ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           6 Bhūridattajātakaṃ
   [687] Yaṅkiñci ratanamatthi          dhataraṭṭhanivesane
         sabbāni te upayantu        dhītaraṃ dehi rājino.
   [688] Na no vivāho nāgehi        katapubbo kudācanaṃ
       taṃ vivāhaṃ asaṃyuttaṃ            kathaṃ amhe karomase.
   [689] |689.1| Jīvitaṃ nūna te cattaṃ    raṭṭhaṃ vā manujādhipa
               na hi nāge kuppitamhi ciraṃ jīvanti tādisā.
       |689.2| Yo tvaṃ deva manussosi   iddhimantaṃ aniddhimā
              varuṇassa niyaṃ puttaṃ    yāmunaṃ atimaññasi.
   [690] |690.1| Nātimaññāmi rājānaṃ  dhataraṭṭhaṃ yasassinaṃ
              dhataraṭṭho hi nāgānaṃ   bahūnamapi issaro.
       |690.2| Ahi mahānubhāvopi     na me dhītaramāraho
              khattiyo ca videhānaṃ    abhijātā samuddajā.
   [691] Kambalassatarā uṭṭhentu      sabbe nāge nivedaya
        bārāṇasiṃ pavajjantu         mā ca kañci 2- viheṭhayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. avattathāti .    2 Sī. Yu. kiñci.
   [692] |692.1| Nivesanesu sobbhesu   rathiyā caccaresu ca
               rukkhaggesu ca lambantu vitatā toraṇesu ca.
       |692.2| Ahampi sabbasetena    mahatā sumahaṃ puraṃ
              parikkhipissaṃ bhogehi    kāsīnaṃ janayaṃ bhayaṃ.
   [693] |693.1| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā   uragānekavaṇṇino
            bārāṇasiṃ pavajjiṃsu       na ca kañci viheṭhayuṃ.
     |693.2| Nivesanesu sobbhesu      rathiyā caccaresu ca
            rukkhaggesu ca lambiṃsu      vitatā toraṇesu ca.
     |693.3| Ete disvāna lambante   pūthū kandiṃsu nāriyo
            nāge soṇḍikate disvā   passasante mahuṃ mahuṃ 1-.
     |693.4| Bārāṇasī sabyādhitā 2-  āturā samapajjatha
            bāhā paggayha pakkanduṃ  dhītaraṃ dehi rājino.
       [694] |694.1| Pupphābhihārassa vanassa majjhe
                   ko lohitakkho vihatantaraṃso 3-
                   kā kambukāyūradharā suvatthā
                   tiṭṭhanti nāriyo dasa vandamānā.
           |694.2| Ko tvaṃ brahābāhu vanassa majjhe
                 virocasi ghatasitto va aggi
                 mahesakkho aññatarosi yakkho
                 udāhu nāgosi mahānubhāvo.
@Footnote: 1 Ma. muhuṃ muhuṃ .    2 Ma. pabyadhitā .   3 Ma. vitatantaraṃso.
   [695] |695.1| Nāgohamasmi iddhimā tejasī 1- duratikkamo
              ḍaṃseyyaṃ tejasā kuddho  phītaṃ janapadaṃ api.
       |695.2| Samuddajā hi me mātā dhataraṭṭho ca me pitā
              sudassanakaniṭṭhosmi   bhūridattoti maṃ vidū.
   [696] |696.1| Yaṃ gambhīraṃ sadāvaṭṭaṃ  rahadaṃ bhesmaṃ 2- pekkhasi
              eso dibyo mamāvāso anekasataporiso.
        |696.2| Mayūrakoñcābhirudaṃ    nīlodaṃ vanamajjhato
               yamunaṃ pavisa mā bhīto  khemaṃ vattavatiṃ 3- sivaṃ.
   [697] Tattha patto sānucaro        saha puttena brāhmaṇa
        pūjito mayhaṃ kāmehi         sukhaṃ brāhmaṇa vacchasi.
   [698] |698.1| Samā samantaparito   pahutatagarā 4- mahī
              indagopakasañchannā  sobhati harituttamā.
     |698.2| Rammāni vanacetyāni     rammā haṃsupakūjitā
            opupphapadumā tiṭṭhanti  pokkharaññā 5- sunimmitā.
     |698.3| Aṭṭhaṃsā sukatā thambhā   sabbe veḷuriyāmayā
            sahassathambhā pāsādā   pūrā kaññāhi jotare.
     |698.4| Vimānaṃ upapannosi      dibbaṃ puññehi attano
            asambādhaṃ sivaṃ rammaṃ      accantasukhasañhitaṃ.
     |698.5| Maññe sahassanettassa  vimānaṃ nābhikaṅkhasi
            iddhi hi tyāyaṃ vipulā    sakkasseva jutīmato.
@Footnote: 1 Ma. tejassī .  2 Ma. bhismaṃ .  3 Ma. vattavataṃ .  4 Ma. pahūtatagarā. Sī. Yu.
@bahukā tatgarā .  5 Ma. pokkharañño.
   [699] Manasāpi na pattabbo        ānubhāvo jutīmato
        paricāriyamānānaṃ           indānaṃ 1- vasavattinaṃ.
   [700] Taṃ vimānaṃ abhijjhāya         amarānaṃ sukhesinaṃ
        uposathaṃ upavasanto          semi vammikamuddhani.
   [701] |701.1| Ahañca migamesāno  saputto pāvisiṃ vanaṃ
              te 2- maṃ mataṃ vā jīvaṃ vā  nābhivedenti ñātakā.
       |701.2| Āmantaye bhūridattaṃ    kāsiputtaṃ yasassinaṃ
              tayā no samanuññātā api passemu ñātake.
