ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kappaṭṭhakathā
   [1513] Kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyyāti . āmantā  . kappo
ca  saṇṭhāti  buddho  ca  loke uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyyāti . āmantā . kappo ca saṇṭhāti
saṅgho  ca  bhijjatīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. kappaṭṭho kappaṃ
tiṭṭheyyāti  .  āmantā  .  kappo  ca  saṇṭhāti kappaṭṭho ca
kappaṭṭhiyaṃ  kammaṃ  karotīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. kappaṭṭho
kappaṃ  tiṭṭheyyāti . āmantā . kappo ca saṇṭhāti kappaṭṭho ca
puggalo kālaṃ karotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. kappaṭṭho kappaṃ
tiṭṭheyyāti  .  āmantā  . atītaṃ kappaṃ tiṭṭheyya anāgataṃ kappaṃ
tiṭṭheyyāti. Na hevaṃ vattabbe .pe. Kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyyāti.
   {1513.1} Āmantā. Dve kappe tiṭṭheyya tayo kappe tiṭṭheyya
cattāro kappe tiṭṭheyyāti . na hevaṃ vattabbe .pe. kappaṭṭho
kappaṃ  tiṭṭheyyāti . āmantā . kappaṭṭho kappe ḍayhante kattha
gacchatīti  .  aññaṃ  lokadhātuṃ  gacchatīti  .  mato gacchati vehāsaṃ
gacchatīti . mato gacchatīti . kappaṭṭhiyaṃ kammaṃ aparāpariyavepakkanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. vehāsaṃ gacchatīti . āmantā . Kappaṭṭho
iddhimāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. kappaṭṭho iddhimāti .
Āmantā  .  kappaṭṭhena  chandiddhipādo  bhāvito  viriyiddhipādo
bhāvito  cittiddhipādo  bhāvito vīmaṃsiddhipādo bhāvitoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1514] Na vattabbaṃ kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyyāti. Āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      Āpāyiko nerayiko     kappaṭṭho saṅghabhedako
      vaggarato adhammaṭṭho    yogakkhemā padhaṃsati
      saṅghaṃ samaggaṃ bhetvāna   kappaṃ nirayamhi paccatīti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyyāti.
            Kappaṭṭhakathā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 505-507. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10053              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10053              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1513&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=144              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1513              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5996              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5996              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]