ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Soḷasamo sārīputtasuttaniddeso 1-
   [881] Na me diṭṭho ito pubbe (iccāyasmā sārīputto)
           na suto uda kassaci
           evaṃ vagguvado 2- satthā
           tusitā gaṇimāgato.
   [882] Na me diṭṭho ito pubbeti ito pubbe 3- na mayā
diṭṭhapubbo  so  bhagavā  iminā  cakkhunā  iminā  attabhāvena .
Yadā  bhagavā  tāvatiṃsabhavane  pāricchattakamūle  paṇḍukambalasilāyaṃ vassaṃ
vuṭṭho  devagaṇaparivuto  majjhe  maṇimayena  sopāṇena  saṅkassanagaraṃ
otiṇṇo  imaṃ  dassanaṃ  pubbe  na  diṭṭhoti na me diṭṭho ito
pubbe.
   [883]   Iccāyasmā   sārīputtoti   iccāti  padasandhi
padasaṃsaggo    padapāripūri    akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbatāmetaṃ  iccāti  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  garuvacanaṃ
sagāravasappatissavacanametaṃ  āyasmāti  .  sārīputtoti  tassa therassa
nāmaṃ  saṅkhā  samaññā  paññatti  vohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ
nāmadheyyaṃ nirutti byañjanaṃ abhilāpoti iccāyasmā sārīputto.
   [884]  Na  suto  uda kassacīti nāti paṭikkhepo . udāti
@Footnote: 1 Ma. atha sārīputtasuttaniddesaṃ vakkhati. 2 Sī. vaggugado.
@3 Ma. ... me mayā na diṭṭhapubbo.
Padasandhi  padasaṃsaggo  padapāripūri  akkharasamavāyo  byañjanasiliṭṭhatā
padānupubbatāmetaṃ  udāti  .  kassacīti  kassaci  khattiyassa  vā
brāhmaṇassa  vā  vessassa  vā  suddassa  vā  gahaṭṭhassa  vā
pabbajitassa vā devassa vā manussassa vāti na suto uda kassaci.
   [885] Evaṃ vagguvado satthāti evaṃ vagguvado madhuravado pemanīyavado
hadayaṅgamavado   karavikarudamañjussaro  1-  .  aṭṭhaṅgasamannāgato
kho  pana  tassa  bhagavato  mukhato  ghoso  niccharati  vissattho ca
suviññeyyo  2-  ca  mañju  ca savanīyo ca bindu ca avisārī ca
gambhīro  ca  ninnādi ca . yadā 3- parisaṃ kho pana so bhagavā
sarena  viññāpeti  na  tassa  bahiddhā parisāya ghoso niccharati .
Brahmassaro kho pana so bhagavā karavikabhāṇīti evaṃ vagguvado.
   {885.1} Satthāti bhagavā satthavāho . Yathā satthavāho satthe
kantāraṃ tāreti corakantāraṃ tāreti vāḷakantāraṃ tāreti dubbhikkhakantāraṃ
tāreti  nirudakakantāraṃ  tāreti  uttāreti  nittāreti  pattāreti
khemantabhūmiṃ  sampāpeti  evameva  bhagavā satthavāho satte kantāraṃ
tāreti  jātikantāraṃ  tāreti  jarākantāraṃ  tāreti  byādhikantāraṃ
tāreti    maraṇasokaparidevadukkhadomanassupāyāsakantāraṃ    tāreti
rāgakantāraṃ  tāreti  dosamohamānadiṭṭhikilesaduccaritakantāraṃ  tāreti
rāgagahanaṃ   tāreti  dosamohamānadiṭṭhigahanaṃ  tāreti  kilesagahanaṃ
tāreti  uttāreti  nittāreti  pattāreti  khemantaṃ amataṃ nibbānaṃ
@Footnote: 1 Ma. karavikarutamañjughoso. 2 Ma. viññeyyo. 3 Po. Ma. yathā.
Sampāpetīti  evampi  bhagavā  satthavāho  . athavā bhagavā netā
vinetā  anunetā  saññāpetā  nijjhāpetā  pekkhatā pasādetāti
evampi  bhagavā  satthavāho  . athavā bhagavā anuppannassa maggassa
uppādetā  asañjātassa  maggassa  sañjanetā  anakkhātassa maggassa
akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido  .  maggānugā  ca pana
etarahi  sāvakā  viharanti  pacchāsamannāgatāti  evampi  bhagavā
satthavāhoti evaṃ vagguvado satthā.
   [886]  Tusitā  gaṇimāgatoti  bhagavā  tusitā kāyā cavitvā
sato   sampajāno   mātukucchiṃ  okkantoti  evampi  tusitā
gaṇimāgato  .  athavā  tusitā  vuccanti  devā  .  te tuṭṭhā
santuṭṭhā  attamanā  pamuditā  pītisomanassajātā tusitadevalokato 1-
gaṇimāgatoti  evampi  tusitā  gaṇimāgato . athavā tusitā vuccanti
arahanto  .  te  tuṭṭhā  santuṭṭhā  attamanā  paripuṇṇasaṅkappā
arahantānaṃ  gaṇimāgatoti  evampi  tusitā  gaṇimāgato  .  gaṇīti
gaṇī  .  bhagavā  gaṇācariyoti  gaṇī  .  gaṇassa  satthāti gaṇī .
Gaṇaṃ  pariharatīti  gaṇī  .  gaṇaṃ  ovadatīti  gaṇī  .  gaṇamanusāsatīti
gaṇī  .  visārado  gaṇaṃ  upasaṅkamatīti  gaṇī  .  gaṇassa  sussūsati
sotaṃ  odahati  aññācittaṃ  upaṭṭhapetīti  gaṇī  .  gaṇaṃ  akusalā
vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhāpetīti  gaṇī  .  bhikkhugaṇassa  gaṇī .
Bhikkhunīgaṇassa  gaṇī  .  upāsakagaṇassa  gaṇī  .  upāsikāgaṇassa
@Footnote: 1 Po. Ma. devalokato.
Gaṇī  .  rājagaṇassa  gaṇī  .  khattiyagaṇassa  brāhmaṇagaṇassa
vessagaṇassa   suddagaṇassa   devagaṇassa  brahmagaṇassa  gaṇī  .
Saṅghī  gaṇī  gaṇācariyo  āgato  upagato  samupagato sampatto 1-
saṅkassanagaranti tusitā gaṇimāgato. Tenāha sārīputtatthero
        na me diṭṭho ito pubbe (iccāyasmā sārīputto)
        na suto uda kassaci
        evaṃ vagguvado satthā
        tusitā gaṇimāgatoti.
   [887] Sadevakassa lokassa
        yathā dissati cakkhumā
        sabbaṃ tamaṃ vinodetvā
        ekova ratimajjhagā.
   [888]  Sadevakassa  lokassāti sadevakassa lokassa samārakassa
sabrahmakassa   sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāyāti
sadevakassa lokassa.
   [889]  Yathā  dissati  cakkhumāti yathā bhagavantaṃ tāvatiṃsabhavane
pāricchattakamūle  paṇḍukambalasilāyaṃ  nisinnaṃ  dhammaṃ  desentaṃ  devatā
passanti  tathā  manussā  passanti  .  yathā  manussā  passanti
tathā  devatā  passanti  .  yathā devānaṃ dissati tathā manussānaṃ
dissati  .  yathā  manussānaṃ  dissati  tathā  devānaṃ  dissatīti
@Footnote: 1 Ma. samupapanno.
Evampi  yathā  dissati  cakkhumā  .  yathā  vā panete bhonto
samaṇabrāhmaṇā   adantā   dantavaṇṇena   dissanti   asantā
santavaṇṇena   dissanti   anupasantā   upasantavaṇṇena   dissanti
anibbutā nibbutavaṇṇena dissanti.
        Paṭirūpako mattikākuṇḍalova
        lohamāsova 1- suvaṇṇacchanno
        caranti loke parivāracchannā
        anto asuddhā bahi sobhamānāti.
   {889.1} Na bhagavā evampi dissati. Bhagavā bhūtena tacchena tathena
yāthāvena  aviparītena  sabhāvena  danto  dantavaṇṇena  dissati
santo  santavaṇṇena  dissati  upasanto  upasantavaṇṇena  dissati
nibbuto  nibbutavaṇṇena  dissati  . akampitairiyāpathā 2- ca buddhā
bhagavanto  paṇidhisampannāti  evampi  yathā  dissati  cakkhumā .
Athavā  bhagavā  visuddhasaddo  bhaṭakittisaddasiloko  3- nāgabhavane ca
supaṇṇabhavane  ca  yakkhabhavane  ca  asurabhavane  ca  gandhabbabhavane ca
mahārājabhavane ca indabhavane ca brahmabhavane ca [4]- etādiso 5- ca
tādiso ca tato ca bhiyyoti evampi yathā dissati cakkhumā.
   {889.2} Athavā bhagavā dasabalehi samannāgato catūhi vesārajjehi
catūhi paṭisambhidāhi chahi abhiññāhi chahi buddhadhammehi tejena ca balena
ca guṇena ca viriyena ca paññāya ca dissati ñāyati paññāyati.
@Footnote: 1 Ma. lohaḍḍhamāsova. 2 Po. Ma. akappita ... 3 Ma. gata ...
@4 Ma. devabhavane ca. 5 Ma. ediso.
     Dūre santo pakāsenti   himavantova pabbato
     asantettha na dissanti   rattiṃ khittā yathā sarāti.
Evampi yathā dissati cakkhumā.
   Cakkhumāti  bhagavā  pañcahi  cakkhūhi  cakkhumā  maṃsacakkhunāpi
cakkhumā   dibbacakkhunāpi   cakkhumā   paññācakkhunāpi   cakkhumā
buddhacakkhunāpi cakkhumā samantacakkhunāpi cakkhumā.
   {889.3}  Kathaṃ  bhagavā  maṃsacakkhunāpi cakkhumā . maṃsacakkhumhi
bhagavato  pañca  vaṇṇā saṃvijjanti nīlo ca vaṇṇo pītako ca vaṇṇo
lohitako  ca  vaṇṇo  kaṇho  ca  vaṇṇo odāto ca vaṇṇo .
Yattha  ca  bhagavato  akkhilomāni  patiṭṭhitāni  taṃ  nīlaṃ hoti sunīlaṃ
pāsādikaṃ  dassaneyyaṃ  ummārapupphasamānaṃ  1-  .  tassa  parato
pītakaṃ   hoti   supītakaṃ   suvaṇṇavaṇṇaṃ   pāsādikaṃ   dassaneyyaṃ
kaṇṇikārapupphasamānaṃ  .  ubhato  ca  akkhikupāni  bhagavato lohitakāni
honti  sulohitakāni  pāsādikāni dassaneyyāni indagopakasamānāni .
Majjhe  kaṇhaṃ  hoti  sukaṇhaṃ alūkhaṃ siniddhaṃ 2- pāsādikaṃ dassaneyyaṃ
aḷāriṭṭhakasamānaṃ  3- . tassa parato odātaṃ hoti suodātaṃ setaṃ
paṇḍaraṃ pāsādikaṃ dassaneyyaṃ osadhitārakasamānaṃ.
   {889.4} Tena bhagavā pākatikena maṃsacakkhunā attabhāvapariyāpannena
purimasucaritakammābhinibbattena samantā yojanaṃ passati divāceva rattiñca.
Yadāpi  caturaṅgasamannāgato  andhakāro  hoti suriyo ca atthaṅgamito
@Footnote: 1 Ma. umāpupaphasamānaṃ. 2 Po. Ma. suddhaṃ. 3 Ma. addāriṭṭhakasamānaṃ.
Hoti kāḷapakkho 1- ca uposatho hoti tibbo ca vanasaṇḍo hoti mahā
ca  akālamegho  abbhuṭṭhito  hoti . evarūpepi caturaṅgasamannāgate
andhakāre samantā yojanaṃ passati . natthi so kūṭo vā kavāṭaṃ vā
pākāro  vā  pabbato vā gaccho vā latā vā āvaraṇaṃ rūpānaṃ
dassanāya  .  ekañce  tilaphalaṃ nimittaṃ katvā tilavāhe pakkhipeyya
taññeva  tilaphalaṃ  uddhareyya  .  evaṃ  parisuddhaṃ  bhagavato pākatikaṃ
maṃsacakkhu. Evaṃ bhagavā maṃsacakkhunāpi cakkhumā.
   {889.5}  Kathaṃ bhagavā dibbena cakkhunāpi cakkhumā . bhagavā
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti ime vata bhonto sattā
kāyaduccaritena    samannāgatā    vacīduccaritena   samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime  vā pana bhonto sattā
kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena
samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikamma-
samādānā  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ
upapannāti  iti  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena
satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
@Footnote: 1 Po. kāḷapakkhe.
Dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   {889.7} Ākaṅkhamāno ca bhagavā ekampi lokadhātuṃ passeyya
dvepi  lokadhātuyo  passeyya  tissopi  lokadhātuyo  passeyya
catassopi  lokadhātuyo  passeyya  pañcapi  lokadhātuyo  passeyya
dasapi  lokadhātuyo  passeyya  vīsampi  lokadhātuyo passeyya tiṃsampi
lokadhātuyo  passeyya  cattāḷīsampi lokadhātuyo passeyya paññāsampi
lokadhātuyo  passeyya  sahassimpi  cūḷanikaṃ  lokadhātuṃ  passeyya
dvisahassimpi  majjhimikaṃ  lokadhātuṃ  passeyya  tisahassimpi  lokadhātuṃ
passeyya  mahāsahassimpi  lokadhātuṃ  passeyya  . so 1- yāvatakaṃ
ākaṅkheyya tāvatakaṃ passeyya . evaṃ parisuddhaṃ bhagavato dibbacakkhu.
Evaṃ bhagavā dibbena cakkhunāpi cakkhumā.
   {889.7}  Kathaṃ  bhagavā  paññācakkhunāpi  cakkhumā . bhagavā
mahāpañño   puthupañño   hāsapañño   javanapañño   tikkhapañño
nibbedhikapañño   paññappabhedakusalo   pabhinnañāṇo  adhigatapaṭisambhido
catuvesārajjappatto  dasabaladhārī  purisāsabho  purisasīho  purisanāgo
purisājañño  purisadhoreyho  anantañāṇo  anantatejo  anantayaso
addho  mahaddhano dhanavā netā  vinetā anunetā saññāpetā 2-
nijjhāpetā pekkhatā 3- pasādetā.
   {889.8}  So  hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā
asañjātassa   maggassa   sañjanetā   anakkhātassa   maggassa
akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido  .  maggānugā  ca pana
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Ma. paññāpetā. 3 Po. Ma. pekkhetā.
Etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā . so hi bhagavā jānaṃ
jānāti  passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto
vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmi
tathāgato  .  natthi  tassa bhagavato añātaṃ adiṭṭhaṃ aviditaṃ asacchikataṃ
aphusitaṃ  paññāya  .  atītānāgatapaccuppannaṃ  upādāya sabbe dhammā
sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthaṃ āgacchanti.
   {889.8}  Yaṅkiñci  neyyaṃ  nāma atthi jānitabbaṃ attattho
vā parattho vā ubhayattho vā diṭṭhadhammiko vā attho samparāyiko
vā attho uttāno vā attho gambhīro vā attho gūḷho vā attho
paṭicchanno vā attho neyyo vā attho nīto vā attho anavajjo
vā attho nikkileso vā attho vodāno vā attho parattho vā
sabbantaṃ antobuddhañāṇe parivattati.
   {889.9}  Atīte buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ anāgate
appaṭihataṃ   ñāṇaṃ  paccuppanne  appaṭihataṃ  ñāṇaṃ  .  sabbaṃ
kāyakammaṃ   buddhassa  bhagavato  ñāṇānuparivatti  sabbaṃ  vacīkammaṃ
sabbaṃ  manokammaṃ  buddhassa  bhagavato  ñāṇānuparivatti  .  yāvatakaṃ
neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ neyyaṃ neyyapariyantikaṃ
ñāṇaṃ   ñāṇapariyantikaṃ   neyyaṃ   neyyaṃ   atikkamitvā  ñāṇaṃ
nappavattati  ñāṇaṃ  atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamañña-
pariyantaṭṭhāyino  te  dhammā  .  yathā  dvinnaṃ  samuggapaṭalānaṃ
Sammāphusitānaṃ  heṭṭhimaṃ  samuggapaṭalaṃ  uparimaṃ  nātivattati  uparimaṃ
samuggapaṭalaṃ    heṭṭhimaṃ   nātivattati   aññamaññapariyantaṭṭhāyino
honti  1-  evameva  buddhassa  bhagavato  neyyañca  ñāṇañca
aññamaññapariyantaṭṭhāyino   yāvatakaṃ   neyyaṃ   tāvatakaṃ   ñāṇaṃ
yāvatakaṃ  ñāṇaṃ  tāvatakaṃ  neyyaṃ  neyyapariyantikaṃ ñāṇaṃ ñāṇapariyantikaṃ
neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā  ñāṇaṃ  nappavattati  ñāṇaṃ  atikkamitvā
neyyapatho natthi aññamaññapariyantaṭṭhāyino te dhammā.
   {889.9}  Sabbadhammesu  buddhassa bhagavato ñāṇaṃ parivattati .
Sabbe  dhammā  buddhassa  bhagavato  āvajjanapaṭibaddhā ākaṅkhapaṭibaddhā
manasikārapaṭibaddhā  cittuppādapaṭibaddhā  .  sabbasattesu  buddhassa
bhagavato  ñāṇaṃ parivattati . sabbesaṃ sattānaṃ bhagavā āsayaṃ jānāti
anusayaṃ jānāti caritaṃ jānāti adhimuttiṃ jānāti apparajakkhe mahārajakkhe
tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye
bhabbābhabbe satte pajānāti.
   {889.10} Sadevako loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī
pajā  sadevamanussā  antobuddhañāṇe  parivattati  .  yathā yekeci
macchakacchapā  antamaso  timitimiṅgalaṃ  upādāya  antomahāsamudde
parivattanti  evameva  sadevako  loko  samārako  sabrahmako
sassamaṇabrāhmaṇī    pajā    sadevamanussā   antobuddhañāṇe
parivattati  .  yathā  yekeci  pakkhī  antamaso  garuḷaṃ venateyyaṃ
upādāya  ākāsassa  padese  parivattanti  evameva  yepi  te
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. evamevaṃ.
Sārīputtasamā paññāya tepi buddhañāṇassa padese parivattanti.
