ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Indriyabaddhakatha
   [1701] Indriyabaddhanneva dukkhanti. Amanta. Indriyabaddhanneva
@Footnote: 1 khu. su. 372.
Baddhanneva  aniccam sankhatam paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam
nirodhadhammam  viparinamadhammanti  .  na  hevam  vattabbe  .pe.
Nanu  anindriyabaddham  aniccam  sankhatam  paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam
viragadhammam  nirodhadhammam  viparinamadhammanti  .  amanta  .  hanci
anindriyabaddham  aniccam  sankhatam  paticcasamuppannam  khayadhammam  vayadhammam
viragadhammam  nirodhadhammam  viparinamadhammam  no  vata  re  vattabbe
indriyabaddhanneva dukkhanti.
   [1702]  Anindriyabaddham  aniccam  sankhatam paticcasamuppannam .pe.
Viparinamadhammam  tanca  na  dukkhanti  .  amanta  .  indriyabaddham
aniccam  sankhatam  .pe. viparinamadhammam tanca na dukkhanti . na hevam
vattabbe  .pe.  indriyabaddham  aniccam  sankhatam .pe. viparinamadhammam
tanca  dukkhanti  .  amanta  .  anindriyabaddham  aniccam  sankhatam
.pe. Viparinamadhammam tanca dukkhanti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1703] Indriyabaddhanneva dukkhanti . amanta . Nanu yadaniccam
tam  dukkham  vuttam  bhagavata  anindriyabaddham aniccanti . amanta .
Hanci  yadaniccam  tam  dukkham  vuttam  bhagavata  anindriyabaddham  aniccam
no vata re vattabbe indriyabaddhanneva dukkhanti.
   [1704] Na vattabbam indriyabaddhanneva dukkhanti . amanta.
Yatha  indriyabaddhassa  dukkhassa  parinnaya  bhagavati brahmacariyam vussati
evameva  anindriyabaddhassa  dukkhassa  parinnaya  bhagavati  brahmacariyam
Vussatiti  .  na  hevam  vattabbe  .pe. yatha indriyabaddham dukkham
parinnatam  na  puna  uppajjati  evameva  anindriyabaddham  dukkham
parinnatam na puna uppajjatiti . na hevam vattabbe .pe. tena hi
indriyabaddhanneva dukkhanti.
           Indriyabaddhakatha.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 579-581. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11491&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11491&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1701&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=187              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6580              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6580              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com