ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               3 Sudhābhojanajātakaṃ
       [249] Neva kīṇāmi na 1- vikkiṇāmi
            na cāpi me sannicayo idhatthi 2-
            sukiccharūpaṃ vatidaṃ parittaṃ
            patthodano nālamayaṃ duvinnaṃ.
   [250] |250.1| Appamhā appakaṃ dajjā  anumajjhato majjhakaṃ
           bahumhā bahukaṃ dajjā   adānaṃ nupapajjati.
    |250.2| Taṃ taṃ vadāmi kosiya      dehi dānāni bhuñja ca
           ariyamaggaṃ samāruha 3-   nekāsī labhate sukhaṃ.
   [251] |251.1| Moghañcassa hutaṃ hoti moghañcāpi samīhitaṃ
           atithismiṃ yo nisinnasmiṃ  eko bhuñjati bhojanaṃ.
    |251.2| Taṃ taṃ vadāmi kosiya      dehi dānāni bhuñja ca
           ariyamaggaṃ samāruha      nekāsī labhate sukhaṃ.
   [252] |252.1| Saccaṃ tassa hutaṃ hoti  saccañcāpi samīhitaṃ
           atithismiṃ yo nisinnasmiṃ   neko bhuñjati bhojanaṃ.
   |252.2| Taṃ taṃ vadāmi kosiya      dehi dānāni bhuñja ca
           ariyamaggaṃ samāruha      nekāsī labhate sukhaṃ.
   [253] |253.1| Sarañca juhati poso bahukāya gayāya ca
           doṇe timbarutitthasmiṃ   sīghasote mahāvahe.
    |253.2| Atra cassa hutaṃ hoti     atra cassa samīhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. napi. 2 Ma. ca atthi. 3 Ma. samārūha. Sī. Yu. ariyaṃ maggaṃ. ito paraṃ
@īdisameva.
           Atithismiṃ yo nisinnasmiṃ  neko bhuñjati bhojanaṃ.
   |253.3| Taṃ taṃ vadāmi kosiya      dehi dānāni bhuñja ca
          ariyamaggaṃ samāruha      nekāsī labhate sukhaṃ.
   [254] |254.1| Balisaṃ hi so nigilati 1-  dīghasuttaṃ sabandhanaṃ
           atithismiṃ yo nisinnasmiṃ  eko bhuñjati bhojanaṃ.
    |254.2| Taṃ taṃ vadāmi kosiya      dehi dānāni bhuñja ca
           ariyamaggaṃ samāruha     nekāsī labhate sukhaṃ.
       [255] Uḷāravaṇṇā vata brāhmaṇā ime
            ayañca vo sunakho kissa hetu
            uccāvacaṃ vaṇṇanibhaṃ vikubbati
            akkhātha no brāhmaṇā ke nu tumhe.
       [256] Cando ca suriyo ca ubho idhāgatā
            ayaṃ pana mātali devasārathi
            sakkohamasmī tidasānamindo
            eso ca kho pañcasikhoti vuccati.
   [257] Pāṇissarā mudiṅgā ca     murajālambarāni ca
        suttamenaṃ pabodhenti       paṭibuddho ca nandati.
   [258] |258.1| Yekecime maccharino kadariyā
         paribhāsakā samaṇabrāhmaṇānaṃ
         idheva nikkhippa sarīradehaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. niggilati.
         Kāyassa bhedā nirayaṃ vajanti.
  |258.2| Yekecime sugatimāsasānā 1-
         dhamme ṭhitā saṃyame saṃvibhāge
         idheva nikkhippa sarīradehaṃ
         kāyassa bhedā sugatiṃ vajanti.
       [259] Tvaṃ no 2- ñāti purimāsu jātisu
             so maccharī kosiyo 3- pāpadhammo
             taveva atthāya idhāgatamhā
             mā pāpadhammo nirayaṃ apattha 4-.
   [260] |260.1| Addhā hi me te 5- hitakāmā  yaṃ maṃ samanusāsatha
         sohaṃ tathā karissāmi   sabbaṃ vuttaṃ hitesibhi.
  |260.2| Esohamajjeva upāramāmi
         na cāpihaṃ kiñci kareyya pāpaṃ
         na cāpi me kiñci adeyyamatthi
         na cāpidatvā udakaṃ pivāmi 6-.
  |260.3| Evañca me dadato sabbakālaṃ
         bhogāpi me 7- vāsava khīyissanti
         tato ahaṃ pabbajissāmi sakka
         hitvā kāmāni yathodhikāni.
