ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Pathavikammavipakotikatha
   [1158]  Pathavi  kammavipakoti  .  amanta . sukhavedaniya
dukkhavedaniya  adukkhamasukhavedaniya  sukhaya  vedanaya  sampayutta
dukkhaya  vedanaya  sampayutta  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta
phassena  sampayutta  vedanaya  sampayutta  sannaya  sampayutta
cetanaya  sampayutta  cittena  sampayutta  sarammana  atthi
taya  avajjana abhogo samannaharo manasikaro cetana patthana
panidhiti . na hevam vattabbe .pe. Nanu na sukhavedaniya na dukkhavedaniya
na   adukkhamasukhavedaniya   na   sukhaya  vedanaya  sampayutta
na dukkhaya vedanaya sampayutta na adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta
na  phassena  sampayutta  na  vedanaya  sampayutta  na  sannaya
sampayutta  na  cetanaya  sampayutta  na  cittena  sampayutta
anarammana natthi taya avajjana abhogo samannaharo manasikaro
cetana  patthana  panidhiti  .  amanta  . hanci na sukhavedaniya
na  dukkhavedaniya  .pe.  anarammana  natthi  taya  avajjana
.pe. Panidhi no vata re vattabbe pathavi kammavipakoti.
   [1159]  Phasso kammavipako phasso sukhavedaniyo dukkhavedaniyo
adukkhamasukhavedaniyo  sukhaya  vedanaya  sampayutto  dukkhaya  .pe.
Adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutto  phassena  sampayutto  vedanaya
Sampayutto  sannaya  sampayutto  cetanaya  sampayutto  cittena
sampayutto  sarammana  atthi  tassa  avajjana  .pe. panidhiti .
Amanta  .  pathavi  kammavipako  pathavi  sukhavedaniya dukkhavedaniya
adukkhamasukhavedaniya  sukhaya  vedanaya  sampayutta  dukkhaya vedanaya
sampayutta  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  phassena sampayutta
vedanaya  sampayutta  sannaya  sampayutta  cetanaya  sampayutta
cittena  sampayutta  sarammana  atthi  taya  avajjana abhogo
samannaharo  manasikaro  cetana  patthana  panidhiti  .  na hevam
vattabbe .pe.
   [1160]  Pathavi  kammavipako  pathavi  na  sukhavedaniya  na
dukkhavedaniya  .pe.  anarammana  natthi  taya  avajjana .pe.
Panidhiti  .  amanta . phasso kammavipako phasso na sukhavedaniyo
na  dukkhavedaniyo  .pe.  anarammano  natthi  tassa  avajjana
.pe. Panidhiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1161] Pathavi kammavipakoti . Amanta. Pathavi paggahaniggahupaga
chedanabhedanupagati  .  amanta  .  kammavipako  paggahaniggahupago
chedanabhedanupagoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1162]  Labbha  pathavi  ketum  viketum  athapetum  ocinitum
vicinitunti  .  amanta  .  labbha  kammavipako  ketum  viketum
athapetum ocinitum vicinitunti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1163] Pathavi paresam sadharanati . amanta . Kammavipako
paresam sadharanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1164] Kammavipako paresam sadharanoti . amanta . nanu
vuttam bhagavata
      asadharanamannesam     acoraharano nidhi
      kayiratha macco punnani  sa ve sucaritam careti
attheva suttantoti . amanta . tena hi na vattabbam kammavipako
paresam sadharanoti.
   [1165] Pathavi kammavipakoti . amanta . Pathamam pathavi santhati
paccha  satta uppajjantiti . amanta . pathamam vipako uppajjati
paccha vipakapatilabhaya kammam karontiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1166]  Pathavi  sabbasattanam  kammavipakoti  . amanta .
Sabbe satta pathavim paribhunjantiti . na hevam vattabbe .pe. Sabbe
satta pathavim paribhunjantiti . amanta . atthi keci pathavim paribhunjitva
parinibbayantiti  .  amanta . atthi keci kammavipakam akhepetva
parinibbayantiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1167]  Pathavi cakkavattisattassa kammavipakoti . amanta .
Anne  satta  pathavim  paribhunjantiti . amanta . cakkavattisattassa
kammavipakam  anne satta paribhunjantiti . na hevam vattabbe .pe.
Cakkavattisattassa  kammavipakam  anne  satta  paribhunjantiti  .
Amanta  .  cakkavattisattassa  phassam  vedanam  sannam  cetanam cittam
saddham  viriyam  satim  samadhim  pannam anne satta paribhunjantiti . na
hevam vattabbe .pe.
   [1168]  Na  vattabbam  pathavi  kammavipakoti . amanta .
Nanu  atthi  issariyasamvattaniyam  kammam  adhipaccasamvattaniyam  kammanti .
Amanta  .  hanci  atthi  issariyasamvattaniyam  kammam adhipaccasamvattaniyam
kammam tena vata re vattabbe pathavi kammavipakoti.
          Pathavikammavipakotikatha.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 379-382. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7572&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7572&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1158&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=89              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1158              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5109              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5109              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com