ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Posālamāṇavakapañhāniddeso
   [467] Yo atītaṃ ādisati (iccāyasmā posālo)
           anejo chinnasaṃsayo
           pāragū 1- sabbadhammānaṃ
           atthī pañhena āgamaṃ.
   [468]  Yo  atītaṃ  ādisatīti yoti yo so bhagavā sayambhū
anācariyako  pubbe  ananussutesu  dhammesu sāmaṃ saccāni abhisambujjhi
tattha  ca  sabbaññutaṃ  patto balesu ca vasībhāvaṃ . atītaṃ ādisatīti
bhagavā  attano  ca  paresañca atītampi ādisati anāgatampi ādisati
paccuppannampi ādisati.
   {468.1} Kathaṃ bhagavā attano atītaṃ ādisati . bhagavā attano
atītaṃ ekampi jātiṃ ādisati dvepi jātiyo ādisati tissopi jātiyo
ādisati  catassopi  jātiyo  ādisati  pañcapi  jātiyo  ādisati
dasapi  jātiyo  ādisati  vīsampi  jātiyo  ādisati tiṃsampi jātiyo
ādisati  cattāḷīsampi  jātiyo  ādisati  paññāsampi  jātiyo
ādisati   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
ādisati  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ
@Footnote: 1 Ma. pāraguṃ.
Tatrāpāsiṃ   evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ ādisati evaṃ bhagavā
attano atītaṃ ādisati.
   {468.2} Kathaṃ bhagavā paresaṃ atītaṃ ādisati. Bhagavā paresaṃ atītaṃ
ekampi  jātiṃ  ādisati  dvepi  jātiyo ādisati .pe. anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe   ādisati  amutrāsi  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto amutra udapādi tatrāpāsi evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto  idhupapannoti  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ ādisati evaṃ bhagavā paresaṃ atītaṃ ādisati.
   {468.3}  Bhagavā  pañca  jātakasatāni bhāsanto attano ca
paresañca  atītaṃ  ādisati  mahādhaniyasuttaṃ  1- bhāsanto attano ca
paresañca  atītaṃ  ādisati  mahāsudassanasuttaṃ  bhāsanto  attano  ca
paresañca  atītaṃ  ādisati  mahāgovindasuttaṃ  bhāsanto  attano  ca
paresañca  atītaṃ ādisati maghadevasuttaṃ bhāsanto attano ca paresañca
atītaṃ ādisati.
   {468.4}  Vuttañhetaṃ bhagavatā atītaṃ kho cunda addhānaṃ ārabbha
tathāgatassa  satānusāri  ñāṇaṃ  2-  hoti  so  yāvatakaṃ ākaṅkhati
@Footnote: 1 Ma. mahāpadhāniyasuttantaṃ. evamīdisesu padesu. 2 Ma. satānusāriñāṇaṃ.
Tāvatakaṃ  anussarati  anāgataṃ kho cunda .pe. paccuppannaṃ kho cunda
addhānaṃ  ārabbha  tathāgatassa  bodhijaṃ  ñāṇaṃ  uppajjati  ayamantimā
jāti   natthidāni   punabbhavoti   .   indriyaparopariyattañāṇaṃ
tathāgatassa   tathāgatabalaṃ   sattānaṃ  āsayānusayañāṇaṃ  tathāgatassa
tathāgatabalaṃ   yamakapāṭihiriyañāṇaṃ   1-   tathāgatassa   tathāgatabalaṃ
mahākaruṇāsamāpattiñāṇaṃ   tathāgatassa   tathāgatabalaṃ   sabbaññutañāṇaṃ
tathāgatassa   tathāgatabalaṃ   anāvaraṇañāṇaṃ  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ
sabbattha  asaṅgamappaṭihatamanāvaraṇañāṇaṃ  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  .