   [261] |261.1| Naguttame girivare gandhamādane
@Footnote: 1 Ma. suggatimāsamānā . 2 Ma. nosi . 3 Ma. rosako . 4 Ma. gamittha.
@5 Ma. maṃ vo .  6 Sī. udakampahaṃ pibe .  7 Ma. bhogā ime.
         Modanti tā devavarābhipālitā
         athāgamā isivaro sabbalokagū
         supupphitaṃ dumavarasākhamādiya.
  |261.2| Suciṃ sugandhaṃ tidasehi sakkataṃ
         pupphuttamaṃ amaravarebhi sevitaṃ
         aladdhamaññehi va dānavehi 1-
         aññatra devehi tadārahaṃ hitaṃ 2-.
  |261.3| Tato catasso kanakattacūpamā
         uṭṭhāya nāriyo pamadādhipā muniṃ
         āsā ca saddhā ca sirī tato hirī
         iccabravuṃ nāradaṃ devabrāhmaṇaṃ.
  |261.4| Sace anuddiṭṭhaṃ tayā mahāmuni
         pupphaṃ idaṃ pārichattassa brahme
         dadāhi no sabbā gati te ijjhatu
         tvaṃpi no hohi yatheva vāsavo.
  |261.5| Taṃ yācamānābhisamekkha nārado
         iccābravī saṅkalahaṃ udīrayi
         na mayhamatthatthi imehi koci naṃ
         yāyeva vo seyyasi sā pilandhatu.
   [262] Tvaṃ nottamevābhisamekkha nārada
@Footnote: 1 Ma. aladdha maccehi va dānavehi vā .  2 Ma. hidaṃ.
          Yassicchasi tassamanuppavecchasu
          yassā hi no nārada tvaṃ padassasi
          sāyeva no hehiti seṭṭhasammatā.
   [263] Akallametaṃ vacanaṃ sugatte
          ko brāhmaṇo ko kalahaṃ 1- udīraye
          gantvāna bhūtādhipameva pucchatha
          sace na jānātha idhuttamadhammaṃ.
   [264] Tā nāradena paramappakopitā
          udīritā vaṇṇamadena mattā
          sakāsaṃ 2- gantvāna sahassacakkhuno
          pucchiṃsu bhūtādhipaṃ kā nu seyyasi.
   [265] Tā disvā āyattamanā purindado
          iccābravī devavaro katañjalī
          sabbāva vo hotha subhagge 3- sādisī
          ko neva 4- bhadde kalahaṃ adīrayi.
   [266] Yo sabbalokañcarako 5- mahāmuni
          dhamme ṭhito nārado saccanikkamo
          so no bravī girivare gandhamādane
          gantvāna bhūtādhipameva pucchatha
          sace na jānātha idhuttamadhammaṃ.
@Footnote: 1 Ma. saṅkalahaṃ .  2 Ma. sakāse . 3 Ma. sugatte . 4 ko nedha itipi.
@5 Ma. sabbalokaccarito.
   [267] Asū brahāraññacaro mahāmuni
          nādatvā bhattaṃ varagatte bhuñjati
          viceyya dānāni dadāti kosiyo
          yassā hi so dassati sāva seyyasi.
   [268] Asū hi so sammati dakkhiṇaṃ disaṃ
          gaṅgāya tīre himavantapassini 1-
          sa kosiyo dullabhapānabhojano
          tassa sudhaṃ pāpaya devasārathi.
   [269] So mātali devavarena pesito
          sahassayuttaṃ abhiruyha sandanaṃ
          sukhippameva upagamma assamaṃ
          adissamāno munino sudhaṃ adā.
   [270] |270.1| Udaggihuttaṃ upatiṭṭhato hi me
          pabhaṅkaraṃ lokatamonuduttamaṃ
          sabbāni bhūtāni adhicca 2- vāsavo
          ko neva me pāṇisu kiṃ sudhodahi.
   |270.2| Saṅkhūpamaṃ setamatulyadassanaṃ
          suciṃ sugandhaṃ piyarūpamabbhutaṃ
          adiṭṭhapubbaṃ mama jātacakkhubhi 3-
          kā devatā pāṇisu kiṃ sudhodahi.