   {889.11}  Buddhañāṇaṃ devamanussānaṃ paññaṃ pharitvā abhibhavitvā
tiṭṭhati  .  yepi  te  khattiyapaṇḍitā brāhmaṇapaṇḍitā gahapatipaṇḍitā
samaṇapaṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā  vālavedhirūpā  vobhindantā
maññe  caranti  paññāgatena diṭṭhigatāni te pañhaṃ 1- abhisaṅkharitvā
abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ  upasaṅkamitvā  pucchanti . [2]- kathitā ca
visajjitā  ca te pañhā bhagavatā honti niddiṭṭhakāraṇā upakkhittakā
ca . te bhagavato sampajjanti . athakho bhagavā tattha atirocati yadidaṃ
paññāyāti evaṃ bhagavā paññācakkhunāpi cakkhumā.
   {889.10}  Kathaṃ  bhagavā  buddhacakkhunāpi  cakkhumā . bhagavā
buddhacakkhunā lokaṃ volokento addasa satte apparajakkhe mahārajakkhe
tikkhindriye   mudindriye   svākāre  dvākāre  suviññāpaye
duviññāpaye  appekacce  paralobhavajjabhayadassāvino  viharante .
[3]-  Seyyathāpi  nāma  uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ
vā  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā  puṇḍarīkāni vā
udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  udakānugatāni  antonimugga-
positāni  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni
vā   udake   jātāni   udake   saṃvaḍḍhāni  samodakaṇṭhitāni
appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā  puṇḍarīkāni  vā
udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  udakā  accuggamma  tiṭṭhanti
upalittāni  udakena  evameva  4-  bhagavā  buddhacakkhunā  lokaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. pañhe. 2 Po. Ma. gḷhāni ca paṭicchanunānica. 3 Ma. appekacce
@na para ... viharante. 4 Ma. evamevaṃ.
Volokento  addasa  satte  apparajakkhe  mahārajakkhe tikkhindriye
mudindriye   svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye
appekacce   paralokavajjabhayadassāvino   viharante  .  jānāti
bhagavā  ayaṃ  puggalo  rāgacarito  ayaṃ  dosacarito ayaṃ mohacarito
ayaṃ vitakkacarito ayaṃ saddhācarito ayaṃ ñāṇacaritoti.
   {889.11}  Rāgacaritassa bhagavā puggalassa asubhakathaṃ katheti .
Dosacaritassa   bhagavā  puggalassa  mettābhāvanaṃ  ācikkhati  .
Mohacaritaṃ  1-  bhagavā  puggalaṃ  uddese  paripucchāya  kālena
dhammassavane  kālena  dhammasākacchāya  garusaṃvāse  niveseti .
Vitakkacaritassa  bhagavā  puggalassa  ānāpānassatiṃ  ācikkhati .
Saddhācaritassa  bhagavā  puggalassa  pāsādanīyaṃ  nimittaṃ  ācikkhati
buddhasubodhiṃ  dhammasudhammataṃ  saṅghasupaṭipattiṃ  sīlāni  ca  attano .
Ñāṇacaritassa   bhagavā   puggalassa   vipassanānimittaṃ   ācikkhati
aniccākāraṃ dukkhākāraṃ anattākāraṃ.
   {889.12} Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
        yathāpi passe janataṃ samantato
        tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha 2-
        pāsādamāruyha samantacakkhu
        sokāvakiṇṇaṃ 3- janatamapetasoko
        avekkhassu jātijarābhibhūtanti.
Evaṃ bhagavā buddhacakkhunāpi cakkhumā.
@Footnote: 1 Po. Ma. mohacaritassa bhagavā puggalassa ... 2 Po. sumedhaso.
@3 Ma. Yu. sokāvatiṇṇaṃ.
   {889.12} Kathaṃ bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumā . samantacakkhu
vuccati   sabbaññutañāṇaṃ  .  bhagavā  sabbaññutañāṇena  upeto
samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannāgato.
        Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci
        atho aviññātamajānitabbaṃ
        sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ
        tathāgato tena samantacakkhūti.
Evaṃ bhagavā samantacakkhunāpi cakkhumāti yathā dissati cakkhumā.
   [890] Sabbaṃ tamaṃ vinodetvāti sabbaṃ rāgatamaṃ dosatamaṃ mohatamaṃ
mānatamaṃ  diṭṭhitamaṃ  kilesatamaṃ  duccaritatamaṃ  andhakaraṇaṃ  acakkhukaraṇaṃ
añāṇakaraṇaṃ    paññānirodhikaṃ   vighātapakkhikaṃ   anibbānasaṃvattanikaṃ
panūditvā  1-  pajahitvā  2-  vinoditvā  3-  byantīkaritvā
anabhāvaṅgametvāti sabbaṃ tamaṃ vinodetvā.
   [891]  Ekova ratimajjhagāti bhagavā pabbajjāsaṅkhātena eko
adutiyaṭṭhena  eko  taṇhāya  pahānaṭṭhena  eko ekantavītarāgoti
eko ekantavītadosoti eko ekantavītamohoti eko ekantanikkilesoti
eko  ekāyanamaggaṃ  gatoti  eko  eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ
abhisambuddhoti eko.
   {891.1} Kathaṃ bhagavā pabbajjāsaṅkhātena eko. Bhagavā daharova
samāno  susukāḷakeso  bhaddena  yobbaññena  samannāgato  paṭhamena
@Footnote: 1 Ma. Yu. naditvā panuditvā. 2 Ma. jahitvā. 3 vinodetvā.
Vayasā  akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ  rudantānaṃ  vilapantānaṃ
ñātisaṅghaṃ  pahāya  sabbaṃ  yasapalibodhaṃ  1- chinditvā puttadārapalibodhaṃ
chinditvā   ñātipalibodhaṃ  chinditvā  mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā
sannidhipalibodhaṃ  chinditvā  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā  ākiñcanabhāvaṃ  2-
upagantvā eko carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti
evaṃ bhagavā pabbajjāsaṅkhātena eko.
   {891.2} Kathaṃ bhagavā adutiyaṭṭhena eko. So evaṃ pabbajito
samāno  eko  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevati
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasāruppāni so eko 3- gacchati eko tiṭṭhati eko nisīdati
eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati eko paṭikkamati
eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati [4]- viharati
iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti evaṃ bhagavā adutiyaṭṭhena eko.
   {891.3} Kathaṃ bhagavā taṇhāya pahānaṭṭhena eko. So evaṃ
eko  adutiyo  appamatto  ātāpi  pahitatto  viharanto  najjā
nerañjarāya  tīre  bodhirukkhamūle  mahāpadhānaṃ  padahanto  māraṃ
sasenaṃ [5]- namuciṃ pamattabandhuṃ vidhamitvā taṇhaṃ jāliniṃ  saritaṃ [6]-
visattikaṃ pajahati 7- vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti.
@Footnote: 1 Ma. gharāvāsapalibodhaṃ. 2 Ma. akiñcanabhāvaṃ. 3 Ma. Yu. eko carati.
@4 Yu. eko. 5 Ma. kaṇhaṃ. 6 Ma. visaritaṃ. 7 Ma. pajahasi vinodesi
@byantiṃ akāsi anabhāvaṅgamesi.
     Taṇhādutiyo puriso     dīghamaddhāna saṃsaraṃ
     itthabhāvaññathābhāvaṃ    saṃsāraṃ nātivattati
     etamādīnavaṃ ñatvā     taṇhaṃ dukkhassa sambhavaṃ
     vītataṇho anādāno    sato bhikkhu paribbajeti.
Evaṃ bhagavā taṇhāya pahānaṭṭhena eko.
   {891.4} Kathaṃ bhagavā ekantavītarāgoti eko. Rāgassa pahīnattā
ekantavītarāgoti  eko  .  dosassa  pahīnattā  ekantavītadosoti
eko  .  mohassa pahīnattā ekantavītamohoti eko . kilesānaṃ
pahīnattā ekantanikkilesoti eko.
   {891.5} Kathaṃ bhagavā ekāyanamaggaṃ gatoti eko. Ekāyanamaggo
vuccati  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā  cattāro
iddhippādā   pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
        Ekāyanaṃ jātikhayantadassī
        maggaṃ pajānāti hitānukampī
        etena maggena atariṃsu 1- pubbe
        tarissantiyeva 2- taranti oghanti.
Evaṃ bhagavā ekāyanamaggaṃ gatoti eko.
   {891.6}  Kathaṃ  bhagavā  eko  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddhoti  eko  .  bodhi vuccati catūsu maggesu ñāṇaṃ paññā
@Footnote: 1 Ma. tariṃsu. 2 Ma. tarissanti ye ca.
Paññindriyaṃ   paññābalaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgo  vīmaṃsā  vipassanā
sammādiṭṭhi  .  bhagavā tena bodhiñāṇena sabbe saṅkhārā aniccāti
bujjhi  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  bujjhi  sabbe  dhammā anattāti
bujjhi  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  bujjhi  .pe.  jātipaccayā
jarāmaraṇanti  bujjhi  avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti  bujjhi  .pe.
Jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  bujjhi  idaṃ  dukkhanti  bujjhi  ayaṃ
dukkhasamudayoti  bujjhi  ayaṃ  dukkhanirodhoti  bujjhi ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  bujjhi  ime  āsavāti  bujjhi  ayaṃ  āsavasamudayoti
bujjhi  ayaṃ  āsavanirodhoti  bujjhi  ayaṃ  āsavanirodhagāminī paṭipadāti
bujjhi  ime  dhammā  abhiññeyyāti bujjhi ime dhammā pariññeyyāti
bujjhi  ime  dhammā  pahātabbāti  bujjhi ime dhammā bhāvetabbāti
bujjhi  ime  dhammā  sacchikātabbāti  bujjhi  channaṃ  phassāyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
bujjhi   pañcannaṃ   upādānakkhandhānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  bujjhi  catunnaṃ mahābhūtānañca 1-
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
bujjhi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti bujjhi.
   {891.7}  Athavā  yaṅkiñci  bujjhitabbaṃ  [2]-  paṭibujjhitabbaṃ
sambujjhitabbaṃ  adhigantabbaṃ  phusitabbaṃ  3-  sacchikātabbaṃ  sabbantaṃ tena
bodhiñāṇena  bujjhi  anubujjhi  paṭibujjhi  sambujjhi  sammābujjhi adhigacchi
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi. 2 Ma. anubujjhitabbaṃ. 3 Ma. phassitabbaṃ.
Paṭilabhi 1- phusesi 2- sacchikāsi evaṃ bhagavā eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ
abhisambuddhoti eko.
   {891.8}  Ratimajjhagāti  ratinti  nekkhammaratiṃ pavivekaratiṃ 3-
upasamaratiṃ  sambodhiratiṃ ajjhagā [4]- adhigacchi phusesi 2- sacchikāsīti
ekova ratimajjhagā. Tenāha sārīputtatthero
        sadevakassa lokassa    yathā dissati cakkhumā
        sabbaṃ tamaṃ vinodetvā   ekova 5- ratimajjhagāti.
   [892] Taṃ buddhaṃ asitaṃ tādiṃ    akuhaṃ gaṇimāgataṃ
        bahunnamidha baddhānaṃ    atthi pañhena āgamaṃ.
   [893]  Taṃ  buddhaṃ  asitaṃ  tādinti buddhoti yo so bhagavā
sayambhū  anācariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu  sāmaṃ  saccāni
abhisambujjhi  tattha  ca  sabbaññutaṃ  patto  6-  balesu ca vasībhāvaṃ
patto  7-  .  buddhoti  kenatthena buddho . bujjhitā saccānīti
buddho  .  bodhetā  pajāyāti  buddho . sabbaññutāya buddho .
Sabbadassāvitāya  buddho  .  abhiññeyyatāya  8-  buddho .
Vikasitāya  9-  buddho . khīṇāsavasaṅkhātena buddho . nirupakkilesa-
saṅkhātena  buddho . ekantavītarāgoti buddho . ekantavītadosoti
buddho  . ekantavītamohoti buddho . ekantanikkilesoti buddho .
Ekāyanamaggaṃ gatoti buddho . Eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti
buddho  .  abuddhivihatattā  buddhipaṭilābhattā  buddho  .  buddhoti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. phassesi. 3 Ma. vivekaratiṃ.
@4 Ma. Yu. samajjhagā. 5 Yu. eko ca. 6-7 Ma. pāpuṇi. 8 Yu. anaññeyyatāya.
@Ma. anaññaneyyatāya. 9 visavitāya.
Netaṃ nāmaṃ 1- mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā
kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ  na  devatāhi kataṃ vimokkhantikametaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ bodhiyā
mūle  saha  sabbaññutañāṇassa  paṭilābhā  sacchikā  paññatti  yadidaṃ
buddhoti taṃ buddhaṃ.
   [894] Asitanti dve nissayā taṇhānissayo ca diṭṭhinissayo ca.
Katamo  taṇhānissayo  .  yāvatā  2-  taṇhāsaṅkhātena  sīmakataṃ
mariyādikataṃ  odhikataṃ pariyantikataṃ 3- pariggahitaṃ mamāyitaṃ idaṃ mamaṃ 4-
etaṃ mamaṃ ettakaṃ mamaṃ ettāvatā mamaṃ mama rūpā saddā gandhā rasā
phoṭṭhabbā   attharaṇā  pāpuraṇā  5-  dāsīdāsā  ajeḷakā
kukkuṭasūkarā  hatthigavāssavaḷavā  khettaṃ  vatthu  hiraññaṃ  suvaṇṇaṃ
gāmanigamarājadhāniyo  raṭṭhañca  janapado  ca koso ca koṭṭhāgārañca
kevalampi  mahāpaṭhaviṃ  taṇhāvasena mamāyati yāvatā aṭṭhasatataṇhāviparītaṃ
ayaṃ taṇhānissayo.
   {894.1}  Katamo  diṭṭhinissayo  . vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi
dasavatthukā  micchādiṭṭhi  dasavatthukā antaggāhikā diṭṭhi yā evarūpā
diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ 6- diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaṃyojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  viparītaggāho
@Footnote: 1 Ma. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. yāva. 3 Ma. pariyantakataṃ. 4 Ma. mama.
@ito paraṃ īdisameva. 5 Ma. pāvuraṇā. 6 Ma. diṭṭhivisukāyikaṃ.
Vippallāsaggāho  micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho
yāvatā dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni ayaṃ diṭṭhinissayo.
   {894.2}  Buddhassa bhagavato taṇhānissayo pahīno diṭṭhinissayo
paṭinissaṭṭho   .   taṇhānissayassa   pahīnattā   diṭṭhinissayassa
paṭinissaṭṭhattā  bhagavā  cakkhuṃ anissito 1- sotaṃ ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ
manaṃ anissito rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ āvāsaṃ
lābhaṃ  yasaṃ  pasaṃsaṃ sukhaṃ cīvaraṃ piṇḍapātaṃ senāsanaṃ gilānapaccayabhesajja-
parikkhāraṃ  kāmadhātuṃ  rūpadhātuṃ  arūpadhātuṃ  kāmabhavaṃ  rūpabhavaṃ arūpabhavaṃ
saññābhavaṃ   asaññābhavaṃ   nevasaññānāsaññābhavaṃ   ekavokārabhavaṃ
catuvokārabhavaṃ   pañcavokārabhavaṃ   atītaṃ   anāgataṃ   paccuppannaṃ
diṭṭhasuta  muta  viññātabbe  dhamme  [2]-  anissito  anallīno
anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
visaññutto vimariyādikatena cetasā viharatīti taṃ buddhaṃ asitaṃ.
   [895] Tādinti bhagavā pañcahākārehi tādi 3-  iṭṭhāniṭṭhe
tādi  cattāvīti  tādi  tiṇṇāvīti  tādi muttāvīti tādi taṃniddesā
tādi.
   {895.1}  Kathaṃ bhagavā iṭṭhāniṭṭhe tādi . bhagavā lābhepi
tādi  alābhepi  tādi  yasepi tādi ayasepi tādi pasaṃsāyapi tādi
nindāyapi tādi sukhepi tādi dukkhepi tādi. Ekañce 4- bāhaṃ gandhena
limpeyyuṃ  ekañce  4- bāhaṃ vāsiyā taccheyyuṃ . amukasmiṃ natthi
@Footnote: 1 Ma. sabbattha asito. 2 Ma. Yu. asito. 3 Ma. tādī. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. ekacce.
Rāgo   amukasmiṃ   natthi   paṭighaṃ   .   anunayapaṭighavippahīno
ugghātinigghātivītivatto      anurodhavirodhasamatikkanto     .
Evaṃ bhagavā iṭṭhāniṭṭhe tādi.
   {895.2} Kathaṃ bhagavā cattāvīti tādi . bhagavato 1- rāgo
catto  vanto  mutto pahīno paṭinissaṭṭho . doso moho kodho
upanāho  makkho  paḷāso  issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ thambho
sārambho  māno  atimāno  mado  pamādo sabbe kilesā sabbe
duccaritā  sabbe  darathā  sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā   cattā   vantā   muttā   pahīnā
paṭinissaṭṭhā. Evaṃ bhagavā cattāvīti tādi.
   {895.3} Kathaṃ bhagavā tiṇṇāvīti tādi . Bhagavā kāmoghaṃ tiṇṇo
bhavoghaṃ  tiṇṇo  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo  avijjoghaṃ  tiṇṇo  sabbasaṃsārapathaṃ
tiṇṇo  uttiṇṇo 2- nittiṇṇo atikkanto samatikkanto vītivatto .
So  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  gataddho  gatadiso  gatakoṭiko  3-
pālitabrahmacariyo   uttamadiṭṭhippatto   bhāvitamaggo   pahīnakileso
paṭividdhākuppo  sacchikatanirodho  .  dukkhaṃ  tassa  pariññātaṃ samudayo
pahīno  maggo  bhāvito  nirodho  sacchikato  abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ
pariññeyyaṃ  pariññātaṃ  pahātabbaṃ pahīnaṃ bhāvetabbaṃ bhāvitaṃ sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ  .  so  ukkhittapaligho  4-  saṅkiṇṇaparikkho abbūḷhesiko
niraggaḷo  ariyo  pannaddhajo  pannabhāro visaññutto pañcaṅgavippahīno
@Footnote: 1 Ma. bhagavatā. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. gatakoṭiyo. 4 Ma. paṭigho.
Chaḷaṅgasamannāgato  ekārakkho  caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco
samavayasaṭṭhesano     anāvilasaṅkappo     passaddhakāyasaṅkhāro
suvimuttacitto   suvimuttapañño   kevalī   vusitavā   uttamapuriso
paramapuriso paramappattippatto.
