ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavāro
   [32]  Rūpaṃ  rūpakkhandhoti:  piyarūpaṃ sātarūpaṃ rūpaṃ na rūpakkhandho
rūpakkhandho rūpañceva rūpakkhandho ca. Rūpakkhandho rūpanti: āmantā.
   [33]  Vedanā  vedanākkhandhoti:  āmantā . vedanākkhandho
vedanāti: āmantā.
   [34] Saññā saññākkhandhoti: diṭṭhasaññā saññā na saññākkhandho
saññākkhandho  saññākkhandho  saññā  ceva  saññākkhandho  ca .
Saññākkhandho saññāti: āmantā.
   [35] Saṅkhārā saṅkhārakkhandhoti: saṅkhārakkhandhaṃ ṭhapetvā avasesā
saṅkhārā  saṅkhārā na saṅkhārakkhandho saṅkhārakkhandho saṅkhārā ceva
saṅkhārakkhandho ca. Saṅkhārakkhandho saṅkhārāti: āmantā.
   [36]  Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandhoti:  āmantā . viññāṇakkhandho
viññāṇanti: āmantā.
   [37] Na rūpaṃ na rūpakkhandhoti: āmantā. Na rūpakkhandho na rūpanti:
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  na  rūpakkhandho  rūpaṃ rūpañca rūpakkhandhañca ṭhapetvā
avasesā na ceva rūpaṃ na ca rūpakkhandho.
   [38] Na vedanā na vedanākkhandhoti: āmantā. Na vedanākkhandho
na vedanāti: āmantā.
   [39] Na saññā na saññākkhandhoti: āmantā. Na saññākkhandho
na  saññāti:  diṭṭhisaññā  na  saññākkhandho  saññā  saññañca
Saññākkhandhañca  ṭhapetvā  avasesā  na  ceva  saññā  na  ca
saññākkhandho.
   [40] Na saṅkhārā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā. Na saṅkhārakkhandho
na  saṅkhārāti:  saṅkhārakkhandhaṃ  ṭhapetvā  avasesā  saṅkhārā
na  saṅkhārakkhandho  saṅkhārā saṅkhāre ca saṅkhārakkhandhañca ṭhapetvā
avasesā na ceva saṅkhārā na ca saṅkhārakkhandho.
   [41] Na viññāṇaṃ na viññāṇakkhandhoti: āmantā. Na viññāṇakkhandho
na viññāṇanti: āmantā.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 22-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=421              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=421              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=32&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=32              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7545              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7545              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]