@Footnote: 1 Ma. -passani. Sī. Yu. -pasmani . 2 Sī. Yu. aticca . 3 Ma. jātu cakkhubhi.
   [271] |271.1| Ahaṃ mahindena mahesi pesito
           sudhābhihāsiṃ turito mahāmuni
           jānāsi maṃ mātali devasārathi
           bhuñjassu bhattuttamaṃ mābhivārayi 1-.
      |271.2| Bhuttā ca sā dvādasa hanti pāpake
           khuddaṃ pipāsaṃ aratiṃ darathaṃ kilaṃ 2-
           kodhūpanāhañca vivādapesuṇaṃ
           sītuṇhatandiñca rasuttamaṃ idaṃ.
   [272] Na kappati mātali mayha bhuñjituṃ
           pubbe adatvā iti me vatuttamaṃ
           na cāpi ekāsanamarīyapūjitaṃ 3-
           asaṃvibhāgī ca sukhaṃ na vindati.
   [273] |273.1| Thīghātakā yekecime 4- paradārikā
           mittadduno ye ca sapanti subbate
           sabbeva 5- te maccharipañcamādhamā
           tasmā adatvā udakampi nāsmiye 6-.
      |273.2| Sohitthiyā vā purisassa vā pana
           dassāmi dānaṃ vidusampavaṇṇitaṃ
           saddhā vadaññū idha vītamaccharā
@Footnote: 1 Sī. Yu. mā vicārayi . 2 sabbattha potthake khamanti khāyati. Ma. daraklamaṃ.
@3 Sī. Yu. ekāsanaṃ ariyapūkhitaṃ . 4 Ma. ye cime . 5 Ma. ca . 6 Ma. nāsniye.
           Bhavanti hete sucisaccasammatā.
   [274] |274.1| Ato matā devavarena pesitā
           kaññā catasso kanakattacūpamā
           āsā ca saddhā ca sirī tato hirī
           taṃ assamaṃ āgamu 1- yattha kosiyo.
      |274.2| Tā disvā sabbā paramappamoditā 2-
           subhena vaṇṇena sikhārivaggino
           kaññā catasso caturo catuddisā
           iccābravī mātalinova 3- sammukhā.
      |274.3| Purimaṃ disaṃ kā tvaṃ pabhāsi devate
           alaṅkatā tāravarāva osadhī
           pucchāmi taṃ kañcanavelliviggahe
           ācikkha me tvaṃ katamāsi devatā.
   [275] |275.1| Sirāha devī manujesu 4- pūjitā
           apāpasattūpanisevinī sadā
           sudhāvivādena tavantimāgatā
           taṃ maṃ sudhāya varapañña bhājaya.
     |275.2| Yassāhamicchāmi sudhaṃ mahāmuni
           so sabbakāmehi naro pamodati
           sirīti maṃ jānāhi jūhatuttama
@Footnote: 1 Sī. Yu. āgamuṃ . 2 Ma. sabbo paramappamodito . 3 Ma. ca . 4 Ma. manujebhi.
           Taṃ maṃ sudhāya varapañña bhājaya.
   [276] |276.1| Sippena vijjācaraṇena buddhiyā
           narā upetā paguṇā sakammunā
           tayā vihīnā na labhanti kiñci naṃ 1-
           tayidaṃ na sādhu yadidaṃ yatā kataṃ.
     |276.2| Passāmi posaṃ alasaṃ mahagghasaṃ
           sudukkulīnaṃpi arūpimaṃ naraṃ
           tayānugutto siri jātimāmapi
           peseti dāsaṃ viya bhogavā sukhī.
     |276.3| Tantaṃ asaccaṃ avibhajjaseviniṃ
           jānāmi muḷhaṃ vidurānupātiniṃ
           na tādisī arahati āsanūdakaṃ
           kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi.
   [277] |277.1| Kā sukkadāṭhā paṭimuttakuṇḍalā
           cittaṅgadā kambuvimaṭṭhadhārinī
           osittavaṇṇaṃ paridayha sobhati 2-
           kusaggirattaṃ apiḷayha mañjariṃ.
     |277.2| Migīva bhantā saracāpadhārinā
           virādhitā mandamiva udikkhasi
           ko te dutiyo idha mandalocane
@Footnote: 1 Ma. kiñcanaṃ . 2 Ma. sobhasi.
