ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Pañcaviññāṇā kusalāpītikathā
   [1392]  Pañcaviññāṇā  kusalāpi  akusalāpīti . āmantā .
Nanu  pañcaviññāṇā  uppannavatthukā uppannārammaṇāti . āmantā .
Hañci    pañcaviññāṇā    uppannavatthukā    uppannārammaṇā
no  vata  re  vattabbe pañcaviññāṇā kusalāpi akusalāpīti . nanu
pañcaviññāṇā  purejātavatthukā  purejātārammaṇā  ajjhattikavatthukā
bāhirārammaṇā      asambhinnavatthukā      asambhinnārammaṇā
nānāvatthukā  nānārammaṇā  na  aññamaññassa gocaravisayaṃ paccanubhonti
na   asamannāhārā  uppajjanti  na  amanasikārā  uppajjanti
na  abbokiṇṇā  uppajjanti  na  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjanti
na   aññamaññassa  samanantarā  uppajjanti  nanu  pañcaviññāṇā
anābhogāti  .  āmantā  .  hañci  pañcaviññāṇā  anābhogā
no vata re vattabbe pañcaviññāṇā kusalāpi akusalāpīti.
   [1393]  Cakkhuviññāṇaṃ  kusalanti  . āmantā . cakkhuviññāṇaṃ
suññataṃ ārabbha uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe .pe. cakkhuviññāṇaṃ
suññataṃ   ārabbha   uppajjatīti  .  āmantā  .  cakkhuñca
Paṭicca  suññatañca  uppajjati  cakkhuviññāṇanti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  cakkhuñca  paṭicca  suññatañca  uppajjati  cakkhuviññāṇanti .
Āmantā  .  cakkhuñca  paṭicca  suññatañca  uppajjati cakkhuviññāṇanti
attheva  suttantoti . natthi . cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
cakkhuviññāṇanti  attheva  suttantoti  .  āmantā  .  hañci
cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇanti  attheva
suttanto  no  vata  re  vattabbe  cakkhuñca  paṭicca  suññatañca
uppajjati cakkhuviññāṇanti
   [1394]  Cakkhuviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampīti  . āmantā .
Cakkhuviññāṇaṃ  atītānāgataṃ  ārabbha uppajjatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  cakkhuviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampīti  .  āmantā .
Cakkhuviññāṇaṃ  phassaṃ  ārabbha  .pe.  cittaṃ  ārabbha  .pe. cakkhuṃ
ārabbha .pe. kāyaṃ ārabbha .pe. saddaṃ ārabbha .pe. phoṭṭhabbaṃ
ārabbha  uppajjatīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. manoviññāṇaṃ
kusalampi akusalampi manoviññāṇaṃ suññataṃ ārabbha uppajjatīti.
   {1394.1}  Āmantā  .  cakkhuviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampi
cakkhuviññāṇaṃ  suññataṃ  ārabbha  uppajjatīti  .  na  hevaṃ vattabbe
.pe.  manoviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampi  manoviññāṇaṃ  atītānāgataṃ
ārabbha  uppajjatīti  .  āmantā  .  cakkhuviññāṇaṃ  kusalampi
akusalampi  cakkhuviññāṇaṃ  atītānāgataṃ  ārabbha  uppajjatīti  .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  manoviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampi
manoviññāṇaṃ  phassaṃ  ārabbha  .pe.  cittaṃ  ārabbha cakkhuṃ ārabbha
.pe.  kāyaṃ  ārabbha  saddaṃ  ārabbha  .pe.  phoṭṭhabbaṃ ārabbha
uppajjatīti  .  āmantā  .  cakkhuviññāṇaṃ  kusalampi  akusalampi
cakkhuviññāṇaṃ  phassaṃ  ārabbha .pe. phoṭṭhabbaṃ ārabbha uppajjatīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1395]  Na  vattabbaṃ  pañcaviññāṇā  kusalāpi akusalāpīti .
Āmantā  .  nanu  vuttaṃ bhagavatā idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ
disvā nimittaggāhī hoti .pe. na nimittaggāhī hoti .pe. Sotena
saddaṃ  sutvā  .pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  nimittaggāhī
hoti  .pe.  na  nimittaggāhī  hotīti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi pañcaviññāṇā kusalāpi akusalāpīti.
         Pañcaviññāṇā kusalāpītikathā.
               --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 457-459. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9106              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9106              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1392&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1392              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5678              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5678              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com