   {895.4} So neva ācināti 1- na apacināti 2- apacinitvā
ṭhito neva pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito neva visineti 3- na
ussineti visinetvā ṭhito neva vidhupeti 4- na sandhupeti vidhupetvā
ṭhito  asekkhena  sīlakkhandhena  samannāgatattā  ṭhito  asekkhena
samādhikkhandhena  samannāgatattā  ṭhito  asekkhena  paññākkhandhena
samannāgatattā  ṭhito  asekkhena  vimuttikkhandhena  samannāgatattā
ṭhito  asekkhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena  samannāgatattā  ṭhito
saccaṃ  paṭipādayitvā  5-  ṭhito evaṃ samatikkamitvā ṭhito kilesaggiṃ
pariyādayitvā 6- ṭhito aparigamanatāya ṭhito kūṭaṃ 7- samādāya ṭhito
muttipaṭisevanatāya  8-  ṭhito  mettāya  pārisuddhiyā ṭhito karuṇāya
pārisuddhiyā  ṭhito muditāya pārisuddhiyā ṭhito upekkhāya pārisuddhiyā
ṭhito  accantapārisuddhiyā  ṭhito  akammaññatāya  pārisuddhiyā  ṭhito
vimuttattā  ṭhito santusitattā ṭhito khandhapariyante ṭhito dhātupariyante
ṭhito  āyatanapariyante ṭhito gatipariyante ṭhito uppattipariyante ṭhito
paṭisandhipariyante ṭhito bhavapariyante ṭhito saṃsārapariyante ṭhito vaṭṭapariyante
ṭhito antimabhave ṭhito antimasamussaye ṭhito antimadehadharo bhagavā.
@Footnote: 1 Ma. ācinati. 2 apacinati. 3 Ma. saṃsibbati. 4 Ma. vidhū. 5 Ma.
@sampaṭipādiyitvā. 6 Ma. pariyādiyitvā. 7 Ma. kaṭaṃ. 8 Ma. mutta.
       Tassāyaṃ pacchimako bhavo   carimoyaṃ samussayo
       jātimaraṇasaṃsāro       natthi tassa punabbhavoti.
Evaṃ bhagavā tiṇṇāvīti tādi
   {895.5} kathaṃ bhagavā muttāvīti tādi . bhagavato rāgā cittaṃ
muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ . dosā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ. Mohā
cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  . kodhā upanāhā makkhā paḷāsā
issāya  macchariyā  māyāya  sāṭheyyā  thambhā  sārambhā  mānā
atimānā  madā  pamādā  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi sabbadarathehi
sabbapariḷāhehi   sabbasantāpehi   sabbākusalābhisaṅkhārehi   cittaṃ
muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ. Evaṃ bhagavā muttāvīti tādi.
   {895.6} Kathaṃ bhagavā taṃniddesā tādi. Bhagavā sīle sati sīlavāti
taṃniddesā  tādi  .  saddhāya  sati  saddhoti taṃniddesā tādi .
Viriye  sati  viriyavāti  taṃniddesā  tādi  . satiyā sati satimāti
taṃniddesā  tādi  . samādhismiṃ sati samāhitoti taṃniddesā tādi .
Paññāya  sati paññavāti taṃniddesā tādi . vijjāya sati tevijjoti
taṃniddesā  tādi  . abhiññāya sati chaḷabhiññoti taṃniddesā tādi .
Bale 1- sati dasabaloti taṃniddesā tādi . evaṃ bhagavā taṃniddesā
tādīti taṃ buddhaṃ asitaṃ tādiṃ.
   [896] Akuhaṃ gaṇimāgatanti akuhoti tīṇi kuhanavatthūni paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ
@Footnote: 1 Ma. dasabale.
Paṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu sāmantajappanasaṅkhātaṃ
kuhanavatthu.
   {896.1} Katamaṃ paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu. Idha gahapatikā bhikkhuṃ
nimantenti   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  .
So  pāpiccho  icchāpakato  atthiko  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānaṃ  bhiyyokamyataṃ  upādāya  cīvaraṃ  paccakkhāti
piṇḍapātaṃ  paccakkhāti  senāsanaṃ paccakkhāti gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
paccakkhāti.
   {896.2} So evamāha kiṃ samaṇassa mahagghena cīvarena etaṃ sāruppaṃ
yaṃ  samaṇo  susānā  vā saṅkārakūṭā vā pāpaṇikā vā nantakāni
uccinitvā saṅghāṭiṃ karitvā dhāreyya kiṃ samaṇassa mahagghena piṇḍapātena
etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo uñchācariyāya piṇḍiyālopena jīvikaṃ kappeyya
kiṃ samaṇassa mahagghena senāsanena etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo rukkhamūliko
vā  assa  sosāniko vā abbhokāsiko vā kiṃ samaṇassa mahagghena
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  etaṃ  sāruppaṃ  yaṃ  samaṇo pūtimuttena
haritakīkhaṇḍena  osathaṃ  kareyyāti tadupādāya lūkhaṃ cīvaraṃ dhāreti lūkhaṃ
piṇḍapātaṃ  bhuñjati  lūkhaṃ  senāsanaṃ  paṭisevati  lūkhaṃ  gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ paṭisevati.
   {896.3} Tamenaṃ gahapatikā evaṃ jānanti ayaṃ samaṇo appiccho santuṭṭho
pavivitto asaṃsaṭṭho āraddhaviriyo dhūtavādoti bhiyyo bhiyyo nimantenti
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  .  so  evamāha
tiṇṇaṃ  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati saddhāya
sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati  deyyadhammassa
sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati  dakkhiṇeyyānaṃ
sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati tumhākañcevāyaṃ
saddhā  atthi deyyadhammo ca saṃvijjati ahañca paṭiggāhako sacāhaṃ na
paṭiggahessāmi  evaṃ  tumhe  puññena paribāhirā bhavissatha na mayhaṃ
iminā  attho  apica  tumhākaṃyeva  anukampāya  paṭiggaṇhāmīti
tadupādāya   bahumpi   cīvaraṃ   paṭiggaṇhāti  bahumpi  piṇḍapātaṃ
paṭiggaṇhāti  bahumpi  senāsanaṃ  paṭiggaṇhāti  bahumpi  gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ  paṭiggaṇhāti  .  yā evarūpā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ
kuhanā kuhāyanā kuhitattaṃ idaṃ vuccati paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {896.4} Katamaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu. Idhekacco pāpiccho
icchāpakato  sambhāvanādhippāyo  evaṃ  maṃ  jano  sambhāvessatīti
gamanaṃ  saṇṭhapeti  ṭhānaṃ  saṇṭhapeti  nisajjaṃ  saṇṭhapeti  seyyaṃ  1-
saṇṭhapeti  paṇidhāya  gacchati  paṇidhāya  tiṭṭhati  paṇidhāya  nisīdati
paṇidhāya  seyyaṃ  kappeti  samāhito  viya  gacchati  samāhito  viya
tiṭṭhati  samāhito  viya  nisīdati  samāhito  viya  seyyaṃ  kappeti
āpāthakajjhāyīva  hoti  .  yā  evarūpā  iriyāpathassa  āṭhapanā
@Footnote: 1 Ma. sayanaṃ.
Ṭhapanā  saṇṭhapanā  bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ  kuhanā  kuhāyanā  kuhitattaṃ
idaṃ vuccati iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {896.5}  Katamaṃ sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu . idhekacco
pāpiccho icchāpakato sambhāvanādhippāyo evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti
ariyadhammasannissitaṃ vācaṃ bhāsati yo evarūpaṃ cīvaraṃ dhāreti so samaṇo
mahesakkhoti  bhaṇati  yo  evarūpaṃ pattaṃ dhāreti lohathālakaṃ dhāreti
dhammakarakaṃ dhāreti parisāvanaṃ dhāreti kuñcikaṃ dhāreti upāhanaṃ dhāreti
kāyabandhanaṃ dhāreti āyogaṃ dhāreti so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
Yassa  evarūpo  upajjhāyo so samaṇo mahasekkhoti bhaṇati . yassa
evarūpo  ācariyo  [1]-  samānupajjhāyakā  samānācariyakā mittā
sandiṭṭhā sambhattā sahāyā so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
   {896.6} Yo evarūpe vihāre vasati so samaṇo mahesakkhoti
bhaṇati  .  yo  evarūpe aḍḍhayoge vasati pāsāde vasati hammiye
vasati  guhāyaṃ  vasati  leṇe  vasati  kuṭiyā vasati kūṭāgāre vasati
aṭṭe  vasati  māḷe  vasati  uddaṇḍe  2- vasati upaṭṭhānasālāyaṃ
vasati maṇḍape vasati rukkhamūle vasati so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
Athavā korajikakorajiko bhākuṭikabhākuṭiko kuhakuho lapalapo mukhasambhāvito
ayaṃ  samaṇo  imāsaṃ  evarūpānaṃ  santānaṃ  vihārasamāpattīnaṃ  lābhīti
tādisaṃ  gambhīraṃ  gūḷhaṃ  nipuṇaṃ  paṭicchannaṃ  lokuttarasuññatāpaṭisaṃyuttaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. evarūpā . 2 Po. Yu. uṭṭaṇḍe.
Kathaṃ  katheti  .  yā evarūpā bhākuṭikā bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā
kuhitattaṃ idaṃ vuccati sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {896.7}  Buddhassa  bhagavato imāni tīṇi kuhanavatthūni pahīnāni
samucchinnāni    vūpasantāni   paṭippassaddhāni   abhabbuppattikāni
ñāṇagginā daḍḍhāni tasmā buddho akuhoti akuhaṃ.
   [897] Gaṇimāgatanti gaṇīti gaṇī . bhagavā gaṇācariyoti gaṇī .
Gaṇassa satthāti gaṇī . gaṇaṃ pariharatīti gaṇī . gaṇaṃ ovadatīti gaṇī.
Gaṇaṃ  anusāsatīti  gaṇī . visārado gaṇaṃ upasaṅkamatīti gaṇī . gaṇassa
sussūsati  sotaṃ  odahati  aññācittaṃ  upaṭṭhapetīti  gaṇī  .  gaṇaṃ
akusalā  vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhapetīti  gaṇī  .  bhikkhugaṇassa
gaṇī  .  bhikkhunīgaṇassa  gaṇī . upāsakagaṇassa gaṇī . upāsikāgaṇassa
gaṇī  .  rājagaṇassa  gaṇī  .  khattiyagaṇassa gaṇī . brāhmaṇagaṇassa
gaṇī . vessagaṇassa gaṇī . suddagaṇassa gaṇī . brahmagaṇassa gaṇī .
Devagaṇassa  gaṇī  .  saṅghī  1- gaṇī gaṇācariyo āgato upāgato
samupāgato sampatto saṅkassanagaranti akuhaṃ gaṇimāgataṃ.
   [898]  Bahunnamidha  baddhānanti  bahunnanti  bahunnaṃ  khattiyānaṃ
brāhmaṇānaṃ  vessānaṃ  suddānaṃ  gahaṭṭhānaṃ  pabbajitānaṃ  devānaṃ
manussānaṃ  .  baddhānanti  baddhānaṃ  baddhacarānaṃ  paricārikānaṃ  2-
sissānnti bahunnamidha baddhānaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. saṅghiṃ gaṇiṃ gaṇācariyaṃ āgantiupagataṃ samupagataṃ samuppannaṃ.
@2 Ma. paricārakānaṃ.
   [899]  Atthi  pañhena āgamanti pañhena atthiko āgatomhi
pañhaṃ  pucchitukāmo  āgatomhi  pañhaṃ  sotukāmo  āgatomhīti
evampi  atthi  pañhena āgamaṃ . athavā pañhatthikānaṃ pañhapucchakānaṃ
pañhaṃ  sotukāmānaṃ  āgamanaṃ  abhikkamanaṃ  upasaṅkamanaṃ  payirupāsanā
siyāti  evampi  atthi  pañhena āgamaṃ . athavā pañhāgamo tuyhaṃ
atthi  [1]-  tvamasi  alamatto  mayā  pucchitaṃ  kathetuṃ vissajjetuṃ
vattussetaṃ  2-  bhāranti  evampi  atthi  pañhena  āgamaṃ .
Tenāha sārīputtatthero
        taṃ buddhaṃ asitaṃ tādiṃ     akuhaṃ gaṇimāgataṃ
        bahunnamidha baddhānaṃ     atthi pañhena āgamanti.
   [900] Bhikkhuno vijigucchato     bhajato rittamāsanaṃ
        rukkhamūlaṃ susānaṃ vā     pabbatānaṃ guhāsu vā.
   [901]  Bhikkhuno  vijigucchatoti  bhikkhunoti  kalyāṇaputhujjanassa
vā  bhikkhuno  sekkhassa  vāti  bhikkhuno  .  vijigucchatoti jātiyā
vijigucchato  jarāya  byādhinā  maraṇena  sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upāyāsehi vijigucchato nerayikena dukkhena tiracchānayonikena
dukkhena  pittivisayikena dukkhena mānusakena dukkhena gabbhokkantimūlakena
dukkhena  gabbhe  ṭhitimūlakena  dukkhena  gabbhavuṭṭhānamūlakena  dukkhena
jātassūpanibandhakena   dukkhena  jātassa  parādheyyakena  dukkhena
attūpakkamena dukkhena parūpakkamena dukkhena dukkhadukkhena saṅkhāradukkhena
@Footnote: 1 Ma. tvampi paṇha . 2 Po. Ma. vahassetaṃ.
Vipariṇāmadukkhena   cakkhurogena   dukkhena  sotarogena  dukkhena
ghānarogena  dukkhena  jivhārogena  dukkhena  kāyarogena  dukkhena
sīsarogena  dukkhena  kaṇṇarogena  dukkhena  mukharogena  dukkhena
dantarogena  dukkhena  kāsena  sāsena  pināsena  ḍahena  jarena
kucchirogena  mucchāya  pakkhandikāya  sūlāya  visūcikāya  kuṭṭhena
gaṇḍena   kilāsena   sosena  apamārena  dadduyā  kaṇḍuyā
kacchuyā  rakhasāya  vitacchikāya  lohitena  pittena madhumehena aṃsāya
piḷakāya  bhagandalāya  pittasamuṭṭhānehi  ābādhehi  semhasamuṭṭhānehi
ābādhehi  vātasamuṭṭhānehi  ābādhehi  sannipātikehi  ābādhehi
utupariṇāmajehi  ābādhehi  visamaparihārajehi  ābādhehi opakkamikehi
ābādhehi  kammavipākajehi  ābādhehi  sītena  uṇhena  jighacchāya
pipāsāya   uccārena  passāvena  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi
dukkhehi  mātumaraṇena  dukkhena  pitumaraṇena  dukkhena  bhātumaraṇena
dukkhena  bhaginīmaraṇena  dukkhena  puttamaraṇena  dukkhena  dhītumaraṇena
dukkhena  ñātibyasanena  bhogabyasanena  rogabyasanena  sīlabyasanena
diṭṭhibyasanena  dukkhena  vijigucchato  aṭṭiyato  harāyato  jigucchatoti
bhikkhuno vijigucchato.
   [902]  Bhajato  rittamāsananti  āsanaṃ  vuccati  yattha nisīdati
mañco  pīṭhaṃ  bhisi taṭṭikā cammakhaṇḍo tiṇasanthāro 1- paṇṇasanthāro
palālasanthāro  .  taṃ  āsanaṃ  asappāyarūpadassanena  rittaṃ  vivittaṃ
@Footnote: 1 .. santharotipi pāṭho.
Pavivittaṃ  asappāyasaddassavanena  rittaṃ  vivittaṃ  pavivittaṃ  .pe.
Asappāyehi  pañcahi  kāmaguṇehi  rittaṃ  vivittaṃ  pavivittaṃ  .  taṃ
āsanaṃ  bhajato  sambhajato  sevato  nisevato saṃsevato paṭisevatoti
bhajato rittamāsanaṃ.
   [903]  Rukkhamūlaṃ susānaṃ vāti rukkhamūlaṃyeva rukkhamūlaṃ susānaṃyeva
susānanti rukkhamūlaṃ susānaṃ vā.
   [904] Pabbatānaṃ guhāsu vāti pabbatāyeva pabbatā kandarāyeva
kandarā   giriguhāyeva   giriguhā   pabbatantarikāyo   vuccanti
pabbatagabbharā  1-  pabbatānanti  pabbatānaṃ  guhāsu vā . tenāha
sārīputtatthero
        bhikkhuno vijigucchato     bhajato rittamāsanaṃ
        rukkhamūlaṃ susānaṃ vā     pabbatānaṃ guhāsu vāti.
   [905] Uccāvacesu sayanesu    gīvanto tattha bheravā
        yehi bhikkhu na vedheyya   nigghose sayanāsane.
   [906]  Uccāvacesu  sayanesūti  uccāvacesūti  uccāvacesu
hīnappaṇītesu  chekapāpakesu  .  sayanesūti  2-  sayanaṃ  vuccati
senāsanaṃ   vihāro   aḍḍhayogo   pāsādo  hammiyaṃ  guhāti
uccāvacesu sayanesu.
   [907] Gīvanto 3- tattha bheravāti gīvantoti gīvanto kujjanto
nadanto  saddaṃ  karonto  . athavā kīvanto katī kittakā kīvatakā
kīvabahukā 4- . te bheravāti sīhā byagghā dīpi acchataracchā kokā
@Footnote: 1 Ma. pabbatapabbhārāti pabbatānaṃ guhāsu vā. 2 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
@3 Ma. kivanto. sabbattha īdisameva. 4 Ma. kīvabahukā te.
Gomahisā  hatthī  ahi  vicchikā  satapadī  corā vā assu māṇavā
katakammā vā akatakammā vāti gīvanto tattha bheravā.
   [908] Yehi bhikkhu na vedheyyāti yehīti yehi bheravehi bherave
passitvā vā suṇitvā vā na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya
na  taseyya na uttaseyya na parittaseyya na bhāyeyya na santāsaṃ
āpajjeyya  abhiru  assa  acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso vihareyyāti yehi bhikkhu na vedheyya.
   [909] Nigghose sayanāsaneti appasadde appanigghose vijanavāte
manussarāhaseyyake   paṭisallānasāruppe   senāsaneti   nigghose
sayanāsane. Tenāha sārīputtatthero
        uccāvacesu sayanesu     gīvanto tattha bheravā
        yehi bhikkhu na vedheyya    nigghose sayanāsaneti.
   [910] Katī parissayā loke     gacchato agataṃ disaṃ 1-
        ye bhikkhu abhisambhave    pantamhi sayanāsane.
