ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Asekkhañāṇakathā
   [1030]  Sekkhassa  asekkhaṃ  ñāṇaṃ  atthīti . āmantā .
Sekkho  asekkhaṃ  dhammaṃ  jānāti  passati  diṭṭhaṃ  viditaṃ  sacchikataṃ
upasampajja  viharati  kāyena phusitvā viharatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  nanu  sekkho  asekkhaṃ dhammaṃ na jānāti na passati adiṭṭhaṃ
aviditaṃ  asacchikataṃ  na  upasampajja  viharati  na  kāyena  phusitvā
viharatīti . āmantā . hañci sekkho asekkhaṃ dhammaṃ na jānāti na
passati  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ na upasampajja viharati na kāyena
phusitvā viharati no vata re vattabbe sekkhassa asekkhaṃ ñāṇaṃ atthīti.
   [1031]  Asekkhassa  asekkhaṃ  ñāṇaṃ atthi asekkho asekkhaṃ
dhammaṃ  jānāti  passati  diṭṭhaṃ  viditaṃ  sacchikataṃ  upasampajja  viharati
kāyena  phusitvā  viharatīti . āmantā . sekkhassa asekkhaṃ ñāṇaṃ
Atthi  sekkho  asekkhaṃ  dhammaṃ jānāti passati diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ
upasampajja viharati kāyena phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1032] Sekkhassa asekkhaṃ ñāṇaṃ atthi sekkho asekkhaṃ dhammaṃ
na  jānāti  na  passati  adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ na upasampajja
viharati  na  kāyena  phusitvā  viharatīti . āmantā . asekkhassa
asekkhaṃ  ñāṇaṃ atthi asekkho asekkhaṃ dhammaṃ na jānāti na passati
adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  na  upasampajja  viharati  na  kāyena
phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1033]  Sekkhassa  asekkhaṃ  ñāṇaṃ  atthīti . āmantā .
Gotrabhuno  puggalassa  sotāpattimagge  ñāṇaṃ  atthīti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa
sotāpattiphale  ñāṇaṃ  atthīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya   .pe.   anāgāmiphalasacchikiriyāya  .pe.
Arahattasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  arahatte ñāṇaṃ atthīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1034]  Na  vattabbaṃ  sekkhassa  asekkhaṃ  ñāṇaṃ atthīti .
Āmantā  .  nanu  āyasmā  ānando  sekkho bhagavā uḷāroti
jānāti  sārīputto  thero  mahāmoggallāno  thero  uḷāroti
jānātīti  . āmantā . hañci āyasmā ānando sekkho bhagavā
Uḷāroti jānāti sārīputto thero mahāmoggallāno thero uḷāroti
jānāti tena vata re vattabbe sekkhassa asekkhaṃ ñāṇaṃ atthīti.
           Asekkhañāṇakathā.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 330-332. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6623              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6623              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1030&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=64              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1030              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4694              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4694              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com