ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [202]  Kathaṃ  vihāranānatte  paññā  vihāraṭṭhe  ñāṇaṃ
samāpattinānatte  paññā  samāpattaṭṭhe  ñāṇaṃ  vihārasamāpatti-
nānatte paññā vihārasamāpattaṭṭhe ñāṇaṃ.
   {202.1}  Nimittaṃ bhayato sampassamāno animitte adhimuttattā
phussa phussa vayaṃ passati animitto vihāro paṇidhiṃ bhayato sampassamāno
appaṇihite  adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ  passati  appaṇihito
vihāro    abhinivesaṃ   bhayato   sampassamāno   suññate
Adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati suññato vihāro.
   [203]  Nimittaṃ  bhayato  sampassamāno  animitte adhimuttattā
pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  animittaṃ  āvajjitvā
samāpajjati  animittā  samāpatti  paṇidhiṃ  bhayato  sampassamāno
appaṇihite  adhimuttattā  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ
appaṇihitaṃ   āvajjitvā   samāpajjati   appaṇihitā   samāpatti
abhinivesaṃ  bhayato  sampassamāno  suññate  adhimuttattā  pavattaṃ
ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  suññataṃ  āvajjitvā  samāpajjati
suññatā samāpatti.
   [204]  Nimittaṃ  bhayato  sampassamāno  animitte adhimuttattā
phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ nibbānaṃ
animittaṃ   āvajjitvā   samāpajjati   animittā  vihārasamāpatti
paṇidhiṃ  bhayato  sampassamāno  appaṇihite  adhimuttattā  phussa  phussa
vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  appaṇihitaṃ
āvajjitvā   samāpajjati  appaṇihitā  vihārasamāpatti  abhinivesaṃ
bhayato  sampassamāno  suññate  adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ
passati   pavattaṃ   ajjhupekkhitvā   nirodhaṃ   nibbānaṃ  suññataṃ
āvajjitvā samāpajjati suññatā vihārasamāpatti.
   [205]  Rūpanimittaṃ  bhayato sampassamāno animitte adhimuttattā
phussa   phussa   vayaṃ   passati  animitto  vihāro  rūpapaṇidhiṃ
Bhayato  sampassamāno  appaṇihite  adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ
passati  appaṇihito  vihāro  rūpābhinivesaṃ  bhayato  sampassamāno
suññate adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati suññato vihāro.
   [206]  Rūpanimittaṃ  bhayato sampassamāno animitte adhimuttattā
pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  animittaṃ  āvajjitvā
samāpajjati  animittā  samāpatti  rūpapaṇidhiṃ  bhayato  sampassamāno
appaṇihite  adhimuttattā  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ
appaṇihitaṃ   āvajjitvā   samāpajjati   appaṇihitā   samāpatti
rūpābhinivesaṃ   bhayato   sampassamāno   suññate   adhimuttattā
pavattaṃ    ajjhupekkhitvā    nirodhaṃ    nibbānaṃ    suññataṃ
āvajjitvā samāpajjati suññatā samāpatti.
   [207]  Rūpanimittaṃ  bhayato sampassamāno animitte adhimuttattā
phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ nibbānaṃ
animittaṃ   āvajjitvā   samāpajjati   animittā  vihārasamāpatti
rūpapaṇidhiṃ   bhayato   sampassamāno   appaṇihite   adhimuttattā
phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ nibbānaṃ
appaṇihitaṃ   āvajjitvā  samāpajjati  appaṇihitā  vihārasamāpatti
rūpābhinivesaṃ  bhayato  sampassamāno  suññate  adhimuttattā  phussa
phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ
suññataṃ āvajjitvā samāpajjati suññatā vihārasamāpatti.
   [208]  Vedanānimittaṃ  .pe.  saññānimittaṃ  saṅkhāranimittaṃ
viññāṇanimittaṃ cakkhuṃ .pe..
   {208.1}   Jarāmaraṇanimittaṃ  bhayato  sampassamāno  animitte
adhimuttattā  phussa phussa vayaṃ passati animitto vihāro jarāmaraṇapaṇidhiṃ
bhayato  sampassamāno  appaṇihite  adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ
passati  appaṇihito  vihāro  jarāmaraṇābhinivesaṃ  bhayato sampassamāno
suññate adhimuttattā phussa phussa vayaṃ passati suññato vihāro.
   [209]  Jarāmaraṇanimittaṃ  bhayato  sampassamāno  animitte
adhimuttattā  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā  nirodhaṃ  nibbānaṃ  animittaṃ
āvajjitvā   samāpajjati   animittā   samāpatti  jarāmaraṇapaṇidhiṃ
bhayato  sampassamāno  appaṇihite  adhimuttattā pavattaṃ ajjhupekkhitvā
nirodhaṃ  nibbānaṃ  appaṇihitaṃ  āvajjitvā  samāpajjati  appaṇihitā
samāpatti   jarāmaraṇābhinivesaṃ   bhayato   sampassamāno  suññate
adhimuttattā   pavattaṃ   ajjhupekkhitvā   nirodhaṃ   nibbānaṃ
suññataṃ āvajjitvā samāpajjati suññatā samāpatti.
   [210]  Jarāmaraṇanimittaṃ  bhayato  sampassamāno  animitte
adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā
nirodhaṃ  nibbānaṃ  animittaṃ  āvajjitvā  samāpajjati  animittā
vihārasamāpatti  jarāmaraṇapaṇidhiṃ  bhayato  sampassamāno  appaṇihite
Adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā
nirodhaṃ  nibbānaṃ  appaṇihitaṃ  āvajjitvā  samāpajjati  appaṇihitā
vihārasamāpatti  jarāmaraṇābhinivesaṃ  bhayato  sampassamāno  suññate
adhimuttattā  phussa  phussa  vayaṃ  passati  pavattaṃ  ajjhupekkhitvā
nirodhaṃ   nibbānaṃ   suññataṃ  āvajjitvā  samāpajjati  suññatā
vihārasamāpatti    añño    animitto   vihāro   añño
appaṇihito   vihāro   añño   suññato   vihāro   aññā
animittā   samāpatti   aññā  appaṇihitā  samāpatti  aññā
suññatā  samāpatti  aññā  animittā  vihārasamāpatti  aññā
appaṇihitā   vihārasamāpatti   aññā   suññatā  vihārasamāpatti
taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
vihāranānatte   paññā   vihāraṭṭhe   ñāṇaṃ  samāpattinānatte
paññā   samāpattaṭṭhe   ñāṇaṃ   vihārasamāpattinānatte  paññā
vihārasamāpattaṭṭhe ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 134-138. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2676              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2676              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=202&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=202              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7211              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7211              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]