ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Vimuccamānakathā
   [754] Vimuttaṃ vimuccamānanti . āmantā . ekadesaṃ vimuttaṃ
ekadesaṃ avimuttanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [755] Ekadesaṃ vimuttaṃ ekadesaṃ avimuttanti . āmantā .
Ekadesaṃ  sotāpanno  ekadesaṃ  na  sotāpanno  ekadesaṃ
sotāpattiphalappatto   paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharati
ekadesaṃ sattakkhattuṃparamo kolaṃkolo ekavījī buddhe aveccappasādena
samannāgato dhamme .pe. saṅghe .pe. Ariyakantehi sīlehi samannāgato
ekadesaṃ ariyakantehi sīlehi na samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [756] Ekadesaṃ vimuttaṃ ekadesaṃ avimuttanti . āmantā .
Ekadesaṃ   sakadāgāmī   ekadesaṃ  na  sakadāgāmī  ekadesaṃ
sakadāgāmiphalappatto   paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharatīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [757] Ekadesaṃ vimuttaṃ ekadesaṃ avimuttanti . āmantā .
Ekadesaṃ anāgāmī ekadesaṃ na anāgāmī ekadesaṃ anāgāmiphalappatto
paṭiladdho   adhigato   sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena
phusitvā  viharati  ekadesaṃ  na  kāyena  phusitvā viharati ekadesaṃ
Antarā   parinibbāyī   upahacca  parinibbāyī  asaṅkhāraparinibbāyī
sasaṅkhāraparinibbāyī  uddhaṃsoto  akaniṭṭhagāmī  ekadesaṃ na uddhaṃsoto
na akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [758] Ekadesaṃ vimuttaṃ ekadesaṃ avimuttanti . āmantā .
Ekadesaṃ  arahā  ekadesaṃ  na  arahā  ekadesaṃ  arahattappatto
paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena phusitvā
viharati  ekadesaṃ  na  kāyena  phusitvā viharati ekadesaṃ vītarāgo
vītadoso  vītamoho  .pe. ekadesaṃ sacchikātabbaṃ sacchikataṃ ekadesaṃ
sacchikātabbaṃ na sacchikatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [759]  Vimuttaṃ  vimuccamānanti  . āmantā . uppādakkhaṇe
vimuttaṃ vayakkhaṇe vimuccamānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [760] Na vattabbaṃ vimuttaṃ vimuccamānanti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ
vimuccati  bhavāsavāpi cittaṃ vimuccati avijjāsavāpi cittaṃ vimuccatīti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi vimuttaṃ vimuccamānanti.
   [761]  Vimuttaṃ  vimuccamānanti  .  āmantā  . nanu vuttaṃ
bhagavatā  so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammanīye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya cittaṃ abhininnāmetīti 2- attheva suttantoti. Āmantā.
@Footnote: 1 Ma. u. 23 ? Ma. u. 23. aṃ. catuhka. 296.
Tena hi na vattabbaṃ vimuttaṃ vimuccamānanti
   [762] Atthi cittaṃ vimuccamānanti . āmantā . atthi cittaṃ
rajjamānaṃ dussamānaṃ muyhamānaṃ kilissamānanti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Nanu  rattañceva  arattañca  duṭṭhañceva  aduṭṭhañca  mūḷhañceva
amūḷhañca  chinnañceva  acchinnañca  bhinnañceva  abhinnañca  katañceva
akatañcāti  .  āmantā  . hañci rattañceva arattañca duṭṭhañceva
aduṭṭhañca  mūḷhañceva  amūḷhañca  chinnañceva  acchinnañca  bhinnañceva
abhinnañca  katañceva  akatañca  no  vata  re  vattabbe  atthi
cittaṃ vimuccamānanti.
           Vimuccamānakathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 264-266. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5314              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5314              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=754&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=754              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4338              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4338              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com