ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Jahatikatha
   [286]  Jahati  puthujjano kamaragabyapadanti . amanta .
Accantam  jahati  anavasesam  jahati  appatisandhiyam  jahati  samulam
jahati  satanham  jahati  sanusayam  jahati  ariyena  nanena  jahati
ariyena  maggena  jahati  akuppam  pativijjhanto  jahati  anagamiphalam
sacchikaronto jahatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [287] Vikkhambheti puthujjano kamaragabyapadanti . Amanta.
Accantam  vikkhambheti  anavasesam  vikkhambheti  appatisandhiyam  vikkhambheti
samulam   vikkhambheti   satanham  vikkhambheti  sanusayam  vikkhambheti
ariyena  nanena  vikkhambheti  ariyena  maggena  vikkhambheti akuppam
pativijjhanto  vikkhambheti  anagamiphalam  sacchikaronto  vikkhambhetiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [288]  Jahati  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo
kamaragabyapadam  so  ca  accantam  jahati  anavasesam jahati .pe.
Anagamiphalam  sacchikaronto  jahatiti  . amanta . jahati puthujjano
kamaragabyapadam  so  ca  accantam  jahati  anavasesam jahati .pe.
Anagamiphalam sacchikaronto jahatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [289]  Vikkhambheti  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno puggalo
kamaragabyapadam  so  ca  accantam vikkhambheti anavasesam vikkhambheti
.pe.  anagamiphalam  sacchikaronto  vikkhambhetiti  .  amanta .
Vikkhambheti  puthujjano  kamaragabyapadam  so ca accantam vikkhambheti
anavasesam vikkhambheti .pe. anagamiphalam sacchikaronto vikkhambhetiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [290]  Jahati puthujjano kamaragabyapadam so ca na accantam
jahati  na  anavasesam  jahati  na  appatisandhiyam  jahati  na  samulam
jahati  na  satanham  jahati  na  sanusayam  jahati na ariyena nanena
jahati  na  ariyena  maggena  jahati  na  akuppam pativijjhanto jahati
na  anagamiphalam  sacchikaronto  jahatiti  .  amanta  .  jahati
anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo  kamaragabyapadam  so
ca na accantam jahati .pe. na anagamiphalam sacchikaronto jahatiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [291]  Vikkhambheti  puthujjano  kamaragabyapadam  so ca na
accantam  vikkhambheti  na anavasesam vikkhambheti .pe. na anagamiphalam
sacchikaronto   vikkhambhetiti   .   amanta  .  vikkhambheti
anagamiphalasacchikiriyaya patipanno puggalo kamaragabyapadam so ca na
accantam  vikkhambheti  na anavasesam vikkhambheti .pe. na anagamiphalam
sacchikaronto vikkhambhetiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [292]  Jahati  puthujjano kamaragabyapadanti . amanta .
Katamena  maggenati  rupavacarena  maggenati  . rupavacaro maggo
niyyaniko  khayagami  bodhagami  apacayagami  anasavo  asannojaniyo
Aganthaniyo anoghaniyo ayoganiyo anivaraniyo aparamattho anupadaniyo
asankilesikoti  .  na  hevam  vattabbe  .pe.  nanu  rupavacaro
maggo  aniyyaniko na khayagami na bodhagami na apacayagami sasavo
sannojaniyo  .pe.  sankilesikoti . amanta . hanci rupavacaro
maggo  aniyyaniko na khayagami na bodhagami na apacayagami sasavo
sannojaniyo  .pe.  sankilesiko  no  vata  re  vattabbe jahati
puthujjano rupavacarena maggena kamaragabyapadanti.
   [293]  Jahati  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  puggalo
anagamimaggena  kamaragabyapadam so ca maggo niyyaniko khayagami
bodhagami apacayagami anasavo asannojaniyo .pe. asankilesikoti .
Amanta  .  jahati puthujjano rupavacarena maggena kamaragabyapadam
so  ca  maggo  niyyaniko khayagami bodhagami apacayagami anasavo
asannojaniyo .pe. Asankilesikoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [294]  Jahati puthujjano rupavacarena maggena kamaragabyapadam
so  ca maggo aniyyaniko na khayagami na bodhagami na apacayagami
sasavo  sannojaniyo  .pe.  sankilesikoti  . amanta . jahati
anagamiphalasacchikiriyaya   patipanno   puggalo   anagamimaggena
kamaragabyapadam so ca maggo aniyyaniko na khayagami na bodhagami
na  apacayagami  sasavo  sannojaniyo  .pe.  sankilesikoti . na
hevam vattabbe .pe.