   [911]  Katī  parissayā  loketi katīti katī kittakā kīvatakā
kīvabahukā . parissayāti dve parissayā pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā
ca.
   {911.1}  Katame  pākaṭaparissayā  .  sīhā  byagghā dīpi
acchataracchā kokā gomahisā hatthī ahi vicchikā satapadī corā vā assu
@Footnote: 1 amataṃ disantipi pāṭho.
Māṇavā  katakammā  vā  akatakammā  vā  cakkhurogo  sotarogo
ghānarogo  jivhārogo  kāyarogo  sīsarogo  kaṇṇarogo mukharogo
dantarogo  kāso  sāso  pināso  ḍaho jaro kucchirogo mucchā
pakkhandikā  sūlā  visūcikā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo kilāso soso apamāro
daddu  kaṇḍu  kacchu  rakhasā  vitacchikā lohitaṃ pittaṃ madhumeho aṃsā
piḷakā   bhagandalā   pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā
ābādhā vātasamuṭṭhānā ābādhā sannipātikā ābādhā utupariṇāmajā
ābādhā   visamaparihārajā   ābādhā   opakkamikā  ābādhā
kammavipākajā  ābādhā  sītaṃ  uṇhaṃ  jighacchā  pipāsā  uccāro
passāvo  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphasso  iti vā 1- ime vuccanti
pākaṭaparissayā.
   {911.2} Katame paṭicchannaparissayā . kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   kāmacchandanīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ  rāgo  doso  moho  kodho
upanāho  makkho  paḷāso  issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ thambho
sārambho māno atimāno mado pamādo sabbe kilesā sabbe duccaritā
sabbe  darathā  sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā  sabbākusalābhi
saṅkhārā ime vuccanti paṭicchannaparissayā.
   {911.3} Parissayāti kenatthena parissayā. Parisahantīti parissayā.
Parihānāya saṃvattantīti parissayā. Tatrāsayāti parissayā.
@Footnote: 1 ma iti vāti na dissati.
   Kathaṃ  parisahantīti parissayā . te parissayā taṃ puggalaṃ sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyādiyanti  maddanti  . evaṃ
parisahantīti parissayā.
   {911.4} Kathaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā. Te parissayā
kusalānaṃ  dhammānaṃ  parihānāya  antarāyāya  saṃvattanti  .  katamesaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  .  sammāpaṭipadāya  anulomapaṭipadāya  apaccanīka
paṭipadāya  [1]-  anvatthapaṭipadāya  dhammānudhammapaṭipadāya  sīlesu
paripūrikāritāya 2- indriyesu guttadvāratāya bhojane mattaññutāya *-
jāgariyānuyogassa    satisampajaññassa    catunnaṃ   satipaṭṭhānānaṃ
bhāvanānuyogassa   catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhippādānaṃ
pañcannaṃ   indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanānuyogassa  imesaṃ  kusalānaṃ
dhammānaṃ  parihānāya  antarāyāya  saṃvattanti  .  evaṃ  parihānāya
saṃvattantīti parissayā.
   {911.5} Kathaṃ tatrāsayāti parissayā. Tatthete pāpakā akusalā
dhammā  uppajjanti  attabhāvasannissayā  .  yathā  bile  bilāsayā
pāṇā  sayanti  dake  dakāsayā  pāṇā  sayanti  vane  vanāsayā
pāṇā  sayanti  rukkhe rukkhāsayā pāṇā sayanti evameva tatthete
pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjanti  attabhāvasannissayāti  evampi
tatrāsayāti parissayā.
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapaṭipadāya. 2 Ma. Yu. paripūrakāritāya.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ttaññutāya peḌna mattaññutāya
   {911.6}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu
sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati kathañca bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko
sācariyako  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā
rūpaṃ  disvā  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā
saññojanīyā   tyassa  anto  vasanti  anvāssavanti  pāpakā
akusalā  dhammāti tasmā sāntevāsikoti vuccati te naṃ samudācaranti
pāpakā akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti vuccati
   {911.7} puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā
ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  jivhāya rasaṃ sāyitvā kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  manasā  dhammaṃ  viññāya uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
sarasaṅkappā  saññojanīyā  tyassa  anto  vasanti  anvāssavanti
pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  te
naṃ  samudācaranti  pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti
vuccati  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ
na phāsu viharatīti. Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {911.8}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayome bhikkhave antarāmalā
antarāamittā   antarāsapattā  antarāvadhakā  antarāpaccatthikā
katame tayo lobho bhikkhave antarāmalo antarāamitto antarāsapatto
antarāvadhako   antarāpaccatthiko  doso  bhikkhave  antarāmalo
antarāamitto   antarāsapatto   antarāvadhako  antarāpaccatthiko
Moho   bhikkhave   antarāmalo  antarāamitto  antarāsapatto
antarāvadhako  antarāpaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antarāmalā
antarāamittā antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikā.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati
     luddho atthaṃ na jānāti    luddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ lobho sahate naraṃ
     anatthajanano doso      doso cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati
     kuddho atthaṃ na jānāti   kuddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ kodho 1- sahate naraṃ
     anatthajanano moho      moho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati
     mūḷho atthaṃ na jānāti   mūḷho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ moho saha te naranti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {911.9} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayo kho mahārāja purisassa dhammā
ajjhattaṃ  uppajjamānā  uppajjanti  ahitāya  dukkhāya aphāsuvihārāya
katame  tayo  lobho  kho  mahārāja  purisassa  dhammo  ajjhattaṃ
uppajjamāno  uppajjati  ahitāya  dukkhāya  aphāsuvihārāya  doso
@Footnote: 1 Ma. yaṃ doso.
Kho  mahārāja  purisassa  dhammo  ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati
ahitāya  dukkhāya  aphāsuvihārāya  moho  kho  mahārāja  purisassa
dhammo   ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  ahitāya  dukkhāya
aphāsuvihārāya  ime  kho  mahārāja tayo purisassa dhammā ajjhattaṃ
uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāyāti.
   {911.10} Lobho doso ca moho ca  purisaṃ pāpacetasaṃ
            hiṃsanti attasambhūtā   tacasāraṃva samphalanti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
        rāgo ca doso ca itonidānā
        aratī rati 1- lomahaṃso itojāto
        ito samuṭṭhāya manovitakkā
        kumārakā dhaṅkamivossajjantīti.
Evampi  tatrāsayāti  parissayā  .  loketi  manussaloketi  katī
parissayā loke.
   [912]  Gacchato  agataṃ  disanti agatadisā vuccati amatanibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  agatapubbā na disā gatapubbā iminā dīghena
addhunā  .  samatittikaṃ  anavasesaṃ  telapattaṃ yathā parihareyya evaṃ
sacittamanurakkheyya  2-  patthayamāno disaṃ agatapubbaṃ . agatapubbaṃ disaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. aratī ratī. 2 Ma. sacittamanurakkhe patthayāno.
Vajato gacchato abhikkamatoti gacchato agataṃ disaṃ.
   [913] Ye bhikkhu abhisambhaveti yeti ye parissaye abhisambhaveyya
abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyādiyeyya  maddeyyāti  ye  bhikkhu
abhisambhave.
   [914] Pantamhi sayanāsaneti ante pante pariyante selante
vā  vanante  vā udakante vā nadante vā yattha na kasiyati na
vapiyati  janantaṃ  atikkamitvā  manussānaṃ  anūpacāre  senāsaneti
pantamhi sayanāsane. Tenāha sārīputtatthero
       katī parissayā loke       gacchato agataṃ disaṃ
       ye bhikkhu abhisambhave       pantamhi sayanāsaneti.
   [915] Kyāssa byappathayo assu  kyāssassu idha gocarā
        kāni sīlabbatānassu 1-   pahitattassa bhikkhuno.
   [916]  Kyāssa  byappathayo  assūti  kīdisena  byappathena
samannāgato   assa   kiṃsaṇṭhitena   kiṃpakārena   kiṃpaṭibhāgenāti
vacīpārisuddhiṃ pucchati.
   {916.1} Katamā vacīpārisuddhi. Idha bhikkhu musāvādaṃ pahāya musāvādā
paṭivirato  hoti  saccavādī  saccasandho theto paccayiko avisaṃvādako
lokassa  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti
ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā
na  imesaṃ  akkhātā  amūsaṃ  bhedāya  iti bhinnānaṃ vā sandhātā
@Footnote: 1 Ma. sīlabbatānāssu.
Sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo  samaggarato  samagganandī
samaggakaraṇiṃ  vācaṃ bhāsitā hoti pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  yā  sā  vācā  nelā  kaṇṇasukhā  pemanīyā
hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ
bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato
hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ  atthasañhitaṃ
catūhi  vacīsucaritehi  samannāgato  catuddosāpagataṃ  vācaṃ  bhāsati
battiṃsāya  tiracchānakathāya  ārato  assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto vimariyādikatena cetasā viharati 1-
dasa  kathāvatthūni  katheti  seyyathīdaṃ appicchakathaṃ santuṭṭhikathaṃ pavivekakathaṃ
asaṃsaggakathaṃ  viriyārambhakathaṃ  sīlakathaṃ  samādhikathaṃ  paññākathaṃ  vimuttikathaṃ
vimuttiñāṇadassanakathaṃ      satipaṭṭhānakathaṃ      sammappadhānakathaṃ
iddhippādakathaṃ  indriyakathaṃ  balakathaṃ  bojjhaṅgakathaṃ  maggakathaṃ  phalakathaṃ
nibbānakathaṃ  katheti  vācāya  yato yatto paṭiyatto gutto gopito
rakkhito  saṃvuto  ayaṃ  vacīpārisuddhi  .  edisāya  vacīpārisuddhiyā
samannāgato assāti kyāssa byappathayo assu.
   [917] Kyāssassu idha gocarāti kīdisena gocarena samannāgato
assa  kiṃsaṇṭhitena  kiṃpakārena kiṃpaṭibhāgenāti gocaraṃ pucchati . atthi
agocaro atthi gocaro.
@Footnote: 1 Yu. vihareyya.
   {917.1} Katamo agocaro . Idhekacco vesiyagocaro vā hoti
vidhavagocaro 1- vā hoti thūlakumārīgocaro vā hoti paṇḍakagocaro vā
hoti  bhikkhunīgocaro  vā hoti pānāgāragocaro vā hoti saṃsaṭṭho
viharati  rājūhi rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi ananulomikena
gihisaṃsaggena  yāni  vā  pana  tāni kulāni assaddhāni appasannāni
anopānabhūtāni   akkosakaparibhāsakāni   anatthakāmāni  ahitakāmāni
aphāsukāmāni   ayogakkhemakāmāni  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ
upāsikānaṃ  tathārūpāni  kulāni  sevati  bhajati  payirupāsati  ayaṃ
vuccati  agocaro  .  athavā  antaragharaṃ  paviṭṭho  vīthiṃ  paṭipanno
asaṃvuto  gacchati  hatthiṃ  olokento  assaṃ  olokento  rathaṃ
olokento  pattiṃ  olokento  itthiyo  olokento  purise
olokento  kumārake  olokento  kumārikāyo  olokento
antarāpaṇaṃ  olokento  gharamukhāni olokento uddhaṃ olokento
adho  olokento  disāvidisaṃ  pekkhamāno  2-  gacchati  ayampi
vuccati agocaro.
   {917.2}  Athavā  cakkhunā  rūpaṃ  disvā nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   .pe.   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  na  saṃvarāya  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye
na  saṃvaraṃ  āpajjati ayampi vuccati agocaro . yathā vā paneke
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te
@Footnote: 1 Ma. vidhavāgocaro. 2 Ma. vipekkhamāno.
Evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  naccaṃ  gītaṃ
vāditaṃ  pekkhaṃ  akkhānaṃ  pāṇissaraṃ vetāḷaṃ kumbhathūnaṃ sobhanagarakaṃ 1-
caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ mahisayuddhaṃ [2]- usabhayuddhaṃ
ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ  daṇḍayuddhaṃ muṭṭhiyuddhaṃ
nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ  aṇīkadassanaṃ  iti  vā iti
evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  anuyuttā  honti  ayampi vuccati agocaro .
Pañcapi kāmaguṇā agocaro.
   {917.3}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā mā bhikkhave agocare caratha
paravisaye  agocare  bhikkhave carataṃ paravisaye lacchati māro otāraṃ
lacchati māro ārammaṇaṃ ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo
yadidaṃ  pañca  kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā
saddā   ghānaviññeyyā   gandhā   jivhāviññeyyā   rasā
kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhuno  agocaro
paravisayoti. Ayampi vuccati agocaro.
   {917.4} Katamo gocaro . idha bhikkhu na vesiyagocaro hoti na
vidhavagocaro  hoti  na  thūlakumārīgocaro  hoti  na  paṇḍakagocaro
hoti  na  bhikkhunīgocaro  hoti na pānāgāragocaro hoti asaṃsaṭṭho
viharati   rājūhi   rājamahāmattehi   titthiyehi   titthiyasāvakehi
@Footnote: 1 Ma. sobhanakaṃ. 2 Yu. saṃyuddhaṃ.
Ananulomikena  gihisaṃsaggena  yāni  vā  pana  tāni kulāni saddhāni
pasannāni   opānabhūtāni   kāsāvapajjotāni   isivātapaṭivātāni
atthakāmāni  hitakāmāni  phāsukāmāni  yogakkhemakāmāni  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  tathārūpāni  kulāni  sevati  bhajati
payirupāsati ayaṃ vuccati gocaro . athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ
paṭipanno saṃvuto gacchati na hatthiṃ olokento na assaṃ olokento
na  rathaṃ  olokento  na pattiṃ olokento .pe. na disāvidisaṃ
pekkhamāno gacchati ayampi vuccati gocaro.
   {917.5} Athavā [1]- cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti
.pe. manindriye saṃvaraṃ āpajjati ayampi vuccati gocaro . Yathā vā
paneke   bhonto   samaṇabrāhmaṇā   saddhādeyyāni  bhojanāni
bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  ananuyuttā  viharanti seyyathīdaṃ
naccaṃ  gītaṃ  vāditaṃ  .pe.  aṇīkadassanaṃ  iti  vā  iti evarūpā
visūkadassanānuyogā  paṭivirato  hoti  ayampi  vuccati  gocaro .
Cattāropi  satipaṭṭhānā  gocaro  .  vuttaṃ hetaṃ bhagavatā gocare
bhikkhave caratha sake pittike visaye gocare bhikkhave carataṃ sake pittike
visaye  na  lacchati  māro  otāraṃ  na  lacchati māro ārammaṇaṃ
ko  ca  bhikkhave  bhikkhuno  gocaro  sako  pittiko visayo yadidaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  katame  cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu.
Loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  citte  dhammesu  dhammānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pittiko visayoti. Ayampi
vuccati gocaro . īdisena gocarena samannāgato assāti kyāssassu
idha gocarā.
   [918]  Kāni sīlabbatānassūti kīdisena sīlabbattena samannāgato
assa  kiṃsaṇṭhitena  kiṃpakārena  kiṃpaṭibhāgenāti  sīlabbattapārisuddhiṃ
pucchati.
   {918.1}  Katamā  sīlabbattapārisuddhi 1- . atthi sīlañceva
vattañca atthi vattaṃ na sīlaṃ.
   {918.2} Katamaṃ sīlañceva vattañca . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu yo tattha saṃyamo
saṃvaro avītikkamo idaṃ sīlaṃ . yaṃ samādānaṃ taṃ vattaṃ. Saṃvaraṭṭhena sīlaṃ
samādānaṭṭhena vattaṃ. Idaṃ vuccati sīlañceva vattañca.
   {918.3} Katamaṃ vattaṃ na sīlaṃ . aṭṭha dhutaṅgāni āraññikaṅgaṃ
piṇḍapātikaṅgaṃ    paṃsukūlikaṅgaṃ    tecīvarikaṅgaṃ   sapadānacārikaṅgaṃ
khalupacchābhattikaṅgaṃ  nesajjikaṅgaṃ  yathāsanthatikaṅgaṃ  idaṃ  vuccati  vattaṃ
na sīlaṃ . viriyasamādānampi vuccati vattaṃ na sīlaṃ. Kāmaṃ taco ca nhāru
@Footnote: 1 Po. Yu. pārisuddhi.
Ca  aṭṭhi  ca  avasussatu  1-  sarīre  upasussatu  maṃsalohitaṃ yantaṃ
purisathāmena  purisabalena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na
taṃ  apāpuṇitvā  viriyassa  saṇṭhānaṃ  bhavissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti
padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
        Nāsissaṃ na pivissāmi    vihārato na nikkhamiṃ 2-
        napi passaṃ nipātessaṃ    taṇhāsalle anūhateti
   {918.4}  cittaṃ  paggaṇhāti padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ
vuccati vattaṃ na sīlaṃ . na tāvāhaṃ imaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmi yāva me
na  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti
padahati  evarūpampi  viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ  na  sīlaṃ  . na
tāvāhaṃ  imamhā  āsanā vuṭṭhahissāmi [3]- caṅkamā orohissāmi
vihārā   nikkhamissāmi   aḍḍhayogā   nikkhamissāmi   pāsādā
nikkhamissāmi  hammiyā  nikkhamissāmi  guhāya  nikkhamissāmi  leṇā
nikkhamissāmi   kuṭiyā   nikkhamissāmi   kūṭāgārā   nikkhamissāmi
aṭṭā  nikkhamissāmi  māḷā  nikkhamissāmi  uddaṇḍā  nikkhamissāmi
upaṭṭhānasālāya   nikkhamissāmi  maṇḍapā  nikkhamissāmi  rukkhamūlā
nikkhamissāmi  yāva  me  na anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccissatīti
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evarūpampi  viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ
na  sīlaṃ  .  imasmiññeva  pubbaṇhasamayaṃ  ariyadhammaṃ  āharissāmi
samāharissāmi   adhigacchissāmi  phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. avasissatu. 2 Po. Ma. nikkhame. 3 Po. Ma. na tāvāhaṃ imamhā.
Paggaṇhāti padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
   {918.5}  Imasmiññeva  majjhantikasamayaṃ  sāyaṇhasamayaṃ purebhattaṃ
pacchābhattaṃ  purimaṃ  yāmaṃ  majjhimaṃ  yāmaṃ pacchimaṃ yāmaṃ kāḷe juṇhe
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchime
vayokhandhe  ariyadhammaṃ  āharissāmi  samāharissāmi  adhigacchissāmi
phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evarūpampi
viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ  na  sīlaṃ . ayaṃ sīlabbattapārisuddhi .