           Na bhāyasi ekikā kānane vane.
       [278] Na me dutiyo idhamatthi kosiya
           masakkasārappabhavamhi devatā
           āsā sudhāsāya tavantimāgatā
           taṃ maṃ sudhāya varapañña bhājaya.
   [279] |279.1| Āsāya yanti vaṇijā dhanesino
           nāvaṃ samāruyha parenti aṇṇave
           te tattha sīdanti athopi ekadā
           jinādhanā enti vinaṭṭhapābhatā.
      |279.2| Āsāya khettāni kasanti kassakā
           vapanti bījāni karontupāyaso
           ītīnipātena avuṭṭhitāya vā 1-
           na kiñci vindanti tato phalāgamaṃ.
      |279.3| Athattakārāni karonti bhattusu
           āsaṃ purakkhatva narā sukhesino
           te bhatturatthā atigāḷhitā puna
           disā panassanti aladdha kiñci naṃ 2-.
      |279.4| Jahitva 3- dhaññañca dhanañca ñātake
           āsāya saggādhimanā sukhesino
@Footnote: 1 Sī. Yu. avaṭṭhikāya vā . 2 Ma. kiñcanaṃ . 3 Ma. hitvāna.
           Tapanti lūkhaṃpi tapaṃ cirattaraṃ
           kummaggamāruyha parenti duggatiṃ.
      |279.5| Āsā visaṃvādikasammatā ime
           āse sudhāya 1- vinayassu attani
           na tādisī arahati āsanūdakaṃ
           kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi.
       [280] Daddallamānā yasasā yasassinī
            jighaññanāmavhayanaṃ disaṃpati
            pucchāmi taṃ kañcanavelliviggahe
           ācikkha me tvaṃ katamāsi devatā.
       [281] Saddhāha devī manujesu 2- pūjitā
           apāpasattūpanisevinī sadā
           sudhāvivādena tavantimāgatā
           taṃ maṃ sudhāya varapañña bhājaya.
   [282] |282.1| Dānaṃ damaṃ cāgamathopi saṃyamaṃ
           ādāya saddhāya karonti hekadā
           theyyaṃ musā kūṭamathopi pesuṇaṃ
           karonti heke puna viccutā tayā.
     |282.2| Bhariyāsu poso sadisīsu pekkhavā
           sīlūpapannāsu patibbatāsupi
@Footnote: 1 Ma. sudhāsaṃ . 2 Ma. -manujehi. ito paraṃ īdisameva.
           Vinetvā 1- chandaṃ kulitthiyāsupi 2-
           karoti saddhaṃ puna kumbhadāsiyā.
     |282.3| Tvameva saddhe paradārasevinī
           pāpaṃ karosī kusalaṃ niriñcasi 3-
           na tādisī arahati āsanūdakaṃ
           kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi.
   [283] |283.1| Jighaññarattiṃ aruṇasmimūhate
           yā dissati uttamarūpavaṇṇinī
           tathūpamā maṃ paṭibhāsi devate
           ācikkha me tvaṃ katamāsi accharā.
      |283.2| Kāḷā nidāgheriva aggijāriva 4-
           anileritā lohitapattamālinī
           kā tiṭṭhasī mandamigāva lokayaṃ 5-
           bhāsesamānāva giraṃ na muñcasi.
   [284] Hirāha devī manujesu pūjitā
           apāpasattūpanisevinī sadā
           sudhāvivādena tavantimāgatā
           sāhaṃ na sakkomi sudhaṃpi yācituṃ
           kopinarūpā viya yācanitthiyā.
   [285] |285.1| Dhammena ñāyena sugatte lacchasi
@Footnote: 1 Ma. vinetvāna . 2 Sī. Yu. kuladhītiyāsupi . 3 Ma. kusalampi riñcasi.
@4 Sī. aggajātiva. Yu. aggijātiva . 5 Sī. Yu. mandamivāvalokayaṃ.
