ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Dānakathā
   [1139]  Cetasiko  dhammo  dānanti . āmantā . labbhā
cetasiko dhammo paresaṃ dātunti . na hevaṃ vattabbe .pe. Labbhā
cetasiko  dhammo  paresaṃ  dātunti  . āmantā . labbhā phasso
paresaṃ dātunti . na hevaṃ vattabbe .pe. labbhā vedanā .pe.
Saññā  cetanā  saddhā  viriyaṃ  sati  samādhi .pe. paññā paresaṃ
dātunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1140] Na vattabbaṃ cetasiko dhammo dānanti . āmantā.
Dānaṃ  aniṭṭhaphalaṃ  akantaphalaṃ  amanuññaphalaṃ  secanakaphalaṃ  dukkhudrayaṃ
dukkhavipākanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. nanu dānaṃ iṭṭhaphalaṃ
kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ asecanakaphalaṃ sukhudrayaṃ sukhavipākanti . āmantā .
Hañci  dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ  asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ
@Footnote: 1 dī. Sī. 277.
Sukhavipākaṃ  tena  vata  re  vattabbe cetasiko dhammo dānanti .
Dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  cīvaraṃ  dānanti  .  āmantā .
Cīvaraṃ   iṭṭhaphalaṃ   kantaphalaṃ   manuññaphalaṃ  asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ
sukhavipākanti . na hevaṃ vattabbe .pe. dānaṃ iṭṭhaphalaṃ vuttaṃ bhagavatā
piṇḍapāto  senāsanaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  dānanti  .
Āmantā  .  gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  iṭṭhaphalo  kantaphalo
manuññaphalo  asecanakaphalo  sukhudrayo  sukhavipākoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1141] Na vattabbaṃ cetasiko dhammo dānanti . āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
        saddhā hiriyaṃ kusalañca dānaṃ
        dhammā ete sappurisānuyātā
        etaṃ hi maggaṃ diviyaṃ vadanti
        etena hi gacchati devalokanti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi cetasiko dhammo dānanti.
   [1142] Na vattabbaṃ cetasiko dhammo dānanti . āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  pañcimāni  bhikkhave  dānāni  mahādānāni
aggaññāni   rattaññāni   vaṃsaññāni   porāṇāni   asaṅkiṇṇāni
asaṅkiṇṇapubbāni  na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikkuṭṭhāni
@Footnote: 1 aṃ. aṭṭhaka. 93.
Samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  .  katamāni  pañca . idha bhikkhave
ariyasāvako  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
pāṇātipātā  paṭivirato  bhikkhave  ariyasāvako  aparimāṇānaṃ sattānaṃ
abhayaṃ  deti  averaṃ  deti  abyāpajjhaṃ  deti aparimāṇānaṃ sattānaṃ
abhayaṃ  datvā  averaṃ datvā abyāpajjhaṃ datvā aparimāṇassa abhayassa
averassa abyāpajjhassa bhāgī hoti idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ dānaṃ mahādānaṃ
aggaññaṃ   rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṅkiṇṇaṃ  asaṅkiṇṇapubbaṃ
na   saṅkiyati   na   saṅkiyissati   appaṭikkuṭṭhaṃ   samaṇehi
brāhmaṇehi viññūhi
   {1142.1}  puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  adinnādānaṃ
pahāya  .pe.  kāmesumicchācāraṃ  pahāya  .pe.  musāvādaṃ pahāya
.pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  pahāya  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  bhikkhave
ariyasāvako  aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ  deti  averaṃ  deti
abyāpajjhaṃ  deti  aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ  datvā  averaṃ
datvā   abyāpajjhaṃ  datvā  aparimāṇassa  abhayassa  averassa
abyāpajjhassa  bhāgī  hoti  idaṃ  bhikkhave  pañcamaṃ  dānaṃ mahādānaṃ
aggaññaṃ   rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṅkiṇṇaṃ  asaṅkiṇṇapubbaṃ
na  saṅkiyati  na  saṅkiyissati  appaṭikkuṭṭhaṃ  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi  imāni  kho  bhikkhave pañca dānāni mahādānāni aggaññāni
rattaññāni  vaṃsaññāni  porāṇāni  asaṅkiṇṇāni  asaṅkiṇṇapubbāni
Na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikkuṭṭhāni samaṇehi brāhmaṇehi
viññūhīti 1- attheva suttantoti . āmantā . tena hi cetasiko
dhammo dānanti.
   [1143]  Na  vattabbaṃ  deyyadhammo dānanti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  idhekacco  annaṃ  deti  pānaṃ  deti
vatthaṃ  deti  yānaṃ  deti  mālaṃ  deti  gandhaṃ  deti  vilepanaṃ
deti  seyyaṃ  deti  āvasathaṃ  deti  padīpeyyaṃ  detīti  attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi deyyadhammo dānanti.
   [1144]  Deyyadhammo  dānanti  . āmantā . deyyadhammo
iṭṭhaphalo kantaphalo manuññaphalo asecanakaphalo sukhudrayo sukhavipākoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  vuttaṃ bhagavatā cīvaraṃ
dānanti  .  āmantā  .  cīvaraṃ  iṭṭhaphalaṃ  kantaphalaṃ  manuññaphalaṃ
asecanakaphalaṃ  sukhudrayaṃ  sukhavipākanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe.
Dānaṃ  iṭṭhaphalaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  piṇḍapāto  dānaṃ  senāsanaṃ dānaṃ
gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  dānanti  .  āmantā . gilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāro  iṭṭhaphalo  kantaphalo  manuññaphalo  asecanakaphalo
sukhudrayo  sukhavipākoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. tena hi
na vattabbaṃ deyyadhammo dānanti.
            Dānakathā.
@Footnote: 1 aṃ. aṭṭhaka. 103 pariyāyena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 368-371. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7357              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7357              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1139&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=86              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5019              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5019              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com