Īdisāya   1-   sīlabbattapārisuddhiyā   samannāgato   assāti
kāni sīlabbatānassu.
   [919]  Pahitattassa  bhikkhunoti  pahitattassāti  āraddhaviriyassa
thāmavato  daḷhaparakkamassa  anikkhittacchandassa  anikkhittadhurassa  kusalesu
dhammesu  . athavā pesitattassa yassattā 2- pesito attatthe ca
ñāye ca lakkhaṇe ca kāraṇe ca ṭhānāṭhāne ca . Sabbe saṅkhārā
aniccāti  pesitattassa  . sabbe saṅkhārā dukkhāti pesitattassa .
Sabbe  dhammā  anattāti  pesitattassa . avijjāpaccayā saṅkhārāti
pesitattassa  .pe.  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  pesitattassa .
Avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti  pesitattassa  .pe.  jātinirodhā
jarāmaraṇanirodhoti  pesitattassa  .  idaṃ dukkhanti pesitattassa .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  pesitattassa  .  ime  āsavāti
pesitattassa  .pe.  ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti pesitattassa .
@Footnote: 1 Po. Ma. edisāya. 2 Po. Ma. yassatthāya.
Ime  dhammā  abhiññeyyāti  pesitattassa  .pe.  ime  dhammā
sacchikātabbāti  pesitattassa  .  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  pesitattassa .
Pañcannaṃ   upādānakkhandhānaṃ   catunnaṃ   mahābhūtānaṃ   samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  pesitattassa .
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  pesitattassa  .
Bhikkhunoti  kalyāṇaputhujjanassa  vā  bhikkhuno  sekkhassa vā bhikkhunoti
pahitattassa bhikkhuno. Tenāha sāriputtatthero
        kyāssa byappathayo assu  kyāssassu idha gocarā
        kāni sīlabbatānassu     pahitattassa bhikkhunoti.
   [920] Kaṃ so sikkhaṃ samādāya     ekodi nipako sato
        kammāro rajatasseva      niddhame malamattano.
   [921]  Kaṃ  so  sikkhaṃ  samādāyāti kaṃ so sikkhaṃ ādāya
samādāya   ādiyitvā   gaṇhitvā   parāmasitvā  abhinivisitvāti
kaṃ  so  sikkhaṃ  samādāya  .  ekodi  nipako  satoti ekodīti
ekaggacitto  avikkhittacitto  avisāhaṭamānasoti  1-  ekodi .
Nipakoti  nipako  paṇḍito  paññavā   buddhimā  ñāṇī  vibhāvī
medhāvī  .  satoti  catūhi kāraṇehi sato kāye kāyānupassanā-
satipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  vedanāsu  citte dhammesu dhammānu-
passanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  .  so vuccati sato . kaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
So  sikkhaṃ  samādāyāti adhisīlasikkhaṃ pucchati . ekodīti adhicittasikkhaṃ
pucchati   .   nipakoti   adhipaññāsikkhaṃ  pucchati  .  satoti
satipārisuddhiṃ  pucchatīti  kaṃ  so  sikkhaṃ  samādāya  ekodi  nipako
sato.
   [922]  Kammāro  rajatasseva  niddhame malamattanoti kammāro
vuccati  suvaṇṇakāro  . rajataṃ vuccati jātarūpaṃ . yathā suvaṇṇakāro
jātarūpassa  oḷārikampi  malaṃ  dhamati  sandhamati  niddhamati  majjhimakampi
malaṃ  dhamati  sandhamati  niddhamati sukhumakampi malaṃ dhamati sandhamati niddhamati
evameva  bhikkhu attano oḷārikepi kilese dhamati sandhamati niddhamati
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  majjhimakepi  kilese
dhamati  sandhamati  niddhamati pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti
sukhumakepi kilese dhamati sandhamati niddhamati pajahati vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṅgameti.
   {922.1} Athavā bhikkhu attano rāgamalaṃ dosamalaṃ mohamalaṃ mānamalaṃ
diṭṭhimalaṃ  kilesamalaṃ  duccaritamalaṃ  andhakaraṇaṃ  acakkhukaraṇaṃ  añāṇakaraṇaṃ
paññānirodhikaṃ   vighātapakkhikaṃ   anibbānasaṃvattanikaṃ  dhamati  sandhamati
niddhamati  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  . athavā
sammādiṭṭhiyā  micchādiṭṭhiṃ  dhamati  sandhamati  niddhamati pajahati vinodeti
byantīkaroti   anabhāvaṅgameti   sammāsaṅkappena   micchāsaṅkappaṃ
sammāvācāya    micchāvācaṃ   sammākammantena   micchākammantaṃ
Sammāājīvena   micchāājīvaṃ   sammāvāyāmena   micchāvāyāmaṃ
sammāsatiyā  micchāsatiṃ  sammāsamādhinā  micchāsamādhiṃ  sammāñāṇena
micchāñāṇaṃ  sammāvimuttiyā  micchāvimuttiṃ  dhamati  sandhamati  niddhamati
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  .  athavā ariyena
aṭṭhaṅgikena  maggena sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe
sabbe  pariḷāhe  sabbe  santāpe  sabbākusalābhisaṅkhāre  dhamati
sandhamati  niddhamati  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgametīti
kammāro rajatasseva niddhame malamattano. Tenāha sārīputtatthero
     kaṃ so sikkhaṃ samādāya   ekodi nipako sato
     kammāro rajatasseva    niddhame malamattanoti.
   [923] Vijigucchamānassa yadidaṃ phāsu (sārīputtāti bhagavā)
        rittāsanaṃ sayanaṃ sevato ce 1-
        sambodhikāmassa yathānudhammaṃ
        tante pavakkhāmi yathāpajānaṃ.
   [924]  Vijigucchamānassa  yadidaṃ  phāsūti  vijigucchamānassāti
jātiyā  vijigucchamānassa  jarāya  byādhinā  maraṇena  sokehi
paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  .pe. diṭṭhibyasanena
dukkhena    vijigucchamānassa    aṭṭiyamānassa   harāyamānassāti
vijigucchamānassa . yadidaṃ phāsūti yaṃ phāsu phāsuvihāraṃ taṃ kathessāmi.
Katamo  phāsuvihāro  . sammāpaṭipadā anulomapaṭipadā apaccanīkapaṭipadā
@Footnote: 1 po Ma. ve.
[1]-  Anvatthapaṭipadā  dhammānudhammapaṭipadā  sīlesu  paripūrikāritā
indriyesu  guttadvāratā  bhojane  2-  mattaññutā jāgariyānuyogo
satisampajaññaṃ   cattāro   satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhippādā  pañcindriyāni  pañca balāni satta bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  nibbānañca  nibbānagāminī  ca  paṭipadā
ayaṃ phāsuvihāroti vijigucchamānassa yadidaṃ phāsu.
   [925] Sārīputtāti bhagavāti taṃ theraṃ nāmenālapati . Bhagavāti
gāravādhivacanaṃ . apica bhaggarāgoti bhagavā . bhaggadosoti bhagavā .
Bhaggamohoti  bhagavā . bhaggamānoti bhagavā . bhaggadiṭṭhīti bhagavā .
Bhaggakaṇṭakoti  bhagavā  .  bhaggakilesoti  bhagavā  .  bhaji  vibhaji
paṭivibhaji  3-  dhammaratananti  bhagavā . bhavānaṃ antakaroti bhagavā .
Bhāvitakāyoti  bhagavā  .  bhāvitasīloti  bhāvitacittoti  bhāvitapaññoti
bhagavā  .  bhaji  vā  bhagavā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasārūpānīti bhagavā.
   {925.1}  Bhāgī  vā  bhagavā  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānanti   bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā
attharasassa   dhammarasassa   vimuttirasassa   adhisīlassa   adhicittassa
adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā catunnaṃ jhānānaṃ catunnaṃ
appamaññānaṃ   catunnaṃ   arūpasamāpattīnanti   bhagavā  .  bhāgī
vā  bhagavā  aṭṭhannaṃ  vimokkhānaṃ  aṭṭhannaṃ  abhibhāyatanānaṃ  navannaṃ
@Footnote: 1 Ma. aviruddhapaṭipadā. 2 Po. Yu. bhojanesu. 3 Po. Ma. pavibhaji.
Anupubbavihārasamāpattīnanti  bhagavā  .  [1]-  dasannaṃ saññābhāvanānaṃ
dasannaṃ   kasiṇasamāpattīnaṃ  ānāpānassatisamādhissa  asubhasamāpattiyāti
bhagavā . bhāgī vā bhagavā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ catunnaṃ sammappadhānānaṃ
catunnaṃ  iddhippādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ  pañcannaṃ balānaṃ sattannaṃ
bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassāti  bhagavā  .  bhāgī
vā  bhagavā  dasannaṃ  tathāgatabalānaṃ  catunnaṃ  vesārajjānaṃ  catunnaṃ
paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ  buddhadhammānanti  bhagavā .
Bhagavāti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ
na  bhaginiyā  kataṃ  na  mittāmaccehi  kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ
na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na  devatāhi  kataṃ  vimokkhantikametaṃ
buddhānaṃ   bhagavantānaṃ   bodhiyā  mūle  saha  sabbaññutañāṇassa
paṭilābhā sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti sārīputtāti bhagavā.
   [926]  Rittāsanaṃ  sayanaṃ  sevato ceti āsanaṃ vuccati yattha
nisīdati  mañco  pīṭhaṃ  bhisi  taṭṭikā  cammakhaṇḍo  tiṇasanthāro
paṇṇasanthāro  palāsasanthāro  .  sayanaṃ  vuccati  senāsanaṃ vihāro
aḍḍhayogo  pāsādo  hammiyaṃ  guhā  .  [2]-  sayanāsanaṃ
asappāyarūpadassanena  rittaṃ  vivittaṃ  pavivittaṃ  asappāyasaddassavanena
.pe.  asappāyehi  pañcahi  kāmaguṇehi  rittaṃ  vivittaṃ pavivittaṃ .
[3]-  Rittaṃ  sayanāsanaṃ  sevato  nisevato  saṃsevato paṭisevatoti
rittāsanaṃ sayanaṃ sevato ce.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāgī vā bhagavā. 2-3 Ma. taṃ.
   [927]   Sambodhikāmassa  yathānudhammanti  sambodhi  vuccati
catūsu   maggesu   ñāṇaṃ   paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ
dhammavicayasambojjhaṅgo   vīmaṃsā   vipassanā   sammādiṭṭhi  .pe.
Taṃ   sambodhiṃ   bujjhitukāmassa  anubujjhitukāmassa  paṭibujjhitukāmassa
sambujjhitukāmassa adhigantukāmassa phassetukāmassa
sacchikātukāmassāti    sambodhikāmassa    .    yathānudhammanti
katame  bodhiyā  anudhammā  .  sammāpaṭipadā  anulomapaṭipadā
apaccanīkapaṭipadā      anvatthapaṭipadā     dhammānudhammapaṭipadā
sīlesu   paripūrikāritā   indriyesu   guttadvāratā   bhojane
mattaññutā   jāgariyānuyogo   satisampajaññaṃ   ime   vuccanti
bodhiyā  anudhammā  .  athavā  catunnaṃ  maggānaṃ  pubbabhāge
vipassanā  ime  vuccanti  bodhiyā  anudhammāti  sambodhikāmassa
yathānudhammaṃ.
   [928]  Tante  pavakkhāmi  yathāpajānanti  tanti  bodhiyā
anudhammaṃ   .   pavakkhāmīti  vakkhāmi  pavakkhāmi  ācikkhissāmi
desissāmi    paññāpessāmi    paṭṭhapessāmi    vivarissāmi
vibhajissāmi   uttānīkarissāmi   pakāsissāmi   .  yathāpajānanti
yathā  [1]-  pajānanto  ājānanto  vijānanto  paṭivijānanto
paṭivijjhanto  na  itihitihaṃ  na  itikirāya  na  paramparāya  na
piṭakasampadāya  na  takkahetu  na  nayahetu  na  ākāraparivitakkena
na   diṭṭhinijjhānakkhantiyā   sāmaṃ   sayamabhiññātaṃ   attapaccakkhaṃ
dhammaṃ  taṃ  kathayissāmīti  tante  pavakkhāmi  yathāpajānaṃ  . tenāha
bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānaṃ.
        Vijigucchamānassa yadidaṃ phāsu (sārīputtāti bhagavā)
        rittāsanaṃ sayanaṃ sevato ce
        sambodhikāmassa yathānudhammaṃ
        tante pavakkhāmi yathāpajānanti.
   [929] Pañcanna 1- dhīro bhayānaṃ na bhāye
        bhikkhu sato sappariyantacārī
        ḍaṃsādhipātāna siriṃsapānaṃ 2-
        manussaphassāna catuppadānaṃ.
   [930]  Pañcanna  dhīro  bhayānaṃ  na  bhāyeti  dhīroti dhīro
paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī  medhāvī  .  dhīro
pañcannaṃ  bhayānaṃ  na bhāyeyya na taseyya [3]- na uttaseyya na
parittaseyya  na  santāsaṃ  āpajjeyya  abhiru  4-  assa acchambhī
anutrāsī   apalāyī  pahīnabhayabheravo  vigatalomahaṃso  vihareyyāti
pañcanna dhīro bhayānaṃ na bhāye.
   [931]  Bhikkhu  sato  sappariyantacārīti bhikkhūti kalyāṇaputhujjano
vā bhikkhu sekkho vā bhikkhu . satoti catūhi kāraṇehi sato kāye
kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ   bhāvento   sato  vedanāsu  citte
dhammesu  dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  so  vuccati
sato  .  sappariyantacārīti  cattāro  pariyantā  sīlasaṃvarapariyanto
indriyasaṃvarapariyanto      bhojane      mattaññutāpariyanto
jāgariyānuyogapariyanto.
@Footnote: 1 Po. Ma. pañcannaṃ. 2 Ma. sirīsapānaṃ. 3 Ma. na santaseyya. 4 Ma. Yu. abhīrū.
   {931.1} Katamo sīlasaṃvarapariyanto . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu anto pūtibhāvaṃ
paccavekkhamāno  anto  sīlasaṃvarapariyante  carati  mariyādaṃ na bhindati
ayaṃ sīlasaṃvarapariyanto.
   {931.2}  Katamo indriyasaṃvarapariyanto . idha bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ  disvā  na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ sutvā ghānena gandhaṃ
ghāyitvā  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā
manasā  dhammaṃ  viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  ādittapariyāyaṃ
paccavekkhamāno  anto  indriyasaṃvarapariyante  carati  mariyādaṃ  na
bhindati ayaṃ indriyasaṃvarapariyanto.
   {931.3}  Katamo  bhojane mattaññutāpariyanto . idha bhikkhu
paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na madāya na maṇḍanāya
Na  vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya vihiṃsuparatiyā
brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi  navañca
vedanaṃ  na  uppādessāmi  yātrā  ca  me  bhavissati anavajjatā
ca    phāsuvihāro   cāti   akkhabbhañjanavaṇapaṭicchādanaputtamaṃsūpamaṃ
paccavekkhamāno  anto  bhojane  mattaññutāpariyante  carati mariyādaṃ
na bhindati ayaṃ bhojane mattaññutāpariyanto.
   {931.4} Katamo jāgariyānuyogapariyanto . idha bhikkhu divasaṃ 1-
caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodheti rattiyā paṭhamaṃ
yāmaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ parisodheti
rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappeti pāde
pādaṃ  accādhāya  sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā
rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya  caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  bhaddekarattavihāraṃ paccavekkhamāno anto
jāgariyānuyogapariyante  carati mariyādaṃ na bhindati ayaṃ jāgariyānuyoga-
pariyantoti bhikkhu sato sappariyantacārī.
   [932] Ḍaṃsādhipātāna siriṃsapānanti ḍaṃsā vuccanti piṅgalamakkhikā.
Adhipātikā  2- vuccanti sabbāpi makkhikāyo . kiṃkāraṇā adhipātikā
vuccanti  sabbāpi  makkhikāyo . tā uppatitvā uppatitvā khādanti
taṃkāraṇā adhipātikā vuccanti sabbāpi makkhikāyo . siriṃsapā vuccanti
ahīti ḍaṃsādhipātāna siriṃsapānaṃ.
@Footnote: 1 Po. Yu. divā. 2 Ma. adhipātakā.
   [933]  Manussaphassāna  catuppadānanti  manussaphassā  vuccanti
corā vā assu māṇavā katakammā vā akatakammā vā . Te bhikkhuṃ
pañhaṃ  vā puccheyyuṃ vādaṃ vā āropeyyuṃ akkoseyyuṃ paribhāseyyuṃ
roseyyuṃ viroseyyuṃ hiṃseyyuṃ vihiṃseyyuṃ heṭheyyuṃ viheṭheyyuṃ ghāteyyuṃ
upaghāteyyuṃ  upaghātaṃ  vā  kareyyuṃ . yokoci manussato upaghāto
manussaphasso  .  catuppadānanti  sīhā  byagghā  dīpi  acchataracchā
kokā  gomahisā  hatthī  . te bhikkhuṃ maddeyyuṃ khādeyyuṃ hiṃseyyuṃ
vihiṃseyyuṃ  heṭheyyuṃ  viheṭheyyuṃ  ghāteyyuṃ  upaghāteyyuṃ  upaghātaṃ
vā  kareyyuṃ  .  catuppadato  upaghāto  yaṅkiñci  catuppadabhayanti
manussaphassāna catuppadānaṃ. Tenāha bhagavā
        pañcanna dhīro bhayānaṃ na bhāye
        bhikkhu sato sappariyantacārī
        ḍaṃsādhipātāna siriṃsapānaṃ
        manussaphassāna catuppadānanti.
   [934] Paradhammikānaṃpi na santaseyya
        disvāpi tesaṃ bahubheravāni
        athāparāni abhisambhaveyyuṃ
        parissayāni kusalānuesī.
   [935] Paradhammikānaṃpi na santaseyya disvāpi tesaṃ bahubheravānīti
paradhammikā  vuccanti  satta  sahadhammike  ṭhapetvā  yekeci  buddhe
Appasannā  dhamme  appasannā  saṅghe  appasannā  .  te bhikkhuṃ
pañhaṃ  vā  puccheyyuṃ  vādaṃ  vā  āropeyyuṃ [1]- akkoseyyuṃ
paribhāseyyuṃ  roseyyuṃ  viroseyyuṃ  hiṃseyyuṃ  vihiṃseyyuṃ  heṭheyyuṃ
viheṭheyyuṃ  ghāteyyuṃ  upaghāteyyuṃ  upaghātaṃ vā kareyyuṃ tesaṃ bahū
bherave  passitvā  vā suṇitvā vā na vedheyya nappavedheyya na
sampavedheyya na taseyya na santaseyya na uttaseyya na parittaseyya
na  bhāyeyya na santāsaṃ āpajjeyya abhiru assa acchambhī anutrāsī
apalāyī  pahīnabhayabheravo  vigatalomahaṃso  vihareyyāti  paradhammikānaṃpi
na santaseyya disvāpi tesaṃ bahubheravāni.
