nibbijja imaṃ . 3 vaṇṇanāyaṃ tadubhayaṃ.
             Vigatarajamanaṅgaṇaṃ visuddhaṃ
             pattaṃ jātikkhayaṃ tamāhu buddhanti.
   [367]  Atha  kho  sabhiyo  paribbājako  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā   anumoditvā  attamano  pamudito  1-  udaggo
pītisomanassajāto bhagavantaṃ uttariṃ pañhaṃ apucchi
   |367.945| kiṃpattinamāhu brāhmaṇaṃ (iti sabhiyo)
             samaṇaṃ kena kathañca nhātakoti
             nāgoti kathaṃ pavuccati
             puṭṭho me bhagavā byākarohi.
   |367.946| Bāhetvā 2- sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā)
             vimalo sādhusamāhito ṭhitatto
             saṃsāramaticca kevalī so
             anissito 3- tādi pavuccate sa 4- brahmā.
   |367.947| Samitāvi pahāya puññapāpaṃ
             virajo ñatvā imaṃ parañca lokaṃ
             jātimaraṇaṃ upātivatto
             samaṇo tādi pavuccate tathattā.
   |367.948| Ninnahāya sabbapāpakāni
             ajjhattañca 5- bahiddhā ca sabbaloke
@Footnote: 1 Yu. pamodito. 2 Po. Ma. bāhitvā. 3 Ma. Yu. asito. 4 Yu. ayaṃ
@pāṭho natthi. 5 Ma. casaddo natthi.
             Devamanussesu kappiyesu
             kappaṃ neti tamāhu nhātakoti.
   |367.949| Āguṃ na karoti kiñci loke
             sabbasaṃyoge visajja bandhanāni
             sabbattha na sajjatī vippamutto 1-
             nāgo tādi pavuccate tathattāti.
   [368]  Atha  kho sabhiyo paribbājako .pe. bhagavantaṃ uttariṃ
pañhaṃ apucchi
   |368.950| kaṃ khettajinaṃ vadanti buddhā (iti sabhiyo)
             kusalaṃ kena kathañca paṇḍitoti
             muni nāma kathaṃ pavuccati
             puṭṭho me bhagavā byākarohi.
   |368.951| Khettāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā)
             dibbaṃ 2- mānusakañca brahmakhettaṃ
             (sabba) khettamūlabandhanā pamutto
             khettajino tādi pavuccate tathattā.
   |368.952| Kosāni viceyya kevalāni
             dibbaṃ mānusakañca brahmakosaṃ
             (sabba) kosamūlabandhanā pamutto
             kusalo tādi pavuccate tathattā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimutto. 2 Po. dibyaṃ. Yu. divayaṃ.
   |368.953| Dubhayāni viceyya paṇḍarāni
             ajjhattaṃ bahiddhā ca suddhapañño
             kaṇhasukkaṃ upātivatto
             paṇḍito tādi pavuccate tathattā.
   |368.954| Asatañca satañca ñatvā dhammaṃ
             ajjhattaṃ bahiddhā ca sabbaloke
             devamanussehi pūjiyo 1- so
             saṅgajālamaticca so munīti.
   [369]  Atha  sabhiyo kho paribbājako .pe. bhagavantaṃ uttariṃ
pañhaṃ apucchi
   |369.955| kiṃpattinamāhu vedaguṃ (iti sabhiyo)
             anuviditaṃ kena kathañca viriyavāti
             ājāniyo kinti nāma hoti
             puṭṭho me bhagavā byākarohi.
   |369.956| Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā)
             samaṇānaṃ yānipatthi 2- brāhmaṇānaṃ
             sabbavedanāsu vītarāgo
             sabbaṃ vedamaticca vedagū so.
   |369.957| Anuvicca papañcanāmarūpaṃ
@Footnote: 1 pūjitotipi pāṭho. Po. Ma. pūjaniyo. 2 Po. yānimatthi. Ma. yānidhatthi.
             Ajjhattaṃ bahiddhā ca rogamūlaṃ
             (sabba) rogamūlabandhanā pamutto
             anuvidito tādi pavuccate tathattā.
   |369.958| Virato sabbapāpakehi
             nirayadukkhamaticca viriyavā so
             so viriyavā padhānavā
             dhīro tādi pavuccate tathattā.
   |369.959| Yassassu lūnāni 1- bandhanāni
             ajjhattaṃ bahiddhā ca saṅgamūlaṃ
             sabbasaṅgamūlabandhanā pamutto
             ājāniyo tādi pavuccate tathattā.
   [370]  Atha  kho sabhiyo paribbājako .pe. bhagavantaṃ uttariṃ
pañhaṃ apucchi
   |370.960| kiṃpattinamāhu sottiyaṃ (iti sabhiyo)
             ariyaṃ kena kathañca caraṇavāti
             paribbājako kinti nāma hoti
             puṭṭho me bhagavā byākarohi.
   |370.961| Sutavā sabbadhammaṃ abhiññāya loke (sabhiyāti bhagavā)
             sāvajjānavajjaṃ yadatthi kiñci
             abhibhuṃ akathaṅkathiṃ vimuttaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. lulāni. Yu. lutāni.
