ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge cariyākathā
   [715]  Cariyāti  aṭṭha cariyāyo iriyāpathacariyā āyatanacariyā
saticariyā   samādhicariyā   ñāṇacariyā   maggacariyā   patticariyā
lokatthacariyā 1-.
   {715.1} Iriyāpathacariyāti catūsu iriyāpathesu. Āyatanacariyāti chasu
ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  .  saticariyāti catūsu satipaṭṭhānesu .
Samādhicariyāti  catūsu  jhānesu  . ñāṇacariyāti catūsu ariyasaccesu .
Maggacariyāti catūsu ariyamaggesu . patticariyāti catūsu sāmaññaphalesu .
Lokatthacariyāti  tathāgatesu  arahantesu  sammāsambuddhesu padeso 2-
paccekabuddhesu  padeso  2-  sāvakesu  .  iriyāpathacariyā  ca
paṇidhisampannānaṃ   āyatanacariyā   ca   indriyesu  guttadvārānaṃ
saticariyā  ca  appamādavihārīnaṃ  samādhicariyā  ca  adhicittamanuyuttānaṃ
ñāṇacariyā  ca  buddhisampannānaṃ  maggacariyā  ca  sammāpaṭipannānaṃ
patticariyā  ca  adhigataphalānaṃ  lokatthacariyā ca tathāgatānaṃ arahantānaṃ
sammāsambuddhānaṃ  padeso  2- paccekabuddhānaṃ padeso 2- sāvakānaṃ
imā aṭṭha cariyāyo.
@Footnote: 1 Ma. lokatthacariyāti . 2 Ma. padese.
   [716]  Aparāpi  aṭṭha  cariyāyo adhimuccanto saddhāya carati
paggaṇhanto  viriyena  carati  upaṭṭhāpento  satiyā carati avikkhepaṃ
karonto   samādhinā   carati   pajānanto   paññāya   carati
vijānanto  viññāṇena  1-  carati  evaṃ paṭipanno visesamadhigacchatīti
visesacariyāya  carati  evaṃ  paṭipannassa  kusalā dhammā āyāpentīti
āyatanacariyāya carati imā aṭṭha cariyāyo.
   [717]  Aparāpi aṭṭha cariyāyo dassanacariyā ca sammādiṭṭhiyā
abhiropanacariyā  ca  sammāsaṅkappassa  pariggahacariyā  ca sammāvācāya
samuṭṭhānacariyā  ca  sammākammantassa vodānacariyā  ca sammāājīvassa
paggahacariyā  ca  sammāvāyāmassa  upaṭṭhānacariyā  ca  sammāsatiyā
avikkhepacariyā ca sammāsamādhissa imā aṭṭha cariyāyoti.
           Cariyākathā niṭṭhitā.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 615-616. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12369              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12369              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=715&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=84              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=715              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8129              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8129              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]