ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           2 Sonanandajatakam
   [134] Devata nusi gandhabbo      adu 3- sakko purindado
       manussabhuto iddhima       katham janemu tam mayam.
   [135] Namhi 4- devo na gandhabbo  namhi 5- sakko purindado
        manussabhuto iddhima       evam janahi bharatha.
   [136] |136.1| Katarupamidam bhoto 6- veyyavaccam anappakam
         devamhi vassanamamhi    anovassam bhavam aka.
  |136.2| Tato vatatape ghore     sitacchayam bhavam aka.
         Tato amittamajjhesu     saratanam bhavam aka.
  |136.3| Tato phitani ratthani     vasino te bhavam aka
         tato ekasatam khatye      anuyante 7- bhavam aka.
@Footnote: 1 Yu. tada . 2 Si. nannamannamatirocayum . 3 Ma. adu. Si. Yu. ad.
@4-5 Ma. napi . 6 Si. Yu. bhota . 7 Yu. anuyutte. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

|136.4| Patitassu mayam bhoto vara tam bhunjamicchasi hatthiyanam assaratham nariyo ca alankata nivesanani rammani mayam bhoto dadamase. |136.5| Athavange va magadhe mayam bhoto dadamase athava assakavantim sumana damma te mayam. |136.6| Upaddham vapi rajjassa mayam bhoto dadamase sace te attho rajjena anusasa yadicchasi. [137] Na me atthopi rajjena nagarena dhanena va athopi janapadena attho mayham na vijjati. [138] |138.1| Bhotova ratthe vijite aranne atthi assamo pita mayham janetti ca ubho sammanti assame. |138.2| Tesaham pubbacariyesu punnam na labhami katave bhavantam ajjhavaram katva sonam yacemu samvaram. [139] Karomi te tam vacanam yam mam bhanasi brahmana etanca kho no akkhahi kivanto hontu yacaka. [140] Parosatam janapada mahasala ca brahmana ime ca khattiya sabbe abhijata yasassino bhavanca raja manojo alam hessanti yacaka. [141] Hatthi asse ca yojentu ratham sannayha sarathi abandhanani ganhatha padasussarayaddhaje 1- @Footnote: 1 Si. padesussarayam dhaje.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Assamantam gamissami yattha sammati kosiyo. [142] Tato ca raja payasi senaya caturangini agamasi assamam rammam yattha sammati kosiyo. [143] Kassa kadambayo kajo vehasam caturangulam amsam asamphusam eti udaharassa 1- gacchato. [144] |144.1| Aham sono maharaja tapaso sahitabbato bharami matapitaro rattindivamatandito. |144.2| Vanaphalanca mulanca aharitva disampati posemi matapitaro pubbekatamanussaram. [145] Icchama assamam gantum yattha sammati kosiyo maggam no sona akkhahi yena gacchemu 2- assamam. [146] Ayam ekapadi raja yenetam meghasannibham kovilarehi sanchannam ettha sammati kosiyo. [147] |147.1| Idam vatvana pakkami taramano mahaisi vehase antalikkhasmim anusasetvana khattiye. |147.2| Assamam parimajjitva pannapetvana 3- asanam pannasalam pavisitva pitaram patibodhayi. |147.3| Ime ayanti rajano abhijata yasassino assama nikkhamitvana nisida tvam 4- mahaise. |147.4| Tassa tam vacanam sutva taramano mahaisi @Footnote: 1 Ma. udaharaya . 2 Si. gacchama . 3 Ma. pannapetvana . 4 Si. nisidahi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Assama nikkhamitvana sadvaramhi upavisi. [148] |148.1| Tanca disvana ayantam jalantamriva tejasa khattasanghaparibyulham kosiyo etadabravi. |148.2| Kassa bheri mudinga ca sankha panavadindima 1- purato patipannani hasayanta rathesabham. |148.3| Kassa kancanapattena puthuna vijjuvannina yuva kalapasannaddho ko eti siriya jalam. |148.4| Ukkamukhapahatthamva khadirangarasannibham mukhanca rucirabhati ko eti siriya jalam. |148.5| Kassa paggahitam chattam sasalakam manoramam adiccaramsavaranam ko eti siriya jalam. |148.6| Kassa angam pariggayha valavijanimuttamam caranti varapunnassa 2- hatthikkhandhena ayato. |148.7| Kassa setani chattani ajaniya ca vammika 3- samanta parikiranti ko eti siriya jalam. |148.8| Kassa ekasatam khatya anuyanta yasassino samanta anupariyanti ko eti siriya jalam. |148.9| Hatthiassarathapatti- sena ca caturangini samanta anupariyanti ko eti siriya jalam. |148.10| Kassesa mahati sena pitthito anuvattati @Footnote: 1 Si. Yu. panavadendima . 