ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Dakkhiṇāvisuddhikathā
   [1729]  Dāyakatova  dānaṃ  visujjhati  no paṭiggāhakatoti .
Āmantā  .  nanu atthi keci paṭiggāhakā āhuneyyā pāhuneyyā
dakkhiṇeyyā  añjalīkaraṇīyā  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Āmantā  . hañci atthi keci paṭiggāhakā āhuneyyā pāhuneyyā
dakkhiṇeyyā  añjalīkaraṇīyā  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa  no
vata re vattabbe dāyakatova dānaṃ visujjhati no paṭiggāhakatoti.
   [1730]  Dāyakatova  dānaṃ  visujjhati  no paṭiggāhakatoti .
Āmantā  . nanu cattāro purisayugā aṭṭha purisapuggalā dakkhiṇeyyā
vuttā  bhagavatāti  .  āmantā . hañci cattāro purisayugā aṭṭha
purisapuggalā  dakkhiṇeyyā  vuttā  bhagavatā  no vata re vattabbe
dāyakatova dānaṃ visujjhati no paṭiggāhakatoti.
   [1731]  Dāyakatova  dānaṃ  visujjhati  no paṭiggāhakatoti .
Āmantā  .  nanu  atthi  keci  sotāpanne dānaṃ datvā dakkhiṇaṃ
ārādhentīti  .  āmantā  .  hañci  atthi  keci  sotāpanne
dānaṃ  datvā dakkhiṇaṃ ārādhenti no vata re vattabbe dāyakatova
dānaṃ  visujjhati no paṭiggāhakatoti . nanu atthi keci sakadāgāmissa
.pe. anāgāmissa .pe. arahato dānaṃ datvā dakkhiṇaṃ ārādhentīti.
Āmantā  .  hañci  atthi  keci  arahato  dānaṃ  datvā dakkhiṇaṃ
ārādhenti  no  vata re vattabbe dāyakatova dānaṃ visujjhati no
paṭiggāhakatoti.
   [1732]  Paṭiggāhakatova  dānaṃ  visujjhati  no dāyakatoti .
Āmantā  .  añño  aññassa  kārako  parakataṃ  sukhadukkhaṃ  añño
karoti  añño  paṭisaṃvedetīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Dāyakatova  dānaṃ  visujjhati  no  paṭiggāhakatoti  .  āmantā .
Nanu vuttaṃ bhagavatā catasso kho imā ānanda dakkhiṇāvisuddhiyo.
   {1732.1} Katamā catasso. Atthānanda dakkhiṇā dāyakato visujjhati
no  paṭiggāhakato  atthānanda  dakkhiṇā  paṭiggāhakato visujjhati no
Dāyakato  atthānanda  dakkhiṇā  neva  dāyakato  visujjhati  no
paṭiggāhakato  atthānanda  dakkhiṇā  dāyakato  ceva  visujjhati
paṭiggāhakato  ca  kathañcānanda  dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati  no
paṭiggāhakato
   {1732.2}  idhānanda  dāyako  hoti  sīlavā  kalyāṇadhammo
paṭiggāhakā  honti  dussīlā  pāpadhammā  evaṃ  kho  ānanda
dakkhiṇā  dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  kathañcānanda
dakkhiṇā paṭiggāhakato visujjhati no dāyakato
   {1732.3}  idhānanda  dāyako  hoti  dussīlo  pāpadhammo
paṭiggāhakā  honti  sīlavanto  kalyāṇa  dhammā evaṃ kho ānanda
dakkhiṇā  paṭiggāhakato  visujjhati  no  dāyakato  kathañcānanda
dakkhiṇā neva dāyakato visujjhati no paṭiggāhakato
   {1732.4}  idhānanda  dāyako  ca hoti dussīlo pāpadhammo
paṭiggāhakā  ca  honti  dussīlā  pāpadhammā  evaṃ  kho ānanda
dakkhiṇā  neva  dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato kathañcānanda
dakkhiṇā dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca
   {1732.5}  idhānanda  dāyako ca hoti sīlavā kalyāṇadhammo
paṭiggāhakā  ca  honti  sīlavanto kalyāṇadhammā evaṃ kho ānanda
dakkhiṇā dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca imā kho ānanda
catasso  dakkhiṇāvisuddhiyoti  1- attheva suttantoti . āmantā .
Tena hi na vattabbaṃ dāyakatova dānaṃ visujjhati no paṭiggāhakatoti.
          Dakkhiṇāvisuddhikathā.
@Footnote: 1 Ma. u. 421.
          Sattarasamo vaggo.
           Tassa uddānaṃ
      atthi arahato puññūpacayo natthi arahato akālamaccu
      sabbamidaṃ kammato indriyabaddhaññeva
      dukkhaṃ ṭhapetvā ariyamaggaṃ avasesā saṅkhārā dukkhā
      saṅgho dakkhiṇaṃ paṭiggaṇhāti saṅgho dakkhiṇaṃ
      visodheti saṅgho bhuñjati pivati khādati sāyati
      saṅghassa dinnaṃ mahapphalaṃ atthi dānaṃ visujjhatīti.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 589-592. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11680              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11680              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1729&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=194              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1729              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6681              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6681              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]