ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Anusaya anarammanatikatha
   [1327]  Anusaya anarammanati . amanta . rupam nibbanam
cakkhayatanam .pe. Photthabbayatananti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1328]  Kamaraganusayo  anarammanoti  .  amanta .
Kamarago  kamaragapariyutthanam  kamaragasannojanam kamogho kamayogo
kamacchandanivaranam  anarammananti  .  na  hevam  vattabbe  .pe.
Kamarago  kamaragapariyutthanam  kamaragasannojanam kamogho kamayogo
kamacchandanivaranam  sarammananti  .  amanta  .  kamaraganusayo
sarammanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1329]  Kamaraganusayo  anarammanoti  .  amanta .
Katamakkhandhapariyapannoti    .   sankharakkhandhapariyapannoti   .
Sankharakkhandho anarammanoti . na hevam vattabbe .pe. Sankharakkhandho
anarammanoti  .  amanta  .  vedanakkhandho  sannakkhandho
vinnanakkhandho anarammanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1330]    Kamaraganusayo    sankharakkhandhapariyapanno
anarammanoti  .  amanta  .  kamarago sankharakkhandhapariyapanno
anarammanoti . na hevam vattabbe .pe. kamarago sankharakkhandha-
pariyapanno  sarammanoti  .  amanta  .  kamaraganusayo
sankharakkhandhapariyapanno sarammanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1331]  Kamaraganusayo  sankharakkhandhapariyapanno anarammano
kamarago  sankharakkhandhapariyapanno  sarammanoti  .  amanta .
Sankharakkhandho  ekadeso  sarammano  ekadeso  anarammanoti .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  sankharakkhandho  ekadeso sarammano
ekadeso anarammanoti . amanta . vedanakkhandho sannakkhandho
vinnanakkhandho  ekadeso  sarammano  ekadeso  anarammanoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1332]  Patighanusayo  mananusayo ditthanusayo vicikicchanusayo
bhavaraganusayo  avijjanusayo  anarammanoti . amanta . avijja
avijjogho   avijjayogo   avijjanusayo   avijjapariyutthanam
avijjasannojanam  avijjanivaranam  anarammananti  . na hevam vattabbe
.pe.  Avijja  avijjogho  avijjayogo  .pe.  avijjanivaranam
sarammananti  .  amanta  .  avijjanusayo  sarammanoti  . na
hevam vattabbe .pe.
   [1333]  Avijjanusayo  anarammanoti  .  amanta .
Katamakkhandhapariyapannoti  . sankharakkhandhapariyapannoti . sankharakkhandho
anarammanoti . na hevam vattabbe .pe. Sankharakkhandho anarammanoti.
Amanta   .   vedanakkhandho   sannakkhandho  vinnanakkhandho
anarammanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1334] Avijjanusayo sankharakkhandhapariyapanno anarammanoti .
Amanta  .  avijja  sankharakkhandhapariyapanna  anarammanati .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  avijja  sankharakkhandhapariyapanna
sarammanati  .  amanta  . avijjanusayo sankharakkhandhapariyapanno
sarammanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1335]  Avijjanusayo  sankharakkhandhapariyapanno  anarammano
avijja  sankharakkhandhapariyapanna  sarammanati  .  amanta .
Sankharakkhandho  ekadeso  sarammano  ekadeso  anarammanoti .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  sankharakkhandho  ekadeso sarammano
ekadeso anarammanoti . amanta . vedanakkhandho sannakkhandho
vinnanakkhandho  ekadeso  sarammano  ekadeso  anarammanoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1336]  Na  vattabbam anusaya anarammanati . amanta .
Puthujjano  kusalabyakate citte vattamane sanusayoti vattabboti .
Amanta  .  atthi  tesam  anusayanam  arammananti  .  na hevam
vattabbe .pe. Tena hi anusaya anarammanati.
   [1337]  Puthujjano kusalabyakate citte vattamane saragoti
vattabboti  .  amanta  .  atthi tassa ragassa arammananti .
Na hevam vattabbe .pe. Tena hi rago anarammanoti.
         Anusaya anarammanatikatha.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 435-438. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8683&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8683&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1327&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1327              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5497              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5497              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com