ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [558] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha sotindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati sotindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha sotindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sasotakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha sotindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  sasotakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha sotindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [559] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
Uppajjati ghānindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha ghānindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [560] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ   itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha itthindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  itthīnaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ
tattha itthindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [561] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca uppajjati
purisindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha  purisindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti: purisānaṃ acakkhukānaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha purisindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [562] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [563]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ   uppajjatīti:   sacakkhukānaṃ   vinā  somanassena
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati somanassindriyañca uppajjati .
Yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [564] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  vinā  upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
Uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana
yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti:
upekkhāya  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati upekkhāya
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [565] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  sacakkhukānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjati
sacakkhukānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  sahetukānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [566] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
uppajjatīti:   sacakkhukānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  sacakkhukānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
cakkhundriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati . yassa vā pana
Yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:
ñāṇasampayuttānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjati
cakkhundriyañca uppajjati.
   [567] Yassa yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjati  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [568] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati
saghānakānaṃ   itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha itthindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  itthīnaṃ aghānakānaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ tattha
itthindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [569] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjati purisindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha purisindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti: purisānaṃ aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  purisānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha purisindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [570] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [571] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  somanassena  uppajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana
Yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti:
somanassena  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ uppajjati somanassena
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  uppajjati
ghānindriyañca uppajjati.
   [572] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana
yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ *- uppajjatīti:
upekkhāya  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati upekkhāya
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati
ghānindriyañca uppajjati.
   [573] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  saghānakānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjati
saghānakānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca
uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ghānandriyaṃ peḌna ghānindriyaṃ
Uppajjati   tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  sahetukānaṃ
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati no ca
tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha saddhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [574] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
uppajjatīti:    saghānakānaṃ    ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ
uppajjati  saghānakānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
ghānindriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati . yassa vā pana
yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:
ñāṇasampayuttānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjati
ghānindriyañca uppajjati.
   [575] Yassa yattha ghānindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ  uppajjati  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
Manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [576] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
uppajjatīti:  no  .  yassa  vā  pana yattha purisindriyaṃ uppajjati
tassa tattha itthindriyaṃ uppajjatīti: no.
   [577] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati
itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjati
itthindriyañca uppajjati.
   [578]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  tattha somanassindriyaṃ
uppajjati  itthīnaṃ  somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana
yattha   somanassindriyaṃ   uppajjati   tassa  tattha  itthindriyaṃ
uppajjatīti:  somanassena  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati
somanassena  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  somanassindriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [579] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati
itthīnaṃ   upekkhāya  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti:
upekkhāya  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  uppajjati upekkhāya
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati
itthindriyañca uppajjati.
   [580] Yassa yattha atthindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  itthīnaṃ  ahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha itthindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tāsaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  itthīnaṃ
sahetukānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  itthindriyañca  uppajjati
saddhindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha  saddhindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  itthindriyaṃ  uppajjatīti: sahetukānaṃ naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
itthindriyaṃ  uppajjati  sahetukānaṃ  atthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ tattha
saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [581] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
Uppajjatīti:   itthīnaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  itthīnaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha
itthindriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati . yassa vā pana
yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  itthindriyaṃ uppajjatīti:
ñāṇasampayuttānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha itthindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjati
itthindriyañca uppajjati.
   [582] Yassa yattha itthindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa   tattha   itthindriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ  naitthīnaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
itthindriyaṃ  uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha manindriyañca
uppajjati itthindriyañca uppajjati.
   [583] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  yattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati   tassa   tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha jīvitindriyañca
Uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [584]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
uppajjati purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca
uppajjati  somanassindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha
somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
somanassena  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ uppajjati somanassena
purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  uppajjati
purisindriyañca uppajjati.
   [585] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca
uppajjati  upekkhindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:
upekkhāya  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati upekkhāya
purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  uppajjati
Purisindriyañca uppajjati.
   [586] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  purisānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjati
purisānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  uppajjati  sahetukānaṃ  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
saddhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [587] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
uppajjatīti:   purisānaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  purisānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati . yassa vā pana
yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ uppajjatīti:
ñāṇasampayuttānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  uppajjati
purisindriyañca uppajjati.