   [936]  Athāparāni  abhisambhaveyyuṃ  parissayāni  kusalānuesīti
athāparānipi  atthi  abhisambhotabbāni  abhibhavitabbāni  ajjhottharitabbāni
pariyādiyitabbāni  madditabbāni  .  parissayāti  dve  parissayā
pākaṭaparissayā  ca  paṭicchannaparissayā ca .pe. evampi tatrāsayāti
parissayā   .   kusalānuesīti   sammāpaṭipadaṃ   anulomapaṭipadaṃ
apaccanīkapaṭipadaṃ  anvatthapaṭipadaṃ  .pe.  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ
nibbānañca   nibbānagāminiñca   paṭipadaṃ  esantena  gavesantena
pariyesantena    parissayā    abhisambhotabbā    abhibhavitabbā
ajjhottharitabbā    pariyādiyitabbā   madditabbāti   athāparāni
abhisambhaveyyuṃ parissayāni kusalānuesī. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Yu. taṃ.
        Paradhammikānaṃpi na santaseyya
        disvāpi tesaṃ bahubheravāni
        athāparāni abhisambhaveyyuṃ
        parissayāni kusalānuesīti.
   [937] Ātaṅkaphassena khudāya phuṭṭho
        sītaṃ athuṇhaṃ adhivāsayeyya
        so tehi phuṭṭho bahudhā anoko
        viriyaparakkamaṃ daḷhaṃ kareyya.
   [938]  Ātaṅkaphassena  khudāya  phuṭṭhoti ātaṅkaphasso vuccati
rogaphasso  .  rogaphassena  phuṭṭho  pareto samohito samannāgato
assa  cakkhurogena  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  assa
sotarogena   ghānarogena   jivhārogena  kāyarogena  .pe.
Ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassena   phuṭṭho   pareto   samohito
samannāgato assa . khudā vuccati chātako . Chātakena phuṭṭho pareto
samohito samannāgato assāti ātaṅkaphassena khudāya phuṭṭho.
   [939]  Sītaṃ  athuṇhaṃ  adhivāsayeyyāti sītanti dvīhi kāraṇehi
sītaṃ  hoti  abbhantaradhātusaṅkopavasena  1-  vā sītaṃ hoti bahiddhā
utuvasena  vā  sītaṃ  hoti  .  uṇhanti  dvīhi  kāraṇehi  uṇhaṃ
hoti  abbhantaradhātusaṅkopavasena  2-  vā  uṇhaṃ  hoti  bahiddhā
utuvasena  vā  uṇhaṃ  hoti  .  sītaṃ uṇhaṃ adhivāsayeyyāti khamo
@Footnote: 1-2 Ma. abbhantaradhātuppakopavasena.
Assa  sītassa  uṇhassa  jighacchāya  pipāsāya  ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ  duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ
sārīrikānaṃ  vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ 1- kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ
amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsikajātiko  2-  assāti  sītaṃ athuṇhaṃ
adhivāsayeyya.
   [940]  So  tehi  phuṭṭho  bahudhā  anokoti  so tehīti
ātaṅkaphassena  ca khudāya ca sītena ca uṇhena ca phuṭṭho pareto
samohito  samannāgato  assāti  so  tehi  phuṭṭho  .  bahudhāti
anekavidhehi ākārehi phuṭṭho pareto samohito samannāgato assāti
so  tehi  phuṭṭho  bahudhā  .  anokoti abhisaṅkhārasahagataviññāṇassa
okāsaṃ  na  karotītipi  anoko  .  athavā  kāyaduccaritassa
vacīduccaritassa  manoduccaritassa  okāsaṃ  na  karotītipi  anokoti
so tehi phuṭṭho bahudhā anoko.
   [941]  Viriyaparakkamaṃ  daḷhaṃ  kareyyāti  viriyaparakkamo vuccati
yo  cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  appaṭivānī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā
anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā  dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ
viriyabalaṃ  sammāvāyāmo  .  viriyaparakkamaṃ  daḷhaṃ  kareyya  [3]-
daḷhasamādāno   assa   avaṭṭhitasamādānoti  viriyaparakkamaṃ  daḷhaṃ
kareyya. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. tibubānaṃ. 2 Po. Ma. adhivāsakajātiko. 3 Ma. kareyyāti viriyaṃ parakkamaṃ
@daḷhaṃ kareyya thiraṃ kareyya.
        Ātaṅkaphassena khudāya phuṭṭho
        sītaṃ athuṇhaṃ adhivāsayeyya
        so tehi phuṭṭho bahudhā anoko
        viriyaparakkamaṃ daḷhaṃ kareyyāti.
   [942] Theyyaṃ na 1- kareyya na musā bhaṇeyya
        mettāya phasse tasathāvarāni
        yadāvilattaṃ manaso vijaññā
        kaṇhassa pakkhoti vinodayeyya.
   [943] Theyyaṃ na kareyya 2- na musā bhaṇeyyāti theyyaṃ na
kareyyāti idha bhikkhu adinnaṃ 3- pahāya adinnādānā paṭivirato assa
dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā vihareyyāti
theyyaṃ  na  kareyya  .  na musā bhaṇeyyāti idha bhikkhu musāvādaṃ
pahāya  musāvādā  paṭivirato  assa  saccavādī  saccasandho  theto
paccayiko  avisaṃvādako  lokassāti  theyyaṃ  na  kareyya  na musā
bhaṇeyya.
   [944]  Mettāya phasse tasathāvarānīti mettāti yā sattesu
metti  mettāyanā mettāyitattaṃ anudā 4- anudāyanā anudāyitattaṃ
hitesitā anukampā abyāpādo abyāpajjho 5- adoso kusalamūlaṃ .
Tasāti  yesaṃ  tasiṇā  6-  taṇhā  appahīnā  yesañca bhayabheravā
appahīnā  .  kiṃkāraṇā  vuccanti  tasā  . te tasanti uttasanti
@Footnote: 1-2 Ma. na kāre. 3 Po. Ma. adinnādānaṃ. 4 Ma. anudayā anudayanā anudayitattaṃ.
@5 Ma. abyāpajjo. 6 Ma. tasitā.
Parittasanti  bhāyanti  santāsaṃ  āpajjanti  taṃkāraṇā  vuccanti
tasā  .  thāvarāti yesaṃ tasiṇā taṇhā pahīnā yesañca bhayabheravā
pahīnā . kiṃkāraṇā vuccanti thāvarā . te na tasanti na uttasanti
na  parittasanti  na  bhāyanti  na  santāsaṃ  āpajjanti  taṃkāraṇā
vuccanti thāvarā . mettāya phasse tasathāvarānīti tase ca thāvare
ca mettāya phasseyya phareyya mettāsahagatena cetasā vipulena 1-
mahaggatena  appamāṇena  averena abyāpajjhena pharitvā vihareyyāti
mettāya phasse tasathāvarāni.
   [945]  Yadāvilattaṃ manaso vijaññāti yadāti yadā . manasoti
yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  . kāyaduccaritena
cittaṃ  āvilaṃ  hoti  luḷitaṃ  eritaṃ  ghaṭṭitaṃ  calitaṃ bhantaṃ avūpasantaṃ
vacīduccaritena  manoduccaritena  rāgena  dosena  mohena  kodhena
upanāhena  makkhena  paḷāsena  issāya  macchariyena  māyāya
sāṭheyyena  thambhena  sārambhena  mānena  atimānena  madena
pamādena  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbapariḷāhehi
sabbasantāpehi  sabbākusalābhisaṅkhārehi  cittaṃ  āvilaṃ  hoti  luḷitaṃ
eritaṃ  ghaṭṭitaṃ  calitaṃ  bhantaṃ  avūpasantaṃ  .  yadāvilattaṃ  manaso
vijaññāti  cittassa  āvilabhāvaṃ  jāneyya  ājāneyya  vijāneyya
paṭivijāneyya paṭivijjheyyāti yadāvilattaṃ manaso vijaññā.
@Footnote: 1 Yu. vipullena.
   [946]  Kaṇhassa  pakkhoti  vinodayeyyāti  kaṇhoti yo so
māro  kaṇho  adhipati  antagū  1-  namuci pamattabandhu . kaṇhassa
pakkhoti   vinodayeyyāti   kaṇhapakkho   mārapakkho  mārapāso
mārabaḷisaṃ  mārāmisaṃ  māravisayo  mārantatapo  2-  māragocaro
mārabandhananti  pajaheyya  vinodeyya  bayantīkareyya anabhāvaṅgameyyāti
evampi  kaṇhassa  pakkhoti  vinodayeyya  .  athavā  kaṇhapakkho
mārapakkho  akusalapakkho  dukkhudayo  dukkhavipāko  nirayasaṃvattaniko
tiracchānayonisaṃvattaniko  pittivisayasaṃvattanikoti  pajaheyya  vinodeyya
byantīkareyya   anabhāvaṅgameyyāti   evampi  kaṇhassa  pakkhoti
vinodayeyya. Tenāha bhagavā
        theyyaṃ na kareyya na musā bhaṇeyya
        mettāya phasse tasathāvarāni
        yadāvilattaṃ manaso vijaññā
        kaṇhassa pakkhoti vinodayeyyāti.
   [947] Kodhātimānassa vasaṃ na gacche
        mūlampi tesaṃ palikhañña tiṭṭhe
        athappiyaṃ vā pana appiyaṃ vā
        addhā bhavanto abhisambhaveyya.
   [948] Kodhātimānassa vasaṃ na gaccheti kodhāti 3- yo cittassa
@Footnote: 1 Ma. antagu. 2 Ma. māranivāso. 3 Ma. kodhoti.
Āghāto  paṭighāto  .pe.  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā
cittassa  .  atimānoti  idhekacco  paraṃ  atimaññati  jātiyā vā
gottena vā .pe. aññataraññatarena vā vatthunā . kodhātimānassa
vasaṃ  na  gaccheti  kodhassa  ca  atimānassa  ca vasaṃ na gaccheyya
kodhañca   atimānañca   pajaheyya   vinodeyya   byantīkareyya
anabhāvaṅgameyyāti kodhātimānassa vasaṃ na gacche.
   [949]  Mūlampi tesaṃ palikhañña tiṭṭheti katamaṃ kodhassa mūlaṃ .
Avijjā  mūlaṃ  ayonisomanasikāro  mūlaṃ  asmimāno  mūlaṃ  ahirikaṃ
mūlaṃ  anottappaṃ  mūlaṃ  uddhaccaṃ  mūlaṃ  idaṃ  kodhassa mūlaṃ . katamaṃ
atimānassa  mūlaṃ  .  avijjā  mūlaṃ  ayonisomanasikāro  mūlaṃ
asmimāno  mūlaṃ  ahirikaṃ  mūlaṃ  anottappaṃ  mūlaṃ  uddhaccaṃ  mūlaṃ
idaṃ  atimānassa  mūlaṃ  .  mūlampi  tesaṃ palikhañña tiṭṭheti kodhassa
ca  atimānassa  ca  mūlaṃ  palikhaṇitvā  uddharitvā  samuddharitvā
uppādayitvā    samuppādayitvā    pajahitvā    vinoditvā
byantīkaritvā   anabhāvaṅgametvā   tiṭṭheyyāti   1-   mūlampi
tesaṃ palikhañña tiṭṭhe.
   [950]  Athappiyaṃ  vā  pana  appiyaṃ  vā  addhā  bhavanto
abhisambhaveyyāti   athāti   padasandhi   padasaṃsaggo   padapāripūri
akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā  padānupubbatāmetaṃ  athāti  .
Piyāti dve piyā sattā vā saṅkhārā vā. Katame sattā piyā. Idha
yassa 2- te honti atthakāmā hitakāmā phāsukāmā yogakkhemakāmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṭṭheyya santiṭṭheyyāti. 2 Ma. yāssa.
Mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā putto 1- vā dhītā vā
mittā  vā  amaccā  vā ñātī vā sālohitā vā ime sattā
piyā . katame saṅkhārā piyā . manāpikā rūpā manāpikā saddā
manāpikā  gandhā  manāpikā  rasā  manāpikā  phoṭṭhabbā  ime
saṅkhārā  piyā  .  appiyāti dve appiyā sattā vā saṅkhārā
vā . katame sattā appiyā . idha yassa te honti anatthakāmā
ahitakāmā  aphāsukāmā  ayogakkhemakāmā  jīvitā  voropetukāmā
ime sattā appiyā.
   {950.1}  Katame  saṅkhārā  appiyā  . amanāpikā rūpā
amanāpikā  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  ime  saṅkhārā
appiyā   .  addhāti  ekaṃsavacanaṃ  nissaṃsayavacanaṃ  nikkaṅkhavacanaṃ
advejjhavacanaṃ   adveḷhakavacanaṃ   niyogavacanaṃ   2-  apaṇṇakavacanaṃ
avatthāpanavacanametaṃ  addhāti  .  athappiyaṃ  vā  pana  appiyaṃ  vā
addhā  bhavanto  abhisambhaveyyāti  piyāpiyaṃ  sātāsātaṃ  sukhadukkhaṃ
somanassadomanassaṃ   iṭṭhāniṭṭhaṃ   abhisambhavanto  vā  abhibhaveyya
abhibhavanto  vā  abhisambhaveyyāti  athappiyaṃ  vā  pana  appiyaṃ vā
addhā bhavanto abhisambhaveyya. Tenāha bhagavā
        kodhātimānassa vasaṃ na gacche
        mūlampi tesaṃ palikhañña tiṭṭhe
        athappiyaṃ vā pana appiyaṃ vā
        addhā bhavanto abhisambhaveyyāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. puttā. 2 Ma. niyyānikavacanaṃ.
   [951] Paññaṃ purakkhatvā kalyāṇapīti
        vikkhambhaye tāni parissayāni
        aratiṃ sahetha sayanamhi pante
        caturo sahetha paridevadhamme.
   [952]  Paññaṃ  purakkhatvā  kalyāṇapītīti  paññāti yā paññā
pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  .pe.  amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  .  paññaṃ  purakkhatvāti  idhekacco paññaṃ purato katvā
carati   paññādhajo   paññāketu   paññādhipateyyo   vicayabahulo
pavicayabahulo  okkhāyanabahulo  1-  samokkhāyanabahulo 2- vibhūtavihārī
taccariko  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappoṇo  tappabbhāro
tadadhimutto  tadādhipateyyoti  evampi  paññaṃ  purakkhatvā  . athavā
gacchanto  vā  gacchāmīti  pajānāti  ṭhito vā ṭhitomhīti pajānāti
nisinno  vā  nisinnomhīti  pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti
pajānāti  yathā  yathā  vā  panassa  kāyo  paṇihito hoti tathā
tathā naṃ pajānātīti evampi paññaṃ purakkhatvā.
   {952.1}  Athavā  abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti
ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī hoti gate ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve
@Footnote: 1 Ma. pekkhāyanabahulo. 2 Ma. samapekkhāyanabahulo.
Sampajānakārī  hotīti  evampi  paññaṃ  purakkhatvā  .  kalyāṇapītīti
buddhānussativasena   uppajjati  pīti  pāmujjaṃ  1-  kalyāṇapīti
dhammānussativasena     saṅghānussativasena     sīlānussativasena
cāgānussativasena    devatānussativasena    ānāpānassativasena
maraṇānussativasena     kāyagatāsativasena     upasamānussativasena
uppajjati   pīti   pāmujjaṃ   kalyāṇapītīti   paññaṃ  purakkhatvā
kalyāṇapīti.
   [953]  Vikkhambhaye  tāni  parissayānīti  parissayāti  dve
parissayā  pākaṭaparissayā  ca  paṭicchannaparissayā  ca  .pe.  ime
vuccanti pākaṭaparissayā .pe. ime vuccanti paṭicchannaparissayā .pe.
Evampi  tatrāsayāti  parissayā  .  vikkhambhaye  tāni parissayānīti
tāni   parissayāni   vikkhambheyya   abhibhaveyya   ajjhotthareyya
pariyādiyeyya maddeyyāti vikkhambhaye tāni parissayāni.
   [954]  Aratiṃ  sahetha  sayanamhi  panteti  aratīti yā arati
aratikā 2- anabhirati anabhiramanā ukkaṇṭhikā 3- parittasikā. Sayanamhi
panteti  pantesu  vā  senāsanesu aññataraññataresu vā adhikusalesu
dhammesu  aratiṃ  saheyya  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyādiyeyya
maddeyyāti aratiṃ sahetha sayanamhi pante.
   [955]  Caturo  sahetha  paridevadhammeti cattāro paridevanīye
dhamme  saheyya  [4]-  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyādiyeyya
maddeyyāti caturo sahetha paridevadhamme. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha pāmojjaṃ. 2 Ma. aratitā. 3 Ma. ukkaṇṭhitā parittasitā
@4 Ma. parisaheyya.
         Paññaṃ purakkhatvā kalyāṇapīti
         vikkhambhaye tāni parissayāni
         aratiṃ sahetha sayanamhi pante
         caturo sahetha paridevadhammeti.
   [956] Kiṃsū asissāmi 1- kuvaṃ vā asissaṃ
         dukkhaṃ vata settha kuvajja sessaṃ
         ete vitakke paridevaneyye
         vinayetha sekkho aniketasārī 2-.
   [957]  Kiṃsū  asissāmi  kuvaṃ  vā asissanti kiṃsū asissāmīti
kiṃ  bhuñjissāmi  odanaṃ vā kummāsaṃ vā sattuṃ vā macchaṃ vā maṃsaṃ
vāti  kiṃsū  asissāmi  .  kuvaṃ  vā  asissanti  kattha bhuñjissāmi
khattiyakule  vā  brāhmaṇakule  vā vessakule vā suddakule vāti
kiṃsū asissāmi kuvaṃ vā asissaṃ.
   [958]  Dukkhaṃ  vata settha kuvajja sessanti imaṃ rattiṃ dukkhaṃ
sayiṃ 3- phalake 4- vā taṭṭikāya vā cammakhaṇḍe vā tiṇasanthāre vā
paṇṇasanthāre  vā  palāsasanthāre  vā āgamanarattiṃ 5- kattha sukhaṃ
sayissāmi mañce vā pīṭhe vā bhisiyā vā bibbohane vā vihāre
vā  aḍḍhayoge  vā  pāsāde  vā  hammiyaṃ  vā  guhāya vāti
dukkhaṃ vata settha kuvajja sessaṃ.