   [295] Puthujjano kamesu vitarago saha dhammabhisamaya anagamiphale
santhatiti  .  amanta  .  arahatte  santhatiti  .  na  hevam
vattabbe .pe.
   [296] Puthujjano kamesu vitarago saha dhammabhisamaya anagamiphale
santhatiti  . amanta . apubbam acarimam tayo magge bhavetiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   {296.1} Apubbam acarimam tayo magge bhavetiti . Amanta.
Apubbam acarimam tini samannaphalani sacchikarotiti. Na hevam vattabbe .pe.
   {296.2}  Apubbam  acarimam  tini samannaphalani sacchikarotiti .
Amanta  .  tinnam  phassanam  tissannam  vedananam tissannam sannanam
tissannam  cetananam  tinnam  cittanam  tissannam saddhanam tinnam viriyanam
tissannam  satinam  tinnam samadhinam tissannam pannanam samodhanam hotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [297] Puthujjano kamesu vitarago saha dhammabhisamaya anagamiphale
santhatiti . amanta . sotapattimaggenati . na hevam vattabbe
.pe.  sakadagamimaggenati  .  na  hevam  vattabbe  . katamena
maggenati  .  anagamimaggenati  .  anagamimaggena sakkayaditthim
vicikiccham  silabbataparamasam  jahatiti  .  na  hevam  vattabbe .pe.
Anagamimaggena  sakkayaditthim  vicikiccham  silabbataparamasam  jahatiti .
Amanta  .  nanu  tinnam  sannojananam pahana sotapattiphalam vuttam
bhagavatati  .  amanta  .  hanci  tinnam  sannojananam  pahana
Sotapattiphalam  vuttam bhagavata no vata re vattabbe anagamimaggena
sakkayaditthim  vicikiccham  silabbataparamasam jahatiti .pe. anagamimaggena
olarikam kamaragam olarikam byapadam jahatiti . na hevam vattabbe
.pe. anagamimaggena olarikam kamaragam olarikam byapadam jahatiti.
Amanta  .  nanu kamaragabyapadanam tanubhava sakadagamiphalam vuttam
bhagavatati  .  amanta  .  hanci  kamaragabyapadanam  tanubhava
sakadagamiphalam  vuttam bhagavata no vata re vattabbe anagamimaggena
olarikam kamaragam olarikam byapadam jahatiti.
   [298] Puthujjano kamesu vitarago saha dhammabhisamaya anagamiphale
santhatiti . amanta . ye keci dhammam abhisamenti sabbe te saha
dhammabhisamaya anagamiphale santhahantiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [299]  Na  vattabbam  jahati puthujjano kamaragabyapadanti .
Amanta. Nanu vuttam bhagavata
      ahesunte atitamse    cha sattharo yasassino
      niramagandha karune    vimutta kamasannojana
      kamaragam virajetva   brahmalokupaga ahu
      ahesum savaka tesam    anekani satanipi
      niramagandha karune    vimutta kamasannojana
      kamaragam virajetva   brahmalokupaga ahuti 1-
@Footnote: 1 am. chakka. 89 tattha pana abhiseka atitamseti patho.
Attheva  suttantoti  .  amanta  .  tena  hi jahati puthujjano
kamaragabyapadanti.
   [300]  Jahati  puthujjano kamaragabyapadanti . amanta .
Nanu  vuttam  bhagavata  so  hi  nama  bhikkhave  sunetto  sattha
evamdighayuko  samano  evamciratthitiko  aparimutto  ahosi  jatiya
jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upayasehi
aparimutto  dukkhasmati vadami . tam kissa hetu . catunnam dhammanam
ananubodha  appativedha  .  katamesam  catunnam  .  ariyassa silassa
ananubodha  appativedha  ariyassa  samadhissa  ariyaya  pannaya
ariyaya  vimuttiya  ananubodha  appativedha  tayidam  bhikkhave  ariyam
silam  anubuddham  patividdham  ariyo  samadhi  anubuddho patividdho ariya
panna  anubuddha  patividdha  ariya  vimutti  anubuddha  patividdha
ucchinna bhavatanha khina bhavanetti natthidani punabbhavoti
      silam samadhi panna ca   vimutti ca anuttara
      anubuddha ime dhamma   gotamena yasassina
      iti buddho abhinnaya   dhammamakkhasi bhikkhunam
      dukkhassantakaro sattha   cakkhuma parinibbutoti 1-
attheva  suttantoti  .  amanta  . tena hi na vattabbam jahati
puthujjano kamaragabyapadanti.
            Jahatikatha.
@Footnote: 1 am. sattaka. 106.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 127-132. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2570&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2570&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=286&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=286              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3781              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3781              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com