2 Si. Yu. varapannassa . 3 Ma. vammita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Akkhobhini 1- apariyanta sagarasseva umiyo. [149] |149.1| Rajabhiraja manojo indova jayatam pati nandassajjhavaram eti assamam brahmacarinam. |149.2| Tassesa mahati sena pitthito anuvattati akkhobhini apariyanta sagarasseva umiyo. [150] Anulitta candanena kasikuttamadharino 2- sabbe panjalika hutva isinam ajjhupagamum. [151] |151.1| Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam kacci unchena yapetha kacci mulaphala bahu. |151.2| Kacci damsa makasa ca appameva sirimsapa 3- vane balamigakinne kacci himsa na vijjati. [152] |152.1| Kusalanceva no raja atho raja anamayam atho unchena yapema atho mulaphala bahu. |152.2| Atho damsa makasa ca appameva sirimsapa vane balamigakinne himsa mayham na vijjati. |152.3| Bahuni vassapugani assame sammatam 4- idha nabhijanami uppannam abadham amanoramam. |152.4| Svagatante maharaja atho te aduragatam issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. |152.5| Tindukani piyalani madhuke kasamariyo 5- @Footnote: 1 Si. akkhobhani. ito param idisameva. Ma. akkhobhani . 2 Yu. kasivatthadharino. @3 Ma. sarisapa. ito param idisameva. 4 Si. vasato idha . 5 Ma. kasumariyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Phalani khuddakappani bhunja raja varam varam. |152.6| Idampi paniyam sitam abhatam girigabbhara tato piva maharaja sace tvam abhikankhasi. [153] |153.1| Patiggahitam yam dinnam sabbassa agghiyam katam nandassapi nisametha vacanam so 1- pavakkhati. |153.2| Ajjhavaramha nandassa bhoto santikamagata sunatu me 2- bhavam vacanam nandassa parisaya ca. [154] |154.1| Parosatam janapada mahasala ca brahmana ime ca khattiya sabbe abhijata yasassino bhavanca raja manojo anumannantu me vaco. |154.2| Ye ca santi 3- samitaro yakkhani idhamassame aranne bhutabhabyani sunantu vacanam mama. |154.3| Namo katvana bhutanam isim vakkhami subbatam so tyaham dakkhina baha tava kosiya sammato. |154.4| Pitaram me janettim ca bhattukamassa me sato vira punnamidam thanam ma mam kosiya varaya. |154.5| Sabbhihetam upannatam mametam upanissaja utthanaparicariyaya digharattam taya katam matapitusu punnani mama lokadado bhava. |154.6| Tatheva santi manuja dhamme dhammapadam vidu @Footnote: 1 Si. yam. Yu. yam so . 2 Ma. ayam patho natthi . 3 Si. ye vasanti. @Yu. ye hi santi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Maggo saggassa lokassa yatha janasi tvam ise. |154.7| Utthanaparicariyaya matapitusukhavaham tam mam punnani vareti ariyamaggavaro naro. [155] |155.1| Sunantu bhonto vacanam bhaturajjhavara mama kulavamsam maharaja poranam parihapayam adhammacari jetthesu 1- nirayam so upapajjati 2-. |155.2| Ye ca dhammassa kusala poranassa disampati carittena ca sampanna na te gacchanti duggatim. |155.3| Mata pita ca bhata ca bhagini natibandhava sabbe jetthassa te bhara evam janahi bharatha 3-. |155.4| Adiyitva garum bharam naviko viya ussahe dhammanca nappamajjami jettho casmi rathesabha. [156] |156.1| Adhigatamha tame nanam jalamva jatavedato evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. |156.2| Yatha udayamadicco vasudevo pabhankaro paninam pavidamseti rupam kalyanapapakam evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. [157] Evam me yacamanassa anjalim navabujjhatha tava patthacaro 4- hessam vutthito paricarako. [158] |158.1| Addha nanda vijanasi saddhammam sabbhidesitam @Footnote: 1 Si. yo jettho . 2 Ma. sopapajjati . 3 Ma. bharadha . 4 Ma. paddhacaro. @Yu. baddhancaro.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