   [702] |702.1| Eso hi vata me chando yaṃ vasesi mamantike
              na hi etādisā kāmā  sulabhā honti mānuse.
       |702.2| Sace tvaṃ nicchase vatthuṃ  mama kāmehi pūjito
              mayā tvaṃ samanuññāto sotthiṃ passāhi ñātake.
   [703] Dhārayimaṃ maṇiṃ dibyaṃ          pasuṃ putte ca vindasi
        arogo sukhito hohi 3-        gacchevādāya brāhmaṇa.
   [704] Kusalaṃ paṭinandāmi          bhūridatta vaco tava
        pabbajissāmi jiṇṇosmi      na kāme abhipatthaye.
   [705] Brahmacariyassa ce bhaṅgo      hoti bhogehi kāriyaṃ
        avikappamāno eyyāsi      bahuṃ dassāmi te dhanaṃ.
   [706] Kusalaṃ paṭinandāmi          bhūridatta vaco tava
        punapi āgamissāmi         sace attho bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. saindānaṃ .    2 Ma. taṃ .  3 Ma. hoti.
   [707] |707.1| Idaṃ vatvā bhūridatto  pesesi caturo jane
              etha gacchatha uṭṭhetha    khippaṃ pāpetha brāhmaṇaṃ.
       |707.2| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā    uṭṭhāya caturo janā
              pesitā bhūridattena    khippaṃ pāpesuṃ brāhmaṇaṃ.
   [708] Maṇiṃ paggayha maṅgalyaṃ       sādhu vittaṃ 1- manoramaṃ
        selaṃ byañjanasampannaṃ       ko imaṃ maṇimajjhagā.
   [709] Lohitakkhisahassāhi         samantā parivāritaṃ
        ajja kālaṃ pathaṃ 2- gacchaṃ       ajjhagāhaṃ maṇiṃ imaṃ.
   [710] |710.1| Supaciṇṇo ayaṃ selo accito mahito sadā
              sudhārito sunikkhitto   sabbatthamabhisādhaye.
       |710.2| Upacāravipannassa     nikkhepe dhāraṇāya vā
              ayaṃ selo vināsāya    pariciṇṇo ayoniso.
       |710.3| Nayimaṃ akusalo dibyaṃ   maṇiṃ dhāretumāraho
              paṭipajja sataṃ nikkhaṃ    dehimaṃ ratanaṃ mama.
   [711] Neva māyaṃ 3- maṇi keyyo     gohi vā ratanehi vā
        selo byañjanasampanno      neva keyyo maṇi mama.
   [712] No ce tayā maṇi keyyo      gohi vā ratanehi vā
        atha kena maṇi keyyo        taṃ me akkhāhi pucchito.
   [713] Yo me saṃse mahānāgaṃ        tejasiṃ duratikkamaṃ
@Footnote: 1 Yu. sādhucittaṃ .  2 Sī. Yu. padaṃ .  3 Ma. na ca mayāyaṃ.
        Tassa dajjaṃ imaṃ selaṃ         jalantariva 1- tejasā.
   [714] Ko nu brāhmaṇavaṇṇena     supaṇṇo patataṃ varo
        nāgaṃ jigiṃsamanveti 2-        anvesaṃ bhakkhamattano.
   [715] Nāhaṃ dijādhipo homi         na diṭṭho garuḷo mayā
        āsīvisena vittosmi 3-      vejjo brāhmaṇa maṃ vidū.
   [716] Kiṃ nu tuyhaṃ balaṃ atthi         kiṃ sippaṃ vijjate tava
        kismiṃ vā tvaṃ paratthaddho      uragaṃ nāpacāyasi.
   [717] |717.1| Āraññikassa isino ciraṃ rattaṃ tapassino
              supaṇṇo kosiyassakkhā visavijjaṃ anuttaraṃ.
       |717.2| Taṃ bhāvitattaññataraṃ    sammantaṃ pabbatantare
              sakkaccantaṃ upaṭṭhāsiṃ   rattindivamatandito.
       |717.3| So tadā pariciṇṇo me  vattaṃ vā brahmacāriyaṃ 4-
              dibyaṃ pātukari mantaṃ    kāmasā bhagavā mamaṃ.
       |717.4| Tyāhaṃ mante paratthaddho nāhaṃ bhāyāmi bhoginaṃ
              ācariyo visaghātānaṃ    ālambāyanoti 5- maṃ vidū.
   [718] Gaṇhāmase maṇiṃ tāta        somadatta vijānāhi
        mā daṇḍena siriṃ pattaṃ        kāmasā pajahāmase 6-.
   [719] |719.1| Sakaṃ nivesanaṃ pattaṃ    yo taṃ brāhmaṇa pūjayi
              evaṃ kalyāṇakārissa   kiṃ mohā dubbhimicchasi.
@Footnote: 1 Ma. jalantamiva .  2 Ma. jigī - .  3 cittosmītipi pāṭho. Ma. vittoti.
@4 Ma. vattavā brahmacariyavā .  5 Ma. alampānoti. Sī. Yu. ālambānoti.
@6 Ma. pajahimse.
       |719.2| Sace tvaṃ 1- dhanakāmosi  bhūridatto padissati 2-
              tameva gantvā yācassu  bahuṃ dassati te dhanaṃ.
   [720] Hatthagataṃ pattagataṃ           nikkiṇṇaṃ khādituṃ varaṃ
         mā no sandiṭṭhiko attho     somadatta upaccagā.