   [959] Ete vitakke paridevaneyyeti ete vitakketi dve
@Footnote: 1 Ma. sabbattha asissaṃ kuva vā. 2 Ma. aniketacārī. 3 Ma. sayittha
@4 Yu. saphalake. 5 Ma. āgāmirattiṃ.
Piṇḍapātapaṭisaññutte    vitakke   dve   senāsanapaṭisaññutte
vitakke  paridevaneyye  1-  ādevaneyya  paridevaneyyāti ete
vitakke paridevaneyye.
   [960]  Vinayetha  sekkho  aniketasārīti  sekkhoti kiṃkāraṇā
vuccati  sekkho  . sikkhatīti sekkho . kiñca sikkhati . adhisīlampi
sikkhati  adhicittampi  sikkhati  adhipaññampi  sikkhati  .  katamā
adhisīlasikkhā  .pe.  ayaṃ  adhipaññāsikkhā  .  imā tisso sikkhā
āvajjento   sikkhati   jānanto  sikkhati  passanto  sikkhati
paccavekkhanto   sikkhati  cittaṃ  adhiṭṭhahanto  sikkhati  saddhāya
adhimuccanto  sikkhati  viriyaṃ  paggaṇhanto  sikkhati  satiṃ  upaṭṭhahanto
sikkhati  cittaṃ  samādahanto  sikkhati  paññāya  pajānanto  sikkhati
abhiññeyyaṃ  abhijānanto  sikkhati  pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkhati
pahātabbaṃ  pajahanto  sikkhati  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto  sikkhati
bhāvetabbaṃ  bhāvento sikkhati ācarati samācarati samādāya sikkhati .
Taṃkāraṇā  vuccati  sekkho . sekkho vinayāya paṭivinayāya pahānāya
vūpasamāya   paṭinissaggāya   paṭippassaddhiyā  adhisīlampi  sikkheyya
adhicittampi  sikkheyya  adhipaññampi  sikkheyya  imā  tisso  sikkhā
āvajjanto  sikkheyya  jānanto  .pe.  sacchikātabbaṃ sacchikaronto
sikkheyya  ācareyya  samācareyya  samādāya  vatteyyāti  vinayetha
sekkho.
@Footnote: 1 Ma. paridevaneyyeti.
   [961]  Aniketasārīti  kathaṃ  niketasārī  hoti . idhekacco
kulapalibodhena  samannāgato  hoti  gaṇapalibodhena  āvāsapalibodhena
cīvarapalibodhena  piṇḍapātapalibodhena  senāsanapalibodhena  gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārapalibodhena  samannāgato  hoti  evaṃ  niketasārī
hoti.
   {961.1} Kathaṃ aniketasārī hoti . idha bhikkhu na kulapalibodhena
samannāgato  hoti  na  gaṇa  āvāsa  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārapalibodhena  samannāgato  hoti evaṃ aniketasārī
hoti.
        Magadhaṃ gatā kosalaṃ gatā
        ekacciyā [1]- vajjibhūmiyā
        māgadhā 2- visaṅghacārino
        aniketā viharanti bhikkhavo
        sādhu caritaṃ 3- sādhu sucaritaṃ
        sādhu sadā aniketavihāro
        atthapucchanaṃ dakkhakammaṃ 4-
        etaṃ sāmaññaṃ ākiñcanassāti.
Vinayetha sekkho aniketasārī. Tenāha bhagavā
        kiṃsū asissāmi kuvaṃ vā asissaṃ
        dukkhaṃ vata settha kuvajja sessaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. panasaddo dissati. 2 Ma. migā viya asaṅghacārino. 3 Ma. caritakaṃ.
@4 Ma. padakkhiṇaṃ kammaṃ.
        Ete vitakke paridevaneyye
        vinayetha sekkho aniketasārīti.
   [962] Annañca laddhā vasanañca kāle
        mattaṃ so jaññā 1- idha tosanatthaṃ
        so tesu gutto yatacāri gāme
        rusitopi vācaṃ pharusaṃ na vajjā.
   [963]  Annañca  laddhā  vasanañca  kāleti annanti odano
kummāso  sattu  maccho  maṃsaṃ  .  vasananti  cha  cīvarāni  khomaṃ
kappāsikaṃ  koseyyaṃ  kambalaṃ  sāṇaṃ  bhaṅgaṃ  .  annañca  laddhā
vasanañca  kāleti  cīvaraṃ  labhitvā  piṇḍapātaṃ  labhitvā  na kuhanāya
na  lapanāya  na  nemittikatāya  na nippesikatāya na lābhena lābhaṃ
nijigiṃsanatāya  na  dārudānena  na  veḷudānena  na pattadānena na
pupphadānena  na  phaladānena  na  sinānadānena  na cuṇṇadānena na
mattikadānena na dantakaṭṭhadānena na mukhodakadānena na pātukamyatāya 2-
na  muggasūpatāya  na  pāribhaṭyatāya na pīṭhamaddikatāya na vatthuvijjāya
na  tiracchānavijjāya na aṅgavijjāya na nakkhattavijjāya na dūtagamanena
na pahīnagamanena na jaṅghapesanena 3- na vejjakammena na piṇḍakena 4-
na dānānuppadānena dhammena samena laddhā labhitvā abhivinditvā 5-
paṭilabhitvāti annañca laddhā vasanañca kāle.
   [964]  Mattaṃ  so  jaññā  idha  tosanatthanti  mattaṃ  so
@Footnote: 1 Ma. mattaṃ sa jaññā. 2 Ma. cātu ... 3 Ma. jaṅghapesanikena.
@4 Ma. piṇḍapaṭipiṇḍakena. 5 Ma. adhigantvā vinditvā.
Jaññāti  dvīhi  kāraṇehi  mattaṃ  jānāti  1-  paṭiggahaṇato  vā
paribhogato vā.
   {964.1} Kathaṃ paṭiggahaṇato mattaṃ jānāti . Thokepi diyamāne
kulānudayāya  kulānurakkhāya  kulānukampāya  paṭiggaṇhāti  bahukepi
diyamāne   kāyaparihārikaṃ   cīvaraṃ   paṭiggaṇhāti   kucchiparihārikaṃ
piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti evaṃ paṭiggahaṇato mattaṃ jānāti.
   {964.2} Kathaṃ paribhogato mattaṃ jānāti. Paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ
paṭisevati  yāvadeva  sītassa  paṭighātāya  uṇhassa  paṭighātāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ     paṭighātāya     yāvadeva
hirikopinapaṭicchādanatthaṃ  .  paṭisaṅkhā  yoniso  piṇḍapātaṃ  paṭisevati
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa   ṭhitiyā   yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti. Paṭisaṅkhā
yoniso  senāsanaṃ  paṭisevati  yāvadeva  sītassa paṭighātāya uṇhassa
paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ  paṭighātāya  yāvadeva
utuparissayavinodanaṃ  paṭisallānārāmatthaṃ  .  paṭisaṅkhā yoniso gilāna-
paccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭisevati yāvadeva uppannānaṃ veyyābādhikānaṃ 2-
vedanānaṃ  paṭighātāya  abyāpajjhaparamatāya  . evaṃ paribhogato mattaṃ
jānāti.
@Footnote: 1 Ma. jāneyya. 2 Ma. byābādhikānaṃ.
   {964.3}  Mattaṃ  so jaññāti imehi dvīhi kāraṇehi mattaṃ
jāneyya  ājāneyya  vijāneyya  paṭivijāneyya  paṭivijjheyyāti
mattaṃ so jaññā.
   [965]  Idha  tosanatthanti  idha  bhikkhu  santuṭṭho  hoti
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na
paritassati  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhito  amucchito  anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno  paṭissato  ayaṃ  vuccati
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {965.1} Punacaparaṃ bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena piṇḍapātena
itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  piṇḍapātahetu
anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  piṇḍapātaṃ na paritassati
laddhā   ca   piṇḍapātaṃ   agadhito   amucchito  anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā    nevattānukkaṃseti    na    paraṃ
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ
vuccati  bhikkhu  porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito . punacaparaṃ bhikkhu
santuṭṭho  hoti  itarītarena  senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā
ca   vaṇṇavādī   na  ca  senāsanahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ
Āpajjati  aladdhā  ca  senāsanaṃ na paritassati laddhā ca senāsanaṃ
agadhito  amucchito  anajjhāpanno  ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño
paribhuñjati  tāya  ca  pana itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti
na  paraṃ  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno
paṭissato ayaṃ vuccati bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {965.2} Punacaparaṃ bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā
ca  vaṇṇavādī na ca gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu anesanaṃ appaṭirūpaṃ
āpajjati  aladdhā  ca  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  na  paritassati
laddhā  ca gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī  nissaraṇapañño  paribhuñjati tāya ca pana itarītaragilāna-
paccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti
yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ vuccati bhikkhu
porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhitoti mattaṃ so jaññā idha tosanatthaṃ.
   [966] So tesu gutto yatacāri gāmeti so tesu guttoti
cīvare  piṇḍapāte  senāsane  gilānapaccayabhesajjaparikkhāre  gutto
gopito  rakkhito  saṃvutoti  evampi  so  tesu gutto . athavā
āyatanesu  gutto  gopito  rakkhito  saṃvutoti  evampi so tesu
gutto  .  yatacāri  gāmeti gāme yato yatto paṭiyatto gutto
Gopito rakkhito saṃvutoti so tesu gutto yatacāri gāme.
   [967] Rusitopi vācaṃ pharusaṃ na vajjāti rusito 1- khuṃsito vambhito
ghaṭṭito  garahito  upavadito  pharusena  kakkhaḷena  [2]-  bhaṇantaṃ
nappaṭibhaṇeyya  akkosantaṃ  na  paccakkoseyya rosantaṃ nappaṭiroseyya
bhaṇḍantaṃ  nappaṭibhaṇḍeyya  na  kalahaṃ  kareyya  na  bhaṇḍanaṃ  kareyya
na viggahaṃ kareyya na vivādaṃ kareyya na medhagaṃ kareyya kalahabhaṇḍana-
viggahavivādamedhagaṃ  pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṅgameyya
kalahabhaṇḍanaviggahavivādamedhagā  ārato assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto vimariyādikatena cetasā vihareyyāti
rusitopi vācaṃ pharusaṃ na vajjā.
   {967.1} Tenāha bhagavā
           annañca laddhā vasanañca kāle
           mattaṃ so jaññā idha tosanatthaṃ
           so tesu gutto yatacāri gāme
           rusitopi vācaṃ pharusaṃ na vajjāti.
   [968] Okkhittacakkhu na ca pādalolo
           jhānānuyutto bahujāgarassa
           upekkhamārabbha samāhitatto
           takkāsayaṃ kukkucciyūpacchinde 3-.
   [969]  Okkhittacakkhu  na  ca  pādaloloti  kathaṃ  khittacakkhu
@Footnote: 1 Ma. dūsito. 2 Ma. nappaṭivajjā Yu. paṭibhaṇantaṃ. 3 Ma. kukkuccañcupacchinde.
Hoti . idhekacco [1]- cakkhulolo cakkhuloliyena samannāgato hoti
adiṭṭhaṃ  dakkhitabbaṃ  diṭṭhaṃ  samatikkamitabbanti  ārāmena  ārāmaṃ
uyyānena  uyyānaṃ  gāmena  gāmaṃ  nigamena  nigamaṃ nagarena nagaraṃ
raṭṭhena raṭṭhaṃ janapadena janapadaṃ dīghacārikaṃ anvatthitacārikaṃ anuyutto ca
hoti rūpadassanāya evampi khittacakkhu hoti . athavā bhikkhu antaragharaṃ
paviṭṭho  vīthiṃ  paṭipanno  asaṃvuto  gacchati  hatthiṃ  olokento
assaṃ  olokento  rathaṃ  olokento pattiṃ olokento itthiyo
olokento   purise   olokento  kumārake  olokento
kumārikāyo  olokento  antarāpaṇaṃ  olokento  gharamukhāni
olokento  2-  uddhaṃ olokento adho olokento disāvidisaṃ
pekkhamāno gacchati evampi khittacakkhu hoti.
   {969.1} Athavā bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā   pāpakā   akusalā   dhammā  anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  cakkhundriyaṃ cakkhundriye
na  saṃvaraṃ  āpajjati evampi khittacakkhu hoti . yathā vā paneke
bhonto    samaṇabrāhmaṇā    saddhādeyyāni    bhojanāni
bhuñjitvā   te   evarūpaṃ   visūkadassanaṃ  anuyuttā  viharanti
seyyathīdaṃ  naccaṃ  gītaṃ  vāditaṃ  pekkhaṃ  akkhānaṃ  pāṇissaraṃ vetāḷaṃ
kumbhathūnaṃ  sobhanagarakaṃ  caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ  hatthiyuddhaṃ  assayuddhaṃ
mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ  ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhu. 2 Po. Ma. vipekkhamāno.
Daṇḍayuddhaṃ   muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ
aṇīkadassanaṃ iti vā evampi khittacakkhu hoti.
   {969.2} Kathaṃ na khittacakkhu hoti. Idha 1- bhikkhu na cakkhulolo
cakkhuloliyena samannāgato hoti adiṭṭhaṃ dakkhitabbaṃ diṭṭhaṃ samatikkamitabbanti
ārāmena  ārāmaṃ  uyyānena  uyyānaṃ  gāmena  gāmaṃ  nigamena
nigamaṃ  nagarena  nagaraṃ  raṭṭhena  raṭṭhaṃ  janapadena  janapadaṃ dīghacārikaṃ
anvatthitacārikaṃ   ananuyutto  hoti  rūpadassanāya  evampi  na
khittacakkhu  hoti  .  athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ paṭipanno
saṃvuto  gacchati  na  hatthiṃ  olokento  .pe.  na  disāvidisaṃ
pekkhamāno  gacchati  evampi  na  khittacakkhu hoti . athavā bhikkhu
cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti  .pe. cakkhundriye
saṃvaraṃ  āpajjati  evampi na khittacakkhu hoti . yathā vā paneke
bhonto   samaṇabrāhmaṇā   saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā
.pe.  aṇīkadassanaṃ  iti  vā evarūpā visūkadassanānuyogā paṭivirato
hoti evampi na khittacakkhu hotīti okkhittacakkhu.
   [970] Na ca pādaloloti kathaṃ pādalolo hoti . Idhekacco
pādalolo pādaloliyena samannāgato hoti ārāmena ārāmaṃ .pe.
Dīghacārikaṃ   anvatthitacārikaṃ  anuyutto  hoti  [2]-  evampi
pādalolo  hoti  . athavā bhikkhu antosaṅghārāme 3- pādalolo
pādaloliyena  samannāgato  hoti  na  atthahetu  na  kāraṇahetu
@Footnote: 1 Ma. Yu. idhekacco. 2 Ma. Yu. rūpadassanāya. 3 Po. Ma. antopi.
Uddhato  avūpasantacitto  pariveṇato  pariveṇaṃ  gacchati  .pe.
Itibhavābhavakathaṃ  kathesi  1-  evampi  pādalolo  hoti  . na ca
pādaloloti   pādaloliyaṃ   pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya pādaloliyā ārato assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā vihareyya
paṭisallānārāmo  assa  paṭisallānarato  ajjhattaṃ  cetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno  vipassanāya  samannāgato  brūhetā  suññāgāraṃ
jhāyī   jhānarato  ekattamanuyutto  sadatthagarukoti  okkhittacakkhu
na ca pādalolo.
   [971]  Jhānānuyutto  bahujāgarassāti  jhānānuyuttoti  dvīhi
kāraṇehi  jhānānuyutto  anuppannassa  vā  paṭhamassa  jhānassa
uppādāya  yutto  payutto  āyutto  samāyutto  anuppannassa
vā  dutiyassa  jhānassa  tatiyassa  jhānassa  catutthassa  jhānassa
uppādāya  yutto  payutto  āyutto  samāyuttoti  evampi
jhānānuyutto  .  athavā  uppannaṃ  vā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  āsevati
bhāveti  bahulīkaroti  uppannaṃ  vā  dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  āsevati  bhāveti  bahulīkarotīti  evampi  jhānānuyutto .
Bahujāgarassāti  idha  bhikkhu  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ  cakkamena
nisajjāya   āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā
@Footnote: 1 Po. Ma. katheti.
Majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappeti pāde pādaṃ
accādhāya  sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā
pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya  caṅkamena  nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi
cittaṃ parisodhetīti jhānānuyutto bahujāgarassa.
   [972]  Upekkhamārabbha  samāhitattoti upekkhāti yā catutthe
jhāne  upekkhā upekkhanā ajjhupekkhanā cittasamatā cittappassaddhatā
majjhattatā  cittassa  .  samāhitattoti  yā  cittassa  ṭhiti saṇṭhiti
avaṭṭhiti   avisāhāro   avikkhepo   avisāhaṭamānasatā  samatho
samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhīti   .   upekkhamārabbha
samāhitattoti   catutthe   jhāne  upekkhamārabbha  ekaggacitto
avikkhittacitto avisāhaṭamānasoti upekkhamārabbha samāhitatto.
   [973]  Takkāsayaṃ  kukkucciyūpacchindeti  takkāti  nava vitakkā
kāmavitakko    byāpādavitakko   vihiṃsāvitakko   ñātivitakko
janapadavitakko   amaravitakko   parānuddayatāpaṭisaññutto   vitakko
lābhasakkārasilokapaṭisaññutto    vitakko    anavaññattipaṭisaññutto
vitakko  ime vuccanti nava vitakkā . kāmavitakkānaṃ kāmasaññāsayo
byāpādavitakkānaṃ     byāpādasaññāsayo     vihiṃsāvitakkānaṃ
vihiṃsāsaññāsayo  .  athavā  takkānaṃ [1]- saṅkappānaṃ avijjāsayo
ayoniso  manasikāro āsayo asmimāno āsayo anottappaṃ āsayo
uddhaccaṃ āsayo . Kukkuccanti hatthakukkuccampi kukkuccaṃ pādakukkuccampi
@Footnote: 1 Ma. vitakkānaṃ.
