ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Odhisokatha
   [279] Odhisodhiso kilese jahatiti. Amanta. Sotapattiphala-
sacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena kim jahatiti. Sakkayaditthim
vicikiccham silabbataparamasam tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti .
Ekadesam  sotapanno  ekadesam  na  sotapanno  ekadesam
sotapattiphalappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato upasampajja viharati
kayena phusitva viharati ekadesam na kayena phusitva viharati ekadesam
sattakkhattumparamo  kolamkolo  ekaviji  buddhe  aveccappasadena
samannagato  dhamme  .pe.  sanghe  .pe.  ariyakantehi  silehi
samannagato  ekadesam  ariyakantehi  silehi na samannagatoti . na
Hevam vattabbe .pe.
   {279.1}  Samudayadassanena  kim  jahatiti  .  sakkayaditthim
jahati  vicikiccham  silabbataparamasam  tadekatthe  ca kilese ekadese
jahatiti  .  ekadesam  sotapanno ekadesam na sotapanno .pe.
Ekadesam  ariyakantehi  silehi  samannagato  ekadesam  ariyakantehi
silehi na samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   {279.2} Nirodhadassanena kim jahatiti. Vicikiccham jahati silabbataparamasam
tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam sotapanno ekadesam na
sotapanno .pe. ekadesam ariyakantehi silehi samannagato ekadesam
ariyakantehi silehi na samannagatoti. Na hevam vattabbe .pe.
   {279.3} Maggadassanena kim jahatiti . Silabbataparamasam tadekatthe
ca kilese jahatiti. Ekadesam sotapanno ekadesam na sotapanno ekadesam
sotapattiphalappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato upasampajja viharati
kayena phusitva viharati ekadesam na kayena phusitva viharati ekadesam
sattakkhattumparamo  kolamkolo  ekaviji  buddhe  aveccappasadena
samannagato  dhamme  .pe.  sanghe  .pe.  ariyakantehi  silehi
samannagato  ekadesam  ariyakantehi  silehi na samannagatoti . na
hevam vattabbe .pe.
   [280] Sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena
kim jahatiti . olarikam kamaragam jahati olarikam byapadam tadekatthe ca
kilese ekadese jahatiti . Ekadesam sakadagami ekadesam na sakadagami
Ekadesam  sakadagamiphalappatto patiladdho adhigato sacchikato upasampajja
viharati  kayena  phusitva  viharati  ekadesam  na  kayena phusitva
viharatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {280.1} Samudayadassanena kim jahatiti . olarikam kamaragam jahati
olarikam byapadam tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam
sakadagami  ekadesam  na  sakadagami  ekadesam sakadagamiphalappatto
patiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kayena phusitva viharati
ekadesam na kayena phusitva viharatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {280.2} Nirodhadassanena kim jahatiti . olarikam byapadam jahati
tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam sakadagami ekadesam
na  sakadagami  ekadesam  sakadagamiphalappatto  patiladdho  adhigato
sacchikato upasampajja viharati kayena phusitva viharati ekadesam na kayena
phusitva viharatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {280.3}  Maggadassanena  kim  jahatiti  . olarikam byapadam
jahati tadekatthe ca kilese jahatiti . ekadesam sakadagami ekadesam
na  sakadagami  ekadesam  sakadagamiphalappatto  patiladdho  adhigato
sacchikato  upasampajja  viharati  kayena  phusitva  viharati  ekadesam
na kayena phusitva viharatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [281]  Anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena
kim jahatiti . anusahagatam kamaragam jahati anusahagatam byapadam tadekatthe
ca  kilese  ekadese jahatiti . ekadesam anagami ekadesam na
Anagami  ekadesam  anagamiphalappatto  patiladdho adhigato sacchikato
upasampajja  viharati  kayena  phusitva  viharati ekadesam na kayena
phusitva  viharati  ekadesam  antara  parinibbayi upahacca parinibbayi
asankharaparinibbayi   sasankharaparinibbayi   uddhamsoto  akanitthagami
ekadesam na uddhamsoto akanitthagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {281.1} Samudayadassanena kim jahatiti . anusahagatam kamaragam jahati
anusahagatam byapadam tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam
anagami ekadesam na anagami .pe. Ekadesam uddhamsoto akanitthagami
ekadesam na uddhamsoto akanitthagamiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {281.2} Nirodhadassanena kim jahatiti . anusahagatam byapadam jahati
tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam anagami ekadesam
na  anagami  .pe. ekadesam uddhamsoto akanitthagami ekadesam na
uddhamsoto akanitthagamiti na hevam vattabbe .pe.
   {281.3} Maggadassanena kim jahatiti. Tadekatthe ca kilese jahatiti.