   [721] |721.1| Paccati niraye ghore   mahimassa vindrīyati 3-
              mittadubbhī hitaccāgī   jīvare vāpi sussati 4-.
       |721.2| Sace tvaṃ 1- dhanakāmosi  bhūridatto padissati
              maññe attakataṃ veraṃ   na ciraṃ vedayissasi.
   [722] Mahāyaññaṃ yajitvāna        evaṃ sujjhanti brāhmaṇā
        mahāyaññaṃ yajissāma        evaṃ mokkhāma pāpakā.
   [723] Handadāni apāyāmi        nāhaṃ ajja tayā saha
        padamekaṃ 5- na gaccheyyaṃ      evaṃ kibbisakārinā.
   [724] Idaṃ vatvāna pitaraṃ           somadatto bahussuto
        ujjhāpetvāna bhūtāni       tamhā ṭhānā apakkami.
   [725] |725.1| Gaṇhāhetaṃ mahānāgaṃ āharetaṃ maṇiṃ mama
            indagopakavaṇṇābhā 6-  yassa rohitako siro.
       |725.2| Kappāsapicurāsīva     eso kāyo padissati 7-
              vammikaggagato seti    taṃ tvaṃ gaṇhāhi brāhmaṇa.
   [726] Athosadhehi dibbehi          jappaṃ mantapadāni ca
        evantaṃ asakkhi phuṭṭhuṃ 8-       katvā parittamattano.
@Footnote: 1 Sī. Yu. sace hi . 2 Ma. padassati . 3 Ma. mahissamapi vivarati. Sī. Yu.
@mahissamava dīyati . 4 Sī. Yu. jīvare cāpi sussare . 5 Ma. padampekaṃ.
@6 Ma. ...vaṇṇābho . 7 Sī. Yu. kāyassa dissati . 8 Ma. satthuṃ. Sī. Yu. saṭṭhuṃ.
   [727] |727.1| Mamaṃ disvāna āyantaṃ sabbakāmasamiddhinaṃ
              indriyāni ahaṭṭhāni  sāvaṃ jātaṃ mukhaṃ tava.
       |727.2| Padumaṃ yathā hatthagataṃ    pāṇinā parimadditaṃ
              sāvaṃ jātaṃ mukhaṃ tuyhaṃ    mamaṃ disvāna edisaṃ.
   [728] Kacci nu te nābhissasi        kacci te atthi vedanā
        yena sāvaṃ mukhaṃ tuyhaṃ          mamaṃ disvāna āgataṃ.
   [729] |729.1| Supinaṃ tāta addakkhiṃ  ito māsaṃ adhogataṃ
              dakkhiṇaṃ viya me bāhuṃ   chetvā ruhiramakkhitaṃ
              puriso ādāya pakkāmi mama rodantiyā sati.
        |729.2| Yatohaṃ supinamaddakkhiṃ   sudassana vijānāhi
               tato divā vā rattiṃ vā  sukhaṃ me nopalabbhati.
   [730] |730.1| Yaṃ pubbe parivāriṃsu 1- kaññā ruciraviggahā
               hemajālapaṭicchannā  bhūridatto na dissati.
        |730.2| Yaṃ pubbe parivāriṃsu 1- nettiṃsavaradhārino
               kaṇikārāva samphullā  bhūridatto na dissati.
        |730.3| Handadāni gamissāma  bhūridattanivesanaṃ
               dhammaṭṭhaṃ sīlasampannaṃ  passāma tava bhātaraṃ.
   [731] |731.1| Tañca disvāna āyantaṃ   bhūridattassa mātaraṃ
              bāhā paggayha pakkanduṃ  bhūridattassa bhariyāyo.
        |731.2| Puttanteyye na jānāma  ito māsaṃ adhogataṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. paricāriṃsu.
                Mataṃ vā yadi vā jīvaṃ   bhūridattaṃ yasassinaṃ.
   [732] |732.1| Sakuṇī hataputtāva    suññaṃ disvā kulāvakaṃ
               ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ  bhūridattaṃ apassatī.
        |732.2| Kururī hatacchāpāva 1-  suññaṃ disvā kulāvakaṃ
               ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ  bhūridattaṃ apassatī.
        |732.3| Sā nūna cakkavakkīva   pallalasmiṃ anūdake
               ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ  bhūridattaṃ apassatī.
       |732.4| Kammārānaṃ yathā ukkā anto jhāyati no bahi
              evaṃ jhāyāmi sokena   bhūridattaṃ apassatī.
   [733] Sālāva sampamadditā 2-     mālutena pamadditā
        senti puttā ca dārā ca      bhūridattanivesane.
   [734] |734.1| Tesaṃ sutvāna nigghosaṃ bhūridattanivesane
              ariṭṭho ca subhogo 3- ca padhāviṃsu 4- anantarā
       |734.2| amma assāsa mā soci evaṃdhammā hi pāṇino
              cavanti upapajjanti    esāssa pariṇāmatā.
   [735] |735.1| Ahaṃpi tāta jānāmi  evaṃdhammā hi pāṇino
               sokena ca paretasmiṃ   bhūridattaṃ apassatī
       |735.2| ajja ce me imaṃ rattiṃ   sudassana vijānāhi
              bhūridattaṃ apassantī    maññe hissāmi jīvitaṃ.
   [736] |736.1| Amma assāsa mā soci  ānayissāma bhātaraṃ
@Footnote: 1 Ma. kurarī hatachāpāva .  2 Ma. sampamathitā .  3 Sī. Yu. subhago .  4 Sī. Yu.
@upadhāviṃsu.
              Disodisaṃ gamissāma     bhātupariyesanaṃ caraṃ
       |736.2| pabbate giriduggesu    gāmesu nigamesu ca
              orena sattarattassa 1- bhātaraṃ passa āgataṃ.
