ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Jarāmaraṇaṃ vipākotikathā
   [1169]  Jarāmaraṇaṃ  vipākoti  .  āmantā  . sukhavedaniyaṃ
dukkhavedaniyaṃ  adukkhamasukhavedaniyaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  phassena
sampayuttaṃ  vedanāya  sampayuttaṃ  saññāya  sampayuttaṃ  cetanāya
sampayuttaṃ  cittena  sampayuttaṃ  sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā
ābhogo  samannāhāro  manasikāro  cetanā patthanā paṇidhīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu na sukhavedaniyaṃ na dukkhavedaniyaṃ .pe.
Anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Hañci  na  sukhavedaniyaṃ na dukkhavedaniyaṃ .pe. anārammaṇaṃ natthi tassa
Āvajjanā .pe. Paṇidhi no vata re vattabbe jarāmaraṇaṃ vipākoti.
   [1170] Phasso vipāko phasso sukhavedaniyo dukkhavedaniyo .pe.
Sārammaṇo  atthi  tassa  āvajjanā .pe. paṇidhīti . āmantā .
Jarāmaraṇaṃ  vipāko  jarāmaraṇaṃ  sukhavedaniyaṃ  dukkhavedaniyaṃ  .pe.
Sārammaṇaṃ  atthi  tassa  āvajjanā  .pe.  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1171]  Jarāmaraṇaṃ  vipāko  jarāmaraṇaṃ  na  sukhavedaniyaṃ  na
dukkhavedaniyaṃ  .pe.  anārammaṇaṃ  natthi  tassa  āvajjanā  .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā  .  phasso  vipāko phasso na sukhavedaniyo
na  dukkhavedaniyo  .pe.  anārammaṇo  natthi  tassa  āvajjanā
.pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1172]  Akusalānaṃ  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
vipākoti  .  āmantā  .  kusalānaṃ  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1173]  Kusalānaṃ  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  na  vattabbaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākoti  .  āmantā  .  akusalānaṃ dhammānaṃ jarāmaraṇaṃ
na vattabbaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1174]  Kusalānaṃ  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
vipākoti  .  āmantā  .  akusalānaṃ  dhammānaṃ jarāmaraṇaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1175]  Akusalānaṃ  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  na vattabbaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākoti  .  āmantā . kusalānaṃ dhammānaṃ jarāmaraṇaṃ na
vattabbaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1176]  Kusalānañca  akusalānañca dhammānaṃ jarāmaraṇaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākoti  . āmantā . kusalānañca akusalānañca dhammānaṃ
jarāmaraṇaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1177]  Kusalānañca  akusalānañca  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  na
vattabbaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  vipākoti  .  āmantā . kusalānañca
akusalānañca  dhammānaṃ  jarāmaraṇaṃ  na  vattabbaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
vipākoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1178] Na vattabbaṃ jarāmaraṇaṃ vipākoti . āmantā . nanu
atthi  dubbaṇṇasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  appāyukasaṃvattaniyaṃ  kammanti  .
Āmantā  .  hañci  atthi  dubbaṇṇasaṃvattaniyaṃ kammaṃ appāyukasaṃvattaniyaṃ
kammaṃ tena vata re vattabbe jarāmaraṇaṃ vipākoti.
          Jarāmaraṇaṃ vipākotikathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 382-384. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7640              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7640              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1169&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=90              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1169              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5142              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5142              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com