ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [762]  Catasso  appamaññāyo . idha bhikkhu mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā  viharati . karuṇāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ lokaṃ karuṇāsahagatena cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati  .  muditāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā
dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  muditāsahagatena  cetasā  vipulena
Mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena pharitvā viharati .
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .  catunnaṃ
appamaññānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati  abyākatā  .pe.
Kati saraṇā kati araṇā.
   [763] Siyā kusalā siyā abyākatā . tisso appamaññāyo
sukhāya  vedanāya  sampayuttā  upekkhā  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  .  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā   siyā   upādinnupādāniyā   siyā
anupādinnupādāniyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  .  tisso  appamaññāyo
siyā  savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā
upekkhā  avitakkaavicārā  . tisso appamaññāyo siyā pītisahagatā
siyā  sukhasahagatā na upekkhāsahagatā siyā na vattabbā pītisahagatāti
upekkhā   upekkhāsahagatā   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   siyā  ācayagāmino  siyā
nevaācayagāminonaapacayagāmino  nevasekkhānāsekkhā  mahaggatā  na
vattabbā  parittārammaṇātipi  mahaggatārammaṇātipi  appamāṇārammaṇātipi
majjhimā    aniyatā    na    vattabbā   maggārammaṇātipi
Maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  siyā  uppannā  siyā  anuppannā
siyā  uppādino siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā na
vattabbā  atītārammaṇātipi  anāgatārammaṇātipi  paccuppannārammaṇātipi
siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā
anidassanaappaṭighā.
   [764] Mettā hetu tisso appamaññāyo na hetū. Sahetukā
hetusampayuttā . mettā hetu ceva sahetukā ca tisso appamaññāyo
na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū.
Mettā  hetu  ceva  hetusampayuttā  ca  tisso appamaññāyo na
vattabbā  hetū  ceva  hetusampayuttā  cāti  hetusampayuttā
ceva na ca hetū . tisso appamaññāyo na hetū sahetukā mettā
na vattabbā na hetu sahetukātipi na hetu ahetukātipi.
   [765]  Sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā  arūpā
lokiyā  kenaci  viññeyyā  kenaci na viññeyyā . no āsavā
sāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva  sāsavā
cāti  sāsavā  ceva  no ca āsavā na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no ca āsavātipi
āsavavippayuttasāsavā  .  no saññojanā .pe. no ganthā .pe.
No  oghā  .pe.  no  yogā .pe. no nīvaraṇā .pe. no
Parāmāsā  .pe.  sārammaṇā  no cittā cetasikā cittasampayuttā
cittasaṃsaṭṭhā   cittasamuṭṭhānā   cittasahabhuno   cittānuparivattino
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno    cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino   bāhirā   nupādā   siyā  upādinnā
siyā anupādinnā. Nupādānā .pe. No kilesā .pe.
   [766]  Na  dassanena pahātabbā na bhāvanāya pahātabbā na
dassanena  pahātabbahetukā  na  bhāvanāya pahātabbahetukā . tisso
appamaññāyo  siyā savitakkā siyā avitakkā upekkhā avitakkā .
Tisso  appamaññāyo  siyā  savicārā  siyā  avicārā  upekkhā
avicārā  .  tisso  appamaññāyo siyā sappītikā siyā appītikā
upekkhā  appītikā  .  tisso  appamaññāyo  siyā  pītisahagatā
siyā na pītisahagatā upekkhā na pītisahagatā . tisso appamaññāyo
sukhasahagatā  upekkhā  na  sukhasahagatā  . upekkhā upekkhāsahagatā
tisso   appamaññāyo   na   upekkhāsahagatā   .   na
kāmāvacarā  rūpāvacarā  na  arūpāvacarā  pariyāpannā  aniyyānikā
aniyatā sauttarā araṇāti.
            Pañhāpucchakaṃ.
          Appamaññāvibhaṅgo samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 384-387. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7747              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7747              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=762&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=762              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9628              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9628              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]