ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

   [67]  Rūpaṃ khandhoti: āmantā . khandhā rūpakkhandhoti 1- .
Rūpakkhandho  khandho  ceva  rūpakkhandho  ca  avasesā khandhā khandhā
na rūpakkhandho.
   [68]  Vedanā khandhoti: āmantā . khandhā vedanākkhandhoti:
@Footnote: 1 khandhā rūpanti pucchitabbe yasmā rūpanti vacanena rūpakkhandhova
@adhippeto tasmā vacanaṃ anādiyitvā atthavasena pucchanto khandhā
@rūpakkhandhoti āhāti aṭṭhakathā.
Vedanākkhandho  khandho  ceva  vedanākkhandho  ca  avasesā khandhā
khandhā na vedanākkhandho.
   [69]  Saññā  khandhoti:  āmantā . khandhā saññākkhandhoti:
saññākkhandho  khandho  ceva  saññākkhandho  ca  avasesā  khandhā
khandhā na saññākkhandho.
   [70] Saṅkhārā khandhoti: āmantā . khandhā saṅkhārakkhandhoti:
saṅkhārakkhandho  khandho  ceva  saṅkhārakkhandho  ca avasesā khandhā
khandhā na saṅkhārakkhandho.
   [71]  Viññāṇaṃ khandhoti: āmantā . khandhā viññāṇakkhandhoti:
viññāṇakkhandho   khandho  ceva  viññāṇakkhandho  ca  avasesā
khandhā khandhā na viññāṇakkhandho.
   [72]  Na  rūpaṃ  na khandhoti: rūpaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  rūpaṃ  khandhā  rūpañca  khandhe  ca ṭhapetvā avasesā na ceva
rūpaṃ na ca khandhā. Na khandhā na rūpakkhandhoti: āmantā.
   [73] Na vedanā na khandhoti: vedanaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na vedanā khandhā vedanañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
vedanā na ca khandhā. Na khandhā na vedanākkhandhoti: āmantā.
   [74] Na saññā na khandhoti: saññaṃ ṭhapetvā avasesā khandhā
na  saññā  khandhā saññañca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
saññā na ca khandhā. Na khandhā na saññākkhandhoti: āmantā.
   [75] Na saṅkhārā na khandhoti: saṅkhāre ṭhapetvā avasesā khandhā
na saṅkhārā khandhā saṅkhāre ca khandhe ca ṭhapetvā avasesā na ceva
saṅkhārā na ca khandhā. Na khandhā na saṅkhārakkhandhoti: āmantā.
   [76]  Na  viññāṇaṃ  na khandhoti: viññāṇaṃ ṭhapetvā avasesā
khandhā  na  viññāṇaṃ  khandhā  viññāṇañca  khandhe  ca  ṭhapetvā
avasesā na ceva viññāṇaṃ na ca khandhā. Na khandhā na viññāṇakkhandhoti:
āmantā.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 28-30. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=553              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=553              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=67&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7567              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7567              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]