   [737] Hatthā pamutto urago        pāde te nipati bhusaṃ
         kacci nu ḍaṃsito 2- tāta      mā bhāyi sukhito bhava.
   [738] Neva mayhaṃ ayaṃ nāgo        alaṃ dukkhāya kāyaci
       yāvatatthi ahiggāho         mayā bhiyyo na vijjati.
   [739] Ko nu brāhmaṇavaṇṇena     datto 3- parisamāgato
        avhāyatu 4- suyuddhena       suṇātu 5- parisā mama.
   [740] Tvaṃ maṃ nāgena ālamba       ahaṃ maṇḍūkachāpiyā
        hotu no abbhutaṃ tattha        ā sahassehi pañcahi.
   [741] |741.1| Ahañhi vasumā aḍḍho  tvaṃ daliddosi māṇava
              ko nu te pāṭibhogatthi   upajūtañca kiṃ siyā.
       |741.2| Upajūtañca me assa    pāṭibhogo ca tādiso
              hotu no abbhutaṃ tattha   ā sahassehi pañcahi.
   [742] Suṇohi me mahārāja     vacanaṃ bhaddamatthu te
        pañcannaṃ me sahassānaṃ   pāṭibhogo hi kittima.
   [743] Pettikaṃ vā iṇaṃ hoti    yaṃ vā hoti sayaṃ kataṃ
        kiṃ tvaṃ evaṃ bahuṃ mayhaṃ    dhanaṃ yācasi brāhmaṇa.
   [744] |744.1| Ālambāyano 6- hi nāgena  mamaṃ abhijigiṃsati
@Footnote: 1 Sī. Yu. dasarattassa .  2 Sī. kacci taṃ nu ḍaṃsī. Ma. kacci nu taṃ ḍaṃsī.
@Yu. kaccitānuḍasī .  3 Ma. ditto. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. avhāyantu.
@5 Ma. suṇantu .  6 Ma. alambāno. ito paraṃ īdisameva.
           Ahaṃ maṇḍūkachāpiyā      ḍaṃsayissāmi brāhmaṇaṃ.
    |744.2| Taṃ tvaṃ daṭṭhuṃ mahārāja     ajja raṭṭhābhivaḍḍhana
           khagga 1- saṅghaparibyūḷho   nīyāhi ahidassanaṃ 2-.
   [745] Neva taṃ atimaññāmi         sippavādena māṇava
        atimattosi sippena         uragaṃ nāpacāyasi.
   [746] |746.1| Ahampi nātimaññāmi  sippavādena brāhmaṇa
              avisena ca nāgena     bhusaṃ vañcayase janaṃ.
       |746.2| Evañcetaṃ jano jaññā yathā jānāmi taṃ ahaṃ
              na tvaṃ labhasi ālamba   thusamuṭṭhiṃ 3- kuto dhanaṃ.
   [747] |747.1| Kharājino jaṭī rummī 4- datto parisamāgato
              yo tvaṃ evaṃ gataṃ nāgaṃ   aviso atimaññasi
      |747.2| āpajja kho naṃ jaññāsi  puṇṇaṃ uggassa tejasā 5-
              maññe taṃ bhasmarāsiṃva   khippameso karissati.
   [748] Siyā visaṃ siluttassa          duḍḍubhassa 6- silābhuno
        neva lohitasīsassa           visaṃ nāgassa vijjati.
   [749] |749.1| Sutametaṃ arahataṃ      saññatānaṃ tapassinaṃ
              idha dānāni datvāna   saggaṃ gacchanti dāyakā
              jīvanto dehi dānāni  yadi te atthi dātave.
       |749.2| Ayaṃ nāgo mahiddhiko   tejasī duratikkamo
              tena taṃ ḍaṃsayissāmi   so taṃ bhasmaṃ karissati.
@Footnote: 1 Ma. khatta- .  2 Sī. Yu. abhidassanaṃ . 3 Ma. bhusamuṭṭhiṃ. Sī. Yu. sattumuṭṭhiṃ.
@4 Ma. dummī . 5 Ma. tejaso. ito paraṃ īdisameva . 6 Ma. deḍḍubhassa.
   [750] |750.1| Mayāpetaṃ sutaṃ samma   saññatānaṃ tapassinaṃ
              idha dānāni datvāna   saggaṃ gacchanti dāyakā
              tvameva dehi jīvanto   yadi te atthi dātave.
       |750.2| Ayaṃ accimukhī 1- nāma  puṇṇā uggassa tejasā
              tāya taṃ ḍaṃsayissāmi    sā taṃ bhasmaṃ karissati.
       |750.3| Yā dhītā dhataraṭṭhassa   vemātā bhaginī mama
               sā ḍaṃsatu accimukhī 2-  puṇṇā uggassa tejasā.
   [751] Chamāyañce nisiñcissaṃ        brahmadatta vijānāhi
         tiṇalatāni osadhyo         ussusseyyuṃ asaṃsayaṃ.
   [752] Uddhañce pātayissāmi       brahmadatta vijānāhi
         satta vassāni yaṃ devo        na vasse na himaṃ pate.
   [753] Udake ce nisiñcissaṃ         brahmadatta vijānāhi
        yāvantodakajā pāṇā       mareyyuṃ macchakacchapā.
   [754] Lokyaṃ sajantaṃ udakaṃ         payāgasmiṃ patiṭṭhitaṃ
        ko maṃ ajjhoharī bhūto        ogāḷhaṃ yamunaṃ nadiṃ.