Evaṃ  bhagavā  attano  ca  paresañca  atītampi ādisati anāgatampi
ādisati  paccuppannampi  ādisati  ācikkhati  deseti  paññapeti
paṭṭhapeti  vivarati  vibhajati  uttānīkaroti  pakāsetīti  yo  atītaṃ
ādisati  .  iccāyasmā posāloti iccāti padasandhi . āyasmāti
piyavacanaṃ  .  posāloti  tassa brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. abhilāpoti
iccāyasmā posālo.
   [469]  Anejo  chinnasaṃsayoti  ejā  vuccati  taṇhā  yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . sā ejā
taṇhā  buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  buddho  anejo .
Ejāya  pahīnattā  anejo . bhagavā lābhepi na iñjati alābhepi
na  iñjati  yasepi  na  iñjati  ayasepi  na iñjati pasaṃsāyapi na
@Footnote: 1 Ma. yamakapaṭihīre ñāṇaṃ.
Iñjati  nindāyapi  na  iñjati sukhepi na iñjati dukkhepi na iñjati
na calati na vedhati na pavedhati na sampavedhatīti anejo. Chinnasaṃsayoti
saṃsayo  vuccati  vicikicchā  dukkhe  kaṅkhā .pe. chambhitattaṃ cittassa
manovilekho . so saṃsayo buddhassa bhagavato [1]- chinno ucchinno
samucchinno   vūpasanto   [2]-   paṭippassaddho  abhabbuppattiko
ñāṇagginā   daḍḍho   tasmā   buddho  chinnasaṃsayoti  anejo
chinnasaṃsayo.
   [470] Pāragū sabbadhammānanti bhagavā sabbadhammānaṃ abhiññāpāragū
pariññāpāragū pahānapāragū bhāvanāpāragū sacchikiriyāpāragū samāpattipāragū
abhiññāpāragū    sabbadhammānaṃ    .pe.   jātijarāmaraṇasaṃsāro
natthī tassa punabbhavoti pāragū sabbadhammānaṃ.
   [471]  Atthī  pañhena  āgamanti  pañhatthikamhā  āgatā
.pe.  sandassetuṃ  bhaṇitunti  evampi  atthī  pañhena  āgamaṃ .
Tenāha so brāhmaṇo
        yo atītaṃ ādisati (iccāyasmā posālo)
        anejo chinnasaṃsayo
        pāragū sabbadhammānaṃ
        atthī pañhena āgamanti.
   [472] Vibhūtarūpasaññissa        sabbakāyappahāyino
       ajjhattañca bahiddhā ca    natthi kiñcīti passato
@Footnote: 1 Ma. pahīno. 2 Ma. paṭinissaggo.
     Ñāṇaṃ sakkānupucchāmi     kathaṃ neyyo tathāvidho.
   [473] Vibhūtarūpasaññissāti katamā rūpasaññā . rūpāvacarasamāpattiṃ
samāpannassa   vā   upapannassa   vā   diṭṭhadhammasukhavihārassa
vā   saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  rūpasaññā  .
Vibhūtarūpasaññissāti  catasso  arūpasamāpattiyo  lābhissa  1- rūpasaññā
vibhūtā  honti  vibhāvitā  atikkantā  samatikkantā  vītivattāti
vibhūtarūpasaññissa.
   [474]  Sabbakāyappahāyinoti  sabbo  tassa  sapaṭisandhiko 2-
rūpakāyo  pahīno tadaṅgasamatikkama vikkhambhanappahānena 3- pahīno tassa
rūpakāyoti sabbakāyappahāyino.
   [475]  Ajjhattañca  bahiddhā ca natthi kiñcīti passatoti natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanasamāpatti  .  kiṃkāraṇā  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanasamāpatti   .   [4]-   viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ
sato  samāpajjitvā  tato  vuṭṭhahitvā  taññeva  viññāṇaṃ abhāveti
vibhāveti  antaradhāpeti  natthi  kiñcīti  passati  .  taṃkāraṇā
natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanasamāpattīti  ajjhattañca  bahiddhā
ca natthi kiñcīti passato.