             Anīghaṃ sabbadhimāhu sottiyoti.
   |370.962| Chetvā ālayāni āsavāni 1-
             vidvā so na upeti gabbhaseyyaṃ
             saññaṃ tividhaṃ panujja paṅkaṃ
             kappaṃ neti tamāhu ariyoti.
   |370.963| Yo idha caraṇesu pattipatto
             kusalo sabbadā ajāni 2- dhammaṃ
             sabbattha na sajjatī vimuttacitto
             paṭighā yassa na santi caraṇavā so.
   |370.964| Dukkhavepakkaṃ yadatthi kammaṃ
             uddhaṃ adho tiriyañcāpi 3- majjhe
             paribbājayitvā 4- pariññacārī
             māyaṃ mānamathopi lobhakodhaṃ
             pariyantamakāsi nāmarūpaṃ
             taṃ paribbājakamāhu pattipattanti.
   [371] Atha kho sabhiyo paribbājako bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā attamano udaggo pamudito pītisomanassajāto uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthavi
@Footnote: 1 Ma. Yu. āsavāni ālayāni. 2 Po. Ma. ājānāti. 3 Po. Ma. tiriyaṃ vāpi.
@4 Yu. parivajjayitvā.
   |371.965| Yāni ca tīṇi yāni ca saṭṭhi 1-
             samaṇappavādanissitāni 2- bhūripañña
             saññakkharasaññanissitāni
             osaraṇāni vineyya oghatamagā.
   |371.966| Antagūsi pāragūsi 3- dukkhassa
             arahāsi (sammāsambuddho) khīṇāsavaṃ taṃ 4- maññe
             jutimā matimā pahutapañño
             dukkhassantakaraṃ 5- atāresi maṃ.
   |371.967| Yaṃ me kaṅkhitamaññāsi vicikicchaṃ 6- maṃ atārayi
             namo te (muni) monapathesu pattipatta
             akhilādiccabandhu 7- soratosi.
   |371.968| Yā me kaṅkhā pure āsi   tamme byākāsi cakkhumā
             addhā munīsi sambuddho   natthi nīvaraṇā tava.
   |371.969| Upāyāsā ca te sabbe   viddhastā vinaḷīkatā
             sītibhūto damappatto     dhitimā saccanikkamo.
   |371.970| Tassa te nāganāgassa    mahāvīrassa bhāsato
             sabbe devā anumodanti  ubho nāradapabbatā.
   |371.971| Namo te purisājañña    namo te purisuttama
             sadevakasmiṃ lokasmiṃ     natthi te paṭipuggalo.
@Footnote: 1 Po. tesaṭṭhī. 2 Ma. Yu. samaṇappavādasitāni. 3 Ma. Yu. pāragū.
@4 Po. khīṇāsavanti maññe . 5 Ma. Yu. dukkhassantakara. 6 Po. vicikicchā.
@Ma. vicikiccā maṃ tārayi . 7 Ma. Yu. akhilaādiccabandhu.
   |371.972| Tuvaṃ buddho tuvaṃ satthā    tuvaṃ mārābhibhū muni
             tuvaṃ anusaye chetvā     tiṇṇo tāresimaṃ pajaṃ.
   |371.973| Upadhī te samatikkantā    āsavā te padālitā
             sīhosi anupādāno     pahīnabhayabheravo
   |371.974| puṇḍarīkaṃ yathā vaggu     toye na upalimpati
             evaṃ puññe ca pāpe ca   ubhaye tvaṃ na limpasi
             pāde vīra pasārehi      sabhiyo vandati satthunoti.
   [372]  Atha kho sabhiyo paribbājako bhagavato pādesu sirasā
nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante
seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ
dhāreyya   cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhagavatā
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca   bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhante  bhagavato  santike
pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   {372.1}  Yo kho sabhiya aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro  māse
parivasati   catunnaṃ   māsānaṃ   accayena  parivuṭṭhaparivāsaṃ  1-
āraddhacittā   bhikkhū  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya
api  cettha  2-  puggalavemattatā  viditāti  .  sace  bhante
aññatitthiyapubbā   imasmiṃ   dhammavinaye   ākaṅkhantā   pabbajjaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Ma. Yu. apica mettha.
Ākaṅkhantā  upasampadaṃ  cattāro  māse  parivasanti catunnaṃ māsānaṃ
accayena   parivuṭṭhaparivāse   āraddhacittā  bhikkhū  pabbājenti
upasampādenti  bhikkhubhāvāya  .  ahaṃ  cattāri  vassāni  parivasāmi
catunnaṃ  vassānaṃ  accayena  parivuṭṭhaparivāsaṃ  āraddhacittā  bhikkhū
pabbājentu  upasampādentu  bhikkhubhāvāyāti  .  alattha kho sabhiyo
paribbājako bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ.
   {372.2} Acirupasampanno kho panāyasmā sabhiyo eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  na  cirasseva yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho  panāyasmā  sabhiyo
arahataṃ ahosīti.
                Sabhiyasuttaṃ chaṭṭhamaṃ.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 426-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=8828              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=8828              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=364&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=259              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=364              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=5488              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=5488              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]