       [755] Yadesa lokādhipatī yasassī
            bārāṇasiṃ pakīraharī 3- samantato
            tassāha putto uragūsabhassa
            subhogoti maṃ brāhmaṇa vedayanti.
       [756] Sacesi putto uragūsabhassa
@Footnote: 1 Ma. ajamukhī .   2 Ma. sā taṃ ḍaṃsatajamukhī . Sī. Yu. sā dissatu accimukhī.
@3 Ma. pakriya. Sī. Yu. pakiraparī.
            Kāsissa 1- rañño amarādhipassa
            mahesakkho aññataro pitā te
            maccesu mātā pana te atulyā
            na tādiso arahati brāhmaṇassa
            dāsaṃpi ohārituṃ 2- mahānubhāvo.
   [757] |757.1| Rukkhaṃ nissāya vijjhittho  eṇeyyaṃ pātumāgataṃ
              so viddho dūramācari 3-  saravegena pekkhavā 4-.
       |757.2| Taṃ tvaṃ patitamaddakkhi   araññasmiṃ brahāvane
              sa maṃsakājamādāya    sāyaṃ nigrodhupāgami.
       |757.3| Suvasāliyasaṅghuṭṭhaṃ     piṅgiyaṃ 5- saṇṭhatāyutaṃ
              kokilābhirudaṃ rammaṃ     dhuvaṃ haritasaddalaṃ.
       |757.4| Tattha te so pāturahu   iddhiyā yasasā jalaṃ
              mahānubhāvo bhātā me  kaññāhi parivārito.
        |757.5| So tena pariciṇṇo tvaṃ sabbakāmehi tappito
               aduṭṭhassa tuvaṃ dubbhi   tante veraṃ idhāgataṃ.
        |757.6| Khippaṃ gīvaṃ pasārehi    na te dassāmi jīvitaṃ
               bhātu parisaraṃ veraṃ      chedayissāmi te siraṃ.
   [758] Ajjhāyako yācayogī        āhutaggi ca brāhmaṇo
        etehi tīhi ṭhānehi          avajjho bhavati 6- brāhmaṇo.
   [759] |759.1| Yaṃ puraṃ dhataraṭṭhassa    ogāḷhaṃ yamunaṃ nadiṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. kaṃsassa .  2 Sī. Yu. ohātuṃ .  3 Ma. dūramacari. Sī. Yu. dūramasarā.
@4 Ma. sīghavā. Sī. Yu. sekhavā .  5 Ma. piṅgalaṃ .  6 Ma. hoti.
               Jotate sabbasovaṇṇaṃ  girimāhacca yāmunaṃ.
        |759.2| Tattha te purisabyagghā sodariyā mama bhātaro
               yathā te tattha vakkhanti tathā hessasi brāhmaṇa.
       [760] Anittarā ittarasampayuttā
            yaññā ca vedā ca subhoga loke
            tadaggarayhaṃ hi vinindamāno
            jahāti vittañca satañca dhammaṃ.
       [761] Ajjhenamariyā paṭhaviṃ janindā
            vessā kasiṃ pāricariyañca suddā
            upāgū paccekaṃ yathāpadesaṃ
            katāhu ete vasināti āhu.
       [762] |762.1| Dhātā vidhātā varuṇo kuvero
            somo yamo candimā vāyu suriyo
            etepi yaññaṃ puthuso yajitvā
            ajjhāyakānaṃ atha 1- sabbakāme.
        |762.2| Vikāsitā cāpasatāni pañca
               yo ajjuno balavā bhīmaseno
               sahassabāhu asamo paṭhabyā
               sopi tadā ādahi 2- jātavedaṃ.
       [763] Yo brāhmaṇe bhojayi dīgharattaṃ
@Footnote: 1 Ma. atho .   2 Ma. mādahi.
            Annena pānena yathānubhāvaṃ
            pasannacitto anumodamāno
            subhoga devaññataro ahosi.
       [764] Mahāsanaṃ devamanomavaṇṇaṃ
            yo sappinā asakkhi bhojetumaggiṃ
            so yaññatantaṃ varato yajitvā
            dibbaṃ gatiṃ mucalindajjhagacchi.
       [765] Mahānubhāvo vassasahassakhīvī
            yo pabbaji dassaneyyo uḷāro
            hitvā apariyantaṃ raṭṭhaṃ 1- sasenaṃ
            rājā dudīpopajjhagāmi 2- saggaṃ.
       [766] |766.1| Yo sāgaro sāgarantaṃ vijitvā
            yūpaṃ subhaṃ sovaṇṇamayaṃ 3- uḷāraṃ
            ussesi vessānaramādahāno
            subhoga devaññataro ahosi.
        |766.2| Yassānubhāvena subhoga gaṅgā
               pavattati 4- dadhisanninnaṃ samuddaṃ
               so lomapādo paricariyamaggiṃ
               aṅgo sahassakkhapuramajjhagacchi.
       [767] Mahiddhiko devavaro yasassī
@Footnote: 1 Sī. Yu. rathaṃ .  2 Ma. dudīpopi jagāma .  3 Ma. soṇṇamayaṃ .  4 Ma. pavattatha.
          Senāpati tidive vāsavassa
          so somayāgena malaṃ vihantvā
          subhoga devaññataro ahosi.
       [768] |768.1| Akārayi lokamimaṃ parañca
            bhāgīrathiṃ himavantañca vijjhaṃ 1-
            yo iddhimā devavaro yasassī
            sopi tadā ādahi jātavedaṃ.
        |768.2| Mālāgiri himavā yo ca vijjhā 2-
               sudassano nisabho kākaveru 3-
               ete ca aññe ca nagā mahantā
               cityā katā yaññakarebhi māhu.