   [476] Ñāṇaṃ sakkānupucchāmīti sakkāti sakko. Bhagavā sakyakulā
pabbajitotipi  sakko .pe. pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃsotipi sakko .
Ñāṇaṃ    sakkānupucchāmīti    tassa    ñāṇaṃ    pucchāmi
@Footnote: 1 Ma. paṭiladdhassa. 2 Ma. paṭisandhiko. 3 Ma. tadaṅgasamatikkamā vikkhambhanapahānena.
@4 Ma. yaṃ.
[1]-  Kīdisaṃ  kiṃsaṇṭhitaṃ  kiṃpakāraṃ kiṃpaṭibhāgaṃ [2]- icchitabbanti ñāṇaṃ
sakkānupucchāmi.
   [477] Kathaṃ neyyo tathāvidhoti kathaṃ so netabbo vinetabbo
abhinetabbo  3-  paññāpetabbo  abhinijjhāpetabbo 4- pekkhitabbo
pasādetabbo  kathamassa  5-  uttariñāṇaṃ uppādetabbaṃ . tathāvidhoti
tathāvidho  tādiso  tassaṇṭhito  tappakāro  tappaṭibhāgo  yo  so
ākiñcaññāyatanasamāpattilābhīti  kathaṃ  neyyo  tathāvidho  .  tenāha
so brāhmaṇo
     vibhūtarūpasaññissa         sabbakāyappahāyino
     ajjhattañca bahiddhā ca    natthi kiñcīti passato
     ñāṇaṃ sakkānupucchāmi     kathaṃ neyyo tathāvidhoti *-.
   [478] Viññāṇaṭṭhitiyo sabbā (posālāti bhagavā)
           abhijānaṃ tathāgato
           tiṭṭhantamenaṃ jānāti
           vimuttaṃ 6- tapparāyanaṃ.
   [479] Viññāṇaṭṭhitiyo sabbāti bhagavā abhisaṅkhāravasena catasso
viññāṇaṭṭhitiyo   jānāti   paṭisandhivasena  satta  viññāṇaṭṭhitiyo
jānāti  .  kathaṃ  bhagavā  abhisaṅkhāravasena  catasso viññāṇaṭṭhitiyo
jānāti  .  vuttañhetaṃ bhagavatā rūpūpāyaṃ 7- vā bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ   tiṭṭhati  8-  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ
@Footnote: 1 Ma. pañhaṃ pucchāmi sambuddhaṃ pucchāmi. 2 Ma. ñāṇaṃ. 3 Ma. anunetabbo.
@4 Ma. nijjhāpetabbo. 5 Ma. kathaṃ tena. 6 Ma. dhimuttaṃ. evamuparipi.
@7 Ma. rūpupayaṃ. 8 Ma. tiṭṭheyya. evamuparipi. 9 Ma. nandūpasecanaṃ. evamuparipi.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ tadhāvidhoti peḌna tathāvidhoti
Vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjati 1- vedanūpāyaṃ 2- vā bhikkhave .pe.
Saññūpāyaṃ 3- vā bhikkhave .pe. saṅkhārūpāyaṃ 4- vā bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭhati  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ  vepullaṃ āpajjatīti . evaṃ bhagavā abhisaṅkhāravasena catasso
viññāṇaṭṭhitiyo  jānāti  .  kathaṃ  bhagavā  paṭisandhivasena  satta
viññāṇaṭṭhitiyo jānāti.