           Eso hi dhammo na hi yācanā sudhā
           taṃ taṃ ayācantimahaṃ nimantaye
           sudhaṃ yaṃ 1- yañcicchasi taṃpi dammi te.
    |285.2| Sā tvaṃ mayā ajja sakamhi assame
           nimantitā kañcanavelliviggahe
           tuvañhi me sabbarasehi pūjitā
           taṃ pūjayitvāna sudhaṃpi asmiye.
   [286] |286.1| Sā kosiyenānumatā jutīmatā
           addhā hirī rammaṃ pāvisiyassamaṃ
           udakavantaṃ phalamariyapūjitaṃ
           apāpasattūpanisevinī 2- sadā.
    |286.2| Rukkhaggahanā bahukettha pupphitā
           ambā piyālā panasā ca kiṃsukā
           sobhañjanā loddamathopi padmakā
           ketakā ca bhaṅgā tilakā ca pupphitā.
    |286.3| Sālā karerī bahukettha jambuyo
           assatthanigrodhamadhukā ca vedisā 3-
           uddālakā pātali sinduvāritā 4-
           manuññagandhā muccalindaketakā.
    |286.4| Hareṇukā velukā veṇutiṇḍukā 5-
@Footnote: 1 Ma. sudhāya . 2 Ma. -nisevitaṃ . 3 Ma. assatthanigrodhamadhukavetasā.
@4 Ma. -vārakā . 5 Ma. keṇutindukā.
          Sāmākanivāramathopi cīnakā
          mocā kadalī bahukettha sāliyo
          pavīhayo ābhujino ca taṇḍulā.
    |286.5| Tassa ca uttarapassena 1- jātā pokkharaṇī sivā
           akakkasā apabbhārā    sādhu appaṭigandhikā.
    |286.6| Tattha macchā sanniratā   khemino bahubhojanā
           siṅgusavaṅkā sakulā 2-   satavaṅkā ca rohitā
           āligaggarakākiṇṇā    pāṭinā kākamacchakā.
   |286.7| Tattha pakkhī sanniratā     khemino bahubhojanā
          haṃsā koñcā mayūrā ca    cākavākā 3- ca kukkuhā
          kuṇālakā bahū citrā     sikhaṇḍī jīvajīvakā.
   |286.8| Tattha pāṇā samāyanti   nānāmigagaṇā bahū
          sīhā byagghā varāhā ca   acchakokataracchayo.
    |286.9| Palasadā ca gavajā 4-    mahisā rohitā rurū
           eṇeyyā ca varāhā ca   gaṇino nīkasūkarā.
           Kadalimigā bahūkettha     viḷārā sasakaṇṇikā
          chamāgirī pupphavicitrasanthatā
          dijābhighuṭṭhā dijasaṅghasevitā.
   [287] |287.1| Sā suttacā nīladumābhilambitā
            vijjumahāmegharivānupajjatha
@Footnote: 1 Ma. tassevuttarapassena . 2 Ma. saṅkulā . 3 Ma. cakkavākā.
@4 Ma. palāsādā gavajā ca.
            Tassā susambandhasiraṃ kusāmayaṃ
            suciṃ sugandhaṃ ajinūpasevitaṃ
            atricchakocchaṃ 1- hirimetadabravi
            nisīda kalyāṇi sukhayidamāsanaṃ.
     |287.2| Tassā tadā kocchagatāya kosiyo
             yadicchamānāya jaṭājutindharo 2-
             navehi pattehi sayaṃ sahūdakaṃ
            sudhābhihāsī turito mahāmuni.
     |287.3| Sā taṃ paṭiggayha ubhohi pāṇibhi
             iccābravī attamanā jaṭādharaṃ
            handāhaṃ etarahi pūjitā tayā
            gaccheyyaṃ brahme tidivaṃ jitāvinī.
     |287.4| Sā kosiyenānumatā jutīmatā
            udīritā vaṇṇamadena mattā
            sakāse gantvāna sahassacakkhuno
            ayaṃ sudhā vāsava dehi me jayaṃ.
     |287.5| Tamenaṃ sakkopi tadā apūjayi
            sahindadevā 3- surakaññamuttamaṃ
            sā pañjalī devamanussapūjitā
            navamhi kocchamhi yadā upāvisi.
@Footnote: 1 Ma. atricca kocchaṃ . 2 Ma. jaṭājinandharo . 3 Sī. Yu. sahindā ca devā.