       [769] Ajjhāyakaṃ mantaguṇūpapannaṃ
            tapassinaṃ yācayogītidhāhu 4-
            tīre samuddassudakaṃ sajantaṃ
            taṃ sāgarajjhohari tenapeyyo.
       [770] Āyāgavatthūni puthū paṭhabyā
            saṃvijjanti brāhmaṇā vāsavassa
            purimaṃ disaṃ pacchimaṃ dakkhiṇuttaraṃ
            saṃvijjamānā janayanti vedaṃ.
       [771] |771.1| Kalīhi dhīrāna kataṃ magānaṃ
@Footnote: 1 Ma. gijjhaṃ .  2 Ma. gijjho .  3 Ma. kuveru. Sī. Yu. kākaneru .  4 Ma. ...
@yogotidhāhu. Sī. Yu. ...ticāha.
               Bhavanti vedajjhagatā ariṭṭha
               marīcidhammaṃ asamekkhitattā
               māyāguṇā nātivahanti paññaṃ.
        |771.2| Vedā na tāṇāya bhavantirassa 1-
               mittadduno bhūnahuno narassa
               na tāyate pariciṇṇova 2- aggi
               dosantaraṃ maccamanariyakammaṃ.
        |771.3| Sabbañca maccā sadhanā sabhogā 3-
               ādīpitaṃ dāru tiṇena missaṃ
               dahaṃ na tappe asamatthatejo
               ko taṃ subhikkhaṃ dirasaññu kayirā.
        |771.4| Yathāpi khīraṃ vipariṇāmadhammaṃ
               dadhi bhavitvā navanītaṃpi hoti
               evaṃpi aggi vipariṇāmadhammo
               tejo samārūhati yogayutto.
        |771.5| Na dissati aggimanuppaviṭṭho
               sukkhesu kaṭṭhesu navesu cāpi
               nāmatthamāno 4- araṇīnarena
               nākammunā jāyati jātavedo.
        |771.6| Sace hi aggi antarato vaseyya
@Footnote: 1 Ma. bhavanti dassa . 2 Ma. ...ca . 3 Ma. sadhanaṃ sabhogaṃ . 4 Sī.Yu. nāmanthamāno.
               Sukkhesu kaṭṭhesu navesu cāpi
               sabbāni susseyyuṃ vanāni loke
               sukkhāni kaṭṭhāni ca pajjaleyyuṃ.
        |771.7| Karoti ce dārutiṇena puññaṃ
               bhojaṃ naro dhūmasikhiṃ patāpavaṃ
               aṅgārikā loṇakarā ca sūdā
               sarīradāhāpi kareyyu puññaṃ.
        |771.8| Atha ce hi etepi karonti puññaṃ
               ajjhenamaggiṃ idha tappayitvā
               na koci lokasmiṃ karoti puññaṃ
               bhojaṃ naro dhūmasikhiṃ patāpavaṃ.
        |771.9| Kathaṃ hi lokāpacito samāno
               amanuññagandhaṃ bahūnaṃ akantaṃ
               yadeva maccā parivajjayanti
               tadappasaṭṭhaṃ dirasaññu bhuñje.
        |771.10| Sikhiñhi 1- devesu vadanti eke
                āpaṃ milakkhū 2- pana devamāhu
                sabbeva ete vitathaṃ bhaṇanti
                aggi na devaññataro na āpo.
        |771.11| Anindriyaṃ santamasaññakāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. sikhimhi .     2 Sī. Yu. milakkhā.
                Vessānaraṃ kammakaraṃ pajānaṃ
                paricariyamaggiṃ sugatiṃ kathaṃ vajje
                pāpāni kammāni pakrubbamāno 1-.
        |771.12| Sabbābhibhūtāhudha jīvikatthā
                aggissa brahmā paricārikoti
                sabbānubhāvī ca vasī kimatthaṃ
                animmito nimmitaṃ vanditassa.
        |771.13| Hāsaṃ 2- anijjhānakkhamaṃ atacchaṃ
                sakkārahetu parikariṃsu pubbe
                te lābhasakkāre apātubhūte 3-
                sandhābhitā 4- jantubhi santidhammaṃ.
        |771.14| Ajjhenamariyā paṭhaviṃ janindā
                 vessā kasiṃ pāricariyañca suddā
                 upāgū paccekaṃ yathāpadesaṃ
                 katāhu ete vasināti āhu.
         |771.15| Etañca saccaṃ vacanaṃ bhaveyya
                 yathā idaṃ bhāsitaṃ brāhmaṇehi
                 nākhattiyo jātu labhetha rajjaṃ
                 nābrāhmaṇo mantapadāni sikkhe
                 nāññatra vessā hi kasiṃ kareyya
@Footnote: 1 Ma. pakubbamāno .  2 Ma. hassaṃ .  3 Ma. apātubhonte .  4 Ma. sandhāpitā.
@Sī. Yu. santhambhitā.
                  Suddo na muñce parapesanāya 1-.
          |771.16| Yasmā ca etaṃ vacanaṃ abhūtaṃ
                   musāvime odariyā bhaṇanti
                   tadappapaññā abhisaddahanti
                   passanti taṃ paṇḍitā attanāva.
           |771.17| Khatyā hi vessānaṃ 2- baliṃ haranti
                   ādāya satthāni caranti brāhmaṇā
                   taṃ tādisaṃ saṅkhubhitaṃ pabhinnaṃ
                   kasmā brahmā na ujuṃ karoti lokaṃ.
           |771.18| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmāpahū bhūtapatī 3- pajānaṃ
                    kiṃ sabbalokaṃ vidahi alakkhiṃ
                    kiṃ sabbalokaṃ na sukhiṃ akāsi.
           |771.19| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmāpahū bhūtapatī pajānaṃ
                    māyā musāvajjamadena cāpi
                    lokaṃ adhammena kimatthakāri 4-.
           |771.20| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmāpahū bhūtapatī pajānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. parapessitāya .  2 Sī. Yu. khattā na vessāna .  3 Ma. brāhmā
@bahbhūtapatī. ito paraṃ īdisameva .  4 Ma. kimatthamakāri. Sī. Yu. kimatthakāsi.