   {479.1} Vuttañhetaṃ bhagavatā santi bhikkhave sattā nānattakāyā
nānattasaññino  seyyathāpi manussā ekacce ca devā ekacce ca
vinipātikā  ayaṃ  paṭhamā  viññāṇaṭṭhiti  santi  bhikkhave  sattā
nānattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  brahmakāyikā
paṭhamābhinibbattā  ayaṃ  dutiyā  viññāṇaṭṭhiti  santi  bhikkhave  sattā
ekattakāyā nānattasaññino seyyathāpi [5]- ābhassarā ayaṃ tatiyā
viññāṇaṭṭhiti  santi  bhikkhave  sattā  ekattakāyā  ekattasaññino
seyyathāpi  devā  subhakiṇhakā  6-  ayaṃ catutthā 7- viññāṇaṭṭhiti
santi  bhikkhave  sattā  sabbaso  rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanūpagā  ayaṃ  pañcamā  8-  viññāṇaṭṭhiti  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ     samatikkamma     anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanūpagā  ayaṃ  chaṭṭhā  9-  viññāṇaṭṭhiti  sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpagā
ayaṃ    sattamā    10-   viññāṇaṭṭhitīti   .   evaṃ
@Footnote: 1 Ma. āpajjeyya. evamīdisesu padesu. 2 Ma. vedanupayaṃ. 3 Ma. saññupayaṃ.
@4 Ma. saṅkhārupayaṃ. 5 Ma. devā. 6 Ma. subhakiṇhā. 7 Ma. catutthī. 8 Ma. pañcamī.
@9 Ma. chaṭṭhī. 10 Ma. sattamī.
Bhagavā   paṭisandhivasena   satta   viññāṇaṭṭhitiyo   jānātīti
viññāṇaṭṭhitiyo  sabbā  .  posālāti  bhagavāti  posālāti bhagavā
taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena ālapati . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti posālāti bhagavā.
   [480]  Abhijānaṃ  tathāgatoti  abhijānanti  abhijānanto [1]-
paṭivijānanto  paṭivijjhanto  .  tathāgatoti  vuttañhetaṃ  bhagavatā
atītañcepi  cunda  hoti  abhūtaṃ atacchaṃ anatthasañhitaṃ na taṃ tathāgato
byākaroti  atītañcepi  cunda  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  anatthasañhitaṃ
tampi  tathāgato  na  byākaroti  atītañcepi cunda hoti bhūtaṃ tacchaṃ
atthasañhitaṃ  tatra  kālaññū  tathāgato  hoti  tassa  2-  pañhassa
veyyākaraṇāya  anāgatañcepi  cunda  hoti  .pe.  paccuppannañcepi
cunda  hoti  abhūtaṃ  atacchaṃ anatthasañhitaṃ na taṃ tathāgato byākaroti
paccuppannañcepi  hoti  [3]-  bhūtaṃ  tacchaṃ  anatthasañhitaṃ  tampi
tathāgato  na  byākaroti  paccuppannañcepi  cunda  hoti bhūtaṃ tacchaṃ
atthasañhitaṃ  tatra  kālaññū  tathāgato  hoti  tassa  pañhassa
veyyākaraṇāya  iti  kho  cunda  atītānāgatapaccuppannesu  dhammesu
tathāgato  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī tasmā
tathāgatoti  vuccati  . yaṃ kho cunda sadevakassa lokassa samārakassa
sabrahmakassa    sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya   sadevamanussāya
diṭṭhaṃ   sutaṃ   mutaṃ   viññātaṃ   pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. vijānanto. 2 Ma. tasseva. 3 Ma. cunda.
Manasā   sabbantaṃ  tathāgatena  abhisambuddhaṃ  tasmā  tathāgatoti
vuccati  .  yañca  cunda  rattiṃ  tathāgato  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambujjhati   yañca   rattiṃ   anupādisesāya   nibbānadhātuyā
parinibbāyati  yaṃ  etasmiṃ  antare  bhāsati  lapati niddisati sabbantaṃ
tatheva  hoti  no  aññathā  tasmā  tathāgatoti  vuccati .
Yathāvādī  cunda  tathāgato  tathākārī  yathākārī  tathāvādī  iti
yathāvādī  tathākārī yathākārī tathāvādī tasmā tathāgatoti vuccati .