       [288] Tameva asaṃsī punadeva mātaliṃ
            sahassanetto tidasānamindo
            gantvāna vākyaṃ mama brūhi kosiyaṃ
            āsāya saddhāya siriyā ca kosiya
            hirī sudhaṃ kenamalattha hetunā.
   [289] |289.1| Taṃ suplavatthaṃ udatārayī rathaṃ
            daddallamānaṃ upakrīyasādisaṃ
            jambonadīsaṃ tapaneyyasannibhaṃ
            alaṅkataṃ kañcanacittasanthataṃ.
     |289.2| Suvaṇṇacandettha bahū nipātitā
             hatthī gavassā kiṃpurisabyagghadīpiyo
             eṇeyyakā laṅghamayettha pakkhino
             migettha veḷuriyamayā yūthāyutā.
     |289.3| Tatthassarājahariyo ayojayuṃ
             dasasatāni susunāgasādise
             alaṅkate kañcanajāluracchade
             āveline saddagame asaṅgite.
      |289.4| Taṃ yānaseṭṭhaṃ abhiruyha mātali
             dasa disā imā abhinādayittha
             nabhañca selañca vanappatiñca
             Sasāgaraṃ pabyatayittha 1- medaniṃ.
      |289.5| Sa khippameva upagamma assamaṃ
              pāvāramekaṃsakato katañjalī
             bahussutaṃ vuḍḍhaṃ vinītavattaṃ
             iccabravī mātali devabrāhmaṇaṃ.
       |289.6| Indassa vākyaṃ nisāmehi kosiya
              dūto ahaṃ pucchati taṃ purindado
              āsāya saddhāya siriyā ca kosiya
              hirī sudhaṃ kenamalattha hetunā.
   [290] Addhā sirī maṃ paṭibhāti mātali
          saddhā aniccā pana devasārathi
          āsā visaṃvādikasammatā hi me
          hirī ca ariyamhi guṇe patiṭṭhitā.
   [291] |291.1| Kumāriyo yācimā gottarakkhitā
             jiṇṇā ca yā ca 2- sabhattuitthiyo
             tā chandarāgaṃ purisesu uggataṃ
             hiriyā nivārenti sacittamattano.
      |291.2| Saṅgāmasīse sarasattisaṃyute
             parājitānaṃ patataṃ palāyinaṃ
             hiriyā nivattanti jahitvāna jīvitaṃ
@Footnote: 1 Ma. pabyadhayittha. Sī. Yu. pabyāthayittha . 2 Ma. yā yā ca.
             Te sampaṭicchanti puna hirīmanā.
      |291.3| Velā yathā sāgaravegavāriṇī
             ayaṃ hirī 1- pāpajanaṃ nivāriṇī
             taṃ sabbaloke hirimarīyapūjitaṃ
             indassa taṃ vedaya devasārathi.
   [292] Ko te imaṃ kosiya diṭṭhimodahi
          brahmā mahindo athavā pajāpati
          hirāya devesupi seṭṭhasammatā
          dhītā mahindassa mahesi jāyatha.
   [293] Handehidāni tidivaṃ apakkama
          rathaṃ samāruyha mamāyitaṃ idaṃ 2-
          indo ca taṃ indasagotta kaṅkhati
          ajjeva tvaṃ indasahabyataṃ vaja.
   [294] Evaṃ visujjhanti 3- apāpakammino
          atho suciṇṇassa phalaṃ na nassati
          yekeci addakkhuṃ sudhābhojanaṃ 4-
          sabbeva te indasahabyataṃ gatāti.
   [295] *- hirī uppalavaṇṇāsi   kosiyo dānapati bhikkhu
         anuruddho pañcasikho   ānando āsi mātali
         suriyo kassapo bhikkhu    moggallānosi candimā
@Footnote: 1 Ma. hirāya hi. 2 Ma. imaṃ . 3 Sī.Yu. samijjhanti. 4 Ma. maddakkhu sudhāya bhojanaṃ.
         Nārado sārīputtosi   sambuddho āsi vāsavoti *-.
          Sudhābhojanajātakaṃ tatiyaṃ.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 88-106. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1808              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1808              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=249&items=47              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=249              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=5778              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=5778              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]