                   Adhammiko bhūtapatī ariṭṭha
                   dhamme satī so vidahī adhammaṃ.
           |771.21| Kīṭā paṭaṅgā uragā ca bheṅgā 1-
                    hantvā kimiṃ sujjhati makkhikā ca
                    ete hi dhammā anarīyarūpā
                    kambojakānaṃ vitathā bahūnaṃ.
       [772] |772.1| Sace hi so sujjhati yo hanāti
                   hatopi so saggamupeti ṭhānaṃ
                   bhovādi bhovādinamārayeyyuṃ
                   ye vāpi tesaṃ abhisaddaheyyuṃ.
            |772.2| Neva migā na pasunopi gāvo
                   āyācanti attavadhāya keci
                   vipphandamānā idha jīvikatthā
                   yaññesu pāṇe pasumārabhanti 2-.
           |772.3| Yūpassa ne 3- pasubandhe ca bālā
                  citrehi vaṇṇehi mukhaṃ nayanti
                  ayante yūpo kāmaduho parattha
                  bhavissati sassato samparāye.
|772.4| Sace ca yūpe maṇisaṅkhamuttaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhekā . 2 pasumāharantītipi pāṭho .  3 Sī. yūpassa te.
                   Dhaññaṃ dhanaṃ rajataṃ jātarūpaṃ
                   sukkhesu kaṭṭhesu navesu cāpi
                   sace duhe tidive sabbakāme
                   tevijjasaṅghāva puthū yajeyyuṃ
                   na brāhmaṇā 1- kiñci na yājayeyyuṃ.
            |772.5| Kuto ca yūpe maṇisaṅkhamuttaṃ
                   dhaññaṃ dhanaṃ rajataṃ jātarūpaṃ
                   sukkhesu kaṭṭhesu navesu cāpi
                   kuto duhe tidive sabbakāme.
            |772.6| Saṭhā ca luddā ca paluddhabālā 2-
                   citrehi 3- vaṇṇehi mukhaṃ nayanti
                   ādāya aggiṃ mama dehi vittaṃ
                   tato sukhī hohisi sabbakāme.
            |772.7| Tamaggihuttaṃ saraṇaṃ pavissa
                   citrehi 3- vaṇṇehi mukhaṃ nayanti
                   oropayitvā kesamassuṃ nakhañca
                   vedehi vittaṃ atigāḷhayanti.
            |772.8| Kākā ulūkaṃva raho labhitvā
                   ekaṃ samānaṃ bahukā samecca
                   annāni bhutvā kuhakā kuhitvā
@Footnote: 1 Ma. abrāhmaṇaṃ .  2 Sī. Yu. upaladadhabālā .   3 Ma. citatehi.
                    Muṇḍaṃ karitvā yaññapathosajanti 1-.
             |772.9| Evaṃ hi so vañcito brāhmaṇehi
                     eko samāno bahukā samecca
                     te yogayogena vilumpamānā
                     diṭṭhaṃ adiṭṭhena dhanaṃ haranti.
            |772.10| Akāsiyā rājūhi vānusiṭṭhā
                     tadassa ādāya dhanaṃ haranti
                     te tādisā corasamā asantā
                     vajjhā na haññanti ariṭṭha loke.
            |772.11| Indassa bāhārasi dakkhiṇāti
                     yaññesu chindanti palāsayaṭṭhiṃ
                     tañcepi saccaṃ maghavā chinnabāhu
                     kenassa indo asure jināti.
            |772.12| Tañceva tucchaṃ maghavā samaṅgī
                     hantvā avajjho paramo sudevo 2-
                     mantā ime brāhmaṇā tuccharūpā
                     sandiṭṭhikā vañcanā esa loke.
            |772.13| Mālāgiri himavā yo ca vijjhā
                     sudassano nisabho kākaveru 3-
                     ete ca aññe ca nagā mahantā
@Footnote: 1 Ma. ...pathossajanti .   2 Ma. sa devo .  3 Ma. kuveru.
                    Cityā katā yaññakarebhimāhu.
            |772.14| Yathāpakārāni hi iṭṭhakāni
                    cityā katā yaññakarebhimāhu
                    na pabbatā honti tathāpakārā
                    aññādisā acalā diṭṭhaselā.
           |772.15| Na iṭṭhakā honti silā cirena
                    na tattha sañjāyati ayo na lohaṃ
                    yaññañca etaṃ parivaṇṇayantā
                    cityā katā yaññakarebhimāhu.
           |772.16| Ajjhāyakaṃ mantaguṇūpapannaṃ
                    tapassinaṃ yācayogītidhāhu 1-
                    tīre samuddassudakaṃ sajantaṃ
                    taṃ sāgarajjhohari 2- tenapeyyo.
           |772.17| Parosahassaṃpi samantavede
                    mantūpapanne nadiyo vahanti
                    na tena byāpannarasūdakāni
                    kasmā samuddo atulo apeyyo.
           |772.18| Yekeci kūpā idha jīvaloke
                   loṇūdakā kūpakhaṇehi khātā
                   na brāhmaṇajjhoharaṇena tesu
@Footnote: 1 Ma. ...yogoti... .  2 Ma. sāgarojjhohari.