Sadevake  cunda  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  tathāgato  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso
vasavattī tasmā tathāgatoti vuccatīti abhijānaṃ tathāgato.
   [481] Tiṭṭhantamenaṃ jānātīti bhagavā idhaṭṭhaññeva 1- jānāti
kammābhisaṅkhāravasena  ayaṃ  puggalo  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjissatīti . bhagavā idhaṭṭhaññeva
jānāti  kammābhisaṅkhāravasena  ayaṃ  puggalo  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  tiracchānayoniṃ  upapajjissatīti  .  bhagavā  idhaṭṭhaññeva
jānāti  kammābhisaṅkhāravasena  ayaṃ  puggalo  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjissatīti  .  bhagavā  idhaṭṭhaññeva
jānāti  kammābhisaṅkhāravasena ayaṃ puggalo kāyassa bhedā parammaraṇā
manussesu   upapajjissatīti   .  bhagavā  idhaṭṭhaññeva  jānāti
kammābhisaṅkhāravasena  ayaṃ  puggalo  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
@Footnote: 1 Ma. itthaññeva. evamuparipi.
Sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissatīti  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā  idha
panāhaṃ  sārīputta  ekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā  ceto paricca
pajānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā  ca  iriyati  tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjissatīti.
   {481.1} Idha panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tiracchānayoniṃ upapajjissatīti.
   {481.2} Idha panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  pajānāmi  tathāyaṃ  puggalo paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ
upapajjissatīti.
   {481.3} Idha panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā kāyassa bhedā parammaraṇā manussesu
upapajjissatīti.
   {481.4} Idha panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissatīti.
   {481.5}  Idha  panāhaṃ  sārīputta  ekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ
cetasā  ceto  paricca  pajānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno
tathā    ca    iriyati    tañca    maggaṃ   samārūḷho
Yathā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissatīti  1- tiṭṭhantamenaṃ
jānāti.
   [482]  Vimuttaṃ  tapparāyananti  vimuttanti  ākiñcaññāyatane
vimuttaṃ 2- [3]- tadadhimuttaṃ tadādhipateyyaṃ.
   {482.1}  Athavā  bhagavā  jānāti ayaṃ puggalo rūpādhimutto
saddādhimutto   gandhādhimutto   rasādhimutto   phoṭṭhabbādhimutto
kulādhimutto    gaṇādhimutto   āvāsādhimutto   lābhādhimutto
yasādhimutto    pasaṃsādhimutto    sukhādhimutto    cīvarādhimutto
piṇḍapātādhimutto     senāsanādhimutto    gilānapaccayabhesajja-
parikkhārādhimutto      suttantādhimutto      vinayādhimutto
abhidhammādhimutto     paṃsukūlikaṅgādhimutto    tecīvarikaṅgādhimutto
piṇḍapātikaṅgādhimutto sapadānacārikaṅgādhimutto
ekāsanikaṅgādhimutto pattapiṇḍikaṅgādhimutto
khalupacchābhattikaṅgādhimutto āraññikaṅgādhimutto
rukkhamūlikaṅgādhimutto   abbhokāsikaṅgādhimutto   sosānikaṅgādhimutto
yathāsanthatikaṅgādhimutto   nesajjikaṅgādhimutto   paṭhamajjhānādhimutto
dutiyajjhānādhimutto    tatiyajjhānādhimutto    catutthajjhānādhimutto
ākāsānañcāyatanasamāpattādhimutto viññāṇañcāyatana-
samāpattādhimutto ākiñcaññāyatanasamāpattādhimutto
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattādhimuttoti vimuttaṃ.
   {482.2}      Tapparāyananti     ākiñcaññāyatanamayaṃ
tapparāyanaṃ     kammaparāyanaṃ    vipākaparāyanaṃ    kammagarukaṃ
@Footnote: 1 Ma. viharatīti. 2 Ma. ākiñcaññāyatanaṃ dhimuttanti. 3 Ma. vimokkhena dhimutataṃ
@tatrādhimuttaṃ.