   [588] Yassa yattha purisindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa   tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha manindriyañca
uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [589]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte
somanassavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ   tattha   jīvitindriyañca   uppajjati   somanassindriyañca
uppajjati  .  yassa  vā pana yattha somanassindriyaṃ uppajjati tassa
tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [590]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ pavatte
upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya
upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca uppajjati .
Yassa  vā pana yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [591] Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti:  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte saddhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
saddhindriyaṃ   uppajjati   sahetukānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte
saddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  jīvitindriyañca
uppajjati  saddhindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha
saddhindriyaṃ   uppajjati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjatīti:
āmantā.
   [592] Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
uppajjatīti:    ñāṇavippayuttānaṃ    upapajjantānaṃ    pavatte
ñāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  ñāṇasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha   jīvitindriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati  .
Yassa  vā  pana  yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [593] Yassa yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
Uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  uppajjati  sacittakānaṃ
upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha jīvitindriyañca
uppajjati  manindriyañca  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha
manindriyaṃ uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [594]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
upekkhindriyaṃ uppajjatīti: no . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ
uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ uppajjatīti: no.
   [595]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
saddhindriyaṃ   uppajjatīti:   pavatte   somanassasampayuttasaddhā-
vippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ uppajjati
no  ca  tesaṃ tattha saddhindriyaṃ uppajjati somanassena upapajjantānaṃ
pavatte    somanassasampayuttasaddhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha somanassindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
   {595.1}  Yassa  vā  pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  sahetukānaṃ  vinā  somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    saddhāsampayuttasomanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ   uppajjati  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttasomanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
saddhindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
   [596]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
paññindriyaṃ    uppajjatīti:    somanassena    ñāṇavippayuttānaṃ
upapajjantānaṃ    pavatte    somanassasampayuttañāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ
tattha   paññindriyaṃ   uppajjati   somanassena   ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ    pavatte    somanassasampayuttañāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca
uppajjati.
   {596.1} Yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha
sonassindriyaṃ  uppajjatīti:  ñāṇasampayuttānaṃ  vinā  somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇasampayuttasomanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
somanassindriyaṃ    uppajjati    ñāṇasampayuttānaṃ   somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇasampayuttasomanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca
uppajjati.
   [597]  Yassa  yattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  tassa tattha
manindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
uppajjati  tassa  tattha  somanassindriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ
vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte  somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
Somanassindriyaṃ   uppajjati  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte
somanassasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca
uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
   [598]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ   uppajjatīti:  upekkhāya  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  upekkhāsampayuttasaddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
uppajjati  upekkhāya  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte upekkhā-
sampayuttasaddhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
   {598.1} Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjatīti:  sahetukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ
pavatte    saddhāsampayuttaupekkhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
uppajjati   sahetukānaṃ   upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte
saddhāsampayuttaupekkhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
tattha saddhindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
   [599]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha
paññindriyaṃ  uppajjatīti:  upekkhāya  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte    upekkhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa    uppādakkhaṇe
Tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ
uppajjati   upekkhāya  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa     uppādakkhaṇe    tesaṃ
tattha upekkhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
   {599.1} Yassa vā pana yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ   uppajjatīti:  ñāṇasampayuttānaṃ  vinā  upekkhāya
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇasampayuttaupekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha
upekkhindriyaṃ  uppajjati  ñāṇasampayuttānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ
pavatte    ñāṇasampayuttaupekkhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
   [600] Yassa yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  upekkhindriyaṃ  uppajjatīti: sacittakānaṃ vinā upekkhāya
upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ uppajjati
upekkhāya   upapajjantānaṃ   pavatte   upekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjati  upekkhindriyañca
uppajjati.
   [601] Yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
uppajjatīti:    sahetukānaṃ    ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ
pavatte   saddhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
uppajjati   sahetukānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
saddhindriyañca  uppajjati  paññindriyañca  uppajjati . yassa vā pana
yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tassa  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjatīti:
āmantā.
   [602] Yassa yattha saddhindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte   saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
manindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  uppajjati
sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha manindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
   [603] Yassa yattha paññindriyaṃ uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ uppajjati
tassa  tattha  paññindriyaṃ  uppajjatīti:  sacittakānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ
upapajjantānaṃ  pavatte  ñāṇavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
Tattha  manindriyaṃ  uppajjati no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ uppajjati
ñāṇasampayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca  uppajjati  paññindriyañca
uppajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 207-227. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=4147              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=4147              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=558&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=558              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]