Kukkuccaṃ   hatthapādakukkuccampi  kukkuccaṃ  akappiye  kappiyasaññitā
kappiye   akappiyasaññitā   avajje   vajjasaññitā   vajje
avajjasaññitā  yaṃ  evarūpaṃ  kukkuccaṃ  kukkuccāyanā  kukkuccāyitattaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho idaṃ vuccati kukkuccaṃ . apica dvīhi
kāraṇehi  uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso  vippaṭisāro  manovilekho
katattā ca akatattā ca.
   {973.1}  Kathaṃ  katattā ca akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ
cetaso vippaṭisāro manovilekho . kataṃ me kāyaduccaritaṃ akataṃ me
kāyasucaritanti  uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho .
Kataṃ me vacīduccaritaṃ . kataṃ me manoduccaritaṃ. Kato me pāṇātipāto
akatā  me  pāṇātipātā  veramaṇīti  uppajjati  kukkuccaṃ  cetaso
vippaṭisāro manovilekho . kataṃ me adinnādānaṃ . Kato me kāmesu
micchācāro . kato me musāvādo . Katā me pisuṇā vācā. Katā
me pharusā vācā . Kato me samphappalāpo. Katā me abhijjhā. Kato
me  byāpādo  . katā me micchādiṭṭhi akatā me  sammādiṭṭhīti
uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho . evaṃ katattā
ca akatattā ca uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro manovilekho.
Athavā sīlesumhi na paripūrikārīti uppajjati kukkuccaṃ cetaso vippaṭisāro
manovilekho . indriyesumhi aguttadvāroti . Bhojane amattaññumhīti.
Jāgariyaṃ  ananuyuttomhīti  .  na  satisampajaññena samannāgatomhīti .
Abhāvitā  me  cattāro  satipaṭṭhānāti . abhāvitā me cattāro
sammappadhānāti  .  abhāvitā  me  cattāro  iddhippādāti .
Abhāvitāni  me pañcindriyānīti . abhāvitāni me pañca balānīti .
Abhāvitā me satta bojjhaṅgāti . abhāvito me ariyo aṭṭhaṅgiko
maggoti . dukkhaṃ me apariññātanti . dukkhasamudayo me appahīnoti.
Maggo me abhāvitoti . nirodho me asacchikatoti uppajjati kukkuccaṃ
cetaso  vippaṭisāro  manovilekho  .  takkāsayaṃ kukkucciyūpacchindeti
takkañca  takkāsayañca  kukkuccañca  upacchindeyya [1]- samucchindeyya
pajaheyya    vinodeyya    byantīkareyya   anabhāvaṅgameyyāti
takkāsayaṃ kukkucciyūpacchinde. Tenāha bhagavā
           okkhittacakkhu na ca pādalolo
           jhānānuyutto bahujāgarassa
           upekkhamārabbha samāhitatto
           takkāsayaṃ kukkucciyūpacchindeti.
   [974] Cudito vacībhi satimābhinande
           sabrahmacārīsu khilaṃ pabhinde
           vācaṃ pamuñce kusalaṃ nātivelaṃ
           janavādadhammāya na cetayeyya.
   [975]  Cudito  vacībhi  satimābhinandeti  cuditoti  upajjhāyā
@Footnote: 1 Ma. chindeyya ucchindeyya.
Vā  ācariyā  vā samānupajjhāyakā vā samānācariyakā vā mittā
vā sandiṭṭhā vā sambhattā vā sahāyā vā codenti idante āvuso
ayuttaṃ  idante  appattaṃ idante asāruppaṃ idante asīlaṭṭhanti 1-
satiṃ  upaṭṭhāpetvā  taṃ  codanaṃ  nandeyya  abhinandeyya  modeyya
anumodeyya iccheyya sādiyeyya pattheyya 2- pihayeyya abhijappeyya.
Yathā  itthī vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanakajātiko sīsanhāto
uppalamālaṃ  vā  vassikamālaṃ  vā adhimuttakamālaṃ vā labhitvā ubhohi
hatthehi  paṭiggahetvā  uttamaṅge  sirasmiṃ  patiṭṭhāpetvā nandeyya
abhinandeyya modeyya anumodeyya iccheyya sādiyeyya pattheyya 3-
pihayeyya abhijappeyya evameva satiṃ upaṭṭhāpetvā taṃ codanaṃ nandeyya
abhinandeyya modeyya anumodeyya iccheyya sādiyeyya pattheyya 4-
pihayeyya abhijappeyya.
        Nidhīnaṃva pavattāraṃ       yaṃ passe vajjadassinaṃ
        niggayhavādiṃ medhāviṃ    tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje
        tādisaṃ bhajamānassa     seyyo hoti na pāpiyo
        ovadeyyānusāseyya   asabbhā ca nivāraye
        satañhi so piyo hoti   asataṃ hoti appiyoti.
Cudito vacībhi satimābhinande.
   [976]  Sabrahmacārīsu  khilaṃ  pabhindeti sabrahmacārīti ekakammaṃ
@Footnote: 1 asiliṭṭhantipi pāṭho. 2-3-4 Po. Ma. patthayeyya.
Ekuddeso samasikkhātā . sabrahmacārīsu khilaṃ pabhindeti sabrahmacārīsu
āhatacittataṃ  khilajātataṃ  pabhindeyya pañcapi cetokhile pabhindeyya 1-
tayopi  cetokhile  pabhindeyya  rāgakhilaṃ  dosakhilaṃ mohakhilaṃ bhindeyya
pabhindeyya sambhindeyyāti sabrahmacārīsu khilaṃ pabhinde.
   [977]  Vācaṃ  pamuñce  kusalaṃ nātivelanti ñāṇasamuṭṭhitaṃ vācaṃ
muñceyya  atthūpasaṃhitaṃ  dhammūpasaṃhitaṃ  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ
atthasaṃhitaṃ  vācaṃ  muñceyya  pamuñceyya  sampamuñceyyāti  vācaṃ
pamuñce  kusalaṃ  . nātivelanti velāti dve velā kālavelā ca
sīlavelā ca.
   {977.1}  Katamā kālavelā . Kālātikkantaṃ vācaṃ na bhāseyya
velātikkantaṃ vācaṃ na bhāseyya kālavelātikkantaṃ vācaṃ na bhāseyya
kālaṃ asampattaṃ vācaṃ na bhāseyya velaṃ asampattaṃ vācaṃ na bhāseyya
kālavelaṃ asampattaṃ vācaṃ na bhāseyya.
      Yo ca 2- kāle asampatte  ativelaṃ ca 3- bhāsati
      evaṃ so nihato seti       kokiliyāva 4- atrajoti.
Ayaṃ kālavelā.
   {977.2} Katamā sīlavelā. Ratto vācaṃ na bhāseyya duṭṭho vācaṃ
na  bhāseyya  mūḷho  vācaṃ  na  bhāseyya musāvādaṃ na bhāseyya
pisuṇavācaṃ  na  bhāseyya  pharusavācaṃ  na  bhāseyya  samphappalāpaṃ na
bhāseyya  na  katheyya  na bhaṇeyya na dīpeyya na vohareyya ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhindeyya. 2 Ma. Yu. ve. 3 Po. Ma. pabhāsati. 4 Ma. kokilāyeva.
Sīlavelāti vācaṃ pamuñce kusalaṃ nātivelaṃ.
   [978]  Janavādadhammāya  na  cetayeyyāti janāti khattiyā ca
brāhmaṇā ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā
ca  manussā  ca  .  janassa  vādāya upavādāya nindāya garahāya
akittiyā   avaṇṇahārikāya   sīlavipattiyā  vā  ācāravipattiyā
vā  diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā na cetayeyya cetanaṃ na
uppādeyya   cittasaṅkappaṃ   na   uppādeyya  manasikāraṃ  na
uppādeyyāti janavādadhammāya na cetayeyya. Tenāha bhagavā
           cudito vacībhi satimābhinande
           sabrahmacārīsu khilaṃ pabhinde
           vācaṃ pamuñce kusalaṃ nātivelaṃ
           janavādadhammāya na cetayeyyāti.
   [979] Athāparaṃ pañca rajāni loke
           yesaṃ satīmā vinayāya sikkhe
           rūpesu saddesu atho rasesu
           gandhesu phassesu sahetha rāgaṃ.
   [980] Athāparaṃ pañca rajāni loketi athāti padasandhi padasaṃsaggo
padapāripūri  1-  akkharasamavāyo  byañjanasiliṭṭhatā  padānupubbatāmetaṃ
athāti . pañca rajānīti rūparāgo 2- saddarāgo gandharāgo rasarāgo
phoṭṭhabbarāgo. Athavā
@Footnote: 1 ma .. pūrī. 2 Ma. rūpa .. phoṭṭhabbarajo.
        Rāgo rajo na ca pana reṇū 1- vuccati
        rāgassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva 2- paṇḍitā
        viharanti te vigatarajassa sāsane.
        Doso rajo na ca pana reṇū vuccati
        dosassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva paṇḍitā
        viharanti te vigatarajassa sāsane.
        Moho rajo na ca pana reṇū vuccati
        mohassetaṃ adhivacanaṃ rajoti
        etaṃ rajaṃ vippajahitva paṇḍitā
        viharanti te vigatarajassa sāsane.
Loketi  apāyaloke  manussaloke  devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloketi athāparaṃ pañca rajāni loke.
   [981]  Yesaṃ  satīmā  vinayāya  sikkheti yesanti rūparāgassa
saddarāgassa  gandharāgassa  rasarāgassa  phoṭṭhabbarāgassa  .  satīmāti
yā  sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā
assammussanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
ekāyanamaggo  ayaṃ vuccati sati . imāya satiyā upeto samupeto
upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannāgato  so vuccati
@Footnote: 1 Ma. reṇu. 2 Po. paṭivinodayitvā.
Satimā  .  sikkheti  tisso  sikkhā  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā
adhipaññāsikkhā  . katamā adhisīlasikkhā .pe. ayaṃ adhipaññāsikkhā .
Yesaṃ  satīmā  vinayāya  sikkheti  satimā  puggalo yesaṃ rūparāgassa
saddarāgassa  gandharāgassa  rasarāgassa  phoṭṭhabbarāgassa  vinayāya
paṭivinayāya   pahānāya  vūpasamāya  paṭinissaggāya  paṭippassaddhiyā
adhisīlampi   sikkheyya   adhicittampi   sikkheyya   adhipaññampi
sikkheyya  imā  tisso  sikkhā  āvajjento  sikkheyya jānanto
sikkheyya  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto  sikkheyya  ācareyya
samācareyya samādāya vatteyyāti yesaṃ satīmā vinayāya sikkhe.
   [982]  Rūpesu saddesu atho rasesu gandhesu phassesu sahetha
rāganti  rūpesu  saddesu gandhesu rasesu phoṭṭhabbesu rāgaṃ saheyya
parisaheyya  abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyādiyeyya  maddeyyāti
rūpesu  saddesu  atho  rasesu  gandhesu  phassesu sahetha rāgaṃ .
Tenāha bhagavā
        athāparaṃ pañca rajāni loke
        yesaṃ satīmā vinayāya sikkhe
        rūpesu saddesu atho rasesu
        gandhesu phassesu sahetha rāganti.
   [983] Etesu dhammesu vineyya chandaṃ
        bhikkhu satīmā suvimuttacitto
        Kālena so sammā dhammaṃ parivīmaṃsamāno
        ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavā.
   [984] Etesu dhammesu vineyya chandanti etesūti rūpesu saddesu
gandhesu  rasesu  phoṭṭhabbesu  . chandoti yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo  kāmanandi  kāmataṇhā  kāmasneho  1-  kāmapariḷāho
kāmamucchā   kāmajjhosānaṃ   kāmogho  kāmayogo  kāmūpādānaṃ
kāmacchandanīvaraṇaṃ  .  etesu  dhammesu  vineyya  chandanti  etesu
dhammesu  chandaṃ vineyya paṭivineyya pajaheyya vinodeyya byantīkareyya
anabhāvaṅgameyyāti etesu dhammesu vineyya chandaṃ.
   [985]  Bhikkhu  satīmā  suvimuttacittoti bhikkhūti kalyāṇaputhujjano
vā  bhikkhu sekkho vā bhikkhu . satīmāti yā sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  ekāyanamaggo  ayaṃ  vuccati  sati .
Imāya  satiyā upeto .pe. so vuccati satimāti bhikkhu satīmā .
Suvimuttacittoti  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  nīvaraṇehi  cittaṃ  muttaṃ
vimuttaṃ  suvimuttaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  vitakkavicārehi  cittaṃ
muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  pītiyā  [2]-
cittaṃ   muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpannassa
sukhadukkhehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  ākāsānañcāyatanaṃ
samāpannassa    rūpasaññāya    paṭighasaññāya    nānattasaññāya
cittaṃ    muttaṃ    vimuttaṃ    suvimuttaṃ    viññāṇañcāyatanaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. kāmasineho. 2 Ma. casaddo dissati.
Samāpannassa ākāsānañcāyatanasaññāya cittaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ samāpannassa viññāṇañcāyatana-
saññāya    cittaṃ    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    samāpannassa
ākiñcaññāyatanasaññāya   cittaṃ   muttaṃ   vimuttaṃ   suvimuttaṃ
sotāpannassa   sakkāyadiṭṭhiyā   vicikicchāya   sīlabbattaparāmāsā
diṭṭhānusayā  vicikicchānusayā  tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ
muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  sakadāgāmissa  oḷārikā  kāmarāgānusayā
paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ
suvimuttaṃ    anāgāmissa    aṇusahagatā    kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    aṇusahagatā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ arahato
rūparāgā  arūparāgā  mānā  uddhaccā  avijjāya  mānānusayā
bhavarāgānusayā  avijjānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi bahiddhā ca
sabbanimittehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti  bhikkhu  satīmā
suvimuttacitto.
   [986]  Kālena  so sammā dhammaṃ parivīmaṃsamānoti kālenāti
uddhate citte samathassa kālo samāhite citte vipassanāya kālo.
     Kāle paggaṇhati cittaṃ   niggaṇhāti athāpare 1-
     sampahaṃsati kālena       kāle cittaṃ samādahati
     ajjhupekkhati kālena     so yogī kālakovido
     kimhi kālamhi paggāho   kimhi kāle viniggaho
@Footnote: 1 Ma. punāpare.
     Kimhi pahaṃsanākālo     samathakālo ca kīdiso
     upekkhākālaṃ cittassa   kathaṃ dasseti yogino
     līne cittamhi paggāho   uddhatasmiṃ viniggaho
     nirassādagataṃ cittaṃ      sampahaṃseyya tāvade
     sampahaṭṭhaṃ yadā cittaṃ    alīnaṃ bhavatinuddhataṃ
     samathassa ca so kālo     ajjhattaṃ ramaye mano
     etena mevupāyena      yadā hoti samāhitaṃ
     samāhitaṃ citta paññāya  ajjhupekkheyya tāvade
     evaṃ kālavidū dhīro       kālaññū kālakovido
     kālena kālaṃ cittassa    nimittamupalakkhayeti 1-.
Kālena  so  .  sammā  dhammaṃ  parivīmaṃsamānoti  sabbe saṅkhārā
aniccāti  sammā  dhammaṃ  parivīmaṃsamāno  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti
sammā  dhammaṃ  parivīmaṃsamāno  sabbe  dhammā  anattāti  sammā
dhammaṃ  parivīmaṃsamāno .pe. yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti
sammā dhammaṃ parivīmaṃsamāno.
   [987]  Ekodibhūto  vihane  tamaṃ  soti  bhagavāti ekodīti
ekaggacitto  avikkhittacitto  avisāhaṭamānasoti  ekodibhūto .
Vihane tamaṃ soti rāgatamaṃ dosatamaṃ mohatamaṃ mānatamaṃ diṭṭhitamaṃ kilesatamaṃ
duccaritatamaṃ   andhakaraṇaṃ   acakkhukaraṇaṃ   añāṇakaraṇaṃ  paññānirodhikaṃ
vighātapakkhikaṃ   anibbānasaṃvattanikaṃ   haneyya  vihaneyya  pajaheyya
@Footnote: 1 Yu. nimittamupalakkhiye.
Vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṅgameyya . bhagavāti gāravādhivacanaṃ .
Apica  bhaggarāgoti  bhagavā  .  bhaggadosoti bhagavā . bhaggamohoti
bhagavā . bhaggamānoti bhagavā . bhaggadiṭṭhīti bhagavā . bhaggakaṇṭakoti
bhagavā . bhaggakilesoti bhagavā . bhaji vibhaji paṭivibhaji 1- dhammaratananti
bhagavā  .  bhavānaṃ  antakaroti  bhagavā . bhāvitakāyoti bhagavā .
Bhāvitasīloti  bhāvitacittoti  bhāvitapaññoti  bhagavā  .  bhaji  vā
bhagavā   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni  appasaddāni
appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni   paṭisallāna-
sārūpānīti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti bhagavā.
   {987.1} Bhāgī vā bhagavā attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa
adhisīlassa  adhicittassa  adhipaññāyāti  bhagavā  .  bhāgī vā bhagavā
catunnaṃ  jhānānaṃ  catunnaṃ  appamaññānaṃ  catunnaṃ  arūpasamāpattīnanti
bhagavā . bhāgī vā bhagavā aṭṭhannaṃ vimokkhānaṃ aṭṭhannaṃ abhibhāyatanānaṃ
navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnanti bhagavā . bhāgī vā bhagavā dasannaṃ
saññābhāvanānaṃ   dasannaṃ   kasiṇasamāpattīnaṃ   ānāpānassatisamādhissa
asubhasamāpattiyāti  bhagavā  . bhāgī vā bhagavā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhippādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ
pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa
maggassāti  bhagavā  .  bhāgī  vā  bhagavā  dasannaṃ  tathāgatabalānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. pavibhaji.
Catunnaṃ  vesārajjānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  channaṃ  abhiññānaṃ  channaṃ
buddhadhammānanti  bhagavā  .  bhagavāti  netaṃ  nāmaṃ mātarā kataṃ na
pitarā  kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi kataṃ
na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  na devatāhi
kataṃ  vimokkhantikametaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  bodhiyā  mūle  saha
sabbaññutañāṇassa  paṭilābhā  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavā. Tenāha bhagavā
        etesu dhammesu vineyya chandaṃ
        bhikkhu satīmā suvimuttacitto
        kālena so sammā dhammaṃ parivīmaṃsamāno
        ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavāti.
        Soḷasamo sārīputtasuttaniddeso.
       Aṭṭhakavaggikamhi 1- soḷasa suttaniddesā
            samattā.
          ---------------
@Footnote: 1 Po. Ma. aṭṭhakavaggamhi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 544-630. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=11023              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=11023              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=881&items=107              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=881              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=10208              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=10208              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]