Ekadesam anagami ekadesam na anagami ekadesam anagamiphalappatto
patiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kayena phusitva viharati
ekadesam  na  kayena  phusitva  viharati ekadesam antaraparinibbayi
upahacca  parinibbayi  asankharaparinibbayi sasankharaparinibbayi uddhamsoto
akanitthagami  ekadesam  na  uddhamsoto  akanitthagamiti  . na hevam
vattabbe .pe.
   [282]  Arahattasacchikiriyaya patipanno puggalo dukkhadassanena kim
jahatiti  .  ruparagam  aruparagam manam uddhaccam avijjam tadekatthe ca
kilese  ekadese jahatiti . ekadesam araha ekadesam na araha
ekadesam  arahattappatto  patiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati  kayena  phusitva  viharati  ekadesam  na  kayena phusitva
viharati ekadesam vitarago vitadoso vitamoho katakaraniyo ohitabharo
anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano   sammadanna   vimutto
ukkhittapaligho  sankinnaparikho abbulhesiko niraggalo ariyo pannaddhajo
dhajo  pannabharo  visannutto  suvijitavijayo  dukkhantassa  parinnatam
samudayo  pahino  nirodho  sacchikato  maggo  bhavito  abhinneyyam
abhinnatam  parinneyyam  parinnatam  pahatabbam  pahinam  bhavetabbam
bhavitam  sacchikatabbam  sacchikatam  ekadesam  sacchikatabbam  sacchikatam
ekadesam sacchikatabbam na sacchikatanti. Na hevam vattabbe .pe.
   {282.1} Samudayadassanena kim jahatiti . ruparagam aruparagam jahati
manam uddhaccam avijjam tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam
araha  ekadesam  na  araha .pe. ekadesam sacchikatabbam sacchikatam
ekadesam sacchikatabbam na sacchikatanti. Na hevam vattabbe .pe.
   {282.2} Nirodhadassanena kim jahatiti . Manam jahati uddhaccam avijjam
tadekatthe ca kilese ekadese jahatiti. Ekadesam araha ekadesam na araha
.pe. Ekadesam sacchikatabbam sacchikatam ekadesam sacchikatabbam na sacchikatanti.
Na hevam vattabbe .pe.
   {282.3} Maggadassanena kim jahatiti . uddhaccam avijjam tadekatthe
ca kilese jahatiti . ekadesam araha ekadesam na araha ekadesam
arahattappatto patiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kayena
phusitva viharati ekadesam na kayena phusitva viharati ekadesam vitarago
vitadoso   vitamoho  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano    sammadanna    vimutto   ukkhittapaligho
sankinnaparikho  abbulhesiko  niraggalo  ariyo pannaddhajo pannabharo
visannutto suvijitavijayo dukkham tassa parinnatam samudayo pahino nirodho
sacchikato  maggo  bhavito abhinneyyam abhinnatam parinneyyam parinnatam
pahatabbam  pahinam  bhavetabbam  bhavitam  sacchikatabbam sacchikatam ekadesam
sacchikatabbam sacchikatam ekadesam sacchikatabbam na sacchikatanti . na hevam
vattabbe .pe.
   [283] Na vattabbam odhisodhiso kilese jahatiti . Amanta.
Nanu vuttam bhagavata
      anupubbena medhavi   thokam thokam khane khane
      kammaro rajatasseva   niddhame malamattanoti 1-
attheva suttantoti . amanta . tena hi na vattabbam odhisodhiso
kilese jahatiti.
@Footnote: 1 khu. khu. 39.
   [284]  Odhisodhiso  kilese  jahatiti  . amanta . nanu
vuttam bhagavata
        sahavassa dassanasampadaya
        tayassu dhamma jahita bhavanti
        sakkayaditthi vicikicchitanca
        silabbatam vapi yadatthi kinci
        catuhapayehi ca vippamutto
        chacabhithanani abhabbo katunti 1-
attheva suttantoti . amanta . tena hi na vattabbam odhisodhiso
kilese jahatiti.
   [285]  Odhisodhiso  kilese  jahatiti  . amanta . nanu
vuttam  bhagavata  yasmim  bhikkhave  samaye  ariyasavakassa virajam vitamalam
dhammacakkhum  udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti
saha  dassanuppada  bhikkhave  ariyasavakassa tini sannojanani pahiyanti
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamasoti  attheva  suttantoti .
Amanta. Tena hi na vattabbam odhisodhiso kilese jahatiti.
           Odhisokatha.
@Footnote: 1 khu. khu. 6.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 120-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2440&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2440&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=279&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=279              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3771              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3771              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com