ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Dhammataṇhā na dukkhasamudayotikathā
   [1543] Dhammataṇhā na dukkhasamudayoti . āmantā . Rūpataṇhā
na  dukkhasamudayoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  dhammataṇhā
na  dukkhasamudayoti  .  āmantā  .  saddataṇhā .pe. gandhataṇhā
.pe.  rasataṇhā  .pe.  phoṭṭhabbataṇhā  na  dukkhasamudayoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1544]  Rūpataṇhā  dukkhasamudayoti . āmantā . dhammataṇhā
dukkhasamudayoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  saddataṇhā .pe.
Gandhataṇhā  .pe.  rasataṇhā .pe. phoṭṭhabbataṇhā dukkhasamudayoti .
Āmantā  .  dhammataṇhā  dukkhasamudayoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  dhammataṇhā  na  dukkhasamudayoti  . āmantā . nanu taṇhā
dukkhasamudayo  vutto  bhagavatāti  .  āmantā  .  hañhi  taṇhā
Dukkhasamudayo  vutto  bhagavatā  no  vata  re vattabbe dhammataṇhā
na dukkhasamudayoti.
   [1545]  Dhammataṇhā  na  dukkhasamudayoti . āmantā . nanu
lobho  dukkhasamudayo  vutto  bhagavatā  dhammataṇhā  lobhoti .
Āmantā  .  hañci  lobho dukkhasamudayo vutto bhagavatā dhammataṇhā
lobho no vata re vattabbe dhammataṇhā na dukkhasamudayoti.
   [1546]  Dhammataṇhā lobho na dukkhasamudayoti . āmantā .
Rūpataṇhā  lobho  na  dukkhasamudayoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Dhammataṇhā  lobho  na  dukkhasamudayoti  .  āmantā . saddataṇhā
.pe.  gandhataṇhā  .pe.  rasataṇhā  .pe.  phoṭṭhabbataṇhā
lobho na dukkhasamudayoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1547]  Rūpataṇhā  lobho  dukkhasamudayoti  .  āmantā .
Dhammataṇhā  lobho  dukkhasamudayoti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe.
Saddataṇhā .pe. phoṭṭhabbataṇhā lobho dukkhasamudayoti . āmantā.
Dhammataṇhā lobho dukkhasamudayoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1548]  Dhammataṇhā  na  dukkhasamudayoti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  yāyaṃ  taṇhā  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā
tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhāti
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ dhammataṇhā
na dukkhasamudayoti.
   [1549] Na vattabbaṃ dhammataṇhā na dukkhasamudayoti. Āmantā.
Nanu  sā  dhammataṇhāti  .  āmantā  .  hañci  sā dhammataṇhā
no vata re vattabbe dhammataṇhā na dukkhasamudayoti.
         Dhammataṇhā na dukkhasamudayotikathā.
           Terasamo vaggo.
            Tassa uddānaṃ
      kappaṭṭho kappaṃ tiṭṭheyya kappaṭṭho kusalaṃ cittaṃ
      na paṭilabheyya anantarāpayutto puggalo sammattaniyāmaṃ
      okkameyya niyato niyāmaṃ okkamati nīvuto nīvaraṇaṃ jahati
      sammukhībhūto saññojanaṃ jahati jhānanikanti asātarāgo
      dhammataṇhā abyākatā dhammataṇhā na dukkhasamudayoti.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 518-520. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1543&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=153              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1543              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6139              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6139              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com