Ariyo ariyasamacaro balham tvam mama ruccasi. |158.2| Bhavantam vadami bhotinca sunatha vacanam mama nayam bharo bharamatto 1- ahu mayham kudacanam. |158.3| Tam mam upatthitam santam matapitusukhavaham nando ajjhavaram katva upatthanaya yacati. |158.4| Yo ce 2- icchati kamena santanam brahmacarinam nandam vo varatha 3- eko kam nando upatitthatu. [159] Taya tata anunnata sona tam nissita mayam upaghatum labhe nandam muddhani brahmacarinam. [160] |160.1| Assatthasseva tarunam pavalam 4- maluteritam cirassam nandam disvana hadayam me pavedhati. |160.2| Yada suttapi suppante 5- nandam passami agatam udagga sumana homi nando no agato ayam. |160.3| Yada ca patibujjhitva nandam passami nagatam bhiyyo avisati soko domanassancanappakam. |160.4| Saham ajja cirassampi nandam passami agatam bhattu ca mayhanca piyo nando no pavisi gharam. |160.5| Pitu ca 6- nando suppiyo yam nando nappavase gharam 7- labhatu tata nando tam mam nando upatitthatu. @Footnote: 1 Ma. bharamato . 2 Ma. ve . 3 Yu. nandam va vadatha . 4 Ma. pavalam. @5 Ma. supine . 6 Ma. pitupi . 7 Ma. ghara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

[161] |161.1| Anukampaka patittha ca pubbe rasadadi ca no maggo saggassa lokassa mata tam varate ise. |161.2| Pubbe rasadadi gotti mata punnupasanhita maggo saggassa lokassa mata tam varate ise. [162] |162.1| Akankhamana puttaphalam devataya namassati nakkhattani ca pucchati utusamvaccharani ca. |162.2| Tassa utusi 1- nhataya hoti gabbhassavakkamo 2- tena dohalini hoti suhada tena vuccati. |162.3| Samvaccharam va unam va pariharitva vijayati tena sa janayantiti janetti tena vuccati. |162.4| Thanakkhirena gitena angapavuranena ca rodantam puttam toseti tosenti tena vuccati. |162.5| Tato vatatape ghore mammam katva udikkhati darakam appajanantam posenti tena vuccati. |162.6| Yanca matu dhanam hoti yanca hoti pituddhanam ubhayampetassa gopeti api puttassa no siya. |162.7| Evam putta adum putta iti mata vihannati pamattam paradaresu nissive 3- pattayobbane sayam puttam anayantam iti mata vihannati. @Footnote: 1 Ma. utumhi . 2 Ma. gabbhassavokkamo . 3 Ma. nisithe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

|162.8| Evam kicchabhato poso matu aparicarako matari micchacaritvana nirayam so upapajjati 1-. |162.9| Evam kicchabhato poso pitu aparicarako pitari micchacaritvana nirayam so upapajjati. |162.10| Dhanampi 2- dhanakamanam nassati iti me sutam mataram aparicaritvana kiccham va so nigacchati. |162.11| Dhanampi 3- dhanakamanam nassati iti me sutam pitaram aparicaritvana kiccham va so nigacchati. |162.12| Anando ca pamodo ca sada hasitakilitam mataram paricaritvana labbhametam vijanato. |162.13| Anando ca pamodo ca sada hasitakilitam pitaram paricaritvana labbhametam vijanato. |162.14| Dananca piyavacanca 4- atthacariya ca ya idha samanattata ca dhammesu tattha tattha yatharaham. |162.15| Ete kho sangaha loke rathassaniva yayato ete ca sangaha nassu na mata puttakarana labhetha manam pujam va pita va puttakarana. |162.16| Yasma ca sangaha ete samavekkhanti 5- pandita tasma mahattam papponti pasamsa ca bhavanti te. |162.17| Brahmati matapitaro pubbacariyati vuccare @Footnote: 1 Ma. sopapajjati. ito param idisameva . 2-3 Ma. dhanapi . 4 Ma. peyyavajjanca. @5 Ma. sammavekkhanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

Ahuneyya ca puttanam pajaya anukampaka. |162.18| Tasma hi te namasseyya sakkareyya ca pandito annena atho panena vatthena sayanena ca ucchadanena nhanena padanam dhovanena ca. |162.19| Taya nam paricariyaya 1- matapitusu pandita idheva nam pasamsanti pecca sagge pamodatiti. Sonanandajatakam dutiyam. -------- Tassuddanam atha sattatimamhi nipatavare sabhavantukusavatirajavaro atha sonasunandavaro ca puna abhivasita sattatimamhi sute. Sattatinipatam nitthitam. -------- @Footnote: 1 Yu. paricariyaya.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 57-67. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1159&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1159&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=134&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=134              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=3626              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=3626              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]