ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Saṅgahitakathā
   [1127]  Natthi  keci  dhammā kehici dhammehi saṅgahitāti .
Āmantā  . nanu atthi keci dhammā kehici dhammehi gaṇanaṃ gacchanti
uddesaṃ  gacchanti  pariyāpannāti  .  āmantā  .  hañci  atthi
keci  dhammā  kehici  dhammehi  gaṇanaṃ  gacchanti  uddesaṃ  gacchanti
pariyāpannā  no  vata  re  vattabbe  natthi keci dhammā kehici
dhammehi saṅgahitāti.
   [1128]  Cakkhāyatanaṃ  katamakkhandhagaṇanaṃ gacchatīti . rūpakkhandhagaṇanaṃ
gacchatīti  .  hañci  cakkhāyatanaṃ rūpakkhandhagaṇanaṃ gacchati tena vata re
vattabbe  cakkhāyatanaṃ  rūpakkhandhena  saṅgahitanti . sotāyatanaṃ .pe.
Ghānāyatanaṃ  .pe.  jivhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  katamakkhandhagaṇanaṃ
gacchatīti  .  rūpakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  hañci  kāyāyatanaṃ
rūpakkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata  re  vattabbe  kāyāyatanaṃ
rūpakkhandhena saṅgahitanti.
   [1129]  Rūpāyatanaṃ  .pe.  saddāyatanaṃ  .pe.  gandhāyatanaṃ
.pe.  rasāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ katamakkhandhagaṇanaṃ gacchatīti .
Rūpakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  hañci  phoṭṭhabbāyatanaṃ  rūpakkhandhagaṇanaṃ
gacchati  tena  vata  re  vattabbe  phoṭṭhabbāyatanaṃ  rūpakkhandhena
saṅgahitanti.
   [1130]  Sukhā  vedanā  katamakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .
Vedanākkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  . hañci sukhā vedanā vedanākkhandhagaṇanaṃ
gacchati tena vata re vattabbe sukhā vedanā vedanākkhandhena saṅgahitāti.
Dukkhā  vedanā  .pe.  adukkhamasukhā  vedanā  katamakkhandhagaṇanaṃ
gacchatīti  .  vedanākkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  hañci  adukkhamasukhā
vedanā  vedanākkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata  re  vattabbe
adukkhamasukhā vedanā vedanākkhandhena saṅgahitāti.
   [1131]  Cakkhusamphassajā  saññā  katamakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti .
Saññākkhandhagaṇanaṃ   gacchatīti  .  hañci  cakkhusamphassajā  saññā
saññākkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata  re  vattabbe cakkhusamphassajā
saññā  saññākkhandhena  saṅgahitāti  .  sotasamphassajā  saññā
.pe.   manosamphassajā  saññā  katamakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .
Saññākkhandhagaṇanaṃ   gacchatīti  .  hañci  manosamphassajā  saññā
saññākkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata  re  vattabbe manosamphassajā
saññā saññākkhandhena saṅgahitāti.
   [1132] Cakkhusamphassajā cetanā .pe. manosamphassajā cetanā
katamakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  saṅkhārakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  hañci
manosamphassajā  cetanā  saṅkhārakkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata re
vattabbe manosamphassajā cetanā saṅkhārakkhandhena saṅgahitāti.
   [1133]  Cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manoviññāṇaṃ  katamakkhandhagaṇanaṃ
Gacchatīti  .  viññāṇakkhandhagaṇanaṃ  gacchatīti  .  hañci  manoviññāṇaṃ
viññāṇakkhandhagaṇanaṃ  gacchati  tena  vata  re  vattabbe  manoviññāṇaṃ
viññāṇakkhandhena  saṅgahitanti  .  yathā  dāmena  vā  yottena
vā  dve  balibaddā  saṅgahitā  sikkāya  piṇḍapāto  saṅgahito
sā  gaddulena  saṅgahito  evameva  te  dhammā  tehi  dhammehi
saṅgahitāti  .  hañci  dāmena  vā yottena vā dve balibaddā
saṅgahitā  sikkāya  piṇḍapāto  saṅgahito  sā  gaddulena saṅgahito
tena vata re vattabbe atthi keci dhammā kehici dhammehi saṅgahitāti.
           Saṅgahitakathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 363-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7254              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7254              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1127&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1127              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4980              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4980              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]