ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

         Asaṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso
   [175]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena  ye  dhammā  samudayasaccena ye dhammā maggasaccena
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā
dhātusaṅgahena  saṅgahitā  te  dhammā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi
katīhi  dhātūhi  saṅgahitā te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [176]  Nirodhasaccena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā
Āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā catūhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [177]  Jīvitindriyena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā  te  dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitā.
   [178]  Itthindriyena  ye  dhammā  purisindriyena ye dhammā
sukhindriyena  ye  dhammā dukkhindriyena ye dhammā somanassindriyena
ye  dhammā  domanassindriyena  ye  dhammā  upekkhindriyena
ye  dhammā  saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā avijjāya ye dhammā
avijjāpaccayā  saṅkhārena  ye  dhammā  saḷāyatanapaccayā  phassena
ye  dhammā  phassapaccayā  vedanāya  ye  dhammā  vedanāpaccayā
taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā  upādānena  ye  dhammā
upādānapaccayā  kammabhavena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā  te  dhammā
asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  tīhi  khandhehi ekenāyatanena ekāya
dhātuyā saṅgahitā.
   [179]  Jātiyā  ye  dhammā  jarāya  ye  dhammā maraṇena
ye dhammā jhānena ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena
saṅgahitā   dhātusaṅgahena   saṅgahitā   te  dhammā  asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  dvīhi  khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitā.
   [180]  Sokena  ye dhammā dukkhena ye dhammā domanassena
ye  dhammā  upāyāsena  ye  dhammā  satipaṭṭhānena  ye dhammā
sammappadhānena  ye  dhammā  appamaññāya  ye  dhammā  pañcahi
indriyehi  ye  dhammā  pañcahi  balehi  ye  dhammā  sattahi
bojjhaṅgehi  ye  dhammā  ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā
phassena  ye  dhammā  vedanāya  ye  dhammā saññāya ye dhammā
cetanāya  ye  dhammā  adhimokkhena  ye  dhammā manasikārena ye
dhammā  hetūhi  dhammehi  ye  dhammā  hetūhi ceva sahetukehi ca
dhammehi  ye  dhammā hetūhi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye
dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena saṅgahitā dhātusaṅgahena
saṅgahitā  te  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  tīhi khandhehi
ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [181]  Appaccayehi  dhammehi  ye dhammā asaṅkhatehi dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā
dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya
Dhātuyā saṅgahitā.
   [182] Āsavehi dhammehi ye dhammā āsavehi ceva sāsavehi ca
dhammehi  ye  dhammā  āsavehi ceva āsavasampayuttehi ca dhammehi
ye  dhammā  khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā
dhātusaṅgahena  saṅgahitā  te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi
khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [183]  Saññojanehi  dhammehi  ye  dhammā  ganthehi dhammehi
ye  dhammā  oghehi  dhammehi  ye  dhammā yogehi dhammehi ye
dhammā  nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmāsehi dhammehi ye
dhammā  parāmāsehi  ceva  parāmaṭṭhehi  ca  dhammehi  ye dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena
saṅgahitā  te  dhammā  asaṅkhataṃ  khandhato  ṭhapetvā  tīhi khandhehi
ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [184] Cetasikehi dhammehi ye dhammā cittasampayuttehi dhammehi
ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi
dhammehi   ye   dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi   dhammehi
ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi  dhammehi  ye  dhammā
khandhasaṅgahena  asaṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena
saṅgahitā  te  dhammā  asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [185]  Cittasahabhūhi  dhammehi  ye  dhammā  cittānuparivattīhi
dhammehi ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā āyatanasaṅgahena saṅgahitā
dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā na kehici khandhehi ekenāyatanena
ekāya dhātuyā saṅgahitā.
   [186]  Upādānehi  dhammehi  ye  dhammā kilesehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi  ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi ceva
kilesasampayuttehi  ca  dhammehi  ye dhammā khandhasaṅgahena asaṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi saṅgahitā te dhammā asaṅkhataṃ
khandhato  ṭhapetvā  tīhi  khandhehi  ekenāyatanena ekāya dhātuyā
saṅgahitā.
        Asaṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso niṭṭhito.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 35-39. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=692              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=692              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=175&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=239              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=239              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]