ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           anantarāpayuttakathā
   [1518] Anantarāpayutto puggalo sammattaniyāmaṃ okkameyyāti.
Āmantā . micchattaniyāmañca sammattaniyāmañca ubho okkameyyāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  anantarāpayutto puggalo sammattaniyāmaṃ
okkameyyāti  .  āmantā  .  nanu  taṃ  kammaṃ payuttaṃ kukkuccaṃ
upadahitaṃ  1-  vippaṭisāriyaṃ janitanti . āmantā . hañci taṃ kammaṃ
payuttaṃ  kukkuccaṃ  upadahitaṃ vippaṭisāriyaṃ janitaṃ no vata re vattabbe
anantarāpayutto puggalo sammattaniyāmaṃ okkameyyāti.
   [1519]  Anantarāpayutto  puggalo  abhabbo  sammattaniyāmaṃ
okkamitunti . āmantā . mātā jīvitā  voropitā pitā jīvitā
voropito  arahā  jīvitā  voropito  duṭṭhena cittena tathāgatassa
lohitaṃ  uppāditaṃ  saṅgho  bhinnoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Anantarāpayutto puggalo taṃ kammaṃ paṭisaṃharitvā kukkuccaṃ paṭivinodetvā
@Footnote:1. Yu. Ma. uppāditaṃ.
Vippaṭisāriyaṃ  paṭivinetvā  1- abhabbo sammattaniyāmaṃ okkamitunti .
Āmantā  .  mātā  jīvitā  voropitā  pitā jīvitā voropito
.pe. saṅgho bhinnoti . na hevaṃ vattabbe .pe. anantarāpayutto
puggalo  taṃ  kammaṃ  paṭisaṃharitvā kukkuccaṃ paṭivinodetvā vippaṭisāriyaṃ
paṭivinetvā  2- abhabbo sammattaniyāmaṃ okkamitunti . āmantā .
Nanu taṃ kammaṃ paṭisaṃhaṭaṃ kukkuccaṃ paṭivinoditaṃ vippaṭisāriyaṃ paṭivinītanti.
Āmantā  .  hañci  taṃ  kammaṃ  paṭisaṃhaṭaṃ  kukkuccaṃ  paṭivinoditaṃ
vippaṭisāriyaṃ  paṭivinītaṃ  no  vata  re  vattabbe  anantarāpayutto
puggalo  taṃ  kammaṃ  paṭisaṃharitvā kukkuccaṃ paṭivinodetvā vippaṭisāriyaṃ
paṭivinetvā abhabbo sammattaniyāmaṃ okkamitunti.
   [1520] Anantarāpayutto puggalo sammattaniyāmaṃ okkameyyāti.
Āmantā . nanu taṃ kammaṃ payutto āsīti . āmantā . hañci taṃ
kammaṃ payutto āsi no vata re vattabbe anantarāpayutto puggalo
sammattaniyāmaṃ okkameyyāti.
          Anantarāpayuttakathā.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 508-509. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10100              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10100              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1518&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=146              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1518              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6023              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6023              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]