ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Satipatthanakatha
   [426]  Sabbe  dhamma satipatthanati . amanta . sabbe
dhamma   sati   satindriyam  satibalam  sammasati  satisambojjhango
ekayanamaggo  khayagami  bodhagami apacayagami anasava asannojaniya
aganthaniya   anoghaniya   ayoganiya   anivaraniya  aparamattha
anupadaniya  asankilesika  sabbe  dhamma buddhanussati dhammanussati
sanghanussati  silanussati  caganussati  devatanussati  anapanassati
marananussati kayagatasati upasamanussatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [427] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . Cakkhayatanam
satipatthananti . na hevam vattabbe .pe. cakkhayatanam satipatthananti.
Amanta  .  cakkhayatanam  sati  satindriyam  satibalam  sammasati
satisambojjhango  ekayanamaggo  khayagami  bodhagami  apacayagami
anasavam  asannojaniyam  .pe.  asankilesikam  cakkhayatanam  buddhanussati
dhammanussati  sanghanussati  silanussati  caganussati  devatanussati
anapanassati  marananussati  kayagatasati  upasamanussatiti  .  na
hevam  vattabbe  .pe.  sotayatanam  .pe.  ghanayatanam jivhayatanam
kayayatanam  .pe.  rupayatanam  saddayatanam  gandhayatanam  rasayatanam
photthabbayatanam  .pe.  rago  .pe.  doso moho mano ditthi
vicikiccha  thinam  uddhaccam  ahirikam .pe. anottappam satipatthananti .
Na  hevam vattabbe .pe. anottappam satipatthananti . amanta .
Anottappam  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  .pe.  kayagatasati
upasamanussatiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [428] Sati satipatthana sa ca satiti. Amanta. Cakkhayatanam
satipatthanam tanca satiti . na hevam vattabbe .pe. sati satipatthana
sa ca satiti . amanta . sotayatanam .pe. kayayatanam rupayatanam
.pe. photthabbayatanam rago doso moho mano .pe. anottappam
satipatthanam tanca satiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [429] Cakkhayatanam satipatthanam tanca na satiti . amanta .
Sati  satipatthana  sa  ca na satiti . na hevam vattabbe .pe.
Sotayatanam  .pe.  kayayatanam  rupayatanam  .pe.  photthabbayatanam
Rago doso moho .pe. anottappam satipatthanam tanca na satiti.
Amanta  .  sati  satipatthana  sa  ca  na satiti . na hevam
vattabbe .pe.
   [430] Na vattabbam sabbe dhamma satipatthanati . Amanta.
Nanu  sabbe  dhamme arabbha sati santitthatiti . amanta . hanci
sabbe  dhamme arabbha sati santitthati 1- tena vata re vattabbe
sabbe dhamma satipatthanati.
   [431]  Sabbam  dhammam  arabbha sati santitthatiti sabbe dhamma
satipatthanati . amanta . sabbam dhammam arabbha phasso santitthatiti
sabbe dhamma phassapatthanati. Na hevam vattabbe .pe.
   [432]  Sabbam  dhammam  arabbha sati santitthatiti sabbe dhamma
satipatthanati . amanta . sabbam dhammam arabbha vedana santitthati
.pe.  sanna  santitthati  .pe.  cetana  santitthati .pe. cittam
santitthatiti sabbe dhamma cittapatthanati. Na hevam vattabbe .pe.
   [433]  Sabbe  dhamma satipatthanati . amanta . sabbe
satta  upatthitasatino  satiya  samannagata satiya samohita sabbesam
sattanam sati paccupatthitati. Na hevam vattabbe .pe.
   [434] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam
bhagavata  amatante  bhikkhave  na  paribhunjanti  ye  kayagatasatim na
paribhunjanti  amatante  bhikkhave  paribhunjanti  ye  kayagatasatim
@Footnote: 1 Ma. santitthatiti.
Paribhunjantiti  1- attheva suttantoti . amanta . sabbe satta
kayagatasatim paribhunjanti patilabhanti asevanti bhaventi bahulikarontiti.
Na hevam vattabbe .pe.
   [435] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam
bhagavata ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya sokaparidevanam
samatikkamaya   dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa  adhigamaya
nibbanassa  sacchikiriyaya  yadidam  cattaro satipatthanati 2- attheva
suttantoti . amanta . sabbe dhamma ekayanamaggoti . Na hevam
vattabbe .pe.
   [436] Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . nanu vuttam
bhagavata  ranno  bhikkhave  cakkavattissa  patubhava sattannam ratananam
patubhavo hoti . katamesam sattannam . cakkaratanassa patubhavo hoti
hatthiratanassa patubhavo hoti assaratanassa patubhavo hoti maniratanassa
patubhavo  hoti  itthiratanassa  patubhavo  hoti  gahapatiratanassa
patubhavo  hoti  parinayakaratanassa  patubhavo hoti ranno bhikkhave
cakkavattissa  patubhava  imesam  sattannam  ratananam patubhavo hoti
tathagatassa   bhikkhave   patubhava   arahato   sammasambuddhassa
sattannam  bojjhangaratananam  patubhavo  hoti . katamesam sattannam .
Satisambojjhangaratanassa  patubhavo  hoti  dhammavicayasambojjhangaratanassa
@Footnote: 1 am. eka. 59. 2 Ma. mu. 103.
Patubhavo   hoti   viriyasambojjhangaratanassa   patubhavo  hoti
pitisambojjhangaratanassa  patubhavo  hoti  passaddhisambojjhangaratanassa
patubhavo   hoti   samadhisambojjhangaratanassa  patubhavo  hoti
upekkhasambojjhangaratanassa    patubhavo   hoti   tathagatassa
bhikkhave  patubhava  arahato  sammasambuddhassa  imesam  sattannam
bojjhangaratananam  patubhavo  hotiti  1-  attheva  suttantoti .
Amanta  .  tathagatassa patubhava arahato sammasambuddhassa sabbe
dhamma  satisambojjhangaratana  hontiti  . na hevam vattabbe .pe.
Sabbe dhamma satipatthanati . amanta . Sabbe dhamma sammappadhana
.pe. iddhipada .pe. indriya .pe. bala .pe. Bojjhangati.
Na hevam vattabbe .pe.
           Satipatthanakatha.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 173-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=3505&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=3505&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=426&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=426              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4022              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4022              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]