ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Atthi arahato puññūpacayotikathā
   [1689]  Atthi  arahato  puññūpacayoti . āmantā . atthi
arahato  apuññūpacayoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. natthi arahato
apuññūpacayoti  .  āmantā  .  natthi  arahato  puññūpacayoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1690]  Atthi  arahato puññūpacayoti . āmantā . arahā
puññābhisaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   āneñjābhisaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti
gatisaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karoti bhavasaṃvattaniyaṃ kammaṃ karoti issariyasaṃvattaniyaṃ
kammaṃ  karoti  adhipaccasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karoti  mahābhogasaṃvattaniyaṃ
kammaṃ  karoti  mahāparivārasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karoti  devasobhagya-
saṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karoti  manussasobhagyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  karotīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1691]  Atthi  arahato puññūpacayoti . āmantā . arahā
ācinātīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. arahā apacinātīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  arahā  pajahatīti .pe. arahā upādiyatīti
.pe.  arahā  visinetīti  .pe.  arahā ussinetīti .pe. arahā
Vidhūpetīti .pe. arahā sandhūpetīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu
arahā  nevācināti na apacināti apacinitvā ṭhitoti . āmantā .
Hañci  arahā nevācināti nāpacināti apacinitvā ṭhito no vata re
vattabbe atthi arahato puññūpacayoti.
   [1692]  Nanu  arahā  neva  pajahati na upādiyati pajahitvā
ṭhito  neva  visineti  na  ussineti visinitvā ṭhito neva vidhūpeti
na  sandhūpeti vidhūpetvā ṭhitoti . āmantā . hañci arahā neva
vidhūpeti  na  sandhūpeti  vidhūpetvā  ṭhito  no vata re vattabbe
atthi arahato puññūpacayoti.
   [1693]  Natthi  arahato puññūpacayoti . āmantā . arahā
dānaṃ  dadeyyāti  . āmantā . hañci arahā dānaṃ dadeyya no
vata re vattabbe natthi arahato puññūpacayoti.
   [1694]  Arahā  cīvaraṃ  dadeyya  .pe.  piṇḍapātaṃ dadeyya
senāsanaṃ  dadeyya  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  dadeyya  khādanīyaṃ
dadeyya  bhojanīyaṃ  dadeyya pānīyaṃ dadeyya cetiyaṃ vandeyya cetiye
mālaṃ  āropeyya  gandhaṃ  āropeyya  vilepanaṃ āropeyya .pe.
Cetiyaṃ  abhidakkhiṇaṃ  kareyyāti  . āmantā . hañci arahā cetiyaṃ
abhidakkhiṇaṃ kareyya no vata re vattabbe natthi arahato puññūpacayoti.
        Atthi arahato puññūpacayotikathā.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 575-576. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11399              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11399              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1689&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=184              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1689              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6512              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6512              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com