ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [594]  Ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  atthannam magganganam kati
kusala kati akusala kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [595] Siya kusala siya abyakata . sammasankappo sukhaya
vedanaya  sammapayutto  satta  magganga  siya  sukhaya  vedanaya
Sampayutta  siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  .  siya
vipaka    siya    vipakadhammadhamma   anupadinnaanupadaniya
asankilitthaasankilesika   .   sammasankappo   avitakkavicaramatto
satta  magganga  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta
siya  avitakkaavicara  .  sammasankappo  pitisahagato  sukhasahagato
na  upekkhasahagato  satta  magganga  siya  pitisahagata  siya
sukhasahagata siya upekkhasahagata.
   {595.1}   Nevadassanenanabhavanayapahatabba   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka siya apacayagamino siya nevaacayagamino-
naapacayagamino  siya  sekkha  siya  asekkha  appamana
appamanarammana  panita  siya  sammattaniyata  siya  aniyata
na  maggarammana  siya  maggahetuka  siya maggadhipatino siya na
vattabba  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  siya  uppanna  siya
anuppanna  siya  uppadino  siya  atita  siya anagata siya
paccupanna   na  vattabba  atitarammanatipi  anagatarammanatipi
paccuppannarammanatipi  siya  ajjhatta  siya  bahiddha  siya
ajjhattabahiddha bahiddharammana anidassanaappatigha.
   [596] Sammaditthi hetu satta magganga na hetu . Sahetuka
hetusampayutta  .  sammaditthi  hetu  ceva  sahetuka  ca  satta
magganga  na  vattabba hetu ceva sahetuka cati sahetuka ceva
na  ca  hetu  .  sammaditthi hetu ceva hetusampayutta ca satta
Magganga  na  vattabba  hetu  ceva  hetusampayutta  cati
hetusampayutta ceva na ca hetu . satta magganga na hetu sahetuka
sammaditthi na vattabba na hetu sahetukatipi na hetu ahetukatipi.
   [597]  Sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha  arupa
lokuttara  kenaci vinneyya kenaci na vinneyya . no asava
anasava  asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva  sasava
catipi sasava ceva no ca asavatipi na vattabba asava ceva
asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva  no ca asavatipi
asavavippayuttaanasava  . no sannojana .pe. no gantha .pe.
No ogha .pe. no yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa
.pe.   sarammana   no  citta  cetasika  cittasampayutta
cittasamsattha   cittasamutthana   cittasahabhuno   cittanuparivattino
cittasamsatthasamutthana    cittasamsatthasamutthanasahabhuno    cittasamsattha-
samutthananuparivattino   bahira   nupada   anupadinna  .
Nupadana .pe. No kilesa .pe.
   [598]  Na  dassanena pahatabba na bhavanaya pahatabba na
dassanena  pahatabbahetuka  na  bhavanaya  pahatabbahetuka .
Sammasankappo  avitakko  satta  magganga  siya  savitakka  siya
avitakka . sammasankappo savicaro satta magganga siya savicara
siya  avicara  .  sammasankappo  sappitiko  satta  magganga
Siya  sappitika  siya appitika . sammasankappo pitisahagato satta
magganga  siya  pitisahagata  siya na pitisahagata . sammasankappo
sukhasahagato  satta magganga siya sukhasahagata siya na sukhasahagata .
Sammasankappo   na  upekkhasahagato  satta  magganga  siya
upekkhasahagata  siya  na  upekkhasahagata  . na kamavacara na
rupavacara  na  arupavacara  apariyapanna  siya  niyyanika siya
aniyyanika siya niyata siya aniyata anuttara aranati.
           Panhapucchakam.
          Maggavibhango samatto.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 325-328. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6568&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6568&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=594&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=594              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8191              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8191              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]