                Āpo apeyyo dirasaññurāhu 1-.
        |772.19| Pure puratthā kā kassa bhariyā
                mano manussaṃ ajanesi pubbe
                tenāpi dhammena na koci hīno
                evampi vossaggavibhaṅgamāhu.
        |772.20| Caṇḍālaputtopi adhicca vede
                bhāseyya mante kusalo matīmā 2-
                na tassa muddhā viphaleyya sattadhā
                mantā ime attavadhāya katā 3-.
        |772.21| Vācā katā giddhi katā gahitā
                dummocayā kābyāpathānupannā
                bālāna cittaṃ visame niviṭṭhaṃ
                tadappapaññā abhisaddahanti.
       |772.22| Sīhassa byagghassa ca dīpino ca
                na vijjatī porisiyaṃbalena
                manussabhāvo ca gavaṃva pekkho
                jātī hi tesaṃ asamā samānaṃ 4-.
       |772.23| Sace ca rājā paṭhaviṃ vijitvā
                sajīvavā assavā pārisajjo
                sayameva so sattusaṅghaṃ vijeyya
@Footnote: 1 Ma. dvarasaññumāhu . 2 Sī.Yu. mutīmā . 3 Sī.Yu. kattā . 4 Ma. samānā.
                Tassappajā nicca sukhī bhaveyya.
       |772.24| Khattiyamantā ca tayo ca vedā
                atthena ete samakā bhavanti
                tesañca atthaṃ avinicchinitvā
                na bujjhati oghapathaṃva channaṃ.
       |772.25| Khattiyamantā ca tayo ca vedā
               atthena ete samakā bhavanti
               lābho alābho yaso ayaso ca
               sabbeva tesaṃ catunnañca 1- dhammā.
       |772.26| Yathāpi ibbhā dhanadhaññahetu
                kammāni kārenti 2- puthū paṭhabyā
                tevijjasaṅghāpi tatheva ajja
                kammāni kārenti 2- puthū paṭhabyā.
       |772.27| Ibbhehi ete samakā bhavanti
               niccussukā kāmaguṇesu yuttā
               kammāni kārenti 2- puthū paṭhabyā
               tadappapaññā dirasaññurā te.
   [773] |773.1| Kassa bherī mudiṅgā ca   saṅkhā paṇavadindimā
              purato paṭipannāni    hāsayantā rathesabhaṃ.
       |773.2| Kassa kañcanapaṭṭena  puthunā vijjuvaṇṇinā
@Footnote: 1 Sī. Yu. sabbe te sabbesaṃ catunna .   2 Ma. karonti.
             Yuvā kalāpasannaddho   ko eti siriyā jalaṃ.
      |773.3| Ukkāmukhe pahaṭṭhaṃva    khadiraṅgārasannibhaṃ
             mukhaṃ cārurivābhāti      ko eti siriyā jalaṃ.
      |773.4| Kassa jambonadaṃ chattaṃ   sasalākaṃ manoramaṃ
             ādiccaraṃsāvaraṇaṃ      ko eti siriyā jalaṃ.
      |773.5| Kassa aṅgapariggayha 1-  vālavījanimuttamaṃ
             ubhato varapaññassa 2-   muddhani uparūpari.
      |773.6| Kassa pekkhuṇahatthāni   citrāni ca mudūni ca
             suvaṇṇamaṇidaṇḍāni 3- caranti ubhatomukhaṃ.
      |773.7| Khadiraṅgāravaṇṇābhā    ukkāmukhapahaṃsitā
             kassete kuṇḍalā vaggū  sobhanti ubhatomukhaṃ.
      |773.8| Kassa vātena chupitā    siniddhaggā dumu kāḷikā 4-
             sobhayanti nalātantaṃ    nabhā vijjurivuggatā.
      |773.9| Kassa etāni akkhīni    āyatāni puthūni ca
             ko sobhati visālakkho   kassetaṃ uṇṇajaṃ mukhaṃ.
     |773.10| Kassete lapanajātā    suddhā saṅkhavarūpamā
             bhāsamānassa sobhanti   dantā kuppilasādisā.
     |773.11| Kassa lākhārasasamā    hatthapādā sukhe ṭhitā
             ko so bimboṭṭhasampanno  divā suriyova sobhati.
     |773.12| Himaccaye himavato 5-    brahāsālova 6- pupphito
@Footnote: 1 Ma. aṅgaṃ pariggayha. Sī. Yu. aṅkaṃ ... .  2 Sī. Yu. carate varapaññassa .  3 Ma.
@kāñcanamaṇidaṇḍāni. Sī. Yu. tapaññamaṇidaṇḍāni .  4 Ma. niddhantā mudukāḷakā.
@5 Ma. himavati .  6 Ma. mahāsālo va.
            Ko so odātapāvāro    jayaṃ indova sobhati.
     |773.13| Suvaṇṇapīḷakākiṇṇaṃ    maṇidaṇḍavicittakaṃ
             ko so parisamoggayha   aṃse 1- khaggaṃ pamuñcati.
     |773.14| Suvaṇṇavikatā citrā    sukatā citrasibbinī 2-
             ko so omuñcate pādā  namo katvā mahesino.
   [774] Dhataraṭṭhassa te nāgā 3-       iddhimanto yasassino
        samuddajāya uppannā        ete nāgā mahiddhikāti.
           Bhūridattajātakaṃ chaṭṭhaṃ.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 245-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=5103              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=5103              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=687&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=687              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]