Paṭisandhigarukaṃ  .  athavā  bhagavā  jānāti ayaṃ puggalo rūpaparāyano
.pe. Nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiparāyanoti
vimuttaṃ tapparāyanaṃ. Tenāha bhagavā
        viññāṇaṭṭhitiyo sabbā (posālāti bhagavā)
        abhijānaṃ tathāgato
        tiṭṭhantamenaṃ jānāti
        vimuttaṃ tapparāyananti.
   [483] Ākiñcaññāsambhavaṃ ñatvā   nandisaññojanaṃ iti
       evametaṃ abhiññāya         tato tattha vipassati
       etaṃ ñāṇaṃ tathaṃ tassa         brāhmaṇassa vusīmato.
   [484]   Ākiñcaññāsambhavaṃ   ñatvāti   ākiñcaññāsambhavo
vuccati  ākiñcaññāyatanasaṃvattaniko kammābhisaṅkhāro . ākiñcaññāyatana-
saṃvattanikaṃ  kammābhisaṅkhāraṃ  ākiñcaññāsambhavoti  ñatvā  laggananti
ñatvā  bandhananti  ñatvā  palibodhoti  ñatvā  jānitvā  tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti ākiñcaññāsambhavaṃ ñatvā.
   [485] Nandisaññojanaṃ itīti nandisaññojanaṃ vuccati arūparāgo .
Arūparāgena taṃ kammaṃ laggaṃ laggitaṃ palibuddhaṃ arūparāgaṃ nandisaññojananti
ñatvā laggananti ñatvā bandhananti ñatvā palibodhoti ñatvā jānitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā
Vibhūtaṃ  katvā  .  itīti  padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ  itīti
nandisaññojanaṃ iti.
   [486]  Evametaṃ abhiññāyāti evaṃ etaṃ abhiññāya jānitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti evametaṃ abhiññāya.
   [487]  Tato  tattha  vipassatīti ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjitvā
tato vuṭṭhahitvā tattha jāte cittacetasike dhamme aniccato vipassati
dukkhato vipassati rogato .pe. anissaraṇato vipassati dakkhati oloketi
nijjhāyati upaparikkhatīti tato tattha vipassati.
   [488] Etaṃ ñāṇaṃ tathaṃ tassāti etaṃ ñāṇaṃ tacchaṃ bhūtaṃ yāthāvaṃ
aviparītaṃ tassāti etaṃ ñāṇaṃ tathaṃ tassa.
   [489]  Brāhmaṇassa  vusīmatoti  brāhmaṇassāti  sattannaṃ
dhammānaṃ  bāhitattā brāhmaṇo .pe. anissito 1- tādi pavuccate
sa  brahmāti  brāhmaṇassa  .  vusīmatoti  kalyāṇaputhujjane  2-
upādāya  satta  sekkhā  appattassa  pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa  sacchikiriyāya  vasanti  saṃvasanti  āvasanti  parivasanti .
Arahā   vusitavā   katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto   so   vuṭṭhavāso
ciṇṇacaraṇo  .pe.  jātijarāmaraṇasaṃsāro  natthi  tassa  punabbhavoti
@Footnote: 1 Ma. asito. 2 Ma. puthujjanakalyāṇaṃ.
Brāhmaṇassa vusīmato. Tenāha bhagavā
     ākiñcaññāsambhavaṃ ñatvā   nandisaññojanaṃ iti
     evametaṃ abhiññāya         tato tattha vipassati
     etaṃ ñāṇaṃ tathaṃ tassa         brāhmaṇassa vusīmatoti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
        Posālamāṇavakapañhāniddeso cuddasamo.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 221-234. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4578              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4578              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=467&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=467              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1246              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1246              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]